An pregătitor de limbă română – Preparatory Year of Romanian Language – Année préparatoire de langue roumaine 2024-2025

Conținutul dosarului – File Content – Le contenu du dossier

STUDENȚI  NON-UE

Dosarul electronic (folder cu numele şi țara candidatului), cu documentele puse într-un singur PDF, se trimite pe adresa: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 1. SCRISOARE DE ACCEPT EMISĂ DE MEN BUCUREȘTI;
 2. CHITANȚĂ TAXĂ ȘCOLARIZARE 3015 EURO;
 3. DIPLOMĂ BACALAUREAT;
 4. SITUAȚIE ȘCOLARĂ/ FOAIE MATRICOLĂ;
 5. *TRADUCERE DIPLOME MENȚIONATE;
 6. CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 7. *TRADUCERE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 8. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (APT DE STUDII) + TEST HIV;
 9. CARTE IDENTITATE + PAȘAPORT;
 10. 2 FOTOGRAFII MICI (3/4 cm).

*Traducerile trebuie să fie făcute de un traducător autorizat (cu apostilă). Dacă diplomele sunt emise în limba engleză, nu trebuie traduse.

STUDENȚI UE

Dosarul electronic (folder cu numele şi țara candidatului), cu documentele puse într-un singur PDF, se trimite pe adresa: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. DOVADA ECHIVALĂRII STUDIILOR/ ATESTAT (CNRED);
 2. *CHITANȚĂ TAXĂ ȘCOLARIZARE 3600 LEI;
 3. DIPLOMĂ BACALAUREAT;
 4. SITUAȚIE ȘCOLARĂ/FOAIE MATRICOLĂ;
 5. **TRADUCERE DIPLOME MENȚIONATE;
 6. CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 7. **TRADUCERE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 8. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (APT DE STUDII) + TEST HIV;
 9. CARTE IDENTITATE + PAȘAPORT;
 10. 3 FOTOGRAFII MICI (3/4 cm).

*Taxa de școlarizare TREBUIE plătită în RON (LEI). Se poate plăti numerar/cash la casieria Facultății de Litere.

**Traducerile trebuie să fie făcute de un traducător autorizat (cu apostilă). Dacă diplomele sunt emise în limba engleză, nu trebuie traduse.

STUDENȚI ETNICI ROMÂNI

Dosarul electronic (folder cu numele şi țara candidatului), cu documentele puse într-un singur PDF, se trimite pe adresa: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. APROBARE DE ȘCOLARIZARE EMISĂ DE MEN BUCUREȘTI;
 2. ANEXA 3 VIZATĂ DE AMBASADA ROMÂNIEI DIN ȚARA RESPECTIVĂ;
 3. DIPLOMĂ BACALAUREAT;
 4. SITUAȚIE ȘCOLARĂ/ FOAIE MATRICOLĂ;
 5. *TRADUCERE DIPLOME;
 6. CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 7. *TRADUCERE CERTIFICAT DE NAȘTERE;
 8. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (APT DE STUDII) + TEST HIV;
 9. CARTE IDENTITATE + PAȘAPORT;
 10. 3 FOTOGRAFII MICI (3/4 cm).

*Traducerile trebuie să fie făcute de un traducător autorizat (cu apostilă). Dacă diplomele sunt emise în limbile română sau engleză, nu trebuie traduse.

NON-EU STUDENTS

The electronic file (with the candidate’s name and country), put in only one PDF, should be sent to the address: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. LETTER OF ACCEPTANCE ISSUED BY MEN (MINISTRY OF EDUCATION) BUCHAREST
 2. SCHOOL FEE RECEIPT OF 3015 EUROS;
 3. BACCALAUREATE/HIGH-SCHOOL GRADUATION DEGREE;
 4. TRANSCRIPT OF RECORDS (FROM HIGH-SCHOOL);
 5. *TRANSLATIONS OF ALL THE  DIPLOMAS MENTIONED ABOVE;
 6. BIRTH CERTIFICATE;
 7. *BIRTH CERTIFICATE TRANSLATION;
 8. MEDICAL LETTER FOR STUDY + HIV TEST;
 9. IDENTITY CARD + PASSPORT;
 10. 2 PORTRAIT PHOTOS (size 3/4 cm)

*Each translation should be an official one (with signature/apostille). If the diplomas are issued in English, they do not need to be translated.

EU STUDENTS

The electronic file (with the candidate’s name and country), put in only one PDF, should be sent to the address: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. EQUIVALENCE OF STUDIES/ CERTIFICATE (CNRED);
 2. *SCHOOL FEE RECEIPT OF 3600 RON (LEI);
 3. BACCALAUREATE/HIGH-SCHOOL GRADUATION DEGREE;
 4. TRANSCRIPT OF RECORDS (FROM HIGH-SCHOOL);
 5. **TRANSLATIONS OF ALL THE  DIPLOMAS MENTIONED ABOVE;
 6. BIRTH CERTIFICATE;
 7. **BIRTH CERTIFICATE TRANSLATION;
 8. MEDICAL LETTER FOR STUDY + HIV TEST;
 9. IDENTITY CARD + PASSPORT;
 10. 3 PORTRAIT PHOTOS (size 3/4 cm).

*The fee SHOULD be paid in RON (LEI). It could be paid in cash at the Faculty of Letters.

**Each translation should be an official one (with signature/apostille). If the diplomas are issued in English, they do not need to be translated.

ETHNIC ROMANIAN STUDENTS

The electronic file (with the candidate’s name and country), put in only one PDF, should be sent to the address: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. STUDY APPROVAL ISSUED BY MEN BUCHAREST;
 2. ANNEX 3 APPROVED BY THE ROMANIAN EMBASSY IN THE COUNTRY OF ORIGIN;
 3. BACCALAUREATE;
 4. TRANSCRIPT OF RECORDS (FROM HIGH SCHOOL);
 5. *TRANSLATIONS OF ALL THE  DIPLOMAS MENTIONED ABOVE;
 6. BIRTH CERTIFICATE;
 7. *BIRTH CERTIFICATE TRANSLATION;
 8. MEDICAL CERTIFICATE (ABLE TO STUDY) + HIV TEST;
 9. IDENTITY CARD + PASSPORT;
 10. 3 PORTRAIT PHOTOS (size 3/4 cm).

*Each translation should be an official one (with signature/apostille). If the degrees are issued in Romanian or English, they do not need to be translated.

NON-UE ÉTUDIANTS

Le dossier électronique (avec le nom et le pays du candidat), présenté en un seul PDF, doit être envoyé à l’adresse: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. LETTRE D’ACCEPTATION ÉMISE PAR MEN (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION) BUCAREST;
 2. REÇU DE FRAIS SCOLAIRES DE 3015 EUROS;
 3. DIPLÔME DU BACCALAURÉAT;
 4. LA SITUATION SCOLAIRE (DE L’ÉCOLE SECONDAIRE);
 5. *TRADUCTIONS DE TOUS LES DEGRÉS MENTIONNÉS CI-DESSUS;
 6. CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 7. *TRADUCTION DU CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 8. CERTIFICAT MÉDICAL (APTE POUR L’ÉTUDES) + TEST VIH;
 9. CARTE D’IDENTITÉ + PASSEPORT;
 10. 2 PHOTOS (dimensions 3×4 cm).

*Chaque traduction doit être réalisée par un traducteur autorisé (avec signature/apostille). Si les diplômes sont délivrés en anglais, ils n’ont pas besoin d’être traduits.

ÉTUDIANTS DE l’UE

Le dossier électronique (avec le nom et le pays du candidat), présenté en un seul PDF, doit être envoyé à l’adresse: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. PREUVE D’ÉQUIVALENCE D’ÉTUDES/ CERTIFICAT (CNRED);
 2. *REÇU DE FRAIS SCOLAIRES DE 3600 RON (LEI);
 3. DIPLÔME DU BACCALAURÉAT;
 4. LA SITUATION SCOLAIRE (DE L’ÉCOLE SECONDAIRE);
 5. **TRADUCTIONS DE TOUS LES DEGRÉS MENTIONNÉS CI-DESSUS;
 6. CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 7. **TRADUCTION DU CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 8. CERTIFICAT MÉDICAL (APTE POUR L’ÉTUDES) + TEST VIH;
 9. CARTE D’IDENTITÉ + PASSEPORT;
 10. 3 PHOTOS (dimensions 3×4 cm).

*Les frais DOIVENT être payés en RON (LEI). Ils peuvent être payés en espèces à la Faculté des Lettres.

**Chaque traduction doit être réalisée par un traducteur autorisé (avec signature/apostille). Si les diplômes sont délivrés en anglais, ils n’ont pas besoin d’être traduits.

ÉTUDIANTS ETHNIQUES ROUMAINS

Le dossier électronique (avec le nom et le pays du candidat), présenté en un seul PDF, doit être envoyé à l’adresse: ramona.iordache@ubbcluj.ro

 

 1. AVIS FAVORABLE D’ÉTUDES ÉMISE PAR MEN (MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION) BUCAREST;
 2. ANNEXE 3 APPROUVÉE PAR L’AMBASSADE DE ROUMANIE DANS LE PAYS DU CHAQUE CANDIDAT;
 3. DIPLÔME DU BACCALAURÉAT;
 4. LA SITUATION SCOLAIRE (DE L’ÉCOLE SECONDAIRE);
 5. *TRADUCTIONS DE TOUS LES DEGRÉS MENTIONNÉS CI-DESSUS ;
 6. CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 7. *TRADUCTION DU CERTIFICAT DE NAISSANCE;
 8. CERTIFICAT MÉDICAL (APTE POUR L’ÉTUDES) + TEST VIH;
 9. CARTE D’IDENTITÉ + PASSEPORT;
 10. 3 PHOTOS (dimensions 3×4 cm).

*Chaque traduction doit être réalisée par un traducteur autorisé (avec signature/apostille). Si les diplômes sont délivrés en roumain ou en anglais, ils n’ont pas besoin d’être traduits.

 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy