Director: Conf. univ. dr. habil. Bianca Bican (biancabican@yahoo.com)
Secretar: Drd. Alexandra Constantin

22.02.2021 – 05.03.2021: Activitatea cu publicul se desfășoară cf. programului afișat, pe mail și skype, în regim de telemuncă (cf. Mesajului și circularei Rectorului UBB/6.11.2020 și HG nr. 1.065/11.12.2020).

Programul de permanență (în cab. 229) se va relua în 08.03.2021, conform orarului:
Luni și joi 9:00 – 14:00 (drd. Alexandra Constantin)
                  10:00 – 14:00 (conf. dr. habil. Bianca Bican)

Consultații pe Skype (cu programare prealabilă, la adresa secretariatsdsll@gmail.com)
Miercuri: 9:00 – 11:00
(conf. dr. habil. Bianca Bican, drd. Alexandra Constantin)

 

Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare – organizată de Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca şi aflată, administrativ, sub coordonarea Institutului de Studii Doctorale – asigură perfecţionarea şi extinderea pregătirii studenţilor prin activităţi de cercetare ştiinţifică, predare și evaluare. Ea își propune să constituie un cadru competitiv de formare și de studiu în cele două mari sectoare disciplinare pe care le integrează (cel lingvistic și cel literar).

Aceste mize științifice și pedagogice i-au asigurat (pe parcursul unei lungi istorii a instituției, construite cu nume de prestigiu ale filologie românești, precum Dimitrie Popovici, Ion Breazu, Mircea Zaciu, Ion Vlad, Romulus Todoran, Ioana Em. Petrescu, Liviu Petrescu, D.D. Drașoveanu, Vasile Fanache, Dumitru Pop etc.) și îi asigură în continuare o vizibilitate și o atractivitate semnificative. Sprijinindu-se pe activitatea excepțională a îndrumătorilor de doctorat și pe o serie impresionantă de relații internaționale cu prestigioase universități occidentale, Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Doctorale le oferă celor peste 100 de doctoranzi posibilitatea colaborării cu un evantai important de centre de cercetare, programe de cotutelă, programe de studiu și îndrumare științifică personalizată, adică un cadru profesionist unde să își desfășoare cercetările și să se pregătească pentru propriul viitor profesional.

Echipele de cercetare – fiecare cu specificitatea sa teoretică și metodologică – au în comun un câmp de reflecție și interogație care le permite să colaboreze constant, în cheie interdisciplinară, (dovadă – ateliere de cercetare, colocvii și sesiuni științifice, organizate în cadrul facultății). Se pune un accent particular pe dezvoltarea dimensiunii interdisciplinare a cercetărilor, dar și pe formarea – în plan internațional – a doctoranzilor, orientați în ariile specifice ale celor mai recente realizări științifice, surse și instrumente de informare. Ei sunt astfel pregătiți pentru o viitoare inserție profesională, în diferite filiere ale învățământului și ale cercetării științifice de calitate.

Dincolo de paleta largă a oportunităților de cercetare oferite de Școala doctorală de Studii Lingvistice și Literare, doctoranzii sunt încurajați să participe activ la viața științifică națională și internațională (cu propriile comunicări și publicații), inclusiv prin granturi oferite de UBB. Prin deschiderea transdisciplinară pentru care pledează fiecare dintre conducătorii de doctorat, aceștia promovează, în siajul unei tradiții de durată a Literelor clujene, stagiile internaționale și programele bilaterale, asigurând – în acest fel – accesul propriilor doctoranzi la medii științifice de cel mai înalt nivel.

Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare a încheiat parteneriate instituționale cu unități CDI: Centrul de cercetare a imaginarului Phantasma de la Facultatea de Litere și Școala de Studii Avansate a Academiei Române din cadrul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca.

Profesori conducători de doctorat

Prof. univ. dr. András Balogh

Prof. univ. dr. András Balogh


Departamentul de limbă și literatură germană


CV
Prof. univ. dr. Ioana Bican

Prof. univ. dr. Ioana Bican


Departamentul de Literatură Română şi Teoria Literaturii


CV
Prof. univ. dr. Corin Braga

Prof. univ. dr. Corin Braga


Departamentul de literatură universală și comparată


CV
Prof. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

Prof. univ. dr. Ruxandra Cesereanu


Departamentul de literatură universală și comparată


CV
Prof. univ. dr. Ligia Stela Florea

Prof. univ. dr. Ligia Stela Florea


Departamentul de limbi și literaturi romanice


CV
Prof. univ. dr. Yvonne Goga

Prof. univ. dr. Yvonne Goga


Departamentul de limbi și literaturi romanice


CV
Prof. univ. dr. Ştefan Oltean

Prof. univ. dr. Ştefan Oltean


Departamentul de limbă și literatură engleză


CV
Prof. univ. dr. Rodica Pop

Prof. univ. dr. Rodica Pop


Departamentul de limbi și literaturi romanice


CV
Conf. univ. dr. habil. Mihaela Ursa

Conf. univ. dr. habil. Mihaela Ursa


Departamentul de literatură universală și comparată


CV
Prof. univ. dr. Ion Vartic

Prof. univ. dr. Ion Vartic


Departamentul de literatură universală și comparată


CV
Conf. univ. dr. habil. Bianca Bican

Conf. univ. dr. habil. Bianca Bican


Departamentul de limbă și literatură germană; Director SDSLL


CV
Prof. univ. dr. Ştefan Borbély

Prof. univ. dr. Ştefan Borbély


Departamentul de literatură universală și comparată


CV
Prof. univ. dr. Mircea Borcilă

Prof. univ. dr. Mircea Borcilă


Departamentul de limbă română și lingvistică generală


CV
Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu

Conf. univ. dr. habil. Adrian Chircu


Departamentul de limba română şi lingvistică generală


CV
Prof. univ. dr. Rodica Frenţiu

Prof. univ. dr. Rodica Frenţiu


Departamentul de limbi şi literaturi asiatice


CV
Prof. univ. dr. Michaela Mudure

Prof. univ. dr. Michaela Mudure


Departamentul de limbă și literatură engleză


CV
Prof. univ. dr. G. G. Neamțu

Prof. univ. dr. G. G. Neamțu


Departamentul de limbă română și lingvistică generală


CV
Prof. univ. dr. Liana Pop

Prof. univ. dr. Liana Pop


Departamentul de limbi și literaturi romanice


CV
Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu

Prof. univ. dr. Sanda Tomescu Baciu


Departamentul de limbi și literaturi scandinave


CV
Prof. univ. dr. Mihai Zdrenghea

Prof. univ. dr. Mihai Zdrenghea


Departamentul de limbă și literatură engleză


CV

Ştiri

  • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy