Ultima actualizare: 12 iunie 2024.

EXAMEN DE LICENȚĂ – SESIUNEA IULIE 2024

Înscrieri: 17.06.2024 – 28.06.2024, între orele 9.00 – 13.00.

DOSARUL TREBUIE SCANAT ȘI ÎNCĂRCAT PE PLATFORMA DE ÎNSCRIERE.

Examenul se va susține fizic.

IMPORTANT!

1. Lucrarea de licență în formă finală se va preda DOAR ELECTRONIC Secretarului de comisie al departamentului până la data de 21 IUNIE 2024, ORA 12 cu avizul coordonatorului pe declarația de integralist.

2. Orarul pentru predarea lucrărilor de licență la Secretarul comisiei de licență se va afişa pe site în timp util.

3. Lucrarea va fi însoțită de avizul coordonatorului (Anexa 2 – Declarația de integralist) și de Raportul de similitudine.

4. Cerinţele minimale pentru redactarea şi editarea lucrării de licenţă se pot consulta în Metodologia pentru licenţă.

4. Cererea pentru recunoașterea uneia dintre probele de licență deja promovate se depune la Secretariat până la data de 21.06.2024 (Proba 1 sau 2, promovată într-o sesiune anterioară, nu trebuie să depășească 3 ani).

Regulamentul general al organizării Examenului de licență 2024

LUCRAREA DE LICENȚĂ ÎN FORMAT ELECTRONIC (împreună cu avizul coordonatorului pe Declarația de integralist) i se predă Secretarului de comisie până în 21 iunie 2024.

În perioada 17-28 iunie, în intervalul 09:00-13:00, DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SCANAT ȘI ÎNCĂRCAT PE PLATFORMA DE ÎNSCRIERE. 

Cererea pentru recunoașterea probei se depune la Secretariat până la 21 iunie 2024. (Proba 1/2 promovată într-o sesiune anterioară nu trebuie să depășească 3 ani.)

ATENŢIE! NU SE POT ÎNSCRIE la Examenul de licență studenții care nu și-au achitat integral TAXA DE ŞCOLARIZARE SAU/ŞI EXAMENELE AUDIENTE!

SUSŢINEREA PROBEI 1 A EXAMENULUI DE LICENŢĂ: Evaluare cunoştinte fundamentale și de specialitate (scris)


Data: 02.07.2024

SUSŢINERE LUCRARE DE LICENȚĂ (PROBA 2)

Data: 04.07.2024

*Lucrarea de licență în formă finală se va preda Secretarului de comisie al departamentului cu avizul coordonatorului pe declarația de integralist până în 21 iunie 2024.

**Cerinţele minimale pentru redactarea şi pentru editarea lucrării de licenţă se pot consulta în Metodologia Examenului de licenţă.

***Titlul lucrării se scrie cu majuscule, în limba română.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA LICENŢĂ

1. Fișă de înscriere (generată de platforma de înscriere);

2. Declarație licență integralist;

3. Raport de similitudine;

4. Diploma de Bacalaureat + Foaia matricolă din liceu (în original);

*Pentru absolvenţii care au fost admişi la concurs/studii pe baza atestatului/adeverinţei de echivalare a studiilor, a scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului etc, este nevoie de:

    • atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor sau  scrisoarea de accept, ordinul ministrului etc., după caz;

    • actul de studii şi anexele respectivului act.

5. Certificat de naștere (scanat după documentul original);

*În cazul studenţilor străini se depune şi o copie a paşaportului şi o traducere autorizată a certificatului de naştere.

6. Două fotografii  ¾ (fotografii identice, pe un fundal uniform, să nu mai fi fost folosite anterior: fără urme de capse, de ştampile sau de agrafe de birou ruginite) – fotografiile se depun la Secretara responsabilă cu specializarea principală (A) în timpul perioadei de înscriere. 

7. Lucrarea de licență (se încarcă în platformă în format PDF);

8. Dovada achitării taxei de înscriere (unde este cazul): 1500 RON;

9. Certificatul de competență lingvistică (unde este cazul).

ATENȚIE:

1. În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de 3 ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere;

2. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni anterioare consecutive (ianuarie, iunie), acestea pot fi susținute într- sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente.

3. Nu se încarcă în platformă scanări după documente legalizate, doar după actele originale!

 

Tutorial și aplicație pentru înscrierea la Examenul de licență

descoperiți, mai jos, tematica Examenului de licență pentru fiecare specializare

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy