Cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii au obligația de a raporta periodic activitatea lor academică / științifică / artistică. Reportările periodice interne se fac anual prin baza de date internă Managementul activității academice / științifice din UBB.Întrucât începând din 2019 majoritatea evaluărilor periodice interne (de exemplu, evaluarea periodică a cadrelor didactice și a cercetătorilor de către conducere sau o parte a evaluărilor intercolegiale se fac prin această bază de date) cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii sunt rugați să-și introducă periodic toate acele publicații sau activități recente care sunt cuantificate prin deciziile interne ale UBB sau prin reglementările MEN.

În cazul în care ați fost angajat recent, vă puteți adresa departamentului informatic în vederea creării unui cont în această bază de date: infocercetare@ubbcluj.ro. În cazul în care aveți întrebări legate de procesul de evaluări periodice și de metodologia folosită în aceste evaluări, vă puteți adresa comisiei CEAC din Facultatea de Litere sau Centrului de Dezvoltare Universitară și Management al Calității.

În afară de aceste evaluări interne Ministerul Educației Naționale, prin intermediul CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior), colectează permanent date privind performanța științifică a cadrelor didactice / instituțiilor. Aceste raportări sunt obligatorii și pe baza lor se calculează o parte importantă din bugetul universităților / facultăților. În cazul în care aveți întrebări legate de structura finanțării instituționale, vă rugăm să vă adresați Comisiei de cercetare din Facultatea de Litere, prodecanului pentru cercetare sau să consultați documentele de bază privind structura finanțării instituționale.

 

O categorie importantă a publicațiilor recunoscute prin aceste evaluări interne și naționale sunt publicațiile apărute în diferite baze de date internaționale, în special articolele de tip WoS, SCOPUS și ERIH+.

Lista revistelor acreditate în baza de date Web of Science pot fi consultate prin baza de date WoS / Clarivate Analytics. Baza de date este accesibilă pentru angajații UBB prin rețeaua intranet / prin proiectul ANELIS PLUS (Acces național electronic la literatura științifică și de cercetare).

Pe site-ul UEFISCDI sunt actualizate conform JCR 2018:

lista cu revistele romanești indexate/cotate ISI

lista revistelor românești cotate / indexate în Emerging Sources

– valorile AIS (article influence score) si cuartilele corespunzatoare subdomeniilor ISI,

– valorile calculate de UEFISCDI pentru Scorul Relativ de Influenta si Factorul Relativ de Impact.

 

Revistele indexate și acreditate în baza de date SCOPUS pot fi accesate prin https://www.scopus.com/home.uri

Baza de date ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) este o bază de date europeană prin care sunt ierarhizate revistele naționale și internaționale din domeniile umaniste și științe sociale. Lista revistelor se actualizează periodic, iar baza de date și metodologia prin care se face ierarhizarea poate fi accesată prin https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

Pe scena internațională științifică există o serie de reviste și edituri cu o practică neetică și cu o reputație scăzută (”predatory journals and publishers”). O listă informală despre aceste edituri poate fi găsită pe adresa https://predatoryjournals.com/publishers/. Vă rugăm să vă informați în acest sens înainte de a publica într-o revistă sau la o editură.

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy