Studii literare româneşti
Istoria imaginilor – Istoria ideilor
Limba română în context romanic
Studii de lingvistică şi literatură maghiară
Direcţii actuale în lingvistică
Studii culturale britanice
Studii irlandeze
Literatură şi civilizaţie – dialog intercultural în spaţiul francofon
Germanistica în context european
Comunicare multilingvă şi multiculturală
Cultură şi societate – între tradiţie şi modernitate
Masterat european de traductologie – terminologie

Masterat european de interpretariat de conferință
Româna ca limbă străină/nematernă
Studii de lingvistică și literatură finlandeză

  • Share :