Ultima actualizare: 2 iulie 2024.

EXAMEN DE DISERTAȚIE – IULIE 2024

Înscrieri: 17.06.2024 – 28.06.2024, între orele 9.00 – 13.00.

DOSARUL TREBUIE SCANAT ȘI ÎNCĂRCAT PE PLATFORMA DE ÎNSCRIERE.

PREDARE LUCRARE DISERTAȚIE ÎN FORMAT ELECTRONIC: 21 IUNIE 2024.

Susținerea Lucrării de disertație va avea loc fizic.

IMPORTANT: Examenul se va susține fizic.

1. Lucrarea de disertație în formă finală i se va trimite DOAR ELECTONIC Secretarului de comisie al departamentului până în 21 IUNIE 2024, ora 12:00, însoțită de Declarația de integralist (Anexa 2; aceasta se semnează DOAR DUPĂ realizarea în Turnitin a Raportului de similitudine de către profesorul coordonator; aceasta trebuie să conțină avizul coordonatorului).

2. La înscrierea online, lucrarea va fi însoțită de avizul coordonatorului (Anexa 2 –  Declarația de integralist) și de Raportul de similitudine.

3. În perioada 17-28 iunie, dosarul de înscriere trebuie scanat și încărcat pe PLATFORMA DE ÎNSCRIERE.

4. Cerinţele minimale pentru redactarea şi editarea Lucrării de disertație se pot consulta în Regulamentul de susținere a examenelor de licență și disertație – Anexa 4, Cerințe minimale pentru redactarea lucrării de licență și disertație. 

EXAMEN DE DISERTAŢIE: 03.07.2024; orele se vor stabili de către fiecare catedră.

*Lucrarea de disertație în formă finală i se va trimite doar electronic Secretarului de comisie al departamentului până la data de 21 IUNIE 2024, ora 12, însoțită de Declarația de integralist (Anexa 2; aceasta se semnează DOAR DUPĂ realizarea în Turnitin a Raportului de similitudine de către profesorul coordonator; aceasta trebuie să conțină avizul coordonatorului).

**Cerinţele minimale pentru redactarea şi pentru editarea lucrării de disertație se pot consulta aici. 

***Titlul lucrării se scrie cu majuscule, în limba română.

ATENŢIE!
NU SE POT ÎNSCRIE LA DISERTAŢIE, MASTERANZII CARE NU ŞI-AU ACHITAT INTEGRAL TAXA DE ŞCOLARIZARE SAU/ŞI EXAMENELE AUDIENTE!

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA DISERTAŢIE

1. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE (generată de platforma de înscriere);

2. DECLARAŢIE DISERTAŢIE INTEGRALIST (Anexa 2; Se semnează doar DUPĂ realizarea în Turnitin a Raportului de similitudine de către profesorul coordonator.);

3. RAPORTUL DE SIMILITUDINE;

4. *Absolvenţi cu licenţă la UBB: DIPLOMA DE LICENŢĂ;

5. *Absolvenţi cu licenţă la alte universităţi: DIPLOMA DE BACALAUREAT+FOAIA MATRICOLĂ LICEU (scanate față/verso după documentele originale) și DIPLOMA DE LICENŢĂ + SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ (scanate față/verso după documentele originale);

6. *Pentru absolvenţii care au fost admişi la concurs/studii pe baza atestatului/adeverinţei de echivalare a studiilor, a scrisorii de acceptare, a ordinului ministrului etc., trebuie: atestatul/adeverinţa de echivalare a studiilor, scrisoarea de accept, ordinul ministrului etc., după caz, și actul de studii şi anexele respectivului act;

7. CERTIFICAT DE NAŞTERE (scanat după documentul original);

*În cazul studenţilor străini se depune şi o copie a paşaportului şi o traducere autorizată a certificatului de naştere;

8. 2 FOTOGRAFII  ¾ (fotografii identice, pe un fundal uniform, să nu mai fi fost folosite anterior: fără urme de capse, ştampile sau agrafe de birou ruginite) – DOAR PENTRU ABSOLVENȚI MAI VECHI DE ANUL 2015. Fotografiile se vor depune LA SECRETARA DE SECȚIE ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA LICENȚĂ;

9. LUCRAREA DE DISERTAȚIE (se încarcă în platformă în format PDF);

10. DOVADA ACHITĂRII TAXEI DE ÎNSCRIERE – UNDE ESTE CAZUL* – 1500 Ron.

ATENȚIE:

  1. În cazul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor mai târziu de 3 ani de la data absolvirii se percepe taxă de înscriere;
  2. În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor în una din cele două sesiuni consecutive (ianuarie, iunie), acestea pot fi susținute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a taxelor aferente. 

Nu se încarcă în platformă scanări după documente legalizate, doar după actele originale!

Cererea pentru recunoașterea probei se depune la Secretariat până la 21 iunie 2024 (Proba promovată într-o sesiune anterioară nu trebuie să depășească 3 ani.)

Titlul lucrării se scrie cu majuscule, în limba română.

ATENŢIE! NU SE POT ÎNSCRIE la Examenul de disertație masteranzii care nu și-au achitat integral TAXA DE ŞCOLARIZARE SAU/ŞI EXAMENELE AUDIENTE!

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy