Universitatea „Babeș-Bolyai” este o universitate multiculturală cu tradiții istorice multilingve. Potrivit reglementărilor în vigoare, universitatea se constituie prin linii de studii: linia română, linia maghiară și linia germană au structuri separate și se organizează după regulamente și instituții proprii. La Facultatea de Litere se asigură reprezentarea tuturor liniilor la toate nivelurile administrative, iar cele trei linii conlucrează pentru a asigura o educație interculturală propice a studenților unei dintre cele mai importante facultăți din România.

Linia română este condusă de decanul în exercițiu.

Linia maghiară de la Facultatea de Litere se bazează pe cele trei mari departamente istorice, Departamentul de Literatură Maghiară, Departamentul de Limba Maghiară și Lingvistică Generală și Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară. În cadrul acestei linii funcționează o serie de secții și specializări recunoscute pe plan național și internațional prin rezultate excepționale în cercetare, cum ar fi secția de limbă și literatură maghiară, secția de literatură comparată în limba maghiară, secția de etnografie maghiară, secția de studii culturale în limba maghiară, secția de limbă și literatură finlandeză, o serie de masterate specializate în studiul limbii, literaturii sau a etnografiei li antropologiei maghiare, și Școala Doctorală de Hungarologie. Conducerea și funcționarea propice a liniei este asigurată de un cadru didactic ales din patru în patru ani pe baza unui regulament interior. Directorul ales al liniei maghiare devine prodecanul nominalizat pentru linia maghiară.

Conducătorii liniei maghiare în calitate de cancelar / prodecan al facultății:

Kozma Dezső (1994-2000)

Szilágyi N. Sándor (în perioada 2000-2002)

Berszán István (în perioada 2002-2004)

Pozsony Ferenc (în perioada 2004-2008)

Gábor Csilla (în perioada 2008-2012)

Fazakas Emese (în perioada 2012-2016)

Szabó Levente (în perioada 2016-2020)

Linia germană se constituie prin intermediul Departamentului de Limbă și Literatură Germană, iar directorul acestui departament este totodată conducătorul liniei germane la nivel de facultate.

  • Share :