Karunk különböző ösztöndíj-lehetőségeket biztosít hallgatóinak. Ösztöndíjban a Bölcsészettudományi Kar nappali tagozatos, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek, amennyiben az előző félévben minden tantervi (a tanulmányi szerződésben megjelölt) feltételnek eleget tettek. Tanulmányi és szociális alapú ösztöndíjban az egyetemi hallgatók maximum 6 félévben részesülhetnek, illetve egy félévben csak egyszer (függetlenül attól, hány képzésen vesznek részt párhuzamosan).

Tanulmányi és érdemösztöndíj

A tanulmányi és az érdemösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Érdemösztöndíjban évfolyamonként és szakonként a legjobb egyetemi tanulmányi eredményeket elérő hallgatónak ítélik oda a tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül. Ennek értelmében a hallgatók a 2. félévvel kezdődően részesülhetnek érdemösztöndíjban. A tanulmányi és érdemösztöndíj odaítélése a féléves tanulmányi átlag alapján történik. Egyenlő eredmények esetében első lépésben publikációk, konferenciákon való részvétel pontszerűsítésével történik a különbségtétel. Következő lépésben a korábbi féléves átlag, illetve a legnagyobb kreditszámú tárgy minősítése alapján történik a sorrend felállítása.

A 2023/2024-es tanév második félévében online kell leadni az ösztöndíjpályázatot február 26-tól március 10. 16 óráig.

Szociális alapú ösztöndíj

A szociális alapú ösztöndíjak két típusát különböztetjük meg. A pályázás ennek alapján külön történik.
 1. Kis jövedelmű családokhoz tartozó hallgatóknak nyújtott segítség: azon hallgatók pályázhatnak, kiknek családjában az egy főre eső jövedelem az országos minimálbér nettó összegénél alacsonyabb;
 2. Egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű hallgatóknak nyújtott segítség: azon hallgatók pályázhatnak, kik a listán feltüntetettek állapotok valamelyikében szenvednek (köztük az epilepszia, cukorbetegség, TBC, stb.);

A 2023/2024-es tanév második félévében online kell leadni az ösztöndíjpályázatot február 26-tól március 10. 16 óráig.

A részletek, illetve az összeállítandó iratcsomó összetétele  a román nyelvű oldalon találhatók.

Nemzetközi Tanulmányi Olimpikon ösztöndíj

A Nemzetközi Tanulmányi Olimpikon ösztöndíjra olyan I. éves hallgatók pályázhatnak, akik az előző évben a Román Tanügyminisztérium által elismert nemzetközi tanulmányi versenyen dobogós helyezést értek el. Az ösztöndíjat 12 hónapra határozzák meg az eredmény elérését követő hónappal kezdődően. További részletekért a kari információs irodához forduljanak.

Kutatásért odaítélt speciális ösztöndíjak

A tudományos tevékenységért járó speciális ösztöndíjakat a tudományos kutatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak ítélik oda. Az alapképzésben (2. és 3. éves hallgatók) és a mesterképzésben részt vevő (1. és 2. éves hallgatók) a 2023-2024-es tanévben kutatási ösztöndíjra pályázhatnak. A kutatási ösztöndíjak nyertesei a BBTE Tudományos Kiválósági Szakkollégium és a BBTE Next Generation Virtual College of Excellence tagjaivá válnak.

A Pályázatok benyújtása elektronikus úton történik az alábbi felületen: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

Szükséges iratok

 1. sz. melléklet (A pályázó adatai) és 2. sz. melléklet (A kutatási terv leírása);

A kutatási tervet benyujtó hallgató témavezetőjének ajánlása, kiegészítve a  felelősségvállalásról szóló nyilatkozattal;

A pályázó hallgató publikációs listája;

A pályázás ütemterve (kalendárium)

A pályázatokat 2023. október 6-20. (12 óra) között kell benyújtani az erre a célra szolgáló elektronikus felületen: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

 • Interjú / a kutatási projektek nyilvános bemutatása: 2023. október 23., 10 óra, D. Popovici terem.
 • Eredmények közzététele: 2023. október 24.;
 • Fellebbezések benyújtása: 2023. október 25-27. (15 óra) – elektronikus formában a claudia.botezatu@ubbcluj.ro címre;
 • Fellebbezések elbírálása és a végleges eredmények közzététele: 2023. október 30.;
 • A pályázatok továbbítása a hallgatók karonkénti rangsorolásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt: 2023. november 8.;
 • A pályázatok ellenőrzése és a végleges döntés a BBTE Tudományos Tanácsában: 2023. november 9-21.;
 • Végső eredmények közzététele: 2023. november 22.;
 • A támogatási szerződések megkötése: 2023. november 28.

A Bölcsészettudományi Kar bizottságának kritériumai:

A jelölt korábbi teljesítménye (a végső pontszám 50%-a, az alábbiak szerint elosztva):

30%: könyvek, könyvfejezetek, cikkek nemzetközi folyóiratokban, cikkek a Nemzeti Tudományos Kutatási Tanács (rom. CNCS) által akkreditált hazai folyóiratokban, tudományos és irodalmi fordítások akkreditált kiadóknál;

20%: előadás hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos diákkonferenciákon elnyert díjak, egyéb tudományos vagy kulturális díjak; tudományos és kulturális folyóiratok szerkesztőségi bizottságának tagja.

A projekt értékelési kritériumai:

 • a kutatási terv innovatív jellege;
 • koherens szerkezet és a szakterületen belül jól meghatározott kutatási téma;
 • a téma szakirodalmának ismerete (beleértve a nemzetközi szakirodalmat is, ha van ilyen);
 • a kutatás reális tervezhetősége és megvalósíthatósága.

E szempontrendszer alapján a bizottság 1-től 10-ig terjedő pontszámokat ad. Azonos pontszámok esetén a bizottság a kutatási tervek innovációs és megvalósíthatósági komponensei alapján hozza meg végső döntését.

Erasmus+ ösztöndíj és mobilitás

Az Erasmus+ a 2014-2020 közötti időszak uniós oktatási, képzési, ifjúságügyi és sportprogramja. Az Erasmus+ lebonyolítója az egyetem nemzetközi osztálya, oldalán megtalálják a pályázáshoz szükséges iratok jegyzékét. A kari pályázat kiírása áprilisban történik, és a mobilitás a következő tanév valamely félévére vonatkozik.

Részletek az alábbi magyar nyelvű pályázási útmutatóban olvashatók.

Makovecz ösztöndíj és mobilitás

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett – a „magyar Erasmus” néven is emlegetett – Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében) részképzős tanulmányutakat a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire. A jelentkezés április végéig történik. További információk, eredmények a program hivatalos oldalán olvashatók.  Kérdésekkel Illyés Magdához lehet fordulni: magda.illyes@ubbcluj.ro, makovecz@ubbcluj.ro.

További nemzetközi ösztöndíjprogramok

 1. SEE ösztöndíj norvég fő- és mellékszakosoknak. További részletek a román nyelvű oldalon.
 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy