Karunk különböző ösztöndíj-lehetőségeket biztosít hallgatóinak. Ösztöndíjban a Bölcsészettudományi Kar nappali tagozatos, teljes idejű képzésben részt vevő hallgatói részesülhetnek, amennyiben az előző félévben minden tantervi (a tanulmányi szerződésben megjelölt) feltételnek eleget tettek. Tanulmányi és szociális alapú ösztöndíjban az egyetemi hallgatók maximum 6 félévben részesülhetnek, illetve egy félévben csak egyszer (függetlenül attól, hány képzésen vesznek részt párhuzamosan).

Tanulmányi és érdemösztöndíj

A tanulmányi és az érdemösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Érdemösztöndíjban évfolyamonként és szakonként a legjobb egyetemi tanulmányi eredményeket elérő hallgatónak ítélik oda a tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül. Ennek értelmében a hallgatók a 2. félévvel kezdődően részesülhetnek érdemösztöndíjban. A tanulmányi és érdemösztöndíj odaítélése a féléves tanulmányi átlag alapján történik. Egyenlő eredmények esetében első lépésben publikációk, konferenciákon való részvétel pontszerűsítésével történik a különbségtétel. Következő lépésben a korábbi féléves átlag, illetve a legnagyobb kreditszámú tárgy minősítése alapján történik a sorrend felállítása. Az ösztöndíjpályázat beadása minden félév szorgalmi időszakának első két hetében történik az alábbi formanyomtatvány kitöltésével és az információs irodához való benyújtásával.

Szociális alapú ösztöndíj

A szociális alapú ösztöndíjak két típusát különböztetjük meg. A pályázás ennek alapján külön történik.
  1. Kis jövedelmű családokhoz tartozó hallgatóknak nyújtott segítség: azon hallgatók pályázhatnak, kiknek családjában az egy főre eső jövedelem az országos minimálbér nettó összegénél alacsonyabb;
  2. Egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű hallgatóknak nyújtott segítség: azon hallgatók pályázhatnak, kik a listán feltüntetettek állapotok valamelyikében szenvednek (köztük az epilepszia, cukorbetegség, TBC, stb.);

A teljes lista, illetve az összeállítandó iratcsomó összetétele az alábbi dokumentumban olvasható. További részletek a román nyelvű oldalon találhatók.

Nemzetközi Tanulmányi Olimpikon ösztöndíj

A Nemzetközi Tanulmányi Olimpikon ösztöndíjra olyan I. éves hallgatók pályázhatnak, akik az előző évben a Román Tanügyminisztérium által elismert nemzetközi tanulmányi versenyen dobogós helyezést értek el. Az ösztöndíjat 12 hónapra határozzák meg az eredmény elérését követő hónappal kezdődően. További részletekért a kari információs irodához forduljanak.

Tudományos kutatási ösztöndíj

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatói kutatási ösztöndíjának célja a kiváló kutatási eredményekkel rendelkező hallgatók támogatása. Azon BA 2. és MA. 1 éves hallgatók pályázhatnak, akik a kiváló tanulmányi teljesítmények mellett az elmúlt tanévben valamilyen színvonalas kutatást végeztek, annak eredményeit közzétették. A pályázat kiírása októberre várható. Részletek a pályázat alább megtekinthető román nyelvű szabályzatában, illetve a román nyelvű oldalán olvashatók.

A Bölcsészettudományi Kar pályázatlebonyolítási eljárása alább olvasható.

Erasmus+ ösztöndíj és mobilitás

Az Erasmus+ a 2014-2020 közötti időszak uniós oktatási, képzési, ifjúságügyi és sportprogramja. Az Erasmus+ lebonyolítója az egyetem nemzetközi osztálya, oldalán megtalálják a pályázáshoz szükséges iratok jegyzékét. A kari pályázat kiírása áprilisban történik, és a mobilitás a következő tanév valamely félévére vonatkozik.

Részletek az alábbi magyar nyelvű pályázási útmutatóban olvashatók.

Makovecz ösztöndíj és mobilitás

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett – a „magyar Erasmus” néven is emlegetett – Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében) részképzős tanulmányutakat a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire. A jelentkezés április végéig történik. További információk, eredmények a program hivatalos oldalán olvashatók.  Kérdésekkel Illyés Magdához lehet fordulni: magda.illyes@ubbcluj.ro, makovecz@ubbcluj.ro.

További nemzetközi ösztöndíjprogramok

  1. SEE ösztöndíj norvég fő- és mellékszakosoknak. További részletek a román nyelvű oldalon.
  • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy