Szilágyi N. Sándor 

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • elméleti és magyar fonológia
 • szociolingvisztika
 • kognitív nyelvészet

Bemutatkozás

1972: magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diploma a kolozsvári BBTE Filológia Karán

1972–1990: könyvszerkesztő a Kriterion Könyvkiadó bukaresti szerkesztőségében

1990-től egyetemi adjunktus, 2000-től egyetemi docens, 2005–2013 közt (nyugdíjazásáig) egyetemi tanár a BBTE BTK Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén, 2006–2013 közt tanszékvezető

Fontosabb publikációk

Könyvek:

 1. Világunk, a nyelv. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. – Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
 2. Magyar nyelvtan. Első rész. Tankönyv a pedagógiai líceumok IX–X. osztálya és a filológia-történelem szakprofilú líceumok XI. osztálya számára. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.
 3. Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1996 (1997).
 4. Ne lógasd a nyelvedet hiába! Nyelvtani kiskalauz felvételizőknek. AESZ-füzetek 8., Kolozsvár, 2000.
 5. Elmélet és módszer a nyelvészetben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2004.

Tanulmányok:

 1. Az ómagyar kori pótlónyúlás és a tővégi rövid magánhangzók lekopásának néhány kérdése. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XX (1976), p. 126–136.
 2. Módszertani észrevételek a kötőhangzó-vitához. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények XXI (1977), p. 145–160.
 3. De ce nu-şi pot însuşi copiii maghiari limba română în şcoală? Altera, 1998/7, p. 131–148.
 4. A szent mókus, avagy a módszer buktatói. In: Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerkesztette Pozsgai Péter. Táton, Budapest, 1999. 345–365.
 5. Honnan ered a j a -ja, -je toldalékban? Magyar Nyelvjárások XLI. (2003), p. 581–592.
 6. Asszimilációs folyamatok a romániai magyarság körében. In: Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat. Szerk. Péntek János és Benő Attila. Kolozsvár  2005. 24–94.
 7. Szociálpszichológiai tényezők a szókölcsönzésben. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2007. II. köt. 349–361.
 8. Szinkrónia és diakrónia – de miről is beszélünk? In: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Szerk. Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011. 9–30.
 9. A mi (rend)szertelen nyelvünk. In: Analógia és modern nyelvleírás. Szerk. Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013. 235–263.
 10. Hangulatfestés – de mit is festünk? In: Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Szerk. Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015. 23–42.

Oktatott tárgyak

 • Bevezetés az általános nyelvészetbe
 • Magyar fonetika és fonológia
 • Kognitív nyelvészet
 • Szemiotika és nyelvészet
 • A kommunikáció antropológiája
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy