András Benke | Doktori Iskola, Doktori Iskola, Hirek, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Hirek, Doktori Iskola, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Hirek | , , , , , , , ,

Május 22-én, a BBTE Bölcsészettudományi Karán került sor Korondi Ágnes Misztika a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban című kötetének bemutatójára. A könyv a szerző doktori disszertációjának kötetté szerkesztett változata, amelyet a kolozsvári Bolyai Társaság égisze alatt működő Egyetemi Műhely Kiadó gondozott. Korondi Ágnes Dr. Gábor Csilla egyetemi tanár irányításával régi magyar irodalom témakörben készített doktori dolgozatát 2014-ben védte meg Kolozsvárott.

A kötet a nyugati keresztény misztika szövegeinek recepcióját vizsgálja a késő középkori magyar nyelvű kolostori kódexirodalomban. A 15. század utolsó és a 16. század első évtizedeiben jelentős részben megreformált apácaközösségek számára másolt kéziratok alapvetően használati irodalmat tartalmaznak, amelynek csak kis része hozható kapcsolatba a misztikával. A monográfia funkcionális szempontú megközelítésével visszahelyezi e kegyességi írásokat abba a gazdag devocionális kontextusba, amelyben a késő középkorban használták őket. Arra világít rá, hogy ezek a szövegek milyen álláspontot tükröznek a közvetlen Isten-élmény megtapasztalásával kapcsolatban, milyen kegyességi gyakorlat(ok)ról árulkodnak, illetve a kódexek használóinak, összeállítóinak lelkiségi igényei hogyan alakították a lelki életük formálásának eszközéül szolgáló irodalmi rendszer működését.

Hírek

Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy