A Bologna-folyamat lényege a három ciklusra való tagolódás. Az egymásra épülő képzési szakaszon alapuló képzési rendszer egyik célja és alapelve, hogy már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Továbbá, az egyes szakaszokban szerzett fokozatok szükséges feltételei a következő képzési ciklusba történő belépésnek.

A bolognai rendszer második ciklusa a mesteri képzés. A beiratkozás feltétele az alapképzésben megszerzett diploma. A mesteri képzések 2–4 félévesek, és – az alapképzéshez hasonlóan – félévenként 30 kreditnyi tárgyat tartalmaznak.

A BBTE Bölcsészettudományi Kar 15 mesteri programot működtet.

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK		

A magyar nyelv- és irodalomtudományi magiszteri képzésre nemcsak azok jelentkezhetnek, akik az alapképzést a magyar nyelv és irodalom szakon végezték, hanem azok is, akik más tudományokból szereztek képesítést (pl. történelemtudományból, szociológiából, pszichológiából, pedagógiából, antropológiából, néprajztudományból, kommunkációtudományból, újságírásból, a filozófiából,  hittudományból, zenepedagógiából, teatrológiából, stb.), viszont nyitottak arra, hogy új szempontok felől közelítsenek a nyelv és irodalom kérdéseihez.

A felvételi egy írásbeli vizsgából áll, amelyhez a megadott bibliográfia ismerete szükséges.

Részletesebb információk itt találhatók.

KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM – HAGYOMÁNY ÉS MODERNITÁS KÖZÖTT

A kultúra és társadalom – hagyomány és modernitás között mesteri képzés magyar tannyelvű, időtartama 4 félév, és minden humán szakos alapképzés végzettje jelentkezhet rá. A szóbeli felvételi vizsga keretében annak a témának a kutatási tervét mutatják be a jelentkezők, amely témát a magiszteri képzés ideje alatt kutatni szeretnék. A kutatási terv 2-3 oldalas kinyomtatott változatát be kell nyújtani.

A képzés fő célja, hogy egyensúlyt teremtsen az elméleti és a gyakorlati tudás között, illetve multidiszciplináris és multikulturális megközelítést nyújtson, az alapképzésen tanult fogalmak elmélyítése, de ugyanakkor az is, hogy újabb szempontokat adjon a hatalom és a mindennapi élet kapcsolatának elemzéséhez. A mesteri során a hallgatóknak lehetőségük van saját kutatást folytatni, majd ezt követően elhelyezkedhetnek kutatóként, muzeológusként, múzeumpedagógusként, szerkesztőként vagy kulturális szakértőként.

A kurzusok válogatott listája: Hagyomány és társadalom; Reprezentáció és hatalom; A szocializmus és a posztszocializmus antropológiája; A hagyományos társadalmak modernizációja; Az imaginárius antropológiája.

TANREND 2021–2023 (I. évfolyam)

TANREND 2021–2023 (I. évfolyam)

TANREND 2020–2022 (II. évfolyam)

TANREND 2020–2022 (II. évfolyam)

ROMÁN IRODALMI TANULMÁNYOK

A felvételi során egy szóbeli vizsgára kerül sor, amely a hallgató kutatási tervének bemutatásából áll. A képzés tannyelve román, viszont a vendégtanárok angolul, franciául vagy olaszul is tarthatják előadásaikat. A képzés lehetőséget kínál arra is, hogy a románul nem beszélő hallgatók angolul és franciául tanulhassák a román anyanyelvű tanárok által tanított tantárgyakat.

A képzés során lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók áthallgassanak néhány hónapra Zürichbe, Rómába, Krakkóba vagy Poznanba, emellett pedig részt vehetnek a román egyetemek csereprogramjában is.

A tanrend és további információk a román nyelvű oldalon találhatók.

A ROMÁN NYELV ÚJLATIN KONTEXTUSBAN

A román nyelv újlatin kontextusban mesteri képzésre a felvételi írásbeli vizsgából áll, amely két részre tagolódik: 1. a megadott bibliográfiára irányuló tételek; 2. egy nyelvészeti szintfelmérő.

Az interdiszciplináris irányultságnak köszönhetően a képzés egy összetett képet próbál adni a hallgatóknak a nyelvészet területeiről és az újlatin kultúráról. Mindezt nemcsak a megszokott módon, diakrón szempontból, hanem szinkrón megközelítésben is. A képzés nemcsak önállóan a román nyelv összetettségére összpontosít (nyelv, kultúra, mentalitás, történelem stb.), hanem a többi újlatin nyelvre is.

A tanrend és további információk a román nyelvű oldalon találhatók.

A KÉPEK TÖRTÉNETE – AZ ESZMÉK TÖRTÉNETE

A képek története – Az eszmék története mesteri képzés az imaginárius interdiszciplináris kutatását célozza, amely a következőkre koncentrál: kulturális képek morfológiája és szintaxisa, tantárgyak és kutatási programok összehasonlító irodalom, filozófia, vallástörténet, szociális és politikai tudományok, zene, képzőművészet, építészet és film témákban.

A képzés román tannyelvű, és 4 félévből áll. A felvételihez a jelentkezőknek egy 3–4 oldalas interdiszciplináris kutatási tervet kell előkészíteniük, majd bemutatniuk a felvételi bizottság előtt.

A tanrend és további információk a román nyelvű oldalon találhatók.

A NYELVÉSZET MAI IRÁNYZATAI (román nyelven)

A nyelvészet mai irányzatai mesteri képzés 4 féléves, és a következők elsajátítására koncentrál: a mai nyelvészet főbb irányainak a megismerése; modern kutatási módszerek a nyelvészetben; nyelvészeti terminológia; a nyelv és a kommunikáció sajátosságainak megértése.

A felvételi vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgaként egy 3–5 oldal terjedelmű kutatási tervet kell készíteniük a jelentkezőknek, majd a szóbeli vizsga során egy beszélgetésre kerül sor a kutatási tervet illetően.

BRIT KULTURÁLIS TANULMÁNYOK

A brit kulturális tanulmányok mesteri képzés célja interdiszciplináris témákat feldolgozni: média, brit intézmények, Anglia és az angol szellem, irodalom mint az identitás kifejezése, brit posztkolonializmus, alkalmazott nyelvészet. Annak ellenére, hogy a képzés brit kiindulópontot nyújt, a hallgatók olyan módszereket sajátíthatnak el, amelyek más társadalom vizsgálatában is hasznosíthatók.

A képzés időtartama 4 félév. A felvételi vizsga két részből áll: 1. írásbeli vizsga, amely során a hallgatók angol nyelvi kompetenciájának felmérése a cél; 2. a szóbeli vizsgán az előre elkészített 2–3 oldalas kutatási terv kerül bemutatásra angol nyelven.

További részletek a képzés honlapján.

ÍR TANULMÁNYOK

Az ír tanulmányok egy interdiszciplináris mesteri képzés, amely a következő területeket célozza meg: irodalom és irodalomkritika, színház és film, politikatörténet, média, irodalmi tanulmányok.

A képzés időtartama 4 félév. A felvételi vizsga két részből áll: 1. írásbeli vizsga, amely során a hallgatók angol nyelvi kompetenciájának felmérése a cél; 2. a szóbeli vizsgán az előre elkészített 2–3 oldalas kutatási terv kerül bemutatásra irodalom vagy ír kultúra témákban.

IRODALOM ÉS CIVILIZÁCIÓ – KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ FRANKOFÓN NNYELVTERÜLETEN

A felvételihez a jelentkezőknek egy 3–5 oldalas kutatási tervet kell előkészíteniük francia irodalom és civilizáció témában, majd bemutatniuk a felvételi bizottság előtt.

GERMANISZTIKA EURÓPAI KONTEXTUSBAN

A germanisztika európai kontextusban nevű mesteri képzés 4 félévből áll, és olyan hallgatókat céloz meg, akik jól beszélik a német nyelvet. A képzés során a következő témákat érinti: német kultúra és irodalom; elsősorban XIX. és XX. századi műfajok és szerzők; elméleti és módszertani alapok; a nyelv, a kultúra és a fordítástudomány mai kérdései.

A felvételihez a jelentkezőknek egy kutatási tervet kell előkészíteniük germanisztika témában, majd bemutatniuk a felvételi bizottság előtt.

Részletesebb információk itt találhatók.

TÖBBNYELVŰ ÉS MULTIKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

A többnyelvű és multikulturális kommunikáció mesteri képzés során a hallgatók 3-4 újlatin nyelv terén fejleszthetik a tudásukat, bővíthetik az ismereteiket a kultúra, irodalom és művészet terén, emellett pedig fordítástudományt és szerkesztést is tanulhatnak.

A képzés időtartama 4 félév. A felvételi vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Írásbeli vizsgaként egy 3–5 oldal terjedelmű kutatási tervet kell készíteniük a jelentkezőknek egy választott újlatin nyelven (olasz, spanyol vagy francia), majd a szóbeli vizsga során egy beszélgetésre kerül sor a kutatási tervet illetően.

FORDÍTÓI EURÓPAI MESTERKÉPZÉS

A fordítói európai mesteri része a European Master’s in Translation (EMT) hálózatnak. A négy lehetőség (angol, francia, német, spanyol) közül két nyelvet kell kiválasztaniuk a jelentkezőknek.

A felvételi vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, ez utóbbi esetében három nyelven: a két választott idegen nyelven és románul.

Részletesebb információk itt találhatók.

TOLMÁCSOLÁS EURÓPAI MESTERKÉPZÉS

A tolmácsolás európai mesteri része a European Master’s in Conference Interpreting (EMCI) konzorciumnak. A három lehetőség (angol, francia, spanyol) közül két nyelvet kell kiválasztaniuk a jelentkezőknek.

A felvételi vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, amelyekhez mindhárom nyelv ismerete szükséges: a két választott és a román nyelv.

Részletesebb információk itt találhatók.

(A képre kattintva letölthető PDF formátumban.)

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy