1990-ben alapították a BBTE Szabad Szakszervezete néven. A kezdeti 35 taghoz képest, 1994-ben már több mint 200 tagot számlált, neve ettől az évtől a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szakszervezete. 2011 decemberében a tagok száma meghaladta a 900-at, 2013 márciusában pedig 1400 fölé emelkedett. Jelenleg a BBTE Szakszervezete több mint 1800 tagot számlál, ami erős képviseleti és alkupozíciót biztosít számára.

A Szakszervezet célja a BBTE alkalmazottainak (tanárok, tanársegédek, kutatók, valamint a kisegítő személyzet) jogérvényesítése, illetve támogatása szakmai, gazdasági, szociális, kulturális és sportbeli területen. Tevékenységét az érvényben lévő előírásoknak és törvényeknek megfelelően végzi. Fő célkitűzései a következők:

  • a tagok munkához, szociális védelemhez, munkabiztonsághoz, pihenéshez és szociális biztosításhoz való alapvető jogainak tiszteletben tartását szavatolása;
  • képzettségi szintjük szerinti és szakmai kompetenciáiknak megfelelő munkahely biztosítása minden tag számára;
  • a tagok szakmai fejlődéséhez és előmeneteléhez szükséges körülmények biztosítása;
  • a szabad kezdeményezés és a szólásszabadság szorgalmazása, valamint az egységes cselekvés biztosítása tagjai számára;
  • minden törvényes eszközzel dolgozni a törvényhozás folyamatos tökéletesítésén, a szervezet érdekeivel összhangban, olyan módosításokkal, amelyek befolyásolhatják a gazdasági és szociális életet;
  • a tagság számára kedvező körülmények biztosítása a munkaidő és pihenés, a munkaprogram, a bérezés, munkaegészségügy és –biztonság, szakmai továbbképzés, szakszervezeti jogok és a szakszervezeti vezetőségbe választott tagok védelmének területén, a munkaadóval és egyéb döntéshozó szervekkel való egyeztetés révén.

A Szakszervezet vezető szervei a Közgyűlés, az Igazgatóbizottság és a Külső könyvvizsgáló.

Szakszervezeti tag lehet a BBTE bármely alkalmazottja, ha kitölti a csatlakozási kérelem űrlapját, elfogadja és tiszteletben tartja a Szakszervezet statútumát. A tagokat jogok és kötelezettségek egyformán megilletik. A havi tagsági díj megegyezik a tagok bruttó fizetésének 1%-ával.

Tevékenységükben partnereik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem, az Alma Mater Nemzeti Szakszervezeti Föderáció, az Alfa Cartel, valamint a Nemzeti Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium.

  • Share :