Az érvényben levő romániai rendelkezések a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet többnyelvű, interkulturális egyetemként ismerik el, amely ún. tagozatokból épül fel, s ezek széles mozgásteret, intézményi önszerveződési jogot és saját oktatási palettát biztosítanak az egyes közösségeknek.

A BBTE Bölcsészettudományi Karának magyar tagozata a három egyetemi tagozat (román, magyar és német) egyike, önálló adminisztratív és oktatási struktúrával rendelkezik és arányos képviselettel, illetve speciális jogkörrel rendelkezik a kari döntéshozatali fórumokon, a kar vezetőségében és a kari adminisztrációban. Saját titkárságot működtet, amely egyrészt a tagozathoz tartozó intézetek és a magyar oktatást ellátókat segíti, másrészt pedig a magyar tagozat által működtetett szakokat, mesteri programokat, doktori iskolát vagy intézményeket látja el. Ugyanakkor a Hungarológiai Könyvtár révén specializált könyvtár és szakképzett kutató-könyvtárosok segítik a tagozathoz tartozó munkatársak és hallgatók napi munkáját.

A magyar tagozat mindenkori vezetőségét a magyar nyelvű intézetek (Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar és Általános Nyelvészeti Intézet, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, illetve a Hungarológiai Doktori Iskola) vezetői alkotják, vezetőjét az egyetemi választásokkal egyidőben saját belső eljárásban választja meg a tagozat közössége, és egyben a magyar tagozatért felelős dékánhelyettes is.

A magyar tagozat vezetői (és egyben a kar magyar kancellárjai, illetve dékánhelyettesei):

Kozma Dezső (1994-2000 között)

Szilágyi N. Sándor (2000-2002 között)

Berszán István (2002-2004 között)

Pozsony Ferenc (2004-2008 között)

Gábor Csilla (2008-2012 között)

Fazakas Emese (2012-2016 között)

T. Szabó Levente (2016-2020 között)

         Czégényi Dóra Andrea (2020-jelenleg)

  • Share :