Lázár Aliz | Hirek

A XXVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia magyar irodalmi szekcióinak programja

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a magyar irodalomtudománnyal foglalkozó hallgatói kutatások eredményeinek pénteki szemléjét.

Magyar irodalom I.: A középkor és a kora újkor irodalma szekció

  • Időpont: Péntek, 2023.05.19.
  • Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar épülete, Popovici terem (Horea utca 31. szám)

09:00 – 09:10 Köszöntés

09:10 – 09:30 Makkai Tekla: „Szolgálok kegyelmednek…” Férfi és női íráshasználat I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna 1636-os missziliseiben

09:30 – 09:50 Büte Orsolya: A 18. századi nemesség házassági szokásai Rettegi György emlékirata tükrében

09:50 – 10:10 Nánia Hanna: Mariológiai elemek Illyés András és Illyés István gyümölcsoltó Boldogasszony–napi prédikációiban

10:10 – 10:20 Szünet

10:20 – 10:40 Szikszai Ibolya–Tünde: A 18. századi erdélyi nemesi család reprezentációja Árva Bethlen Kata önéletírásában

10:40 – 11:00 Kányádi Kincső: Az asszonyellenesség formái a Ponciánus császár históriájának kolozsvári és bécsi kiadásaiban

 

Magyar irodalom II.: Klasszikus magyar irodalom és 18–19. századi világirodalom és Magyar irodalom III.: Modern és kortárs irodalom, irodalomelmélet szekció

  • Időpont: Péntek, 2023.05.19.
  • Helyszín: BBTE Bölcsésztudományi Kar épülete, Eminescu terem (Horea utca 31. szám)

09:00 – 09:05 Köszöntés

09:05 – 9:25 Páll Antónia: A korai film az irodalom és a színház összefüggésében a 19. század végén és a 20. század elején

09:25 – 09:45 Laczkó Emőke: Várakozás végnapokra, avagy egy ökokritikai dolgozat lehetőségei. Bodor Ádám regényeiről Bruno Latour hálózati optikája felől

9:45 – 10:05 Burkhardt Zsófia: ,,A ti pénzeteknek a hangja”. Századfordulós Budapest-regények hangzásvilága

10:05 – 10:25 Besenyődi Judit Klára: Kölcsey Ferenc érzelmes lírája és annak értelmezhetősége

10:25 – 10:45 Császár Ágnes: Önkény és hitelesség: Márton László három regénye komparatív távlatból

10:45 – 11:05 Jakab Júlia: Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, a 19. század közepe legsikeresebb magyar származású színésznőjének karriertörténete a német források perspektívájából

11:05 – 11:15 Szünet

11:15 – 11:35 Salamon Eszter-Júlia: A sors tematizálódása a forradalom előtt és után Vörösmarty lírájában

11:35 – 11:55 Kozma Eliz Tímea: Monarchia-ábrázolás és nemzetképek Jókai két úttörő tudományos-fantasztikus regényében

11:55 – 12:15 Nagy Anita-Apollónia: Az ifjúsági regény programszerű felívelése Szabóné Nogáll Janka életművében

12:15 – 12:35 Gudor Noémi: Zárt térkonstrukciók, halál- és betegségreprezentációk a magyar érzékenység irodalmában

12:35 – 12:55 László Zsuzsanna-Csilla: A festő és a festészet a korai művészregényben

 

A XXVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia magyar nyelvtudomány szekciójának programja

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a magyar nyelvtudománnyal foglalkozó hallgatói kutatások eredményeinek pénteki szemléjét.

Magyar nyelvtudomány szekció

  • Időpont: Péntek, 2023. 05.19.
  • Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Auger terem (Horea út 31. szám)

9:30 – 9:40 Köszöntés

9:40 – 10:00 Máthé-Farkas Zoltán: A harag büntetése kard. A Jób 19,29b metaforájának elemzése (A kontextuális metaforaelemzés–módszer egy kísérlete)

10:00 – 10:20 Balló Ignác-Norbert: Prototipikus funkcióigés szerkezetek vizsgálata a régi erdélyi magyar nyelvhasználatban

10:20 – 10:40 Domokos Boglárka-Orsolya: A kétnyelvűség sokarcúsága. A második nyelv tanulásának motiváló tényezői és akadályai

10:40 – 11:00 Kovács Karola: Nyelvi attitűd és jogtudat az erdélyi magyar egyetemisták körében

11:00 – 11:10 Szünet

11:10 – 11:30 Kis Izabella: A duális roma nyelv mint hétköznapi kommunikációs norma az iskolában

11:30 – 11:50 Szabó Mónika: Nyelvi manipuláció az Influenszerek reklámszövegeiben az Instagrammon

11:50 – 12:10 Kabai Henrik-László: Az urbanizáció és művelődés hatása a vernakuláris nyelvváltozatra

 

A XXVI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia néprajz szekciójának programja

Minden érdeklődő figyelmébe ajánljuk a néprajzzal foglalkozó hallgatói kutatások eredményeinek pénteki szemléjét.

Néprajz szekció

  • Időpont: Péntek, 2023. 05. 19.
  • Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, L1–es terem (Horea út 31. szám)

11:00 – 11:10 Köszöntés

11:10 – 11:45 dr. Fosztó László, kutató, szociálantropológus, Nemzeti Kisebbségkutató Plenáris előadás: Néprajzkutatók és romaintegráció. Néhány történeti példa.

11:45 – 12:00 Szünet

12:00 − 12:20 Demeter Noémi–Beatrix: Zselyki menyecskeavatás

12:20 − 12:40 Beke András: Az 1931–es csíkszentkirályi kántorválasztás háttere, társadalmi és intézményes vetületei

12:40 − 13:00 Vadász Benedek Miklós: A hagyományos gazdálkodás átalakulása Csekefalván

13:00 − 13:20 Ilyés Gyopár: Ballagási szalagok

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy