A Román Nyelv, Kultúra és Művelődés Intézet csaknem 40 éve oktat románt mint idegen nyelvet külföldi állampolgárok számára. A kínált programok tantervei a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott nyelvi szintek alapján strukturáltak, a tevékenységek és a feladatok felépítése az összes kompetencia fejlesztését célozzák (szóbeli és írásbeli szövegértés és szövegalkotás). A hallgatók nyelvvizsgákra való alapos felkészülése céljából folyamatos értékelésben vesznek részt a tanulási időszakban. A minél hatékonyabb nyelvtanulás érdekében az órák román tannyelvűek.

A tantervet a hallgatók státusa határozza meg:

  1. előkészítő éves hallgatók, akik román nyelven szeretnének tanulni egyetemi oktatásban vagy posztgraduális képzésben;
  2. a BBTE-n mobilitási programban részt vevő hallgatók;
  3. a BBTE nyári egyetem hallgatói román nyelv és civilizáció szakon;
  4. egyéb személyek (pl. üzletemberek).

A képzés során kétféle bizonyítványt lehet szerezni:

  1. előkészítő éves bizonyítvány, amely azoknak a személyeknek szükséges, akik Romániában szeretnének egyetemi képzésre vagy posztgraduális képzésre beiratkozni;
  2. nyelvi kompetenciáról szóló tanúsítvány azon személyek számára, akik máshol sajátították el a román nyelvet, és be szeretnének iratkozni egy romániai egyetemre.

A 2008/2009-es tanévtől az intézet román mint idegen nyelv választható modult (3 félév) ajánl a mesteri képzésen azoknak a hallgatóknak, akik román mint idegen nyelv tanításában szeretnének szakosodni.

Hasznos linkek:

  • Share :