Lázár Aliz | Hirek

Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Bolyai Társaság, valamint a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár öt napos intenzív mesterkurzust szervez magiszteri és PhD hallgatóknak.

A mesterkurzus a hosszú reformáció téziséhez kapcsolódó nemzetközi és hazai kutatások elméleti és módszertani eredményeit kívánja alkalmazni a régi magyarországi és erdélyi konfesszionális irodalom szövegeinek és ezek történeti kontextusainak a kutatásában. A mesterkurzuson való részvétel előzetes pályázati jelentkezéshez kötött. Meghosszabbítottuk a mesterkurzusra való jelentkezés határidejét! A meghosszabbított határidő: 2019. február 18.

A mesterkurzus időpontja: 2019. április 1–5.
Helyszínei: BBTE – Bölcsészkar, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár.
Célcsoport: Irodalom- és történettudományi, valamint teológiai magiszter és PhD-képzésben részt vevő hallgatók, akiknek érdeklődése, kutatása a kora újkori irodalom- és egyháztörténethez kapcsolódik.

A mesterkurzus leírása: Az öt napos intenzív műhely- és tutori foglalkozások során a résztvevők az egyetemi képzésüket kiegészítő módszertani, forráshasználati, tudománytörténeti jártasság elsajátítására kapnak lehetőséget és szakmai újdonságokról értesülhetnek. Az elméleti előadások mellett a reformáció hagyományában meghatározó szövegtípusok olvasására is hangsúlyt fektetünk, megvizsgálva a hagyományos konfesszionális műfajok illetve a reformációtörténeti források sajátosságait.

A mesterkurzus struktúrája: három napos intenzív képzés (előadások és szemináriumok), egy nap készülés az utolsó napra tervezett workshopra, alternatív programok (városnézés, könyvtárlátogatás).Az utolsó napi workshopon a hallgatók 10 perces projekt-bemutatóira és azok megbeszélésére kerül sor.

A mesterkurzus előadói: a Lendület-kutatócsoport erdélyi és magyarországi résztvevői.
Tervezett előadások témái:

 • a reformáció historiográfiája;
 • a hosszú reformáció fogalma és nyugat-európai alkalmazásai;
 • módszertani eljárások: mikrotörténet-írás, történeti- és írásantropológiai vizsgálatok, mentalitástörténeti szempontok;
 • a magyar és az európai reformációtörténet komparatív vizsgálata, a magyar hagyomány sajátosságai: korszakolás, recepció és eltérő alkalmazások;
 • nyomtatott és kéziratos nyilvánosság, a szöveghasználat mint írásantropológia a magyar reformációban;
 • egyháztörténet regionális és komparatív nézetben, konfesszionalizáció és a négy felekezeti hagyomány,
 • a konfesszionalizáció időszakának kronológiája;
 • a történeti korszakolás problémája és tudományos hozadéka a hosszú reformáció paradigmájának történetelméleti hátterében magyarországi példákkal;
 • örmény diaszpóra a koraújkori Közel-Kelet-Európában;
 • az egyetemjárás szerepe a kora újkorban;
 • kolozsvári szászok a 16–17. században – összekötve rövid városnéző sétával (Házsongárd, vallásszabadság háza);
 • kolozsvári könyvtári gyűjtemények (a téma kutatásának szempontjából releváns állományok történeti kialakulása, jelenlegi lelőhelyek, kutathatóság).

A mesterkurzus záróeseménye egy mindenki számára nyitott tudományos workshop.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: a témába vágó saját kutatási terv összefoglalása max. egy oldalban, bibliográfiával és a legfontosabb primér forrás(ok) megjelölésével, CV, publikációs jegyzék, a legjobbnak ítélt publikáció szövege, témavezetői ajánlás.

A jelentkezések beadásának határideje és módja: 2019. január 30. A mellékleteket egyetlen PDF dokumentumba kell összefűzni és elküldeni a mesterkurzus koordinátorának, Dr. Luffy Katalinnak a luffykati@gmail.com e-mail címre, illetve Dr. Móré Tündének, a Lendület-kutatócsoport koordinátorának is a: more.tunde@btk.mta.hue-mail címre.

A benyújtott jelentkezés értékelése: A benyújtott jelentkezések a beadást követően elbírálásra kerülnek, és a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést 2019. február 15-ig.

Kapcsolattartás: A szervezők a jelentkezőkkel e-mailben (luffykati@gmail.com, more.tunde@btk.mta.hu) tartják a kapcsolatot.

A szervezők nevében,
Dr. Luffy Katalin
Kolozsvár, 2018. december 11.

Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy