Egyed Emese

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • európai irodalom- és színháztörténet
 • francia-magyar művelődési kapcsolatok

Bemutatkozás

A Világirodalom: az ókor irodalma és kultúrája című tantárgy az egyéni kutatásra teszi a hangsúlyt és terminológiai –informatív – kutatástörténeti órák után a diákok egyéni munkájának közös megbeszélése jelenti a tanulás alapvető formáját (pl. táncművészet az ókorban; a nők helyzete; tanulási módoszatok; motívumok továbbélése stb.). Együttműködünk a Sapientia EMTE világirodalom-szakosaival.

A magyar irodalom története. A felvilágosodás és a romantika irodalma vizsgálata évenként más nézőpontból történik (ars poeticák, női szempontok, utazás-tematika stb), fontos, hogy a diákok megtanuljanak tájékozódni a szakirodalomban és értsék a primér szövegeket. Az oktatás beavató jellegű, a diákok recenziókat írnak, tudományos konferenciákra jelentkeznek. Az órán a tanár által azonosított új forrásokat is használjuk. (S. Pataki Mózes versei, Lukáts István versei, Ujfalvi Krisztina levelező köre). Együttműködés: MTA 18-19. századi osztályaival.

A Színházi kultúra Erdélyben 1700-1849 az irodalom és a színjátszástörténet komparatív tanulmányozása (drámaszövegek, kritikai írások, szöveges források – dramaturgiai nézőpontok, programok, színpadi nyelv vizsgálata) . E stúdiumhoz köthető az Egyede Emese által vezetett THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi színpad munkássága is is, illetőleg a Drámaszövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek című konferencia megszervezése. Együttműködés: BBTE Germanisztika tanszék, az MTA színházkutató csoportja.

A kritikai kiadás (a mesterképzőn) a szövegek digitális és papír alapú kiadásának műhelye.

Egyed Emese legutóbbi könyve: Régi székely írók (válogatás, sajtó alá rendezés) hargita kiadó 2017.

Fontosabb publikációk

 1. 2000 Egyed Emese: „Scytha vagyok” Kéziratos paszkvillus a Demonstratióról – Sajnovitsnak .  In Nyelvtudományi Közlemények. A MTA Nyelvtudományi Intézetének folyóirata 97. kötet Budapest 246-260.
 2. 2001 Egyed Emese (s.a.r.): Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Tudományos Füzetek 235. 353 lap.
 3. 2006 Egyed Emese: Angelica és Tirsis. Kolozsvári töredék. Irodalomtörténet. 37. (2006) 4. 552-564
 4. Egyed Emese: Isten veled!” Kéziratos Ponciánus – 1784, Drág. = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai. 2006. május 24-27., Kolozsvár, Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.), Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság, Kolozsvár 2007. 539-554. (Egyetemi füzetek 3) ISBN 978-973-87783-8-2
 5. Egyed Emese: A Gerson és kolozsvári kézirata 51-78. = Debreczeni Attila-Gönczy Monika (szerk.) A “Et in Arcadia ego”. A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Budapest-Debrecen 2005 Csokonai könyvtár 36 ISBN 963 472 899 5
 6. Egyed Emese: Sur la première traduction du Cid en hongrois. Studia universitatis Babes-Bolyai Series Philologia (rev. B. cod 53), Volum 52, 2007 .3. 125-138 ISSN 1220-0484
 7. Egyed Emese: The question of higher education examined from the perspective of theunique culture of the Hungarian minority in Romania = Let 207 TRULY be the year of equal opportunities at the Babes-Bolyai University! Public hearing in the European Parliament Brussels Tuesday, 9 october 2007 Stúdium Ltd Cluj 105-117 ISBN 978-973-643-151-7
 8. Egyed Emese: Kendilóna. A Teleki-udvar a 18. században. = Papp Klára-Püski Levente (ed.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok Speculum historiae  2009 ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-473-346-1
 9. Egyed Emese: Le blason Petőfi, approche héraldique, = Kányádi András (red.) Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un Panthéon variable. 2010. 166–172 (195) Paris, Institut des études slaves, ISSN 0079-0028, ISBN 978-2-7204-0463-4
 10. Emese Egyed: Quand la Hongrie s’expose en France. Revue des deux Mondes janvier 2011 120-126 (192) ISSN 978-2-35650-033-5
 11. Egyed Emese: L’Image de la Hongrie et des Hongrois dans le Roman Strǎinul («L’Étranger»), Écrit en 1955 Par L’Écrivain et Scénariste Roumain Titus Popovici. Hungarian Studies (2012) 1. 17-27.
 12. Egyed Emese: L’aristocrate chez le sage., Studia Universitatis Babeş-Bolyai « Europaea » (LVII) 2012/4, p. 5-20, 84631778
 13. Pataki Mózes: Poétai Gondolatok. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Egyed Emese Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2014
 14. Andalgj hát, citerám! Lukáts István versei. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte Egyed Emese. Tortoma Könyvkiadó Barót 2015. 183 lap
 15. Egyed Emese: De la défense vers l’argument. Lecteurs protestants de Leibniz au XVIIIe siècle en Europe Orientale. = „Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vortrage des X. Internationalen Leibniz-Kongressess. Herausgegegben von Venchao Li in Verbind mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Eruulat, Jürgen Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik I-V. III.585- 600. Georg Olms Verlag Hildesheim. Zürich. New York 2016 OLMS

Oktatott tárgyak

 • Világirodalom: Irodalom és műveltség az ókorban
 • A magyar irodalom története III: 1700–1849
 • A magyar irodalom története III: A felvilágosodás és a romantika irodalma
 • Színházi kultúra Erdélyben
 • A kritikai szövegkiadás
 • Doktori szeminárium különféle irodalomtudományi és színháztudományi témákból
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy