Gábor Csilla 

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • kora újkori magyar irodalomtörténet
 • európai és magyar homiletikai és áhítati irodalom
 • történeti retorika

Bemutatkozás

Szakterület: közép- és főként kora újkori irodalomtörténet, közelebbről a 16–17. század kegyességi irodalma, történeti retorika, interdiszciplináris és -kulturális megközelítésben. Az oktatott tárgyak kapcsolódnak a kutatási témákhoz: a barokk irodalomtörténet mellett hagiográfia, mítoszok és irodalom, klasszikus retorikák, textológia. A kutatásokat az általam alapított és vezetett Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely keretében végezzük. A műhely előzményeinek a ’90-es évek közepén induló kutatások tekinthetők: az egyéni (akkor még csupán a kora újkori prédikációra irányuló) vizsgálatokkal egyidőben a 16–18. századi könyv-, irodalom- és művelődéstörténet különféle részjelenségeit körbejáró szakdolgozatok, mesteri dolgozatok, valamint a belőlük készült publikációk alapozták meg a későbbi irányokat. 2007 óta doktori képzés keretében is folytatható a kutatómunka. 1994 óta a műhelyvezető és műhelytagok rendszeresen részt vesznek hazai, magyarországi és távolabbi szakmai rendezvényeken, és publikálják eredményeiket.

Az érdeklődés, a tematika tágult az évek folyamán, és változatosabbá lettek a megközelítési szempontok is. Ami közös a szerteágazó kutatásokban, az a filológiai alaposság (esetenként ismeretlen szövegek feltárása) és az értelmezői kreativitás reflektált összehangolása.

A kutatócsoport működésének kezdete óta rendszeresen együttműködik magyarországi testvérintézményekkel, kiemelten a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével, a Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékével. Ezt 2013-ban a kutatásokat összehangolni hivatott együttműködési szerződéssel is megerősítette.

2015 óta, amikor a Babeş-Bolyai Egyetem csatlakozott a Refo500 és a RefoRC nemzetközi platformhoz, a Res Litteraria Transylvaniae Vetus is tagja let a szervezetnek.

Fontosabb publikációk

 1. Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001.
 2. Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról, Kolozsvár, Komp–Press, 2002.
 3. Gábor Csilla, Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Kolozsvár, Egyetemi Kiadó, 2007.
 4. Gábor Csilla, Hit, hitel, bizodalom – mozaikkockák az alteritás tanúságaiból, Korunk, 2012/1, 13–18.
 5. Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században, vál., szöveggondozás, előszó, jegyzetek: Gábor Csilla, Kolozsvár, Polis, 2013.
 6. Gábor Csilla, Trient után – bibliafordítás, bibliafilológia, lelkiségi hagyományok = Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből (1450–1650), szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Bp., L’Harmattan, 2013, 173–183.
 7. Gábor Csilla, Laus et polemia: magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, Debrecen–Kolozsvár, Debreceni Egyetemi Kiadó–Egyetemi Műhely Kiadó, 2015.
 8. Gábor Csilla, Spiritual Ways, Spiritual Faculties: Mediaeval Spirituality in Early Modern Devotion: Texts and Practices, Religion and Theology, 2016/2, 128–147.
 9. Gábor Csilla, Köszöntés a Krímből – egy családi levél és kontextusa, in Testimonio litterarum: Tanulmámyok Kajó Zsigmond tiszteletére, szerk. Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 135–142.
 10. Gábor Csilla, Katolikus–protestáns hitviták anyanyelven a 16. század derekán: témák, érvek, nyelvi kísérletek, in Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században, szerk. Varga Szabolcs, Vértesi Lázár, Pécs, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, 2017, 373–392.

Oktatott tárgyak

 • Filológia
 • Barokk irodalom
 • Hagiográfia
 • Mítoszok és irodalom, klasszikus retorikák
 • Textológia
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy