Keszeg Vilmos

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • kortárs népi mitológia
 • populáris írásbeliség
 • mindennapi történetmondás
 • biografikus és autobiografikus szövegek
 • média és mindennapi élet

Bemutatkozás

Keszeg Vilmos 1957-ben született.  A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar és francia nyelv és irodalom szakot végzett 1981-ben. Doktori disszertációja (1995) a mezőségi hiedelemrendszer morfológiai elemzését tartalmazza. Jelenleg a Magyar Néprajz és Antopológia Intézet professzora, a Hungarológia Doktori Iskola igazgatója.

Fontosabb publikációk

 1. 1991 A folklór határán. Kriterion, Bukarest. ISBN 973-26-0150-7
 2. 1996 Kelt levelem…Egy mezőségi parasztasszony levelezése. Debrecen. Györffy István Néprajzi Egyesület. ISBN 963-472-650-1
 3. 1997 Jóslások a Mezőségen. Etnomantikai elemzés. Sepsiszentgyörgy. Bon Ami. ISBN 973-98072-1-6
 4. 1999 Mezőségi hiedelmek. Mentor, Marosvásárhely. ISBN 973-8002-00-1. 384 p. (Ed. 2.: 2006, 973-599-229-9.)
 5. 2002 Homo narrans. Emberek, történetek és kontextusok. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár. 973-9373-33-X. 334 p.
 6. 2004 Aranyosszék népköltészete. Népi szövegek, kontextusok. Mentor, Marosvásárhely. ISBN 973-599-105-5.  472+459 p.
 7. 2006 Hir adás a’ Késő Maradékhoz. 17–20. századi erdélyi toronygombiratok. Mentor, Marosvásárhely. ISBN  (10)973-599-225-6; ISBN (13)978-973-599-225-5. 476+28 p.
 8. 2008 Alfabetizáció, írásszokások, populáris írásbeliség. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-38-2. 496 p.
 9. 2011 A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-56-6. 304 p.
 10. 2012 Történetek és történetmondás Detrehemtelepen. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 2012. ISBN 978-606-8178-47-9. 288 p.
 11. 2013 Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár. 978-973-8439-69-6.516 p.
 12. 2014 Aranyos-vidék. Honismereti könyv. Kriza János Néprajzi Társaság–Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-973-8439-76-4 ISBN 978-606-739-009-4. 480 p.
 13. 2003 L’intégration des superstitions dans les structures cognitives. Acta Ethnographica Hungarica 48. 3-4. 397-420. ISSN 1216-9803
 14. 2007 Autobiographical Representations of Diaspora Existence. In: Balogh Balázs–Ilyés Zoltán (edited by): Perspectives of Diaspora Existence. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN 978-963-05-8474-6. 2007.159–174.
 15. 2009 Twentieth Century Careers and Life Stories. In: VARGYAS Gábor (Ed.): Passageways. From Hungarian Ethnography to European Etnology and Sociocultural Anthropology. Pécs–Budapest, Department of Europeanb Ethnology and Cultural Anthropology, The University of Pécs–L’Harmattan Publishing House. ISBN 9789632362878. 109–150.

Oktatott tárgyak

 • Tudománytörténet, kutatásmódszertan, terminológia
 • Média és mindennapi élet
 • Narratológia
 • Irásantropológia
 • A kultúrakutatás elmélete, módszertana és története (A Mezőség   mítosz és realitás között)
 • A kommunikáció antropológiája
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy