Tánczos Vilmos

egyetemi tanár

Kutatási területek:

 • archaikus népi imáságok
 • a moldvai csángók népi vallásossága: szövegek és rítusok
 • folklór szimbólumok
 • a csíksomlyói búcsú vallási néprajza
 • népi vallásosság

Bemutatkozás

Dr. Tánczos Vilmos habilitált egyetemi tanár 1959-ben született Csíkszentkirályon. 1983-ban magyar−orosz szakot végzett Kolozsváron a Babeș‒Bolyai Tudományegyetemen. Ugyanitt védte meg doktori disszertációját 1999-ben (Moldvai csángó archaikus népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér), majd 2014-ben habilitált (A moldvai csángók nyelvcseréje. Nyelvi kompetenciák a moldvai csángó nyelvjárás beszélői között generációs és földrajzi megoszlásban). Fő kutatási területe a népi vallásosság, mindenekelőtt a moldvai csángók szakrális kultúrájának vizsgálata. Legbehatóbban a moldvai csángó folklór szakrális műfajaival, mindenekelőtt az archaikus apokrif népi imádságok gyűjtésével és értelmezésével foglalkozott. Több vallásetnológiai tárgyú kötete jelent meg.

Fontosabb publikációk

 1. Csíksomlyó a népi vallásosságban [Șumuleu Ciuc in Popular Religiosity]. Budapest, Nap Kiadó, 2016 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (with 2 maps and 148 photos)
 2. Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (with map annexed)
 3. Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. [Gibberish. About the Language of the Moldavian Csángós] Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (with map annexed)
 4. Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe [Dropped Words. The Language and World View of a Sekler Man from Csík]. Csíkszereda, Bookart, 2008. 350. p., ISBN 978-973-88358-6-3 (with photos)
 5. Folklórszimbólumok. [Folclore Symbols] University Course. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., with 89 photos, ISBN 973-8439-23-X ‒ Ed. 2.: Szimbolikus formák a folklórban. [Symbolic Forms in the Folclore] Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 440. p. ISBN 978 963 662 039 4 (with 225 photos)
 6. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. [Open the Gate, Angel! Archaic Prayers form the Moldavian Csángós. Archetypal Symbols and Social Context] Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 320. p., ISBN 963 9337 08 0 (with photos)
 7. Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. [Live Host, Beautiful Flower. Images of the Moldavian Csángó Prayers] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN 973-9311-66-0 (Photos by Ádám Gyula)
 8. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 303. p., ISBN 973-9311-51-2
 9. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. [Avenging Angel. Archaic Prayers from Moldavia and their Social Context] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 371. p., ISBN 973-9311-45-8 (with photos)
 10. Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8. 25. p. ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (with map annexed)
 11. Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. [The Door of the East has been Opened. Ethnographic Essays] Kolozsvár, KOM‑Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996, 264. p., ISBN 973-97661-3-7 − Ed. 2.: Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN 973-9311-69-5 (The photos by Ádám Gyula)
 12. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. [You have put Roots with Perls. Archaic Prayers from Gyimes and Moldavia] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995. 310. p., ISBN 973-96123-6-9 (The photos by Ádám Gyula) − Ed. 2.: 1996., ISBN 973-97734-7-8

Oktatott tárgyak

 • Archetipikus szimbolizáció a folklórban
 • Népi vallásosság: szövegek és rítusok a moldvai csángó népi kultúrában
 • Az imaginárius antropológiája – elméletek és elemzési módszerek
 • Népi vallásosság Erdélyben − források és elemzési módszerek
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy