András Benke | Doktori Iskola, Hirek, Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola | , ,

A kolozsvári Bolyai Társaság égisze alatt működő Egyetemi Műhely Kiadó gondozásában megjelent Serestély Zalán Életmű és környezete. Jorge Luis Borges munkásságának kultúra- és ismeretelméleti, valamint hatalomkritikai vonatkozásai. című kötete. A szerző a Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola valamikori doktorandusza, jelen könyv pedig a doktori disszertációjának kötetté szerkesztett változata. A kötet hátlapján a disszertáció egyik felkért bírálója, a pozsonyi Comenius Egyetem habilitált docense, dr. Csehy Zoltán a következőképpen méltatja a szerző munkáját: „Serestély Zalán dolgozatának egyik legfőbb erénye a sok közül, hogy megakasztja a Borges-értés túlzottan is kényelmes posztmodern-szkeptikus megítélésének menetét, és úgy kalauzol el másfajta irányokba, hogy közben nem negligálja sem a lehetséges megoldások pluralitását, sem az értelmezésfüggő olvasat létét. A labirintus-világ metaforarendszer metapoétikus terében maradunk tehát, ám ezúttal a  »kolonizált szubjektum« kerül előtérbe, méghozzá hatalom- és intézménykritikai, kultúraelméleti és episztemológiai, illetve test- és térpoétikai szempontból.”

Hírek

Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy