A Bölcsészettudományi Kar egyike a legszámosabb hazai, nemzetközi és európai intézményekkel kapcsolatot ápoló karok közül. Számos közös programot és közreműködést folytat, melyek egyrészt a Bölcsészettudományi Kar, másrészt pedig  a Babeș-Bolyai Tudományegyetem nemzetközi láthatóságát erősíti. A közreműködések célja a közös oktatási programok, kutatások, publikációk, áthallgatások megszervezése úgy az oktató kutatók, mint a hallgatók részére, illetve az oktatási kínálat és minőség fejlesztése.

A partnerkapcsolatok létrehozásáért és ápolásáért a kar Nemzeti és nemzetközi kapcsolatok szakbizottsága felelős, a nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese igazgatásával. A munkacsoport feladatkörébe az kar nagy számú nemzetközi szerződésének adminisztrálása. Karunk együttműködései az Európai Bizottság keretein belül futó programok (TEMPUS, ERASMUS+, LEONARDO DA VINCI), a különböző kormányzati vagy regionális szerveződések (CEEPUS, DAAD, MECT, ANCS), valamint egyéb intézmények és alapítványok által támogatott programok által valósulnak meg.

 1. Erasmus+
 2. Kulturális örökség és európai integráció
 3. EMCI
 4. EMT
 5. LEONARDO DA VINCI
 6. CEEPUS
 7. DAAD ösztöndíj programok
 8. Thematic Network Project in the Area of Languages I – D 2000
 9. Makovecz-ösztöndíjprogram

Romániai partnerek:

 1. Egyetemi konzorcium: Bukaresti Egyetem
 2.  Jászvárosi A.I. Cuza egyetem
 3.  Temesvári Nyugati Egyetem
 4.  Kulturális örökséget megőrző és népszerűsítő megyei központ, Kolozsvár
 5. Megyei Tanfelügyelőség, Kolozsvár,
 6. Erdélyi Néprajzi Múzeum
 7. Maros Megyei Múzeum, Népművészeti és etnográfiai részleg
 8. Partiumi Keresztény Egyetem, Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
 • Share :