Domokos Boglárka | Hirek

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepi konferenciája alkalmából sor került az éves díjátadóra is.

Munkatársunk, Péntek János Tudomány Erdélyi Mestere Díjat kapta:

Kutatói érdemei mellett ő az a közösségben gondolkodó, intézményépítő erdélyi magyar elit értelmiségi, aki kutatói-oktatói nemzedékeket nevelt és indított el a pályán (ehhez az intézményi feltételek megteremtésében is jelentős szerepet vállalva), és aki a közös érdek és külön felelősség elvén mindig tevékeny részese volt a tudományszervezésnek és a közéletnek egyaránt. Nyelvészként is azt vallja: a kutatói és oktatói pályán dolgozó erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra kapcsolatában nemcsak a szűkebb szakmában, hanem más területeken fölmerülő kérdésekre is tudnia kell felelni. Szerteágazó közéleti szerepvállalásából kiemelendő, hogy neve nemcsak egyetemi, hanem középiskolai körökben is azonosult az erdélyi tehetségtámogatással és a magyar nyelvű oktatást segítő civil kezdeményezésekkel. Péntek Jánosnak a szakmaiság, és általában: a minőség, mint közérdek a fő irányelve, ezen túlmenően pedig szakmailag és emberileg azon munkálkodik pályája kezdete óta, hogy a „szakértelem, közérdek, közértelem és közakarat érvényesüljön a cselekvésben, a mindennapi munkában”.

 

Sok szeretettel gratulálunk!