Iskolaelhagyást megelőző tevékenység a Bölcsészettudományi Karon

A Bölcsészettudományi Kar a hátrányos helyzetben levő I. éves hallgatókat szeretné támogatni. A ProLit célja az I. évesek iskolaelhagyásának csökkentése, amely elsősorban azon diákok támogatására összpontosít, akik nagyobb eséllyel szakítják meg a tanulmányaikat (kevés jövedelemmel rendelkező családból jött, vidéki származású, kisebb jeggyel jutott be az egyetemre, egyéb hátrányos helyzet). A program a következő tevékenységeket kínálja: heti felzárkóztató tevékenységek tanári segítséggel (a program ideje alatt), időszakos pszichológiai és pszicho-pedagógiai műhelyek, pályaorientációs műhelyek. A program számítógépeket és multifunkcionális nyomtatókat biztosít a részt vevő hallgatók számára.

A jelentkezés feltételei:

Az a hallgató pályázhat, aki I. éves, nem részesül az egyetem egyik ösztöndíjában sem (szociális, egészségügyi, tanulmányi stb.), és azok közé tartozik, akik nagyobb eséllyel szakítják meg a tanulmányaikat (kevés jövedelemmel rendelkező családból jött, vidéki származású, kisebb jeggyel jutott be az egyetemre, egyéb hátrányos helyzet).

 

Beiratkozás:

Azok az I. évesek, akik be szeretnének iratkozni a programba, jelentkezzenek a szak titkáránál 2020. február 10–20. között.

  • Share :