Az idegen nyelv tanulása a Babeș–Bolyai Tudományegyetem minden alapképzéses hallgatója számára kötelező. Az idegen nyelv tanulása 2, 4 vagy 6 féléves a különböző karok belső döntése szerint. A képzés nyitott a mesteris hallgatók felé is.

A hallgatóknak az angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvek közül lehet választani. A szaknyelvek oktatása során a hallgatók nemcsak grammatikai tudást sajátíthatnak el, hanem az adott tudományterület szakszókincsét is. Minden félévben vizsgára kerül sor, amely sikeres teljesítése 3 kredit értékű. Ezen kreditek megszerzése a tantervi előírásoknak megfelelően kötelező érvényű.

  • Share :