Aliz Lakatos | Hirek

Kontra Miklós szerkesztésében megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című kötete. A könyv A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás romániai vonatkozásű eredményeit tárgyalja. A Kárpát-medencei kisebbségi magyarok nyelvi leírása korábban már megelent kárpátaljai (1998), vajdasági (1999), szlovákiai (2000), ausztriai és szlovéniai (2012), valamint  horvátországi (2016) vonatkozásban, a sorozat azonban ezzel a kötettel válik teljessé.

A könyv tárgya – miként az a bevezetőben kijelölésre kerül – „az erdélyi magyar nyelvközösség és nyelv jelenkori helyzetének a leírása”, amelyben a szerzők folyamatosan visszautalnak „a 20. század egészének változó, de alapvető irányaikban meglehetősen konstans folyamataira.” Figyelembe véve, hogy ezt rendkívül átfogó nyelv-, társadalom-, egyház-, művelődés-, tudomány- és politikatörténeti kitekintéssel teszik, a kötet jóval több annál, amit a címe ígér, hiszen számba veszi az elmúlt évtizedeknek a tárgykörben született/a tárgykört érintő fontosabb kutatásait és elemzéseit, társadalom- és humántudományi diszciplínák sorát kapcsolva így össze, megállapításait beágyazva nemcsak a magyarság, hanem az erdélyi románok, szászok és más nemzeti közösségek társadalom- és művelődéstörténetébe.

Multidiszciplináris elemzési perspektívája révén igen gazdag szempontrendszert vonultat fel a magyar nyelv és beszélőközösség történetével, jelenlegi körülményeivel, jövőjével összefüggésben, olyannyira, hogy ez a spektrum a gazdasági és társadalomszerkezeti adatelemzésektől egészen a problémák irodalmi megfogalmazásáig, az első erdélyi magyar nyelvemléktől a kibertér kínálta nyelvhasználati lehetőségekig terjed.

Helyzetképet kínál az erdélyi magyarság és nyelv állapotáról, kijelöli egyúttal azokat a cselekvési lehetőségeket, esetenként stratégiai útvonalakat is, amelyek révén a helyzet javítható, a hátrányok csökkenthetőek, a magyar nyelv megtartható, számolva a hatalom struktúráival és a kisebbség mozgásterével egyaránt.

További részletek a kötetről az EME honlapján olvashatók.

Hírek

Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy