A kolozsvári magyar egyetemi, tudományos képzésnek jelentős múltja van, anélkül azonban, hogy ennek biztosítva lett volna az intézményi folyamatossága. Az elmúlt közel másfélszáz évben, 1872 óta, a történelem kényszerei miatt négyszer volt kezdés, újrakezdés, az 1990-es fordulat is ötödikként annak tekinthető. A mai Babeş–Bolyai Tudományegyetem intézményi folytonossága 1959-től számítható. A hungarológia szempontjából az első időszak a leépítés, leépülés időszaka volt, a második a kiépülésé. Az 1959 és 1990 közötti évtizedek első részében a tanszékeken egy nagy nemzedék kiváló tanárai, tudósai dolgoztak (ők jórészt a negyvenes években kezdték szakmai pályájukat). Ezután következtek be a nagy veszteségek (meghalt Jancsó Elemér, Márton Gyula, Szigeti József, Szabó T. Attila). Nyelvészetből ebben a rendszerben erősödhetett meg a kolozsvári nyelvészeti iskola néhány markáns vonulata: a nyelvtörténet és a névtan (Szabó T. Attila és tanítványai), a dialektológia és kontaktológia (Márton Gyula és tanítványai), az irodalmi nyelv története és a stilisztika (Szabó Zoltán és tanítványai). Irodalomból a jellemző kutatási irányok: a régi (erdélyi) irodalom (Jancsó Elemér, Szigeti József), a klasszikus magyar irodalom és a 20. századi erdélyi irodalom (Antal Árpád, Kozma Dezső, Cs. Gyimesi Éva). Szigeti Józsefnél és Antal Árpádnál népköltészetből is lehetett doktorálni, néprajzból pedig a dialektológiához kapcsolódó határterületen etnolingvisztikai témákból. Péntek János a magyar nyelvjárástan és a néprajz témakörében irányított aspiránsokat. Kozma Dezső és Cseke Péter is megszerezte a doktori témavezetés jogát. Később zárkózott fel az iskolához Egyed Emese, Gábor Csilla, Orbán Gyöngyi, Domokos Johanna, T. Szabó Levente irodalomból, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos néprajzból, Szilágyi N. Sándor, majd Benő Attila nyelvészetből. A doktoriskola vezetője 2008-ig Péntek János volt, 2008 és 2022 között Keszeg Vilmos volt, 2022 őszétől pedig T. Szabó Levente vezeti az intézményt.

Cseke Péter 2013-tól, Péntek János és Szilágyi N. Sándor 2014-től nyugalmazott egyetemi tanárként, Keszeg Vilmos és Pozsony Ferenc pedig emeritus professzorként vesz részt a doktori iskola életében. Orbán Gyöngyi 2019-ben vonult vissza a doktori képzésből.

Az iskola hivatalos neve: Hungarológia Doktori Iskola (Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie).

Hungarológia Doktori Iskola

 

Școala Doctorală de Hungarologie

Hungarian School of Doctoral Studies

e-mail: hungarologia.lett@ubbcluj.ro

https://lett.ubbcluj.ro/hungarologiai-tudomanyok-doktori-iskola

A Hungarológiai Doktori Iskola igazgatója

Dr. habil. T. Szabó Levente

 

Fogadóóra a doktori iskola ügyeiben: kedd 9-10 (108. iroda)

VÍGH KATALIN

ügyintéző

Fogadóóra: munkanapokon 9-12 között

Témavezetők

T. Szabó Levente

T. Szabó Levente


habilitált egyetemi docens, a doktori iskola igazgatója


CV
Berszán István

Berszán István


egyetemi docens


CV
Domokos Johanna

Domokos Johanna


habilitált egyetemi docens


CV
Gábor Csilla

Gábor Csilla


egyetemi tanár


CV
Tánczos Vilmos

Tánczos Vilmos


habilitált egyetemi tanár


CV
Benő Attila

Benő Attila


habilitált egyetemi tanár


CV
Egyed Emese

Egyed Emese


nyugalmazott egyetemi tanár


CV
Keszeg Vilmos

Keszeg Vilmos


emeritus professzor


CV
Pozsony Ferenc

Pozsony Ferenc


emeritus professzor


CV

Nyugalmazott egyetemi tanárok

Kozma Dezső

Kozma Dezső


egyetemi tanár


CV
Szilágyi N. Sándor

Szilágyi N. Sándor


egyetemi tanár


CV
Orbán Gyöngyi

Orbán Gyöngyi


egyetemi tanár


CV
Péntek János

Péntek János


egyetemi tanár


CV

A doktori iskola vezetősége
dr. T. Szabó Levente (igazgató)
dr. Berszán István és dr. Benő Attila (tanári választott képviselők)
drd. Kovács Péter Zoltán (hallgatói választott képviselő)
dr. Kecskeméti Gábor  (igazgató, HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet, az MTA tagja, külső tag)

Hírek

  • Share :