A kolozsvári magyar egyetemi, tudományos képzésnek jelentős múltja van, anélkül azonban, hogy ennek biztosítva lett volna az intézményi folyamatossága. Az elmúlt közel másfélszáz évben, 1872 óta, a történelem kényszerei miatt négyszer volt kezdés, újrakezdés, az 1990-es fordulat is ötödikként annak tekinthető. A mai Babeş–Bolyai Tudományegyetem intézményi folytonossága 1959-től számítható. A hungarológia szempontjából az első időszak a leépítés, leépülés időszaka volt, a második a kiépülésé. Az 1959 és 1990 közötti évtizedek első részében a tanszékeken egy nagy nemzedék kiváló tanárai, tudósai dolgoztak (ők jórészt a negyvenes években kezdték szakmai pályájukat). Ezután következtek be a nagy veszteségek (meghalt Jancsó Elemér, Márton Gyula, Szigeti József, Szabó T. Attila). Nyelvészetből ebben a rendszerben erősödhetett meg a kolozsvári nyelvészeti iskola néhány markáns vonulata: a nyelvtörténet és a névtan (Szabó T. Attila és tanítványai), a dialektológia és kontaktológia (Márton Gyula és tanítványai), az irodalmi nyelv története és a stilisztika (Szabó Zoltán és tanítványai). Irodalomból a jellemző kutatási irányok: a régi (erdélyi) irodalom (Jancsó Elemér, Szigeti József), a klasszikus magyar irodalom és a 20. századi erdélyi irodalom (Antal Árpád, Kozma Dezső, Cs. Gyimesi Éva). Szigeti Józsefnél és Antal Árpádnál népköltészetből is lehetett doktorálni, néprajzból pedig a dialektológiához kapcsolódó határterületen etnolingvisztikai témákból. Péntek János a magyar nyelvjárástan és a néprajz témakörében irányított aspiránsokat. Kozma Dezső és Cseke Péter is megszerezte a doktori témavezetés jogát. Később zárkózott fel az iskolához Egyed Emese, Gábor Csilla, Orbán Gyöngyi, Domokos Johanna, T. Szabó Levente irodalomból, Keszeg Vilmos, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos néprajzból, Szilágyi N. Sándor, majd Benő Attila nyelvészetből. A doktoriskola vezetője 2008-ig Péntek János volt, ezt követően Keszeg Vilmos.

Cseke Péter 2013-tól, Péntek János és Szilágyi N. Sándor 2014-től nyugalmazott egyetemi tanárként vesz részt a doktori iskola életében. Orbán Gyöngyi 2019-ben vonult vissza a doktori képzésből.

Az iskola hivatalos neve: Hungarológia Doktori Iskola (Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie).

Hírek

  • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy