A beiratkozás kizárólag online történik.

A felvételi díjat is az online felületen kell kifizetni.

FONTOS!

Több főszakra (vagy önálló szakra) való jelentkezés esetén külön dossziét kell létrehozni az online felületen, és a felvételi díjat is többször kell kifizetni.

 

Magyar nyelvű eligazítás (felvételi időszakban 9 és 14 óra között): 

Domokos Boglárka-Orsolya: boglarka.domokos@stud.ubbcluj.ro

A 2023. NYÁRI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2023. július 10–14.
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2023. július 17–18.
 • eredmények közzététele: 2023. július 20.
 • óvások benyújtása: 2023. július 20.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2023. július 23–25.
 • végső eredmények közzététele: 2023. július 27.

A 2023. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2023. szeptember 4–6.
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2023. szeptember 8.
 • eredmények közzététele: 2023. szeptember 9.
 • óvások benyújtása: 2023. szeptember 9.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2023. szeptember 13–14.
 • végső eredmények közzététele: 2023. szeptember 15.

Beiskolázási számok (2022. őszi felvételi)

Nyelv és irodalom képzések:

A néprajz, kultúratudomány szakok:

A Bölcsészettudományi Kar minden képzésének beiskolázási száma az alábbi összesítő táblázatban tekinthető meg.

Miből áll a felvételi?

Az önálló magyar szakra (monoszakra) felvételizők másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki (tételminta). Ez teszi ki a felvételi jegy felét. A másik fele az érettségi átlag.

A magyar főszakra felvételizők (azaz a jövendő magyar nyelv és irodalom–angol, német, francia, olasz, spanyol, finn, norvég, orosz, koreai, kínai, héber, latin, illetve magyar nyelv és irodalom–magyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szakosok) másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki: ez teszi ki a felvételi jegy felét (tételminta). Ezt követően egy választott világnyelven (angol, francia, német, orosz, olasz vagy spanyol) esszét írnak megadott témakörben. Az esszére a felvételizők nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést. A felvételi jegy másik felét az érettségi átlag teszi ki.

A román vagy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég, ukrán) főszak–magyar nyelv és irodalom mellékszakra és a román vagy idegen nyelv főszak–magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom mellékszakra felvételizők csupán a választott főszakjukból vizsgáznak. Ha a választott idegen nyelv főszakot kezdő szintről  kívánják felvenni (erre a francia, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég és ukrán nyelvek esetében van lehetőség), akkor az adott nyelv helyett egy válaszott világnyelvből (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol) kell vizsgázniuk. Amennyiben a román nyelv és irodalom főszakkal párosítanák a magyar mellékszakot, a főszak szintfelmérőjét követően a fent említett esszét kell megírni valamely világnyelven. Ez utóbbira nem kapnak jegyet, csupán átment / nem ment át minősítést.

néprajz és kultúratudomány szakokra felvételizők másfél órás szövegértési szintfelmérő vizsgát írnak (tételminta). Ez teszi ki a felvételi jegy felét. A másik fele az érettségi átlag.

A szakpárosításokról a SZAKOK menüpont alatt olvashatnak bővebben.

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak a felvételiző személyes e-mail címéről bonyolítható le a beiratkozó felületen.

A kisebb felvételi jegy magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel. A elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató G. és H. részeiben olvasható. Ugyane tájékoztató I. részében a más szakokra való iratkozáskor a kisebb felvételi jegyet kiváltó nyelvvizsgák leírása olvasható.

A felvételire való iratkozás

Az iratcsomót a felvételizőnek szkennelt formában kell feltölteni a beiratkozó felületre.
Az iratcsomó összetétele:
 1. Érettségi oklevél eredeti vagy olyan ezzel egyenértékű igazolás, amelyen szerepelnek az egyes vizsgák eredményei, valamint az érettségi átlag (a 2022-ben érettségizettek esetében) + a törzskönyvi kivonat*;
 2. Születési anyakönyvi kivonat;
 3. Személyi igazolvány vagy útlevél (külföldi állampolgárok esetében);
 4. Az személyes adatok kitöltése után generált űrlap aláírt változata;
 5. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
 6. 2022-ben, iskola- vagy családi orvos által kiállított orvosi igazolás;
 7. A tantárgyversenyen elért helyezés oklevele, amennyiben aktuális;
 8. A nyelvvizsgadiploma, amennyiben aktuális;
 9. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
 10. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
 11. Bizonyító okiratok – kizárólag azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól**;
 12. Igazolás arról, hogy hány tanévben részesült tandíjmentes egyetemi oktatásban, amennyiben aktuális;
 13. A mellékszak kiválasztását tartalmazó űrlap (Fișă înscriere segment B): nyelv és irodalom, fordító és tolmács szak.
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomójának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

A 2022. NYÁRI FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Elérhetővé váltak a magyar nyelv és irodalom főszakra, illetve önálló alapképzés szakra felvételizők végső eredményei.
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy