A 2020. NYÁRI FELVÉTELI ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2020. július 9–15.*
 • eredmények kifüggesztése: 2020. július 18.
 • óvások benyújtása: 2020. július 18–19.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2020. július 20–22.
 • végső eredmények kifüggesztése: 2020. július 24.

A 2020. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2020. szeptember 7–9.*
 • eredmények kifüggesztése: 2020. szeptember 11.
 • óvások benyújtása: 2020. szeptember 11–12.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2020. szeptember 13–14.
 • végső eredmények kifüggesztése: 2020. szeptember 16.

* A beiratkozást kötelező módon megelőzi az előiratkozás, melyet itt lehet megtenni: https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Beiskolázási számok (2019.)

Nyelv és irodalom képzések:

A néprajz, kultúratudomány szakok:

A Bölcsészettudományi Kar minden képzésének beiskolázási száma a Babeș–Bolyai Tudományegyetem összesítő táblázatában tekinthető meg.

Miből áll a felvételi?

2020-ban a járványügyi helyzetre való tekintettel nincs felvételi vizsga. A felvételi a beiratkozáskor benyújtott iratcsomó alapján történik. A felvételi jegy felét az érettségi átlag, a másik felét pedig a középiskolai tanévek átlaga teszi ki.

A szakpárosításokról a SZAKOK menüpont alatt olvashatnak bővebben.

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak a felvételiző személyes e-mail címéről bonyolítható le.

A felvételi jegy magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel. A elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató G. és H. részeiben olvasható. Ugyane tájékoztató I. részében a más szakokra való iratkozáskor felvételi vizsgát kiváltó nyelvvizsgák leírása olvasható.

A felvételire való iratkozás

Az iratcsomót a felvételizőnek szkennelt formában kell küldeni a SZEMÉLYES e-mail címéről.
Az iratcsomó összetétele:
 1. az érettségi oklevél és a középiskolai törzskönyvi kivonat,* illetve a 2020-ban érettségizők számára a még ki nem állított oklevelet helyettesítő igazolás;
 2. születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat);
 3. orvosi igazolás;
 4. az iratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (vagy a díj kifizetése alól való felmentéshez igazoló iratok);**
 5. előiratkozás után generált űrlap kézzel aláírt, szkennelt változata;
 6. személyi igazolvány;
 7. a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat (LETÖLTÉS).
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomólyának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

 • Share :
Scroll Up