A beiratkozás kizárólag online történik.

A felvételi díjat is az online felületen kell kifizetni.

FONTOS!

monoszakosoknak: Limba și literatura maghiară – Licență – Cu frecvență – Maghiară – Cluj-Napoca

duplaszakosoknak: Limba și literatura maghiară (A) – Licență – Cu frecvență – Română- Cluj-Napoca

Több főszakra (vagy önálló szakra) való jelentkezés esetén külön dossziét kell létrehozni az online felületen, és a felvételi díjat is többször kell kifizetni.

Magyar nyelvű eligazítás (felvételi időszakban 9 és 14 óra között): 

Domokos Boglárka-Orsolya: boglarka.domokos@stud.ubbcluj.ro

A 2023. NYÁRI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2023. július 10–14. (online)
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2023. július 17–18. (a beiratkozás után tesszük közzé a pontos időpontot)
 • eredmények közzététele: 2023. július 20.
 • óvások benyújtása: 2023. július 20.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2023. július 23–25. (online és személyesen is!)
 • végső eredmények közzététele: 2023. július 27.

A 2023. ŐSZI FELVÉTELI VIZSGA ESEMÉNYNAPTÁRA

 • beiratkozás: 2023. szeptember 4–6. 13.00 óráig!
 • nyelvi kompetenciát felmérő vizsga: 2023. szeptember 8.
 • eredmények közzététele: 2023. szeptember 9.
 • óvások benyújtása: 2023. szeptember 9.
 • beiratkozási szándék megerősítése: 2023. szeptember 13–14.
 • végső eredmények közzététele: 2023. szeptember 15.

Beiskolázási számok (2023. őszi felvételi)

Nyelv és irodalom képzések:

A néprajz, kultúratudomány szakok:

A Bölcsészettudományi Kar minden képzésének beiskolázási száma az alábbi összesítő táblázatban tekinthető meg.

Miből áll a felvételi?

Az önálló magyar szakra (monoszakra) felvételizők másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki (tételminta).  Ez teszi ki a felvételi jegy 25%-át.  Az érettségi átlag pedig a 75%-át.

A magyar főszakra felvételizők (azaz a jövendő magyar nyelv és irodalom–angol, német, francia, olasz, spanyol, finn, norvég, orosz, koreai, kínai, héber, latin, illetve magyar nyelv és irodalom–magyar nyelvű világ- és összehasonlító irodalom szakosok) másfél órás magyar helyesírási és szövegértési szintfelmérőt töltenek ki: Ez teszi ki a felvételi jegy 25%-át. (tételminta). Az érettségi átlag pedig a 75%-át teszi ki a végső jegynek. 

A román vagy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég, ukrán) főszak–magyar nyelv és irodalom mellékszakra és a román vagy idegen nyelv főszak–magyar nyelvű összehasonlító és világirodalom mellékszakra felvételizők csupán a választott főszakjukból vizsgáznak. Ha a választott idegen nyelv főszakot kezdő szintről kívánják felvenni (erre a francia, orosz, spanyol, olasz, finn, koreai, japán, kínai, norvég és ukrán nyelvek esetében van lehetőség), akkor az adott nyelv helyett egy válaszott világnyelvből (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol) kell vizsgázniuk. 

néprajz és kultúratudomány szakokra felvételizők másfél órás szövegértési szintfelmérő vizsgát írnak (tételminta).  Ez teszi ki a felvételi jegy 25%-át.  Az érettségi átlag pedig a 75%-át.

A szakpárosításokról a SZAKOK menüpont alatt olvashatnak bővebben.

A beiratkozás és a beiratkozási szándék megerősítése csak a felvételiző személyes e-mail címéről bonyolítható le a beiratkozó felületen.

A kisebb felvételi jegy magyar nyelv és irodalom önálló szakra, illetve főszakra kiváltható a középiskolai évek alatt valamely tantárgyversen elért eredménnyel. A elfogadott versenyek, helyezések részletes leírása a kari felvételi tájékoztató G. és H. részeiben olvasható. Ugyane tájékoztató I. részében a más szakokra való iratkozáskor a kisebb felvételi jegyet kiváltó nyelvvizsgák leírása olvasható.

A felvételire való iratkozás

Az iratcsomót a felvételizőnek szkennelt formában kell feltölteni a beiratkozó felületre.
Az iratcsomó összetétele:
 1. Érettségi oklevél eredeti vagy olyan ezzel egyenértékű igazolás, amelyen szerepelnek az egyes vizsgák eredményei, valamint az érettségi átlag (a 2023-ban érettségizettek esetében) + a törzskönyvi kivonat*;
 2. Születési anyakönyvi kivonat;
 3. Személyi igazolvány vagy útlevél (külföldi állampolgárok esetében);
 4. Az személyes adatok kitöltése után generált űrlap aláírt változata;
 5. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat;
 6. 2023-ban, iskola- vagy családi orvos által kiállított orvosi igazolás;
 7. A tantárgyversenyen elért helyezés oklevele, amennyiben aktuális;
 8. A nyelvvizsgadiploma, amennyiben aktuális;
 9. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
 10. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
 11. Bizonyító okiratok – kizárólag azon jelentkezők esetében, akik mentesülnek a beiratkozási díj kifizetése alól**;
 12. Igazolás arról, hogy hány tanévben részesült tandíjmentes egyetemi oktatásban, amennyiben aktuális;
 13. A mellékszak kiválasztását tartalmazó űrlap (Fișă înscriere segment B): nyelv és irodalom, fordító és tolmács szak.
*   Amennyiben a hallgató felvételt nyer államilag támogatott helyre, az érettségi oklevél és a hozzá tartozó törzskönyvi kivonat eredeti példányát a Bölcsészettudományi Kar titkársága őrzi a karról való kiiratkozásig.
** Lásd részletesebben a felvételi tájékoztatóban.
A valamely más szakon egyetemi oklevelet szerzett felvétélizők iratcsomójának összetétele részben eltér a fent jelzettektől. Kérem, ellenőrizzék a kari felvételi tájékoztatóban.

A tandíjas helyek visszaigazolásának feltétele a tandíj első részletének kifizetése. Amennyiben a hallgató a visszaigazolás után átkerül tandíjmentes helyre, a tanév elején kérelmezheti a befizetett összeg visszafizetését.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

 

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

A 2023. NYÁRI FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Elérhetővé váltak a magyar nyelv és irodalom főszakra, illetve önálló alapképzés szakra felvételizők végső eredményei.
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!
 • Share :