The university-level teaching of Hungarian language and literature in Transylvania was established at the Royal Hungarian Franz Joseph University in 1872 where in the first decades the quality of education were ensured by renown professors like Sándor Imre, Károly Széchy, Lajos Dézsi, József Szinnyei, Gábor Bálint, Ignác Halász, Gyula Zolnai adn Zoltán Gombocz.

Under the name of King Ferdinand I. University (from 1945 to 1959), Bolyai University (from 1945 to 1959) than the merged Babeș–Bolyai University Hungarian studies took place under varying institutional conditions. Linguistic subjects were taught by outstanding language specialists like Bálint Csűri, Attila Szabó T., Gedeon Mészöly. Zoltán Szabó school founder linguist was member of the Hungarian Language Department since 1951 to the moment of his passing over in 2007. Professor Gyula Márton was member of the department between 1948 to1976, and head of the Department between 1952 and 1973. In this period he managed to draw in a new generation of teachers and researchers like Dezső Balogh, Mária J. Nagy, Ferenc Kósa, István Vöő, János Zsemlyei and János Péntek.

After 1989 Hungarian Language and Literature Studies were ensured by the Department of Hungarian Philology led by János Péntek, university professor, who gave a new impetus to the institution-building process, the shaping of a new generation. In the 90’s the following teachers became member of the staff of the Department:  Sándor Szilágyi N. (head of the Department between 2006–2013), Dénes Máthé, Magdolna Csomortáni, Attila Benő, Emese Fazakas and Edith Kádár. After 2000 the team was enlarged by the appointment of Katalin Sándor and Borbála Zsemlyei. Our youngest colleagues, Boglárka Németh and Hajnalka Dimény have taught various linguistic subjects since 2007, respectively 2016.

The Department’s present staff is taking part in the running of the Hungarian literary and linguistic studies educational programmes at all levels (BA, MA and PhD).

chart_icon

9 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

35 Courses

Teaching Staff

Attila Benő

university professor, head of the department

Research domains:

 • linguistic contactology
 • sociolinguistics
 • theory of translation

Biography

At present I work at editing Termini online dictionary and lexicographical database, which presents the specific lexicon of the Hungarian variants spoken in linguistic minority context.

In 2008 I published the course Kontaktológia. A nyelvi kapcsolatok alapfoglamai (Language Contacts), which presents the terms of language contacts and describes the structural consequences of language influence.

The monograph published in 2014 Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban (Language Contact Issues in the Hungarian Spoken in Transylvania) analyses contactological phenomena in the Hungarian language variants used in Transylvania.

For my book, A dolgok másik neve (The Other Name of Things) I was distinguished with the “Bretter György” prize for essay of the The Writers’ Union of Romania.

Selected publications

Books, dictionaries

 1. Benő Attila: A kölcsönszó jelentésvilága. A román–magyar nyelvi érintkezés lexikai–szemantikai kérdései. 2004. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. (ISBN: 973-8231-36-1). 173 p.
 2. Benő Attila: Kontaktológia. A nyelvi érintkezések alapfogalmai. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó (ISBN: 978-973-88620-2-9), 201 p.
 3. Benő Attila: A dolgok másik neve. Kolozsvár: Korunk. Kom-Press Kiadó. (ISBN: 978-973-1960-28-9). 292 p.
 4. Benő Attila: Kontaktusjelenségek az erdélyi magyar nyelvváltozatokban. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. (ISBN: 978-973-88620-2-9 ). 154. p.
 5. Benő Attila – Péntek János: Nyelvi érintkezések, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban. Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 1. 2003. Kolozsvár. Kiadja az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (ISBN: 973-85142-3-1), 222 p.
 6. Benő Attila – Becze Orsolya – Erdély Judit – Nagy Zsuzsanna – Ördög–Gyárfás Eszter – Sárosi Mardírosz Krisztina (ed.): Magyar–román közigazgatási szótár. Sepsiszentgyörgy: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 433 p.
 7. Benő Attila – Sárosi-Mardírosz Krisztina (ed.) Román–magyar oktatásterminológiai szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 151 p.
 8. Benő Attila (ed.) Román–magyar kulturális szótár. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Sepsiszentgyörgy. 200 pag.
 9. Benő Attila – Péntek János (ed.) Dicţionar cultural maghiar–român (Magyar–román kulturális szótár). Anyanyelvápolók Erdélyi SzövetségeEgyetemi Műhely. Sepsiszentgyörgy – Kolozsvár 212 p.

Articles, chapters

 1. Benő, Attila – Murádin, László: Csángó Dialect – Csángó Origins. IN: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation. Budapest: 2002, 163–176. (társszerző: Murádin László).
 2. Péntek, János – Benő, Attila: Die juristische Regelung des Sprachgebrauchs in Rumanien und die sprachlichen Rechte der Muttersprachensprecher. In: Sprache und die Kleinen Nationen Ostmitteleuropas Begegnungen. Schiftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band  21: 71-86. Europa Institut 2003. Hrsg. Ferenc Glatz.
 3. Benő, Attila – Szilágyi N. Sándor: Hungarian in Romania. In: Anna Fenyvesi (ed.) Hungarian Language Outside Hungary. Amsterdam: John  Benjamins Publishing Company.  (Társszerző: Szilágyi N. Sándor), 2005, 133–163.
 4. Benő, Attila: The most important areas and results of the research on Hungarian language in Moldavia. In: Tánczos, Vilmos and Peti Lehel (eds.) Language Use, Attitudes, Strategies. Linguistic Identity and Ethicity in the Moldavian Csángó Villages. Cluj-Napoca: Kriterion – The Romanian Institute for Research on National Minorities. 13–30.
 5. Benő, Attila: Multilingualism and Education in Transylvania. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 7, 3 (2015) 25−36.
 6. Benő, Attila – Péntek János: Hungarians in Transylvania: Language policy and mainstream language ideologies in Romania. In: Marian Sloboda – Petteri Laihonen – Anasstasia Zabrodskaja (eds.) Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries. Peter Lang Publishing Group, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien. 2016. 185–206.

Teaching

 • Introduction in Linguistics
 • The Theory and Practice of Translation (BA and MA)
 • Sociolinguistics (BA and MA)
 • Linguistic and cultural contacts

Magdolna Csomortáni

lecturer

Research domains:

 • lexicology
 • onomastics
 • dialectology

Biography

My recent research is in Onomastics focusing on the Transilvanian place names. My main focus is in Csík regions microtoponomy in Harghita County. I collected 47 different settlements oral name places in the Csík region and I compiled them in a new data base, repertory. I analyse one part of this microtoponimical data using etymologic, i.e. language based norms for obtaining the possible place names laws in the selected region. Part of my research and its results are published in the professional journals Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Helynévtörténeti Tanulmányok, Magyar Nyelvjárások. Another part of my works is pulbished int he Magyar Névtani Dolgozatok periodical. I also do research on the Transilvanian place names standardization int he framework of the Termini Magyar Kutatóhálózat. My activity as a professor includes teaching Lexicology, Dialectology and Onomastics courses and seminars.

Selected publications

 1. Csíkmindszent helynevei. In: NyIrK 26 (1982), 155-157.
 2. Csíkszentlélek helynevei. In: NyIrK 27 (1983), 75-76.
 3. Érkörtvélyes helynevei. In: NyIrK 28 (1984), 76-78.
 4. Bánkfalva, Csíkszentgyörgy és Menaság helynevei. In: NyIrK 29 (1985), 65-73.
 5. Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály és Zsögöd helynevei. In: NyIrK 30 (1986), 72-80.
 6. Érkörtvélyes mai személynévrendszere. In: NyIrK 30 (1986), 141-150.
 7. Érkörtvélyes ragadványnevei. In: NyIrK 31 (1987), 115-128.
 8. Egy érmelléki falu utó- és becenevei. In: NyIrK 32 (1988), 133-148.
 9. Egy csíki falu állatnevei. In: NyIrK 33 (1989), 151-160.
 10. 10. Csíkszenttamás helynevei. In: NyIrK 35 (1991), 171-174.
 11. Csobotfalva mai helynévhasználata. In: NyIrK 36 (1992), 77-80.
 12. Erdélyi magyar helynévkutatásunk jelene. In: NyIrK 36 (1992), 115-117.
 13. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. In: 15 (1993), 85-87.
 14. Csíkszentlélek helyneveinek jelentésszerkezeti típusai. A névtípusok adattára. In: 16 (1994), 99-102.
 15. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Ismertetés: NyIrK 38 (1994), 94-97.
 16. Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század. Ismertetés: AnnalUniv 23 (1992-1998), 301-303.
 17. Balassa Iván, Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században. Ismertetés: NyIrK 40 (1996), 209-211.
 18. A romániai magyar helynévkutatás néhány időszerű kérdése. In: ErdMúz 58 (1996), 338-343.
 19. Csík tízesnevei. In: MNyTK 209 (1997), 344-350.
 20. Felcsík helynevei. 1. MND 149. sz. Budapest, 1997. 152. p.
 21. A csíki víznevek nyelvi elemzése. In: NyIrK 44 (2000), 49-67.
 22. A csíki víznevek lexikális-morfológiai elemzése. In: NyIrK 46 (2002), 75-90.
 23. Névgyűjtés és feldolgozás Erdélyben. In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Névtani tanácskozás Jászberényben. 2003. október 17-18. Szerk. Farkas Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar, TIT Jászsági Szervezete, Jászok Egyesülete. Budapest, 2004. 152-160.
 24. Karcfalva helynevei I. In: MNyj 42 (2004), 180-203.
 25. Karcfalva helynevei II. In: MNyj 43 (2005), 173-211.
 26. Öt alcsíki település helynevei. In: NyIrK 49 (2005), 133–146.
 27. A Hargita megyei Csíkszentmihály község helynevei. In: NyIrK 50 (2006), 124 – 138.
 28. Ágoston Mihály, A Korpa-hegyen innen. Földünk államnevei anyanyelvünkben. Ismertetés: NyIrK 50 (2006), 146 –148.
 29. A Hargita megyei Csíksomlyó, Csíktaploca és Csobotfalva helynevei. In: NyIrK 51 (2007), 128–137.
 30. A növényzetre utaló helynevek. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. I-II. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. 248-255.
 31. A Hargita megyei Csíkborzsova, Csíkcsomortán, Csíkszentmiklós helynevei. In: NyIrK 52 (2008), 81–89.
 32. Murádin László, Utak és nevek. Településnevek partiumi utakon. Ismertetés: NyIrK 52 (2008), 191–194.
 33. Észrevételek a csíki helynevek lexikális-morfológiai szerkezetének változásairól. In: HT 3 (2008), 165-177.
 34. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár és a leíró helynévtan lehetséges interdiszciplináris kapcsolatai. In: NyIrK 52 (2008), 177-183.
 35. A Hargita megyei Csíkcsekefalva helynevei. In: NyIrK 53 (2009), 157–160.
 36. Csíki mikrotoponímiai rendszerek népetimológiás változásai. In: HT 4 (2009), 47–71.
 37. Remus Creţan–Vasile Frăţilă, Dicţionar geografico-istoric şi toponimic al judeţului Timiş [Temes megye történeti földrajzi és helynévi szótára]. Ismertetés: 32 (2010), 253–258.
 38. A romániai magyar hivatalos helységnév kodifikálásának időszerű kérdései. In: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok. Szerk. Benő Attila–Péntek János. Gamma Nyelvi Iroda – Dunaszerdahely, Szabó T. Attila Nyelvi Intézet – Kolozsvár, 2011. 391–396.
 39. A csíki domborzati névrendszer regionális arculata. In: HT 7 (2012), 39–52.
 40. A lok födrajzi köznév és erdélyi helynevei. In: „Ezernyi fűszál zeng tücsökzenét…”. Köszöntő kötet P. Dombi Erzsébet tiszteletére. Szerk. Fazakas Emese–Fóris-Ferenczi Rita. Kolozsvár, 2012. 38–41.
 41. A szép melléknév Erdélyi magyar szótörténeti tárbeli helynévadalékairól. In: „… hogy legyen a víznek lefolyása …”. Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Szerk. Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit. Kolozsvár, 2013. 85–88.
 42. A helynévi szinonímia csíki mikrotoponímiai rendszerek tanúsága alapján. In: HT 10. (2014), 61-44.
 43. A romániai magyar kisebbségi helységnév a nyelvi tervezés érdeklődési körében. In: 36 (2014), 81-93.
 44. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke könyvtárának névtani tárgyú kéziratai. In: 36 (2014), 185-197.
 45. A magyar névkutatás legújabb fórumairól. Helynévtörténeti Tanulmányok 7. Ismertetés: ErdMúz 76 (2014), 123-129.
 46. Janitsek Jenő (1920-2014). In: 37 (2015), 339-341.
 47. Karcfalva helynevei I. In: MNyj 42 (2004), 180-203.
 48. Karcfalva helynevei II. In: MNyj 43 (2005), 173-211.
 49. Csíki mikrotoponímiai rendszerek népetimológiás változásai. In: HT 4 (2009), 47–71.
 50. A csíki domborzati névrendszer regionális arculata. In: HT 7 (2012), 39–52.
 51. A helynévi szinonímia csíki mikrotoponímiai rendszerek tanúsága alapján. In: HT 10.

Teaching

 • Lexicology, lexicography
 • Dialectology
 • Onomastics (BA and MA)

Hajnalka Dimény

teaching assistant

Research domains:

 • cognitive linguistics
 • semantics

Biography

I have just started my work as a linguist. My research topic is the semantics of Hungarian verbs. I wish to do a typology of Hungarian verbs based mainly on semantic properties. I am interested in cognitive linguistics, semiotics and computing linguistics, but also in making linguistics accessible to laymen.

Selected publications

 1. Mozaikok a magyar igék jelentésének jellegzetességeiről. In: Veress Károly (ed.): Egyediség és véletlen. Interdiszciplináris párbeszéd IV. Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Cluj-Napoca, 2016, 93–102.
 2. Alakzat, hangulat és sajátos hangalak a magyar igékben. In: Klippel Rita – Sulyok Hedvig – Tóth Eszter (eds.): Nyelvek, kódok, hallgatók. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 2. Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015.
 3. Mi köze a hangulatnak a szavakhoz? Nyelv és tudomány 2014. szeptember 14. Web: http://www.nyest.hu/hirek/mi-koze-a-hangulatnak-a-szavakhoz# (2016. január 6.)

Teaching

 • Introduction to linguistics
 • Academic writing
 • Ortography
 • Cognitive linguistics
 • Textology

Emese-Éva Fazakas

senior lecturer

Research domains:

 • diachronical linguistics
 • cognitive linguistics

Biography

My main research field is Hungarian diachronical linguistics with an accent on cognitive and interdisciplinary methods. One of my most important analyses was on semantic changes that occured in Hungarian prefixated verbs (A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Cluj; A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj). Also I am thankful that I could be the editor in chief of the last two volumes of a very important historical dictionary (Erdélyi magyar szótörténeti tár) whose first volume appeared in 1985 having as editor in chief one of the biggest Hungarian linguists of those days, Attila Szabó T. I also gained awards and priyes for this work (in 2015 and 2008 the Prize of the Hungarian Academy of Sciences „Most Prominent Hungarian Dictionary”, in 2014 Mikó Imre plakett accorded by Transylvanian Museum Society (Cluj, Romania); in 2010 Award Mikó Imre accorded by Transylvanian Museum Society (Cluj, Romania); in 2002 Award for Hungarian Abroad Living Minorities offered by the State of Hungary). I am currently working on an Index for this monumental work.

Another major interest is teaching Hungarian as a foreign language mainly for Romanian speaking adults. I am currently working on a language book.

Selected publications

 1. 2007 Fazakas Emese A fel, le és alá igekötők használati köre a kései ómagyar kortól napjainkig. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. – pp. 280 – ISBN 978-973-8231-70-2
 2. 2008 Fazakas Emese: A magyar nyelv kis történeti nyelvtana. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. – pp. 227 – ISBN 978-973-88620-3-6
 3. 2009 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – editors: András Zselyke, Daly Ágnes, Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, Szabó György, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIII. Te–Var. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 1210 – ISBN 978-973-8231-82-5
 4. 2010 Fazakas Emese: La structure sémantique de la relation át. Études Finno-Ougriennes, Paris, pp. 235–269.
 5. 2013 – Fazakas Emese Dificultăţi în redactarea dicţionarelor bilingve de specialitate. In: Munteanu, Sonia – Bretan, Bianca (ed.): Diversitate culturală şi limbaje de specialitate – mize şi perspective. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj. pp. 307–316. (CNCS B) ISBN 978-606-17-0360-9
 6. 2014 Fazakas Emese (főszerkesztő és szerkesztő) – szerkesztőtársak: Fazakas Emese, B. Gergely Piroska, Kósa Ferenc, Kürti Miklós, T. Szabó Csilla, Zsemlyei Borbála: Erdélyi magyar szótörténeti tár XIV. Vas–Zs. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kolozsvár – pp. 798 – ISBN 978-606-8178-82-0
 7. 2014 Fazakas Emese – A mentegetőző formulák használata az erdélyi régiségben. In: Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.): Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, Románia. 2011. augusztus 22–27. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Budapest–Kolozsvár. ISBN 978-963-284-529-6
 8. 2015 Fazakas Emese A magyar igekötőrendszer változása a 15. századtól napjainkig hét térviszony szemantikai struktúrájának alapján. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár. ISBN 978-606-8145-83-9 – pp. 407
 9. 2015 Fazakas Emese Hangalaki összecsengés és jelentésváltozás. In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. 88–102. ISBN 978-606-739-023-0
 10. 2015 Fazakas Emese Relaţia BENT–KINT ’interior-exterior’ reflectată în funcţiile abstracte ale verbelor prefixate în limba maghiară – Analiză diacronică şi cognitivă. In: Mocanu, N. (ed.): Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani. Editura Scriptor și Argonaut, Cluj. pp. 249–62. ISBN 978-973-109-519-6 (Argonaut); 978-606-8539-06-5 (Scriptor)
 11. 2016 Fazakas Emese Phenomena of Linguistic Interference in Old Hungarian Texts. Acta Universitatea Sapientiae, European and Regional Studies 9: 95 – 108. (De Gruyter) https://www.degruyter.com/view/j/auseur.2016.9.issue-1/auseur-2016-0013/auseur-2016-0013.xml

Teaching

 • Courses offered to BA students (Hungarian): History of Hungarian Language I–II; Cognitive Linguistics; Academic writing;
 • Facultative course offered to every student of the university: Hungarian Language;
 • Courses and seminars offered to MA students: Hungarian as a Foreign Language, History of Linguistics.

Bálint Huszthy

foreign lecturer

Research domains:

 • phonetics
 • phonology
 • morphology
 • Italian and Romance dialectology

Biography

My main research interests include experimental phonetics and theoretical phonology but I am also interested in synchronic morphology; moreover, in Hungarian and Romance dialectology. During my PhD studies I investigated about the singular laryngeal phonology of Italian (title of dissertation: How can Italian phonology lack voice assimilation?), in fact, voice assimilation is absent from Italian, unlike from other Romance languages (and voice languages in general). My favourite research field is Foreign Accent Analysis, that is, how can be reanalysed the synchronic phonology of the speakers’ mother tongue through the pronunciation of foreign languages?

Selected publications

 1. Huszthy, Bálint (2013). L’accento straniero degli italiani: Esiste un “accento italiano” comune? Verbum Analecta Neolatina 14/1–2, pp. 167–181.
 2. Huszthy, Bálint (2014). Accento italiano: Il ruolo della struttura sillabica. In: Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Filipin Županović, Vinko Kovačić (szerk.) Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922. – 2009.). Zagreb: FF Press, pp. 299–308.
 3. Huszthy, Bálint (2015). Conservatività come caratteristica fonologica in sincronia: Geminazione preconsonantica in italiano meridionale. Verbum Analecta Neolatina 16/1–2, pp. 243–262.
 4. Huszthy, Bálint (2016a). Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: Katalin É. Kiss, Attila Hegedűs, Lilla Pintér (eds.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, pp. 66–96.
 5. Huszthy, Bálint (2016b). Cappuccinóba completát? A mássalhangzóhossz magyar aszimmetriái idegen szavakban. In: Csaba Szilágyi et al. (eds.) Studia Varia Tanulmánykötet, Budapest: PPKE BTK, pp. 121–141.
 6. Huszthy, Bálint (2016c). Italian as a voice language without voice assimilation. In: Kate Bellamy, Elena Karvovskaya, George Saad (eds.) ConSOLE XXIV: Proceedings of the 24th Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe. Leiden: Leiden University Centre for Linguistics, pp. 428–452.
 7. Huszthy, Bálint (2016d). Intrighi macabri: Alla scoperta dell’accento ungherese nel parlare l’italiano. Verbum Analecta Neolatina 17/1–2, pp. 149–194.
 8. Huszthy, Bálint (2016e). Arguments against the heterosyllabicity of /sC/ clusters in Italian phonology. In: Ludmila Veselovská, Jeffrey K. Parrott, Markéta Janebová (eds.) Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc: Palacký University, pp. 74–85.
 9. Huszthy, Bálint (2016f). Újraelemezhető-e az olasz nyelv fonológiája az olaszok idegen akcentusán keresztül? In: Zsuzsanna Gécseg (ed.) LingDok 15: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 95–115.
 10. Huszthy, Bálint (2017a). Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Noémi Nagy, István Tóbi (eds.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája, Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, pp. 82–91.
 11. Huszthy, Bálint (2017b). Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Zsuzsanna Gécseg (ed.) LingDok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, pp. 41–64.
 12. Huszthy, Bálint (2017c). The “untamed” /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. Verbum Analecta Neolatina 18/1–2, pp. 191–216.
 13. Huszthy, Bálint (2018). “We wagliù!” A synchronic morpho-phono-syntactic approach to the Neapolitan vocative. In: Annamaria Chilà, Alessandro De Angelis (eds.) Capitoli di morfosintassi delle varietà romanze d’Italia: Teoria e dati empirici. Palermo: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, pp. 237–253.
 14. Balogné Bérces, Katalin, Huszthy Bálint (2018). Laryngeal relativism predicts Italian. Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 4, pp. 153–177.
 15. Huszthy, Bálint (in press). Az idegen akcentus elméleti előnyei. In: Péter Siptár (ed.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXI. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Teaching

Phonetics
Semiotics
Academic writing
Text linguistics

Edit Kádár

senior lecturer

Reasearch domains:

 • the syntax of nominal predication
 • copula constructions
 • environmental copula constructions
 • syntax and aspectual and temporal structure in the Hungarian dialect spoken in Moldova
 • dialect data for diachronic research
 • morphological and syntactic aspects of linguistic contacts
 • contents and methods of linguistic education at school

Biography

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam quis ex tincidunt, ullamcorper sem a, consectetur nulla. Aenean porttitor, ante a sagittis feugiat, ligula dolor volutpat libero, a venenatis leo lorem vel mauris. Duis dui libero, commodo sit amet justo at, convallis consectetur lectus. Proin mollis, massa sit amet mollis consectetur, diam urna interdum nulla, in placerat nibh risus at mi. Curabitur et ante enim. Cras ac gravida augue, ac elementum sem. Nullam id ipsum vitae orci euismod varius quis ut arcu. Pellentesque volutpat quis tellus quis pellentesque. Sed nunc risus, tristique vitae bibendum sed, viverra non orci. In rutrum metus sapien, sed venenatis tellus varius mattis. Suspendisse aliquet nulla lacus, in porta ex aliquam eget. Praesent non nisl porta, imperdiet mauris sit amet, maximus lacus. Donec interdum sapien eu dignissim tempor. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam viverra eu tellus sed lobortis.

Selected publications

 1. A kopula és a nominális mondatok a magyarban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011.
 2. Environmental copula constructions in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 2011/4: 417–447. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.58.2011.4.3
 3. Kádár Edit – Németh Boglárka: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 2015. 142–170. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/13367/file/Nyelvelm%C3%A9let%20%C3%A9s%20dialektol%C3%B3gia%203%20SzIT.pdf
 4. Edith Kádár – Boglárka Németh: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system Philobiblon 15 (2010): 194–225. https://www.philobiblon.ro/ro/articol/role-predicative-participle-construction-csango-tense-aspect-system
 5. Adverbial versus adjectival constructions with BE and the category Adv. In: É. Kiss Katalin (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Mouton de Gruyter. Berlin–New York, 2009. 171–195. http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/adv/AdvCh7.pdf
 6. Diskurzusfunkció és határozottság. A határozott névelő disztribúciója és a referenciális azonosíthatóság grammatikai stratégiái egy archaikus nyelvjárásban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015): 201–218.
 7. Bartalis Boróka – Kádár Edit – Tamás Adél: Feladatbank a anyanyelvi tanórák tervezéséhez az V–VIII. osztályban. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2017.
 8. A magyar nyelv tantárgy tartalma és oktatása a romániai oktatásszabályozási keretben. (Műhelytanulmányok a romániai kisebbségekről 62.) Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet), Cluj-Napoca (Kolozsvár), 2016. http://ispmn.gov.ro/uploads/WP%2062%2026-09.pdf
 9. Kádár Edith – Peredy Márta: Discourse meets grammar. Acta Linguistica Hungarica 2014/2: 153–176. http://akademiai.com/doi/abs/10.1556/ALing.61.2014.2.2

Teaching

 • Syntax I-II.
 • Morphology
 • Modern linguistics and linguistic education at school
 • Challenges of teaching children with different background – a linguistic approach

Boglárka-Noémi Németh

 

lecturer

Research domains:

 • semantics
 • pragmatics
 • morfo-pragmatics

Biography

My research domains are semantics and pragmatics, more specifically the general questions of aspect and temporality; the Hungarian aspect system; the Hungarian predicative participle construction type; the aspectual category of stativity; the aspecto-temporal system of the Hungarian dialect from Moldova; the phenomena of incorporation and compounding in Hungarian; the problematic questions of evaluative morphology and morphopragmatics, etc.

Selected publications

Studies

 1. A habituális és egzisztenciális nézőponti aspektusok és szituációs aspektust befolyásoló szerepük. NyIrK LVII/2. 2013, 151−8.
 2. Minden vízbe mártott test… A habitualitás és a generikusság a magyar aspektusrendszerben – egy ketszintű aspektuselméleti megközelítes. In Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. EME, Kolozsvár, 2013, 353–62.
 3. An outline of an asymmetric two-component theory of aspect. Acta Linguistica Hungarica 59/3. 2012, 303–38.
 4. Az állapotok aspektuális kategóriájáról. Magyar Nyelv 107/4. 2011, 428–52.
 5. Vagy valami, vagy megy valahova. Az aspektuskutatás pszicholingvisztikai eredményeiről. Korunk 27/4. 2016, 67–75.
 6. − Kiefer Ferenc: Hungarian. In Nicola Grandi, Livia Kortvelyessy (szerk.): Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2015, 227–37.
 7. – Kádár Edit: A progresszív nézőponti aspektus jellegzetességei és a moldvai magyar nyelvjárás. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3., Szent István Társulat, Budapest/Piliscsaba, 2015, 142–70.
 8. — Kiefer Ferenc: Evaluatív jelentésű képzők a magyar nyelvben. Nyelvtudományi Közlemények 110. 2014, 251−8.
 9. ‒ Kiefer Ferenc: Amikor az igekötő nem telicizál. Nyelvtudományi Közlemények 108. 2012, 267−73.
 10. – Kádár Edit: The role of the predicative participle construction in the Csángó tense-aspect system. Philobiblon XV. 2010, 194–225.
 11. – Kádár Edit: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt nyelvi szövegekben. In É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia, PPTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2009, 189–210.

 Volumes

 1. Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra, Tinta Kiadó, Budapest, 2012.
 2. Aspect and stativity in Hungarian. From general principles to language specific phenomena. EME, Kolozsvár, 2012.

Teaching

 • Normative linguistics
 • Anthropological linguistics
 • Pragmatics  (MA studies)

Katalin Sándor

lecturer

Research domains:

 • Intermediality in literature and film
 • Intermediality studies, cultural studies
 • Contemporary Romanian cinema
 • Contemporary Hungarian cinema

Biography

Selected publications

Book

 1. Nyugtalanító írás/képek. A vizuális költészet intermedialitásáról. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület.

Articles, studies, chapters

 1. Trauma, Memorialization and Intermediality in Jasmila Žbanić’s For Those Who Can Tell No Tales. In Ágnes Pethő (ed.): Caught In-Between. Intermediality in Contemporary Eastern European and Russian Cinema. Edinburgh University Press, Edinburgh. 147–162.
 2. Filming the Camera: Reflexivity and Reenactment in Lucian Pintilie’s Reconstruction (1969) and Niki and Flo (2003). In Christina Stojanova (ed.): The New Romanian Cinema. Edinburgh University Press. 80–92.
 3. Nem egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmjében. Korunk, no. 6. 60–67.
 4. Intermedialitás. In Kricsfalusi Beatrix – Kulcsár Szabó Ernő – Molnár Gábor Tamás –Tamás Ábel: Média- és kultúratudomány. Kézikönyv. Ráció Kiadó, Budapest, 2018. 283–287. coauthor: Dánél Mónika.
 5. The Polaroid and the Cross. Media-Reflexivity and Allegorical Figurations in Lucian Pintilie’s The Oak (1992). Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies, Vol. 12: 45−67.
 6. Átlépett és hordozott határok kortárs román filmekben. (Crossed and Carried Borders in Contemporary Romanian Films) Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. 2. sz. 60–72.
 7. Corporeality and Otherness in the Cinematic Heterotopias of Szabolcs Hajdu’s Bibliothèque Pascal. Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media. vol. 12, issue 2.79–92.
 8. ‘Own Deaths’ − Figures of the Sensable in Péter Nádas’s Book ans Péter Fogács’s Film. Acta Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies, vol. 8. 21−40.
 9. Könyvbe ékelt képek, hangok. A Tirami sù. Két monológ – Tanger című kötet médiumköziségéről. In Berszán István (ed.): A változás kultúrája – régiók és mozgásterek. Editura Egyetemi Műhely, Cluj-Napoca, 2013. 89–98.
 10. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. In Judit Pieldner – Zsuzsanna Ajtony (ed.): The Discourses of Space. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. 226–234.
 11. The ‘Other Spaces’ of Exile in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, vol. 4. no. 1. 224–232.
 12. “Wo bin ich?” Az emigráció heterotópiái Dubravka Ugrešić A feltétel nélküli kapituláció múzeuma című regényében. Ex-Symposion, 2012/79. 49–53.

2010. Photo/graphic Traces in Dubravka Ugresic’s The Museum of Unconditional Surrender. In Lars Elleström (ed.): Media Borders, Multimodality and Intermediality. Palgrave Macmillan, 2010. 187–199.

Teaching

BA studies

 • Stylistics and intermediality
 • Film and comparative literature
 • Contemporary prose and film

MA studies

 • Communication and intermediality

Borbála Zsemlyei

 

lecturer

Research domains:

 • nyelvtörténet
 • történeti szociolingvisztika
 • történeti pragmatika

Biography

My research is based on two main axes: within the history of language I aim to analize the old Hungarian language spoken in Transylvania, on the other hand together with researchers from Sapientia Transylvanian University, we monitor the language use of the Hungarian electronic media in Romania.

Analysing the old Hungarian in Transylvania was a direct result of the fact that I took part in the editorial process of the Historical Dictionary of the Old Hungarian Language in Transylvania. The result of this research was my PhD thesis that was published in 2011 with the title Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben. I have been dealing with this matter ever since, the new results being presented at conferences and in studies.

The monitoring of the Hungarian electronic media in Romania started in 2010. The articles written every year based on the material are gathered in study volumes which appear at Abel Publushing House (eg. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában).

The success of my teaching activity is shown by the fact that a large number of students choose to write their final thesis on subjects recomanded by me.

Selected publications

 1. Zsemlyei Borbála Kicsinyítő képzők az erdélyi régiségben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011.
 2. Zsemlyei Borbála 2015. Language Use in the Hungarian Electronic Media in Romania. In: Judith Kesserű Némethy (szerk.). 21st Century Hungarian Language Survival in Transylvania. Helena History Press, Reno, NV USA, 297–347.
 3. The Complete Thesaurus of the Old Hungarian    Language in Transylvania. In: Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. Vol. 6, Nr. 3, 2014. 285–295.
 4. Zsemlyei Borbála – Fazakas Noémi 2014. A magyar nyelvi norma erdélyi alakulása a sztenderdizálás és a nyelvi tervezés felől. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 11–23.
 5. Analitikus szerkezetek a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvi norma és nyelvhasználati sajátosságok a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2014. 83–93.
 6. Toldaléktévesztések a romániai magyar elektronikus médiában. In: Pletl Rita (szerk.): Nyelvhasználat a romániai magyar audiovizuális médiában. Ábel – Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2013. 56–73.
 7. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2014. XIV. szerkesztő
 8. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2009. XIII.szerkesztő
 9. Erdélyi magyar szótörténeti tár 2005. XII.szerkesztő
 10. Fazakas Emese, Juhász Dezső, Terbe Erika, Zsemlyei Borbála (szerk.) 2013. Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. Budapest — Kolozsvár.

Teaching

 • Phonetics
 • Language history
 • Pragmatics
 • Syntax
 • Morphology
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy