Universitatea “Babeş-Bolyai”
Facultatea de Litere

Str. Horea nr. 31
400202 Cluj-Napoca
Tel.: +40-264-53.22.38
Fax: +40-264-43.23.03
lett@lett.ubbcluj.ro

Vizite la Facultatea de Litere

Şcolile care doresc să viziteze Facultatea de Litere şi să cunoască oferta educaţională sunt rugate să descarce fişierul alăturat, să îl completeze şi să îl trimită prin fax (0264-432303) la Secretariatul Facultăţii de Litere, în atenţia dlui prodecan responsabil cu aceste activităţi, conf. dr. Dorin Chira.

PDF_iconCerere de vizitare a Facultății de Litere