A kar jelenlegi diáktanácsának nyolc tagja van. Minden tag valamely szakokért, képzési szintért felel, azokat képviseli. A diákképviselők felé a szakok évfolyamvezetői közvetítenek. A kar diákképviselőit a különböző szakos diákok közvetlen módon választják.

A kar diákképviselői kötelező módon részt vesznek a kari tanács ülésein, ahol szavazati joggal rendelkeznek. A kari tanács alkalmával elhangzott információkról tájékoztatják a tagozatuk diákjait. Ebből következően bármilyen a diákságot érintő ügyben érdemes és ajánlott hozzájuk fordulni.

A diákképviselők részt vesznek a kar szakbizottságaiban is. Az ide tartozó kérdéseket is első lépésben rajtuk keresztül érdemes intézni. A szakbizottságokról bővebben ITT érdemes tudakozódni.

A diákképviselők a bentlakáshelyek elosztásában is szerepet vállalnak, a többnapos folyamat alatt a diákok rendelkezésére állnak a különböző bentlakásokban.

A diákok kéréseit, javaslatait, sérelmeit a diákképviselők terjesztik az intézetvezetők, illetve a kari tanács elé, adott esetben biztosítva a felszólaló diákok anonimitását is. Az említett kérdések irányulhatnak az órarendre, a vizsgák és tanórák menetére, a szakmai gyakorlatokra, a tanárok munkájára és magatartására, a termek felszerelésére, programok szervezésére stb.

A diákságot érintő ügyekben ajánlott elsősorban az adott szak diákképviselőjét felkeresni. Emellett a kar diákkancellárja is a diákok rendelkezésére áll minden héten a magadott fogadóórában, a XX-es számú terembe, XX és XX óra között.

  1. Gabriela Veronica ISAILĂ (diákszenátor): veronicaisaila@gmail.com
  2. LŐRINCZ Renáta: renilorincz@gmail.com
  3. Raisa-Maria CRÂȘMAR: raisamaria.crasmar@gmail.com
  4. Mihaela Roxana Elena PINTEAN: roxana.pintean@yahoo.com
  5. Alexandra SPIRIDON (diákkancellár): alexa.spiridon@yahoo.com, spiridonalexa00@gmail.com
  6. Silvia-Teodora TARȚA: teodoratarta@yahoo.com
  7. Diana-Elena CIOBANU: dienukciobanu@yahoo.com
  8. Andreea MÎRȚ: andreea_mirt@yahoo.com, andreeamirt3@gmail.com
  9. Adina Florina DRAGOȘ: dr.florina@yahoo.com
  • Share :