A kar jelenlegi diáktanácsának nyolc tagja van. Minden tag valamely szakokért, képzési szintért felel, azokat képviseli. A diákképviselők felé a szakok évfolyamvezetői közvetítenek. A kar diákképviselőit a különböző szakos diákok közvetlen módon választják.

A kar diákképviselői kötelező módon részt vesznek a kari tanács ülésein, ahol szavazati joggal rendelkeznek. A kari tanács alkalmával elhangzott információkról tájékoztatják a tagozatuk diákjait. Ebből következően bármilyen a diákságot érintő ügyben érdemes és ajánlott hozzájuk fordulni.

A diákképviselők részt vesznek a kar szakbizottságaiban is. Az ide tartozó kérdéseket is első lépésben rajtuk keresztül érdemes intézni. A szakbizottságokról bővebben ITT érdemes tudakozódni.

A diákképviselők a bentlakáshelyek elosztásában is szerepet vállalnak, a többnapos folyamat alatt a diákok rendelkezésére állnak a különböző bentlakásokban.

A diákok kéréseit, javaslatait, sérelmeit a diákképviselők terjesztik az intézetvezetők, illetve a kari tanács elé, adott esetben biztosítva a felszólaló diákok anonimitását is. Az említett kérdések irányulhatnak az órarendre, a vizsgák és tanórák menetére, a szakmai gyakorlatokra, a tanárok munkájára és magatartására, a termek felszerelésére, programok szervezésére stb.

A diákságot érintő ügyekben ajánlott elsősorban az adott szak diákképviselőjét felkeresni. Emellett a kar diákkancellárja is a diákok rendelkezésére áll minden héten a magadott fogadóórában, a XX-es számú terembe, XX és XX óra között.

  1. KOVÁCS Péter Zoltán (diákkancellár): a magyar tagozatért felelős; e-mail: kovacspeterzoltan@gmail.com;
  2. Ema ANIȚEI (titkár): a távol-keleti, romanisztika és klasszika filológia szakokért felelős; e-mail: anitei.ema@gmail.com;
  3. Tania Diana PĂȘCUȚĂ (diákszenátor): a fordító és tolmács szakokért felelős; e-mail: tania.diana95@yahoo.com;
  4. Iulian EMIL (diákképviselő): a magiszteri képzésekért felelős; e-mail: iulian2006ro@yahoo.com;
  5. Anamaria MIHĂILĂ (diákképviselő): a doktori képzésekért felelős; e-mail: mihaila.anamaria93@yahoo.com;
  6. Ioana PAVEL (diákképviselő): a román, komparatisztika, szlavisztika szakokért felelős; e-mail: ioana.dianiela26@yahoo.com;
  7. Elena PIRPINDEL (diákképviselő): a német tagozatért felelős; e-mail: elepirpi@gmail.com;
  8. Vlad RĂZNICEANU (diákképviselő): az angol, finn és norvég szakokért felelős; e-mail: vlad.razniceanu@yahoo.com.
  • Share :
Scroll Up