Director de departament: conf. dr. Cristiana Papahagi
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obţinută: Licenţiat în limba şi literatura franceză, italiană, spaniolă
Master: 2 ani (Comunicare multilingvă şi multiculturală, Dialog intercultural în spatiul francofon) 

Departamentul de Limbi şi literaturi romanice oferă prin specializările sale:

• discipline de specialitate şi opţionale de limbă, literatură şi civilizaţie în limbile franceză, italiană, spaniolă
• activităţi curriculare (cursuri) şi extracurriculare (improvizaţie teatrală, ateliere de traduceri) susţinute de lectori străini, vorbitori nativi de franceză, italiană şi spaniolă
• stagii de formare în cadrul unor instituţii culturale şi literar-artistice (Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural Italian, Institutul de Lingvistică, Centrul de Cooperări Internaţionale, Teatrul Naţional, redacţii de reviste, edituri, birouri de traduceri, biblioteci, agenţii de turism, muzee, posturi de radio şi televiziune locale, Centrul de Limbi Moderne Alpha, Catedra de Limbi străine specializate)
• stagii pedagogice în instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli generale, licee)
• posibilitatea de a studia la universităţi partenere din Franţa, Italia, Spania, Elveţia, Belgia, prin programe de burse
• module intensive de limbă (franceză, italiană, spaniolă) pentru studenţii din anul I
• studiul altor limbi în regim facultativ (portugheză etc.)

Cadre didactice

Limba și literatura franceză

prof.dr. emerit Liana Pop (lingvistică franceză si română, pragmatică)
prof.dr. emerit Rodica Pop (literatură franceză și belgiană)
conf.dr. Simona Jisa (literatură franceză și francofonă sec. XX)
conf.dr. Cristiana Papahagi (lingvistică diacronică franceză și romanică, traducere)
lect.dr. Anamaria Curea (lingvistică franceză, morfosintaxă, epistemologie)
lect.dr. Iuliana Mateiu (lingvistică franceză, sintaxă, pragmatică)
lect.dr. Corina Moldovan (literatură franceză sec. XIX, geocritică)
lect.dr. Andreea Bugiac (literatură franceză sec. XVII și XVIII)
lect.dr. Andrei Lazar (literatură francofonă, traducere)

Limba şi literatura italiană

conf.dr. Monica Fekete (literatură italiană sec. XIV-XVI, traducere)
lect.dr. Delia Morar (literatură italiană sec. XVIII şi XX, limbaje sectoriale, traducere)
asist.dr. Mirona Bence-Muk (lingvistică italiană, morfosintaxă, limbaje sectoriale, traducere)
asist.dr. Otilia Damian (literatură italiană)
lector Italia Carmela Lista (literatură italiană, morfosintaxă)

Limba și literatura spaniolă

conf.dr. Viorel Rujea (literatură spaniolă sec. XX, literatură hispanoamericană, sintaxă)
lect.dr. Mirela Lazăr (literatură spaniolă de la Evul Mediu la sec. XVIII, traducere)
lect.dr. Dan Rujea (literatură spaniolă sec. XIX, literatură hispanoamericană, morfologie)
lect.dr. Sanda Moraru (lingvistică diacronică spaniolă, morfosintaxă, traducere)

Limba și literatura portugheză

lect.dr. Veronica Manole

Regulament departament