Departamentul de Limbi şi literaturi romanice oferă prin specializările sale:

• discipline de specialitate şi opţionale de limbă, literatură şi civilizaţie în limbile franceză, italiană, spaniolă
• activităţi curriculare (cursuri) şi extracurriculare (improvizaţie teatrală, ateliere de traduceri) susţinute de lectori străini, vorbitori nativi de franceză, italiană şi spaniolă
• stagii de formare în cadrul unor instituţii culturale şi literar-artistice (Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural Italian, Institutul de Lingvistică, Centrul de Cooperări Internaţionale, Teatrul Naţional, redacţii de reviste, edituri, birouri de traduceri, biblioteci, agenţii de turism, muzee, posturi de radio şi televiziune locale, Centrul de Limbi Moderne Alpha, Catedra de Limbi străine specializate)
• stagii pedagogice în instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli generale, licee)
• posibilitatea de a studia la universităţi partenere din Franţa, Italia, Spania, Elveţia, Belgia, prin programe de burse
• module intensive de limbă (franceză, italiană, spaniolă) pentru studenţii din anul I
• studiul altor limbi în regim facultativ (portugheză etc.)

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Conf. univ. dr. Cristiana  Papahagi

Director departament

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Tipologia mișcării și semantica relațiilor spațiale, cu accent pe limbile romanice, din perspectivă diacronică
 • Fenomenele diacronice la interfața dintre sintaxă și semantică
 • Sociolingvistică

Biography

Studii : limba și literatura franceză – limba și literatura germană la Universitatea București, lingvistică franceză și generală Universitatea Paris III Sorbonne nouvelle și École Normale Supérieure, rue d’Ulm, Franța.
Domeniile mele de cercetare includ tipologia mișcării și semantica relațiilor spațiale, cu accent pe limbile romanice, din perspectivă diacronică. Mă preocupă, mai larg, fenomenele diacronice la interfața dintre sintaxă și semantică, cum ar fi gramaticalizarea, mai ales a prepozițiilor și verbelor. În ultimii ani mi-am deplasat interesul spre aspectele sociolingvistice ale schimbării istorice, cum ar fi contactul limbilor sau ideologiile lingvistice, aspecte pe care am avut ocazia să le aprofundez mulțumită unei burse postoctorale a Colegiului Noua Europă, București. În acest moment elaborez o istorie instituțională a limbii franceze.

Publications

Principalele publicații :
2016 – « Two New Romanian Post-Verbal Particles: a Case of Contact-Induced Grammaticalization », Journal of Language Contact (Leiden, Brill) nº. 19(2), p. 246-263
2015 – Les prépositions de la trajectoire en français et en roumain, Cluj, Casa Cărții de Știință
2015 – « La disparition de l’infinitif roumain et la macro-grammaticalisation », in Verjans, T., C. Badiou-Monferran (éds) Disparitions. Contributions à l’étude du changement linguistique, Paris, Champion, Coll. Linguistique historique, p. 457-472
2014 – « Convergent Grammaticalization of some Romance Auxiliaries », in Revue roumaine de linguistique nº 4/2014, p. 317-334
2012 – « L’unidirectionnalité de la grammaticalisation : un possible contre-exemple », in Studia UBB Philologia 1/2012, p. 193-207
2011 – « Pour une typologie des systèmes d’adnominaux de la trajectoire », in Faits de langues. Les cahiers 3/2011, p. 117-130
2007 – « La formation des prépositions composées : une particularité romane ? », in Studii de romanistică. Volum dedicat prof. Lorenzo Renzi, Cluj, EFSE, p. 114-129

Teaching

La nivel licență predau cursuri despre franceza orală, istoria limbii franceze și literatură medievală, iar la nivel master – o introducere în tipologia lingvistică și diverse cursuri de lingvistică romanică.

Conf. univ. dr. Monica Fekete

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Literatură italiană medievală

Biography

Cercetările mele actuale se concentrează pe prezența/frecvența/formele în care un gen literar dispărut, dar care a fost în mare vogă în perioada Renașterii italiene, anume genul cavaleresc, se manifestă/supraviețuiește în literatura italiană contemporană (din 1960 până în zilele noastre).
Am organizat numeroase colocvii, cursuri de formare și conferințe internaționale. Cele mai recente evenimente sunt: Il romanzo italiano contemporaneo dal dopoguerra ad oggi (1950-2015), finanțat de MAE Italia, Cluj, 14-15 martie 2015. Volumul care va apărea la începutul anului 2018 va reuni reflecțiile pe această temă a unor specialiști din România, Italia și Ungaria, împreună cu o serie de interviuri acordate de o seamă de autori italieni contemporani afirmați, și Romania contexta. Autorité/auctorialité en discorus. Autorità/autorialità nel discorso. Autoridad/autorialidad en el discorso. Autoridade/autoria no discorso (Cluj, 13-14 octombrie 2017), în cadrul căruia m-am ocupat de organizarea secțiunii italiene și îngrijesc (împreună cu Andreea Bugiac și Sanda Moraru) volumul lucrărilor de literatură.

Publications

Dintre publicațiile mele, aș aminti cele două ediții critice apărute în colecția Biblioteca italiană: Dante Alighieri, Vita nuova / Viața nouă (Humanitas, 2008) și Niccolò Machiavelli, Il Principe / Principele (Humanitas, 2006), ori monografia Il topos del locus amoenus nella letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento (Presa Universitară Clujeană, 2008)

Teaching

Predau literatură italiană medievală și renascentistă, concentrându-mă mai cu seamă pe operele lui Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto și Tasso sau pe teme interdisciplinare precum grădina reală și grădina literară în cultura italiană renascentistă sau reprezentările literare și artistice ale bolii (ciumă, lepră, melancolie, accidia, aegritudo, nebunie etc.) în secolele XIII-XVI și evoluția medicinei.

Conf. univ. dr. Simona Jișa

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Literatura franceză modernă și contemporană
 • Literatura canadiană și africană de expresie franceză

Biography

Sunt conferențiar universitar specilizat în Literatura franceză modernă și contemporană, doctor în filologie cu teza „Quête baroque chez Dominique Fernandez et Jean Rouaud”. Predau, în cadrul licenței, cursuri și seminarii de Literatură franceză de secol XX (poezie, proză, teatru), iar la masteratul de Literaturi francofone, cursurile si seminariile de Literatură franceză actuală, Literatura canadiană și africană de expresie franceză. Sunt directorul masterului „Literatură și civilizație – Dialog intercultural în spațiul francofon”. Sunt director al Centrului de studiere a romanul francez actual (CERFA) al facultății de Litere și membru al Centrului de studii africane al UBB (CESTAF) si al cel al Centrului de studii chebecheze și canadiene (CETUCQ) al Facultății de Litere. Am organizat colocvii internaționale pe diverși autori francezi contemporani (Jean Rouaud, Dominique Fernandez, Pascale Roze, Jean Giroudoux, Paul Guimard, Hervé Bazin, Pierre Michon) și workshopuri pentru tinerii cercetătorii pe tema raportuluia artistului cu familia, spațiul și societatea.

Publications

Cărți de autor :
-Quête baroque chez Dominique Fernandez, Editura Napocastar, Cluj-Napoca, 2005, 254 p.
-La Figure de l’Artiste chez Jean Rouaud. I. L’Autobiographe, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, 230 p.
-Microlectures. Études sur les problèmes de l’art, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, 159 p.

Volume coordonate :
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Identités et mentalités. Etudes sur le roman, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009, coll. „Romanul francez actual”, 194 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Dominique Fernandez, citoyen du monde Cluj-Napoca, Casa cărţii de Ştiinţă, 2010, coll. „Romanul francez actual”, 363 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Lieux de représentation de la famille. Études sur le roman français, anglais et roumain, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, col. „Romanul francez actual”, 287 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), La famille entre l’habituel et l’aventure. Études sur le roman français, anglais et roumain, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca, 2010, col. „Romanul francez actual”, 176 p.,
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Pascale Roze, entre réalité et fiction, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, col. „Romanul francez actual”, 224 p.
– Simona Jișa (coord.), Foyer de la famille. Foyer de la culture. Essais sur le roman français, anglais et roumain des dernières décennies, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, col. „Romanul francez actual”, 236 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Paul Guimard, entre ironie et lucidité, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, coll. « Romanul francez actual », 240 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), Espaces et quête identitaire dans le roman français actuel, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012, col. „Romanul francez actual”, 242 p.
– Simona Jișa, Diana-Adriana Lefter, Yvonne Goga, Silvia-Adriana Apostol, Alexandrina Mustăţea (coord.), Jean Giraudoux : Écrire/décrire ou le regard créateur, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, 264 p.
– Yvonne Goga, Simona Jișa (coord.), La jeunesse et ses visages, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, coll. « Romanul francez actual », 206 p.
– Simona Jișa, Ioana Costaş (coord.), Univers des arts-univers de la famille : interférences et divergences, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, col. « Romanul francez actual », 222 p.
– Simona Jișa, Anca Porumb (coord.), Hervé Bazin : Du milieu de la famille à l’esthétique du roman, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015, coll. « Romanul francez actual », 260 p.
-Simona Jişa, Sylvie Freyermuth și Yvonne Goga (coord.), Des arts visuels à l’écriture romanesque dans l’œuvre de Pierre Michon, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, coll. « Romanul francez actual », 2017, 299 p.

Teaching

Predau, în cadrul licenței, cursuri și seminarii de Literatură franceză de secol XX (poezie, proză, teatru), iar la masteratul de Literaturi francofone, cursurile si seminariile de Literatură franceză actuală, Literatura canadiană și africană de expresie franceză.

Lect. univ. dr. Andrei Lazăr

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Literatura belgiană de limbă franceză
 • Receptarea literaturilor francofone în România
 • Sociologia literaturii

Biography

Andrei Lazar este Lector universitar doctor la Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice și membru al Centrului de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză. Este doctor în filologie din 2013 cu o teză intitulată L’autobiographie entre le texte et l’image, realizată sub coordonarea Prof. Dr. Rodica Pop și titular al unei diplome de DEA la Universitatea din Geneva, Elveția. Cercetările sale vizează cu predilecție modalitățile de figurare a eului în discursul autobiografic, raportul dintre literatură și arte vizuale, văzut din unghiul problematicii figurii, literatura belgiană de limbă franceză, receptarea literaturilor francofone în România și sociologia literaturii.

Publications

• LAZAR, Andrei, „Apostrophes” în Dictionnaire Marguerite Yourcenar, dirigé et préfacé par Bruno Blanckeman, Paris, Honoré Champion Éditeur, col. „Dictionnaires et références”, 2017, pp. 46-48;
• LAZAR, Andrei, „Arrêt sur image. La réception de La Chambre Claire de Roland Barthes en Roumanie” în Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, Fasc. 3, Langues et littératures modernes / Moderne Taal – En Letterkunde, nr. 94, 2016, „Dossier Barthes”, Claude Coste, Hessam Noghrehchi (éds.), pp. 611-624;
• LAZAR, Andrei, „L’ekphrasis autobiographique d’Hervé Guibert ou l’écriture comme ars moriendi” în French Studies in Southern Africa / Études Françaises en Afrique australe, nr. 45, 2015, „L’Autobiographie, l’autofiction et l’écriture de soi”, Élisabeth Snyman (éd.), pp. 170-185;
• LAZAR, Andrei, „Cadrages de l’espace intime. Les entretiens filmés de Marguerite Yourcenar” în Rodica Lascu-Pop, Lucia Manea, Rémy Poignault (éds.), La Poétique de l’espace dans l’œuvre de Marguerite Yourcenar. Actes du colloque international de Cluj, Roumanie, les 6-8 octobre 2010, Société Internationale d’Études Yourcenariennes, Clermont-Ferrand, 2013, pp. 35-55.
• LAZAR, Andrei, „Hervé Guibert, spectateur-photographe de La Jetée de Chris Marker” în Caietele Echinox, vol. 29, 2015, „Utopia, Dystopia, Film”, Radu Toderici (ed.), pp. 91-100;
• LAZAR, Andrei, „L’écriture du trauma dans Circonfession de Jacques Derrida” în Confluențe. Texts & Contexts Reloades. Analele Universității din Oradea. Fascicula Limbi și Literaturi Moderne, Editura Universității din Oradea, 2016, pp. 114- 126.

Teaching

Cursuri de Literatură francofonă din Belgia (nivel Licență și Master), Stilistică, Analiza traducerii (franceză – română) și cursuri practice de redactare și de interpretare de texte.

Lect. univ. dr. Andreea Bugiac

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Istorie literară
 • Traductologie
 • Sociolingvistică

Biography

Numele meu este Andreea Bugiac, sunt lector universitar doctor la Universitatea Babeș-Bolyai, unde predau cursuri de literatură franceză, literaturi francofone și traductologie.
Domeniile mele de predare și de interes includ: istorie literară, traductologie, literatura beur, antropologie culturală și urbană, culturi populare, sociolingvistică, studii feministe și de gen.
Ultimul volum publicat, Les ombres de l’Histoire. Philippe Jaccottet et la sensibilité historique d’un projet littéraire (Casa Cărţii de Ştiinţă, coll. « Helvetica », 2014), urmărește să surprindă relațiile adesea conflictuale dintre creația literară și macro-/micro-istorie în cazul poetului elvețian de limbă franceză, Philippe Jaccottet. Am publicat numeroase articole științifice consacrate literaturii franceze, literaturilor francofone și traductologiei.
În prezent, proiectele mele de cercetare se axează pe relațiile dintre traducere, migrație și plurilingvism, precum și pe raporturile dintre identitate culturală și alienare în cazul scriitorilor francezi și francofoni contemporani, proveniți din a doua generație de imigranți.
Sunt membră afiliată platformei Savoirs en partage a AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), CELBLF (Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză) și ARTLIT (Asociația Română a Traducătorilor Literari).

Publications

– Les ombres de l’histoire. Philippe Jaccottet et la sensibilité historique d’un projet littéraire, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, col. „Helvetica”, 2014, 323 p.

– « Le traducteur fictif de Jacques Poulin ou l’invention d’un mythe littéraire », à paraître in Simona Jisa (dir.), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, 2018.
– « Quelques métaphores de la condition migrante dans Éloge du migrant d’Adrien Pasquali », in Confluențe. Analele Universitǎţii din Oradea, Fascicula Limbi și literaturi moderne, Oradea, Presa Universitǎţii din Oradea, 2016, pp. 24-36.
– « Dans les jeux miroitants des interprétations : la parabole du Père prodigue dans Le Retour d’Andreï Zviaguintsev », in Ramona Malița (dir.), Agapes francophones, Actes du XIIe Colloque International d’Études Francophones CIEFT 2016 « Parabole(s) », Timişoara, les 18-19 mars 2016, JatePress, Szeged, 2016, pp. 95-101.
– « De ‘l’entre-deux-langues’ à ‘l’entre-deux-mondes’. La France mythologique d’Andreï Makine », in Rodica Lascu-Pop, Andrei Lazar (études réunies par), D’une langue a l’autre. Bilinguisme et questionnement identitaire dans l’espace francophone, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, coll. « belgica.ro », 2015.
– « Philippe Jaccottet », in Jean-Baptiste Baronian (dir.), Dictionnaire Rimbaud, Paris, Robert Laffont, 2014, pp. 338-339.
– « Traduire la cuisine roumaine en français. Lorsque les réalités font défaut… », in Acta Tehnica Napocensis, vol. 16, nr. 4, series Languages for Specific Purposes Series, UT Press, Cluj-Napoca, 2016, pp. 7-16.
– « Ruines en miroir. Les ruines de la modernité, de la peinture des Lumières à la photographie de l’extrême-contemporain », in Gabriela Scripnic (dir. du volume), Mélanges francophones. La modernité des Lumières au début du troisième millénaire. Le XVIIIe siècle revisité, Annales de l’Université « Dunarea de Jos » de Galati, Fascicule XXIII, vol. IX, n° 12, Galati University Press, 2015, pp. 75-87.
– « Paysages minéralisés. Les figures stélaires dans l’écriture poétique de Philippe Jaccottet », in Cahiers ERTA, no 6/2014, « La nature morte », pp. 99-113.
– « Philippe Jaccottet – traducteur. Portrait du traducteur en blanc et en noir ou quelques réflexions en marge des stratégies traductives », in Atelier de Traduction, Revistă semestrială de teorie şi analiză a traducerii în limba franceză, dossier: « La traduction caduque, retraduction et contexte culturel (en diachronie) », n°15, 2011, pp. 169-181.

Teaching

În prezent, predau următoare module:

Licență
– Literatură, cultură și civilizație franceză în secolul al XVII-lea: de la baroc la clasicism
– Literatura franceză a Luminilor și paradigma „nașterii romanului”
– Traductologie

Master
– Literatură elvețiană romandă
– Traductologie literară

Lect. univ. dr. Anamaria Curea

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Lingvistică franceză
 • Istoria şi epistemologia lingvisticii
 • Traductologie

Biography

După studiile de licenţă (limba şi literatura franceză – limba şi literatura română) şi de master (Tendinţe actuale în teoria limbajului) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, m-am specializat în istoria şi epistemologia teoriilor lingvistice moderne, prin studii doctorale în cotutelă (Université Sorbonne Nouvelle Paris III – UBB). În 2009 mi-am susţinut teza de doctorat ‒ publicată în 2015 la ENS Éditions Lyon ‒ în care am urmărit modurile în care se articulează trei sisteme explicative diferite în jurul categoriilor de expresie şi expresivitate, în teoriile lingviştilor Şcolii de la Geneva. Ulterior, mi-am continuat activitatea de cercetare în domeniul teoriilor şi abordărilor interesate de subiectivitate, expresivitate şi afectivitate în limbaj, din perspectiva unei istorii conceptuale : noţiunea de transpoziţie, problematica expresivistă, arbitrar şi motivaţie, conceptele lingvistice de operaţie şi reprezentare. Am colaborat la editarea a cinci volume colective şi la organizarea a şase colocvii internaţionale. Ca cercetare conexă, între 2015 şi 2017, în calitate de membră a echipei proiectului de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-1359, Violenţa verbală ca spaţiu al afirmării unei identităţi sociale: reprezentări în limbajul cotidian şi discursul literar pe baza unui corpus bilingv, am contribuit la două volume colective şi la organizarea unui colocviu internaţional.

Publications

Cărţi
2015, Entre expression et expressivité : l’école linguistique de Genève de 1900 à 1940. Charles Bally, Albert Sechehaye, Henri Frei, ENS Éditions Lyon, coll. Langages (dir. Bernard Colombat et Cécile Van den Avenne), série Histoire des réflexions sur le langage et les langues, 378 p., ISSN 1285-6096, ISBN 978-2-84788-689-4.

Volume coordonate sau editate

2019 Héritages, réceptions, écoles dans l’histoire des sciences du langage. Avant et après Saussure, Valentina Bisconti, Anamaria Curea & Rossana De Angelis (dir.), Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris (în curs de publicare).
2016 Studii de lingvistică 6/2016, Editura Universităţii din Oradea (indexări ERIH şi SCOPUS), număr omagial Ligia-Stela Florea (în colaborare cu Daciana Vlad).
2015 Discours en présence, hommage à Liana Pop, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 464 p. (în colaborare cu Cristiana Papahagi, Monica Fekete, Veronica Manole, Sanda Moraru).
2014 Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, Vol. 59/2014, L’oral: formes émergentes, corpus et modélisations (în colaborare cu Liana Pop, Veronica Manole).
2010 Directions actuelles en linguistique du texte, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010, vol. 1 şi 2, 832 p. (în colaborare cu Ligia Florea, Liana Pop, Cristiana Papahagi).

Articole (selecţie)
2018, « De la distinction affectif/intellectuel à une théorie de la phrase modalisée. Représentations du sujet parlant et opérations linguistiques chez Charles Bally », Histoire Épistémologie Langage, 40-1/2018 (dir. Dominique Ducard), p. 31-47.
2017, « L’arbitraire du signe comme problématique dans la linguistique genevoise : Ch. Bally, A. Sechehaye, H. Frei », Travaux des colloques le CLG 1916-2016. L’émergence, le devenir, D. Gambarara et F. Reboul (éds), ISBN : 978-2-8399-2282-1, p. 3-13 (disponible en ligne https://www.clg2016.org/documents/CLG2016-Curea.pdf)
2015, « La problématique linguistique de l’expression à Genève entre 1900 et 1940 : Charles Bally, Albert Sechehaye et Henri Frei », Histoire Épistémologie Langage 37-2 (dir. C. Puech), p. 71-91.
2014, « Les théories transpositionnelles dans la linguistique genevoise : Charles Bally, Albert Sechehaye et Henri Frei », Linguas e Instrumentos Linguisticos 34/2014, p. 9-40.
2013, « Le facteur affectif dans les conceptualisations du langage, de la langue et de la linguistique chez Charles Bally et Albert Sechehaye », Actes du XXVIe Congrès de Linguistique et Philologie Romanes, 6-11 septembre 2010, Valencia, Walter de Gruyter, vol. VII, p. 513-530.
2010, « Le concept de subjectivité dans trois approches de l’énonciation du XXe siècle : défis théoriques (Charles Bally, Émile Benveniste), défis analytiques (Catherine Kerbrat-Orecchioni) », Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Walter de Gruyter, p. 369-377.
2010, « Y a-t-il une linguistique de l’expression chez Charles Bally et Charles-Albert Sechehaye ? », Cahiers Ferdinand de Saussure 63, p. 115-133.

Teaching

În prezent, la nivel licenţă predau cursuri şi seminarii de lexicologie şi semantică lexicală (anul I), cursuri şi seminarii de sintaxa propoziţiei şi a frazei (anul II), seminarii de traductologie (anul III), iar la masterat, cursuri şi seminarii de istoria teoriilor lingvistice şi seminarii de traductologie literară.

Lect. univ. dr. Alina-Lucia Nemeș

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Didactica
 • Predarea limbilor moderne

Biography

Licențiată a Facultății de Litere, specializarea Limba și Literatura Spaniolă și Limba și Literatura Franceză, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, doctor în Filologie Franceză, titlu obținut la aceeași universitate, îmi desfășor activitatea de predare la Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Principalele mele domenii de interes și de cercetare sunt didactica și predarea limbilor moderne.

Publications

CĂRŢI

 1. Alina-Lucia Nemeş, Recueil de tests, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006.
 2. Alina-Lucia Nemeş, Caiet de vacanţă, Supliment – Exerciţii de limba franceză, clasa a III-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca, 2007.
 3. Alina-Lucia Nemeş, Caiet de vacanţă, Supliment – Exerciţii de limba franceză, clasa a IV-a, Editura Sinapsis, Cluj-Napoca, 2007.
 4. Alina-Lucia Nemeş, Recueil de tests, Deuxième édition, revue et complétée, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009.

 

ARTICOLE

 1. Teste de competenţă lingvistică pentru accesul în examenul de licenţă. Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2010, volum colectiv, coord. lector univ. dr. Livia Bradea, p. 213-216.
 2. Elementarul în opera poetică a lui Apollinaire. Focul, articol publicat în revista Verso, lunar cultural, anul 6, numărul 94, martie 2011, p. 17-18.
 3. Elementarul în opera poetică a lui Apollinaire. Apa, articol publicat în revista Verso, lunar cultural, anul 6, numărul 98, iulie 2011, p. 17.
 4. Documentos auténticos en clase de ELE con fines específicos, articol publicat în volumul Diversitate Culturală şi Limbaje de Specialitate – mize şi perspective, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013, p. 361-369.
 5. Estrategias didácticas en clase de ELE con fines específicos, articol publicat în volumul de Studii de Diversitate Culturală şi Limbaje de Specialitate, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, p. 465-474.
 6. Evaluación en clase de ELE para fines específicos, articol publicat în volumul New Trends in Language Didactics/ Noi direcții în didactica limbilor, Editura Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 199-209, volum apărut în format tipărit și în format ebook, http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1736.pdf.
 7. La cultura en clase de E/LE, articol publicat în STUDIA Universitatis Babeş-Bolyai, PHILOLOGIA, Volumul 60 (LX), 2, 2015, p. 101-109, http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorid=c97fe76b-ba54-4e90-8d4d-

8c856f8ec682.

 1. Enfoque comunicativo en clase de ELE, articol publicat în volumul Dinamica

Limbajelor de Specialitate: Tehnici și strategii inovatoare, Editura Casa Cărţii de

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016, p. 294-304.

 

RECENZII

 1. Rosa María Pérez, Leonor Quintana, Preparación al Diploma de Español, nivel C1, Madrid, Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2012 (primera edición), recenzie publicată în STUDIA Universitatis Babeş-Bolyai, PHILOLOGIA, Volumul 58 (LVIII), 2, 2013, p. 265-266, http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=c97fe76b-ba54-4e90-8d4d 8c856f8ec682.
 2. SOL, Michel Seuphor, Edición crítica, selección y traducción por Elisa Luengo Albuquerque, Universidad de Extremadura, Communauté Française de Belgique, Cáceres, 2012 (primera edición), recenzie publicată în Caietele Echinox, Volumul 29, 2015, Editor: Phantasma. Centrul de Cercetare a Imaginarului, Editura Fundația Culturală Echinox, Cluj-Napoca, România, ISSN 1582-960X (România), ISBN 978-2- 36424-234-0 (France), p. 400-402, http://www.ceeol.com/search/journaldetail?id=778.

Teaching

Predau cursuri de literatură, de cultură și civilizație spaniolă și hispano-americană, iar în cadrul Departamentului de Limbi Străine Specializate al universității, cursuri de limba spaniolă ca limbă străină, limbaj general și limbaj specializat.

Lect. univ. dr. Sanda Moraru

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Lingvistica sincronică și diacronică
 • Morfosintaxa
 • Literatura română a exilului românesc în țările vorbitoare de limbă spaniolă

Biography

Sunt lector doctor la Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice, catedra de limba și literatura spaniolă.
Domeniile mele de cercetare vizează: lingvistica sincronică și diacronică, morfosintaxa, literatura română a exilului românesc în țările vorbitoare de limbă spaniolă, traductologia, frazeologia, didactica. Am publicat două cărți și numeroase articole. Am participat într-un proiect internațional ce viza învățarea limbilor străine prin intermediul subtitrării (Clipflair) și într-un proiect național dedicat îmbunătățirii interacțiunii universității cu mediul de afaceri. Am participat la conferințe naționale și internaționale și am fost membru în comitetul de organizare a 3 conferințe internaționale. Sunt membru fondator și membru în comitetul director al Asociației de Studii Iberoamericane din România.

Publications

Cărți:
1. Moraru Sanda-Valeria, Cambios del sistema nominal en el paso del latín al español, RISOPRINT , CLUJ-NAPOCA, 2003, 103 p.
2. Moraru Sanda-Valeria, George Uscătescu-poet şi eseist, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2012, 406 p.

Articole (selecție):

1. Moraru Sanda-Valeria, ”Revistas del exilio rumano en España (1945-1989)”, Europa como espacio cultural: la identidad y las instituciones europeas, Universitat zu Koln Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika, Koln, Germania, Editor: Christian Wetzlaff-Eggebert, 2006, p. 91-107.
2. Moraru Sanda-Valeria, ”Revistas del exilio rumano en América Latina (1945-1989)”, CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B+, volumul 14. Le roman latino-americain , 2008, p. 278 – 297 și în BDI: CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?issueId=92d5ba4f-ee37-4be2-a56d-bd45a61f55bd, Caietele Echinox, 2008, p. 278-297.
3. Moraru Sanda-Valeria, ”La actividad de los intelectuales rumanos en América Latina”, Colindancias, Timişoara, 2012, p. 29-34. Și în CEEOL http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?issueId=e6d4fdd0-44eb-458b-ab8e-fb26b0fae70c, Colindancias, 2012, p. 29-34.
4. Moraru Sanda-Valeria, ”Una revista del exilio rumano en España: Carpații (Madrid, 1954-1962; 1972-1990)”, Quaestiones Romanicae, Jate Press, Szeged, 2012, p. 496-501.
5. Moraru Sanda-Valeria, ”El proyecto europeo Clipflair: un reto en la enseñanza del español como lengua extranjera”, Diversitate culturală şi limbaje de specialitate-mize şi perspective, Casa Cărţii de Ştiinţă, Editori: Sonia Munteanu, Bianca Bretan, 2013, p. 351-360.
6. Moraru Sanda-Valeria, ”La actividad de los intelectuales rumanos exiliados en España (1944-1989)”, Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe filologice, 2014, p. 187-191. Și în CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9ac38e9d-dcde-4700-bf06-1a7341cbaf01&articleId=ddf1a0a1-c031-49af-9de4-5df787c670b5, Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe filologice, 2014, p. 187-191.
7. Moraru Sanda-Valeria, ”Dificultades de la traducción del lenguaje religioso del rumano al español”, Diversitate Culturala si Limbaje de Specialitate-mize și perspective, Casa Cărții de Știință, Editori: Sonia Munteanu, Elena Păcurar, 2014, p. 456-464.
8. Moraru Sanda-Valeria, ”Dificultades de la traducción del lenguaje deportivo. Estudio comparativo inglés-español-rumano”, New Trends in Language Didactics/Noi direcții în didactica limbilor. NTLD2014, Presa Universitară Clujeană, Editor: Cristina Varga, 2014, p. 265-273.
9. Moraru Sanda-Valeria, ”Falși prieteni în limbile spaniolă și română”, Discours en presence. Hommage a Liana Pop, PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, CLUJ-NAPOCA, Editori: Anamaria Curea, Cristiana Papahagi, Monica Fekete, Sanda Moraru, Veronica Manole, 2015, p. 345-350.
10. Moraru Sanda-Valeria, ”Palabras españolas en el acervo de la lengua rumana”, Comunicare și cultură în Romania europeană. Ediția a III-a, Jate Press, Szeged, 2015, p. 635-640.
11. Moraru Sanda-Valeria, ”La actividad periodística e intelectual de Vintila Horia a través del periodico madrileño ABC (1971-1980)”, Colindancias, nr. 7, 2016, p. 123-140. Și în CEEOL, https://www.ceeol.com/search/search-result?f=%7B%22SearchText%22%3A%22colindancias%22%2C%22SearchInOption%22%3A0%7D, Colindancias, nr. 7, 2016, p. 123-140.
12. Moraru Sanda-Valeria, ”Vintila Horia-colaborador de la revista Carpații de Madrid”, Quaestiones Romanicae, JatePress Szeged și Editura Universității de Vest din Timișoara, Szeged, 2016, p. 460-466.
13. Moraru Sanda-Valeria, ”Elementos de cultura y civilización hispánica en los manuales de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera”, Quaestiones Romanicae, JatePress Szeged și Editura Universității de Vest din Timișoara, Szeged, 2017, p. 571-585.

Teaching

La nivel licență, predau următoarele cursuri: Cultură și civilizație spaniolă și hispanoamericană (anul I, sem. 1); Morfologie-sintagma nominală (anul I, sem. 2); Sintaxa propoziției (anul II, sem. 2); Istoria limbii spaniole (curs opțional, anul III, sem. 1); Varietăți actuale ale limbii spaniole (curs opțional, anul III, sem. 1); Dificultăți ale vorbitorilor români de limba spaniolă (curs opțional, anul III, sem. 2). În cadrul masteratului Comunicare multilingvă și multiculturală, predau cursul și seminarul de Analiza traducerii spaniolă-română.

Lect. univ. dr. Delia Morar

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Literatura italiană modernă și contemporană

Biography

Predau cursurile de literatură modernă și contemporană italiană și un curs despre Commedia dell’Arte și Carlo Goldoni. Pe lângă cursuri și seminarii, preocupările mele prezente se concretizează în studii care au ca tematică evoluția conceptului de bildungsroman în literatura italiană a secolului trecut și a celui prezent. Autorii și operele pe care le am în vedere pentru această cercetare sunt: Luigi Pirandello, Alberto Moravia, Italo Calvino, Elsa Morante, Antonio Tabucchi, Niccolò Ammaniti.
Un alt subiect care mă preocupă și pe care îl abordez cu studenții la cursuri și în munca mea de cercetare este relația dintre literatură, teatru și cinematografie în secolul XX și XXI. Întrepătrunderea dintre diferitele arte și dependența unora de altele este un subiect interesant și provocator pe care îl dezvolt în cadrul cursului de Literatura italiană în transpuneri cinematografice.

Publications

Sunt co-autarea cărții de exerciții: Test d’italiano, Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2007 și a studiului: Sur le baroque encore … Ancora sul barocco, Édition universitaires européennes, Saarbrücken, Amazon Distribution GmbH, Leipzing, 2010.

Teaching

Predau cursurile de literatură modernă și contemporană italiană și un curs despre Commedia dell’Arte și Carlo Goldoni.
Un alt subiect care mă preocupă și pe care îl abordez cu studenții la cursuri și în munca mea de cercetare este relația dintre literatură, teatru și cinematografie în secolul XX și XXI. Întrepătrunderea dintre diferitele arte și dependența unora de altele este un subiect interesant și provocator pe care îl dezvolt în cadrul cursului de Literatura italiană în transpuneri cinematografice.

Lect. univ. dr. Iuliana Mateiu

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Analiza lingvistică a fenomenului violenței verbale
 • Didactica limbilor străine în învățământul universitar

Biography

În activitatea de cercetare, m-am concentrat pe analiza lingvistică a fenomenului violenţei verbale, susţinând, în 2005, o teză de doctorat cu tema „Structures typiques du discours injurieux en français”, publicată în 2011 la Éditions Universitaires Européénnes (Saarbruck) cu titlul „Structures typiques des injures en français”. Am publicat alte 20 de articole şi studii pe aceeaşi temă a violenţei verbale, iar în perioada octombrie 2015-septembrie 2017 am coordonat un proiect pentru constituirea de tinere echipe de cercetare (PN-II-RU-TE-2014-4-1359) cu titlul „Violenţa verbală ca spaţiu de manifestare a unei identităţi sociale. Reprezentări în limbajul cotidian şi discursul literar pe baza unui corpus bilingv”. Am editat două volume colective, dintre care unul reunind actele unui colocviu internaţional, La Violence verbale: description, processus, effets discursifs et psycho-sociaux, pe care l-am organizat la Cluj-Napoca în perioada 21-22 octombrie 2016. Am participat la elaborarea unui manual de limba franceză pentru nivelele A1-B1 şi a caietului de exerciţii aferent. Am elaborat, în colaborare cu o colegă, un Précis de grammaire française. Am lucrat în echipele de cercetare a două proiecte consacrate didacticii limbilor străine în învăţământul universitar, respectiv genurilor jurnalistice din presa românească şi franceză.

Publications

Cărţi:
• Iulia Mateiu, Structures typiques des injures en français, Saarbruck, Editions Universitaires Européennes, 2011, 285 p. , ISBN 978-613-1-55971-6.
• Iulia Mateiu, Ana Coiug, Précis de grammaire française, Cluj-Napoca, Editura Echinox, Seria Autodidact, 2009, 103 p., ISBN 978-606-512-012-9.
• Liana Pop (coord.), Valerica Hopârtean, Alexandra Viorica Dulău, Iulia Mateiu, Elena Siminiciuc, Manuel de français A1-B1, Cluj-Napoca, Editura Echinox, Seria Autodidact, 2008, 103 p., ISBN 978-973-8298-92-7.
• Liana Pop (coord.), Valerica Hopârtean, Maria Boatcă, Alexandra Viorica Dulău, Iulia Mateiu, Elena Siminiciuc, Français A1-B1. Cahier de l’étudiant., Cluj-Napoca, Editura Echinox, Seria Autodidact, 2008, 86 p., ISBN 978-973-8298-93-4.
• Ligia Stela Florea (coord.), Ion Maxim Danciu, Andra Teodora Catarig, Andreea Mogoş, Iulia Mateiu, Aura Cherecheş, Gen, text şi discurs jurnalistic, Bucureşti, Editura Tritonic, 2011, 405 p., ISBN978-606-8320-25-0.
• Iuliana-Anca Mateiu (coord.), La violence verbale. Représentations dans le discours littéraire et dans la communication quotidienne, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016, 206 p., ISBN 978-606-17-1022-5.
• Iuliana-Anca Mateiu (coord.), La violence verbale: description, processus, effets discursifs et psycho-sociaux, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2017, 392p., ISBN 978-606-37-0202-0.
Articole şi studii:
• Iulia Mateiu, «Métamorphoses de l’eau dans Au temps du fleuve Amour d’Andreï Makine» in In aqua scribis. Le thème de l’eau dans la littérature, Études réunies et préfacées par Michal Piotr Mrozowicki, Gdansk 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, pp. 461-468.
• Iulia Mateiu, «Les insultes, marques de conflit vs. de coopération dans l’interaction», in Cooperation and Conflict in Ingroup and Intergroup Communication. Selected Papers from the Xth Biennial Congress of the IADA Bucharest 2005, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 105-117.
• Iulia Mateiu, «La confidence, un régulateur de la relation interpersonnelle?» in Confidence/ Dévoilement de soi dans l’interaction, C. Kerbrat-Orecchioni (Ed.) et al., Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2007, pp. 125-138.
• Iulia Mateiu, «Pour une étude de l’apostrophe injurieuse» in Autour des langues et du langage : perspective pluridisciplinaire, Universitatea din Grenoble, 2007, Presses Universitaires de Grenoble, pp. 71-78.
• Iulia Mateiu, « La pratique des insultes à l’âge de l’adolescence », in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, LV, nr. 1/ 2010, pp. 69-83 (co-autor: Marius Florea).
• Iulia Mateiu, «L’apport des sections, des ensembles rédactionnels et des genres à une définition du profil du quotidien français Libération», in Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Philologia, 57, nr. 1/ 2012, pp. 179-192.
• Iuliana-Anca Mateiu, «Violence verbale en milieu scolaire : aspects génératifs et fonctionnels», in Studii de lingvistică, Editura Universităţii din Oradea, nº 6/ 2016, pp. 61-83.
• Iuliana-Anca Mateiu, «Formes et fonctionnement des injures sur une page officielle de Facebook», in La violence verbale : description, processus, effets discursifs et psycho-sociaux, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 269-306 (co-autor: Radu Cernuta).

Teaching

La anii I şi II, predau două cursuri de morfosintaxa sintagmei nominale şi verbale, completând abordarea gramaticală cu una pragmalingvistică (teoria enunţării) şi semantică. La anii II şi III, predau un curs opţional de franceză non-standard, respectiv de pragmatică, cu accent pe teoria enunţării şi teoria actelor de limbaj. La masterat, coordonez un atelier de traduceri literare din fanceză în română, propunând texte din L.F. Céline, San-Antonio, Khalil Gibran, M. Onfray, precum şi transcrierea şi traducerea unor dialoguri filmice din limba franceză.

Lect. univ. dr. Veronica Manole

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Studii portugheze
 • Analiza discursului politic
 • Interpretare de conferință

Biography

După studii la Universitatea din București – licență în Filologie Română și Engleză (2003), licență în Filologie Portugheză și Italiană (2007) –, am venit la Universitatea Babeș-Bolyai pentru a preda portugheza ca limbă străină. Am făcut un masterat în Comunicare și relații publice la Universitatea Babeș-Bolyai (2009) și în 2015 am obținut titlul de doctor în Studii Portugheze, Braziliene și ale Africii lusofone la Universitatea Paris VII, cu distincția maximă, Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Domenii de cercetare: analiza discursului politic, predarea portughezei ca limbă străină, traductologie, interpretare de conferință. Publicațiile recente includ lucrări despre deixis în limbile romanice, aproximarea în discursul politic portughez, cenzura comunistă în traducerile literare din portugheză în română.
În prezent fac o formare în interpretare de conferință (limbi de lucru: A română, B engleză, C franceză).

Publications

(1) Veronica Manole, „Usos estratégicos da imprecisão em debates parlamentares portugueses”. In Balas, O.-D., A. Ciama, M. Enachescu, A. Gebaila, R. Voicu (eds) L’expression de l’imprécision dans les langues romanes, Ars Docendi, Universitatea din Bucuresti 2017, p. 349-358
(2) Veronica Manole, „A intervenção da censura comunista em traduções romenas de literatura portuguesa: o romance “Os Maias” de Eça de Queirós”. In TRANSLATIONES, 2017, nr. 9, p. 114-128. ISSN 2067-2705
(3) Veronica Manole, „La déixis sociale en roumain et ses equivalents dans d’autres langues romanes”. In Maria Helena Araújo Carreira & Andreea Teletin (eds). (2017) LA DÉIXIS ET SON EXPRESSION DANS LES LANGUES ROMANES. Travaux et documents, nr. 62, Vincennes Saint-Denis, Paris, p. 95-109. ISBN 978-2-911860-62-4
(4) Veronica Manole, „O optativo em romeno e português: uma abordagem comparativa”. In DACOROMANIA, nr. XXI, 3, 2016, p. 226-240. ISSN 1582-4438.
(5) Isabel Roboredo Seara, Veronica Manole, „Insult and the construction of other’s identity: remarks on Portuguese political discourse”. In REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE, LXI, 3, 2016, p. 301-318, ISSN: 0035-3957.
(6) Veronica Manole, „Quelques réflexions sur les vrais et les faux amis en portugais et en roumain”. In Anamaria Curea et al (eds) (2015) DISCOURS EN PRÉSENCE. HOMMAGE À LIANA POP, Presa Universitară Clujeană, Cluj, p. 351-361. ISBN 978-973-595-914-2.
(7) Veronica Manole, „De l’oral à l’écrit : quelques remarques sur les transcriptions des séances parlementaires”. In STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI. PHILOLOGIA, LIX, 4, 2014, p. 127-141. ISSN (print): 1220-0484, ISSN (online): 2065-9652, ISSN-L: 1220-0484. (BDI)
(8) Veronica Manole, „Os pronomes você e dumneata no discurso parlamentar português e romeno”. In Isabel Roboredo Seara (ed.) CORTESIA: OLHARES E (RE)INVENÇÕES, Chiado, Lisabona, 2014, p. 191-210. ISBN 978-989-51-2247-9
(9) Veronica Manole, Iolanda Vasile, „As traduções literárias nas relações culturais romeno-portuguesas”. In TRANSLATIONES, 2013, nr. 5, p. 27-45. ISSN: 2067 – 2705.
(10) Veronica Manole, „Forms of address in written business discourse in Brazilian Portuguese and Romanian”. In Stanca Mada & Razvan Saftoiu (eds) Professional Communication across Languages and Cultures, John Benjamins, Amsterdam, 2012, p. 265-280. ISBN 978-90-272-7311-6

Teaching

Discipline predate: Cursuri facultative de limbă și cultură portugheză; Seminar de intercomprehensiune romanică, Seminar de cercetare și elaborare a disertației, Comunicare și practici discursive

Asist. univ. dr. Ștefania Damian

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Limba și literatura italiană
 • Interferențe culturale italo-române

Biography

După ce am studiat limba italiană și limba franceză la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și la Universitatea din Würzburg (Gemania), am fost bursieră CNR Nato la Universitatea „La Sapienza” din Roma (2003) și bursieră „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma (2004-2006). Între anii 2007-2010 am urmat cursul de perfecționare în discipline filologice și lingvistice moderne la Scuola Normale Superiore din Pisa unde am aprofundat tematici legate de poemul cavaleresc Orlando furioso de Ludovico Ariosto și traducerea sa în imagini. Din 2008 sunt doctor în filologie italiană în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. M-am ocupat de literatura italiană, în special de Leopardi și de Ariosto, dar și de interferențele culturale italo-române, cu accent pe activitatea lui Claudiu Isopescu, fondatorului catedrei de limba română de la universitatea „La Sapienza” din Roma, publicând articole în reviste științifice din România si din Italia. În monografia Antonio Possevino e la Transilvania tra censura e autocensura [Antonio Possevino șiTransilvania între cenzură și autocenzură] (Cluj-Napoca, 2015) am abordat, cu metodologie interdisciplinară, o istorie a Transilvaniei scrisă în limba italiană de iezuitul mantovan Antonio Possevino în 1583, după o călătorie realizată în principat. Am analizat de asemenea și tradiția manuscrisă a acestei lucrări, inclusiv un codice inedit pe care l-am descoperit la Archivum Romanum Societatis Jesu din Roma. Din 2001 sunt asistent la Departamentul de Limbi si Literaturi Romanice unde predau seminarii și cursuri practice de limba italiană ca limbă străină, de literatură italiană (Romantism, Umanism, Renaștere), de lingvistică italiană (Morfologie și Lexicologie), de traduceri și de istoria limbii italiene.

Publications

CĂRȚI

Antonio Possevino e la Transilvania tra censura e autocensura, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 257 p.

STUDII

Da Tolomeo a Reicherstorffer: alcune considerazioni sulle fonti della Transilvania di Antonio Possevino în AA.VV., Dal cuore dell’Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per il compimento dei 70 anni, Accademia Romena, CST, Cluj Napoca, 2015, pp. 81-97.

Tra censura e autocensura. Antonio Possevino sulla Chiesa dei Valacchi della Transilvania (1583), în AA.VV., Studi per i sessant’anni della Biblioteca Romena di Freiburg, ed. îngrijită de Lauro Grassi, Coedit, Genova, 2011, pp. 31- 59.

La tradizione della Transilvania di Antonio Possevino e l’evoluzione temporale delle volontà del suo autore, în Ephemeris Dacoromana, XIII, 2011, Ed. Academiei Române, pp.165-208.

Edifici immaginari dell’Orlando furioso, în Saggi di letteratura architettonica, da Vitruvio a Winkelmann, vol.3, ed. îngrijită de Burns, Howard; Di Teodoro, Francesco P.; Bacci, Giorgio, Olschki, Firenze 2009, pp. 131-146.

Nuove testimonianze su Claudiu Isopescu (1894-1956) e la fondazione della cattedra di lingua e letteratura romena all’Università “La Sapienza” di Roma, în Annuario dell’Istituto di cultura e ricerca umanistica di Venezia, VI-VII, nr. 6-7/2004-2005, Ed. Institutul Cultural Român, București-Veneția 2005, pp. 549-565.

Italo Svevo onomaturgo, în AA.VV., Tutti gli anni di Svevo, IDC Press, 2004, pp. 123-136.

Un testo di Leopardi nella traduzione di Eta Boeriu, în “Studi italo-romeni”, 3, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, p. 37-44.

Teaching

Predau seminarii și cursuri practice de limba italiană ca limbă străină, de literatură italiană (Romantism, Umanism, Renaștere), de lingvistică italiană (Morfologie și Lexicologie), de traduceri și de istoria limbii italiene.

Lect. univ. dr. Miron Bence-Muk

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Domenii de interes:

 • Gramatica limbii italiene
 • Traduceri literare și specializate
 • Poetica discursivă

Biography

Mirona BENCE-MUK, lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Limbi și Literaturi Romanice predă cursuri de limbă italiană (morfologie, sintaxă, lexicologie, semantică și istoria limbii) și cursuri practice de traduceri și redactări de texte. A absolvit specializarea italiană-română în cadrul Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai. Domeniile sale de cercetare sunt: gramatica limbii italiene, traduceri literare și specilizate, studiul contrastiv al gramaticii italiene și române, estetica produsului cultural artistic, poetica discursivă, semantica literară, semiotica generala și muzicală. A publicat articole, studii și recenzii în reviste naționale recunoscute și, de asemenea, traduceri în volume publicate la edituri naționale de prestigiu.

Publications

1. Mirona Bence-Muk, A philosophical-aesthetic perspective on the music act, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Seria Studia Musica, 2016, p.137-154, ERIH PLUS (2015), CEEOL, International Scientific Indexing ISI (2014), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486303, http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=919, http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=1283 . (BDI)
2. Mirona Bence-Muk, L’effetto stilistico del „nonnulla”. Possibili prospettive per l’interpretazione del testo lirico Variazioni su nulla di Giuseppe Ungaretti, Anale Universității din Craiova-Seria Științe Filologice-Lingvistică, 2016, p.9-19, Ceeol, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9. (BDI)
3. Mirona Bence-Muk, Il romeno come lingua straniera. Parallelismi morfologici e sintattici tra il gerundio romeno e italiano, ”Discours en présence”, Presa Universitară Clujeană, Editor: Anamaria Curea, Cristiana Papahagi, Monica Fekete, Sanda Moraru, Veronica Manole, ISBN 978-973-595-914-2, WorldCat.org, 2015, p. 253-264. (Editura cotata CNCS – categoria B – http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/filo.ed_.01.2013.pdf)

4. Mirona Bence-Muk, Brevi appunti su una possibile sintassi contrastiva nello studio della lingua italiana. Parallelismi teorici italo-romeni, în La lingua e la letteratura italiana in prospettiva sincronica e diacronica, Franco Cesati Editore, Editor: Elena Pîrvu, 2015, p. 79-88.
5. Mirona Bence-Muk, Il segno linguistico vs. segno musicale nella visione della linguistica generale e la linguistica integrale, Analele Universității din Craiova, seria Științe Filologice, Lingvistică, 2015, p.24-34. (BDI, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9.)

6. Mirona Bence-Muk, La metafora della luce nel paradiso dantesco. Prospettive poetiche contrastive, Analele Universității din Craiova, seria Științe Filologice, Lingvistică, p.227-235, CEEOL, http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9. (BDI)

7. Mirona Bence-Muk, L’encadrement philosophique et culturel de l’acte createur dans la litterarure e la musique, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Musica, 2015, p.103-118, CEEOL – Central and Eastern European Online Library Germany (2009), http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails. (BDI)
8. Mirona Bence-Muk, Une perspective sémantique intégraliste sur l’interférence texte-musique dans le cas du théâtre musical, Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Musica, 2014, p.109-126, http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/musica/eval_en.html. (BDI)
9. Mirona Bence-Muk, Un panorama semantico integrale sul libretto quale testo, Analele Universităţii din Craiova, Seria Știinte Filologice, Lingvistică, 2013, p.196-206, CNCSIS, B+, http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=15760, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=246018. (BDI)
10. Mirona Bence-Muk, La semiotica della musica tra negazione e affermazione, Analele Universitatii din Craiova. Seria Știinte Filologice, Lingvistică, anul XXXIV, nr. 1-2 , 2012, p.206 – 212, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=181337. (BDI)
11. Mirona Bence-Muk, Procesul de predare-învățare a limbii italiene prin intermediul muzicii, Clipflair, Presa universitară clujeană, Editor: Cristina Varga, ISBN 978-606-37-0074-3, WorldCat.org, 2015, p. 57-72. (Editura cotata CNCS -categoria B – http://old.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2013/01/filo.ed_.01.2013.pdf)

Teaching

Cursuri de limbă italiană (morfologie, sintaxă, lexicologie, semantică și istoria limbii)
Cursuri practice de traduceri și redactări de texte

Asist. univ. dr. Marius Popa

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Biography

Asistent doctor la Facultatea de Litere a Universității „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca (Departamentul de Limbi şi literaturi romanice), unde şi-a susţinut, în 2019, teza de doctorat (în cotutelă cu Universitatea Sorbona), Marius Popa a fost distins cu Premiul pentru tineri cercetători al Fondation des Treilles și Premiul Racine al Fundației Jean și Jean-Pierre Giraudoux (Fondation de France). Este autorul unui volum publicat, în 2020, la editura pariziană Honoré Champion, intitulat Présence du classicisme français dans la critique littéraire roumaine (de la Révolution de 1821 à la fin du communisme), și al unei cărți consacrate literaturii române contemporane, Exerciții de irealizare, publicată, la Editura Casa Cărții de Știință, în 2018 (volum pentru care i-a fost acordat Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj). Interesele sale de cercetare vizează cultura şi civilizaţia franceză, istoria literaturii franceze, relațiile româno-franceze și problema ficțiunii.

Publications

2022, « L’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne et les mutations de l’exportation culturelle : le cas particulier de la présence de la littérature roumaine en France », Synergies Roumanie, no 16, Paris, pp. 145-154. ISSN: 1841-8333.

2021, « Anne-Marie Garat et la poétique du post-humanisme. Le cas du roman Programme sensible », Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, no 22, Alba Iulia, pp. 162-169. ISSN: 1582-5523.

2020, « Trois scènes de bal dans le roman français (La Princesse de Clèves, Madame Bovary, Le Ravissement de Lol V Stein) », Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Dramatica, no 2, Cluj-Napoca, pp. 349-353. ISSN: 1842-2799.

2020, Présence du classicisme français dans la critique littéraire roumaine (de la Révolution de 1821 à la fin du communisme), col. „Convergences (Antiquité-XXIe siècle)“, Paris, Honoré Champion, 446 p. ISBN: 978-2-7453-5332-0.

2019, « Mihail Dragomirescu analyste du classicisme français. Lumières sur une “sympathie” critique », Romània Orientale, no 32, Roma, Sapienza Università Editrice, pp. 85-95. ISSN: 1121-4015.

2019, « La Fontaine devant la critique roumaine. Xenophon Gheorghiu, Mihail Dragomirescu et Pompiliu  Eliade », Le Fablier, no 30, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims, pp. 137-144. ISSN: 0996-6560.

2019, « Un hommage oublié à l’histoire littéraire de la France. Racine en Roumanie, de N. Serban (1940) », Revue d’Histoire littéraire de la France, no 2, Paris, pp. 435-439. ISSN: 0035-2411. Articol distins cu Premiul Racine al Fundaţiei Giraudoux.

2018, Exerciţii de irealizare, prefaţă de Ioana Bot, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2018, 173 p. ISBN: 978-606-17-1347-9.

2018, « Clasicismul francez. Mecanismele configurării conceptului », Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, no 19, Alba Iulia, pp. 93-100. ISSN: 1582-5523.

2017, « Le classicisme français dans la critique littéraire de la génération roumaine de 1848. Radiographies d’un “malentendu” », Caietele Echinox, no 33, Cluj-Napoca, pp. 285-293. ISSN: 1582-960X.

Teaching

Curs şi seminar de Cultură şi civilizaţie franceză, nivel Licenţă, anul de studiu 1
Curs practic de Exprimare orală, nivel Licenţă, anul de studiu 1
Curs practic de Fonetică şi exprimare orală, nivel Licenţă, anul de studiu 1
Curs practic de Thème et grammaire, nivel Licență, anul de studiu 1
Curs practic de Interpretări de texte, nivel Licenţă, anul de studiu 2
Curs practic de Redactare de texte, nivel Licenţă, anul de studiu 2
Curs facultativ de Limba franceză, nivel Licență

Asist. univ. dr. Luminita Tunsoiu

Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice

Biography

Publications

Teaching

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy