Secţia LIMBA ŞI LITERARATURA RUSĂ

Secţia LIMBA ŞI LITERARATURA UCRAINEANĂ
Director de departament: lect. dr. Balázs Katalin
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obţinută: Licenţiat în:

 

Limba şi literatura rusă

  şi

Limba şi literatura română / Limba şi literatura maghiară / O limbă şi literatură modernă: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Japoneză, Chineză, Coreană, Ebraică) / Limba latină / Limba greacă veche.

Limba şi literatura ucraineană

  şi

Limba şi literatura română / Limba şi literatura maghiară / O limbă şi literatură modernă: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Japoneză, Chineză, Coreană, Ebraică) / Limba latină / Limba greacă veche.


Catedra de filologie slavă a fost creată în 1919, o dată cu Universitatea Română din Cluj. Între cele două războaie mondiale ea a fost îndrumată de profesori iluştri: Iosif Popovici (1919-1928), Theodor Capidan (1928-1931) şi academicianul Emil Petrovici (1931-1968). După cel de-al doilea război mondial, numărul membrilor Catedrei a crescut considerabil. Acest lucru a condus la împărţirea ei în trei secţiuni: Catedra de limba rusă (condusă, pe rând, de conf. dr. N. Kuzneţov şi lectorii L. Lukacs şi K. Pasternak), Catedra de literatură rusă (condusă de lect. dr. A. Leviţki şi conf. dr. M. Croitoru) şi Catedra de limbi slave (condusă de acad. E. Petrovici şi conf. dr. I. Pătruţ). În 1963 cele trei catedre s-au reorganizat: la început au fuzionat Catedra de limba rusă şi Catedra de limbi slave, la care a aderat, în 1968, şi Catedra de literatura rusă. În această nouă formulă, Catedra de filologie slavă a funcţionat sub conducerea acad. E. Petrovici (până în 1968), prof. dr. docent I. Pătruţ (1968-1981), conf. dr. A. Bán (1981-1990), prof. dr. Marius I. Oros (1990-2005), lector dr. Sanda Misirianţu (2005-2008). Din mai 2008 la conducerea Catedrei este lector dr. Balázs Katalin.           

romania_flag LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ  rusia_flag

De-a lungul existenţei sale, preocuparea fundamentală a secţiei de limbă şi literatură rusă în domeniul didactic a fost aceea de a da studenţilor o serioasă formaţie profesională. În acelaşi timp, s-a asigurat o permanentă colaborare cu profesorii de limba rusă din învăţământul mediu, colaborare care s-a manifestat, în principal, în procesul de pregătire postuniversitară (cursuri de informare şi reciclare, diverse sesiuni şi reuniuni ştiintifice organizate de Departament şi unităţile şcolare). Un loc important în cadrul sesiunilor şi reuniunilor l-au ocupat problemele actuale legate de metodica predării limbii ruse.

romania_flag LIMBĂ ŞI LITERATURĂ UCRAINEANĂ  ucraina_flag

Înfiinţată de peste 10 ani, secţia de limbă şi literatură ucraineană a apărut cu scopul de a veni atât în sprijinul minorităţii ucrainene din România, cât şi a celor care au înclinaţii spre studierea limbilor şi a culturilor slave, dorind să-şi perfecţioneze cunoştinţele din aceste domenii. Astfel, s-a creat un mediu optim formării de specialişti în limba ucraineană, având în vedere: existenţa numeroaselor posturi de cadre didactice de limbă şi literatură ucraineană (din Maramureş, Banat etc.); dezvoltarea relaţiilor economice dintre România şi Ucraina (numărul mare de firme care-şi desfăşoară activitatea în Ucraina şi vice-versa); şi, mai ales, situarea în apropierea întinsei zone de frontieră româno-ucraineană necesită specialişti în elaborarea şi traducerea diferitelor documente.

În toţi aceşti ani, membrii Departamentului au participat la congrese şi reuniuni ştiinţifice în ţară şi în străinătate şi au publicat volume, studii şi articole de ţinută academică. Aceste contribuţii au fost publicate la edituri cunoscute şi în reviste de prestigiu. De asemenea, au fost publicate cursuri, manuale şi caiete de seminarii pentru studenţi. De remarcat este faptul că volumul Departamentului, Studii de limbă, literatură şi metodică, apare cu consecvenţă, începând din 1976, ajungând în prezent la numărul al XIII-lea.

În afară de formarea profesională a studenţilor acestor secţii, membrii Departamentului asigură predarea limbilor rusă şi ucraineană (prin cursuri practice de gramatică, lexic, conversaţii, traduceri, retroversiuni) la numeroase facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai.

Departamentul contribuie la popularizarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei ruse. Semnalăm faptul că începând cu anul universitar 2005/2006 limba rusă se studiază de la “zero” (nivel începător).

Limba rusă azi
tendinţe şi perspective

Studierea limbii ruse – limba unui mare popor, cu o bogată tradiţie istorică şi culturală – se înscrie în contextul general european al învăţării limbilor străine. Situarea geografică a ţării noastre în apropierea Rusiei oferă posibilitatea stabilirii unor intense contacte culturale şi economice cu aceasta. Catedra noastră dă celor interesaţi şansa de a intra în contact cu limba rusă prin intermediul cursurilor practice (conversatii, traduceri şi retroversiuni axate pe diferite domenii) şi al cursurilor teoretice de limbă rusă contemporană (lexicologie, fonetică, morfologie, sintaxă), literatură, cultură şi civilizaţie rusă. Studenţii au posibilitatea aprofundării cunostintelor de limbă rusă prin participarea la studii parţiale în mediul lingvistic rusesc, anual fiind oferite (printr-un acord între Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Federaţia Rusă) burse de studii parţiale la Institutul de limba rusă „A. S. Puşkin” din Moscova, Federaţia Rusă.

Ucraineana – limba poporului vecin

Direcţii şi oportunităţi

Ucraina, cel mai mare vecin al României, reprezintă, pe lângă poveştile de vitejie ale cazacilor, cântecele populare ucrainene sau poezia lui Taras Şevcenko, şi o cultură remarcabilă, ca parte a celei universale. Deşi, probabil, limba ucraineană nu se bucură de o popularitate asemeni limbilor engleză, germană sau franceză, iar ucrainistica este văzută adesea ca o specializare exotică, acest lucru se schimbă treptat, întrucât tot mai mulţi tineri sunt interesaţi de cultura şi literatura vecinilor de la răsărit. Tocmai datorită ineditului specializării şi a relativ puţinilor cunoscători de limbă ucraineană, cei care vor alege această specializare, la finalizarea studiilor, vor deveni neconcurenţiali pe piaţa muncii (spre deosebire de alte specializări).

Azi, studierea limbii ucrainene se face atât la nivel avansat, cât şi de la „zero” (nivel începător). Scopul acestei secţii este acela de a forma, cu eficienţă imediată sau de perspectivă, cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetători în domeniul filologic, specialişti în domeniile ştiinţelor comunicării şi ale interpretariatului sau referenţi de specialitate, documentarişti, traducători, funcţionari de stat, funcţionari publici, lucrători în diverse companii, consilieri etc.

Programa de studii

Nivel Licenţă – Plan de învătământ
Planul de învătământ oferă cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie rusă şi ucraineană. Disciplinele acoperă atât aspectul sincronic al celor două limbi – Limba rusă contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă), Limba ucraineană contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă), Interferenţe lingvistice, Teoria şi practica traducerii, Stilistică aplicată, Literatură rusă actuală, Literatură ucraineană actuală, Literatura disidentei –, cât şi cel diacronic (Istoria limbii ucrainene, Cultură şi civilizaţie slavă, Literatură rusă sec. XVII-XX, Cultură si literatură ucraineană, Literatură ucraineană sec. XVII-XX). Totodată, puteţi audia cursul de Dialectologie ucraineană, unde veţi afla numeroase informaţii despre strămoşii ucrainenilor de pretutindeni (inclusiv a celor din România), cât şi numeroase date despre limba pe care o vorbeau aceştia.

Opţiuni la înscrierea la admitere

Specializările LIMBA ŞI LITERATURA RUSA şi LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ funcţionează în regim de „A”, având în completare o specializare „B”, la alegere, din oferta educaţională a Facultăţii de Litere. Optând pentru studierea limbii ruse sau a celei ucrainene ca şi specializare „A” aveţi o mare oportunitate la admitere, selecţia candidaţilor pe locurile bugetate realizându-se pe numărul de locuri alocate fiecărei specializări cu regim „A”. Astfel, alături de LIMBĂ ŞI LITERATURĂ RUSĂ sau LIMBĂ ŞI LITERATURĂ UCRAINEANĂ viitorii studenţi pot studia Limba şi literatura română / Limba şi literatură maghiară / O limbă şi literatură modernă: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Norvegiană, Finlandeză, Japoneză, Chineză, Coreană, Ebraică) / Limba latină / Limba greacă veche. Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ funcţionează şi ca specializare „B”.

Corp didactic

Lector dr. Balázs Katalin – Director de departament – (balazskaty@yahoo.com)

Lector dr. Bartalis Judit (bartalis.judit@gmail.com)

Lector dr. Herbil Ioan (ivanherbil@yahoo.com)

Lector dr. Herbil Mihaela (mihaelaherbil@yahoo.com)

Lector dr. Misirianţu Sanda – Prodecan – (misiriantusanda@yahoo.com)

Lector dr. Silaghi Cristina (crybumb@yahoo.com)

Conf. dr. Tetean Diana (dtetean@yahoo.com)

Lector străin de limbă polonă

Małgorzata Tomaszkiewicz(malgorzata.tomaszkiewicz@gmail.com)

 

Tutori de an

Rusă

Anul I – Lector univ. dr. Judit Bartalis

Anul II – Lector univ. dr. Katalin Balázs

Anul III – Conf. univ. dr. Diana Tetean

Ucraineană

anii I-III – Lector univ. dr. Cristina Silaghi

Activitatea didactică şi de cercetare a membrilor Departamentului, cu secţiile rusă şi ucraineană este orientată, în principal, către următoarele domenii:

RUSĂ

Literatură, cultură si civilizaţie rusă;

Literatura rusă în contextul literaturii universale;

Limba rusă contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă);

Stilistică aplicată;

Teoria şi practica traducerii;

Frazeologie;

Paremiologie rusă;

Interferenţe lingvistice.

UCRAINEANĂ

Literatură, cultură si civilizatie ucraineană;

Literatura ucraineană în contextul literaturii universale;

Limba ucraineană contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă);

Stilistică aplicată;

Lingvistică contrastivă;

Dialectologie ucraineană;

Istoria limbii ucrainene;

Interferenţe lingvistice ucraineano-române.

 

Catedra coordonează programe colective şi individuale de cercetare.

 

Manifestări ştiinţifice:
mai 2018 – Zilele culturii slave X
PDF_iconAfis eveniment
PDF_iconBroșura

mai 2015 - Zilele culturii slave VIII

PDF_iconInvitație Dialogul slaviștilor (RO)

PDF_iconInvitație Dialogul slaviștilor (RU)

PDF_iconPrograma manifestării

mai 2014 - Zilele culturii slave VII

PDF_iconProgram

PDF_iconAfiş

mai 2013 - Zilele culturii slave VI

mai 2012 - Zilele culturii slave V

mai 2011 - Zilele culturii slave IV

martie 2011 - Manifestarea 150 de ani de la moartea poetului, artistului şi a gânditorului Taras H. Şevcenko (1814-1861)

februarie 2011 - Manifestarea 140 de ani de la naşterea scriitoarei Lesea Ukrainka (1871-1913)

martie 2010 - Simpozionul internaţional Un deceniu de filologie ucraineană la Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai

aprilie 2009 - Manifestarea Taras Şevcenko  scriitor universal

martie 2009 - Manifestarea Omagiu scriitorului Myhailo Nebeleac (1949-2003)

decembrie 2008 - Manifestarea Tolstoi şi Turgheniev mereu în actualitate

iunie 2008 - Zilele culturii slave III 

octombrie 2007 - Simpozionul internaţional Cultura ucraineană contemporană între canonul tradiţional şi noile paradigme de reafirmare

iunie 2007 - Zilele culturii slave II

iunie 2006 - Zilele culturii slave

decembrie 2006 - Simpozionul internaţional Slavisticaeuropeana azi

octombrie 2006 - Manifestarea 150 de ani de la naşterea lui Ivan Franko (1856-1916)

iunie 2004 - Simpozionul internaţional Tradiţie si modernitate în opera lui A.P. Cehov

martie 2004 - Simpozion dedicat creatiei lui I.S. Turgheniev (185 de ani de la naştere si 120 de ani de la moartea scriitorului)

mai 1999 - Simpozionul naţional Clepsidra timpului V. Nabokov – A. Platonov, 100 de ani de la naştere

noiembrie 1996 - Simpozion naţional F.M. Dostoievski – 175 de ani de la naştere

decembrie 1995 - Simpozion dedicat creaţiei lui Serghei Esenin

iunie 1994 - Simpozionul naţional Slavistica clujeană la 75 de ani

Relații internaționale:

  • Mobilități Erasmus 2013

Parteneri:

Universitatea Sileziană din Katowice, Polonia

Universitatea din Pécs, Ungaria

Universitatea de Vest din Sopron, Ungaria

Universitatea de Științe din Szeged, Ungaria

  • Mobilități Erasmus (2015-2016)

Parteneri:

Universitatea „Sf. Kirill și Metodiu” din Veliko-Tîrnovo, Bulgaria

Universitatea N.P. Ogariov din Saransk, Republica Mordovia, Federația Rusă

Universitatea de Stat din Perm, Federația Rusă

  • Colaborări interdepartamentale cu:

Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernăuţi, Ucraina

Universitatea Naţională „Taras Șevcenko” din Kiev, Ucraina

Universitatea Naţională din Ujgorod, Ucraina

Universitatea Pedagogică de Stat din Volgograd, Federaţia Rusă

Universitatea de Stat din Nijni-Novgorod; Federația Rusă

Universitatea Naţională Eurasia din Astana, Kazahstan

  • Prelegeri în cadul mobilității Erasmus+ (14-18 mai 2018)

- Prof. hab. dr. Dorota Filar (Univ. Maria-Curie Skłodowska, Lublin, Polonia):
1.Linguistic picture of the world – the example of English and Polish idioms with a word hand/ arm;
2.Language as “grand narrative”: what (and how) we can say about rain in Polish and English?
- Prof. habil dr. Rafał Szczerbakiewicz (Univ. Maria-Curie Skłodowska, Lublin, Polonia):
1.Otherness exercises in science-fiction. The case od Stanisław Lem and Strugatsky’ Brothers;
2.Precarious detective novel in Poland. Works of Wojciech Chmielarz
- Prof. dr. Natalia Novikova (People’s Friendship Univ., Moscova):
1. Originea limbii ruse;
2. Istoria alfabetului chirilic;
3. Metode de predare a limbii ruse ca limbă străină pentru începători