Domokos Boglárka | Ştiri

Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul
I al anului universitar curent se va desfășura conform următorului calendar:

Învățământ cu frecvență: 09. decembrie 2019 – 12. ianuarie 2020

Învățământ la distanță și cu frecventă redusă: 06. ianuarie – 19. ianuarie 2020