UBB | Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie, Şcoala Doctorală Studii de Hungarologie

Calendarul organizării alegerilor și desemnării membrilor consiliului Școlii Doctorale Studii de Hungarologie 2022

 

Depunerea candidaturilor la școala doctorală (candidaturi pentru consiliu; candidatură director; și depunerea, la invitafia Consiliului Școlii Doctorale, a CV- urilor și listelor de publicații de la specialiști, pentru membrii extemi ai CSD): 3 – 5 octombrie 2022

 

Afișarea candidaturilor pe website-ul/avizieru1fiecărei școli doctorale/decanat:   6 – 7 octombrie 2022

Secretara SDSH încarcă candidaturile pe website-ul școlii

Anunțarea candidaturilor neeligibile: 10 octombrie 2022, ora 12:00

 

Depunere și rezolvarea de contestații pentru candidații declarați neeligibili pentru alegerile membrilor Consiliului Școlii Doctorale, și rezolvarea acestora: 10– 12 octombrie 2022

 

Depunerea contestațiilor: 11 octombrie, ora 10:00

Rezolvarea contestatiilor: 12 octombrie, ora 14:00

 

Alegerile/exprimarea votului pentru alegerea membrilor Consiliului Școlii Doctorale:

11 octombrie, orele 11:45, Sala Dézsi

13 octombrie, orele 18:00, Sala Ottlik

Afișarea rezultatelor alegerilor Consiliului Școlii Doctorale: 17 octombrie 2022

Alegerea directorului de școala doctorală:

18 octombrie, orele 11:45 – Sala Dézsi

Validarea componenței Consiliilor alese la nivelul Școlilor Doctorale și numirea  directorilor Școlilor Doctorale de către CSUD: 24 – 28 octombrie 2022

Validarea de către Senat: noiembrie 2022

 

 

Comisia de alegeri SDSH

  1. dr. Szabó Árpád Töhötöm, UBB, Facultatea de Litere
  2. dr. Molnár-Bodrogi Enikő, UBB, Facultatea de Litere
  3. Bereczki Szende, drd. an. II, SDSH

 

Comisia de rezolvare a eventualelor contestații, comisie comună pentru școlile SDSLL și SDSH:

  1. Univ. Péntek János
  2. Univ. Zdrenghea Mihai
  3. Prodecan lect. dr. Czégényi Dóra Andrea