PROCEDURA PENTRU RESTITUIREA TAXEI – CETĂŢENI STRĂINI

Toate solicitările se depun ȋn format electronic, pe adresa de email: litererestituiritaxestraini@gmail.com

persoana de contact: referent: Isaila Veronica

Dosar restituire taxa CPV:

 1. CERERE TIP,
 2. SCRISOARE DE ACCEPT,
 3. DOVADA PLATA 2115 EURO,
 4. COPIE PASAPORT titularul scrisorii de accept,
 5. IBAN, SWIFT, NUMELE BANCII SI NUMELE BENEFICIARULUI UNDE RESTITUIM TAXA
 6. COPIE PASAPOPT BENEFICIAR.

RESTITUIREA TAXEI SE FACE DOAR PENTRU DOSARELE COMPLETE

TAX REFUNDS – FOREIGN CITIZENS  

All requests are submitted   

 CPV tax refund file:  

 1. APPLICATION FORM 
 2. LETTER OF ACCEPTANCE,  
 3. PROOF OF THE 2115 EURO PAYMENT,  
 4. PASSPORT COPY of the HOLDER of the letter of acceptance,  
 5. IBAN, SWIFT, NAME OF THE BANK AND NAME OF THE BENEFICIARY WHERE WE REFUND THE TAX,  
 6. BENEFICIARY PASSPORT COPY.  

THE FEE IS REFUNDED ONLY FOR COMPLETE FILES!  

 • Share :