În cadrul Programului de Bursă Studențească Makovecz publicată de Ministerul Resurselor Umane (Ungaria), Universitatea Babeș-Bolyai le oferă studenților cu frecvență din ciclul de licență, master sau doctorat, o mobilitate de studiu pe perioada unui semestru, sau o perioadă mai scurtă în funcția resurselor rămase.

Informații generale

Programul „Makovecz” este publicat de Ministerul Resurselor Umane (Ungaria) cu scopul de a susține învățământul superior în limba maghiară de peste hotare, în baza legii de învățământ național nr. CCIV din 2011, 64. § aliniatul (2), punctul f).

În scopul creșterii mobilității studențești, Ministerul Resurselor Umane (Ungaria) le acordă un sprijin special studenților maghiari de peste hotare din instituțiile de educație superioare desemnate din afara Ungariei, unde se desfășoare cursuri cu predare în limba maghiară. Studenții maghiari de peste hotare și studenții din Ungaria au astfel posibilitatea de a participa la o formare de 1-5 luni în instituții partenere. Mobilitățile bilaterale se pot forma nu numai între regiuni din Ungaria și cele de peste hotare, ci și între regiunile de peste granițe.

Universitatea Babeș-Bolyai organizează în mod autonom concurs pentru desemnarea burselor. Criteriile și sistemul de punctaj al evaluării se găsesc mai jos.

Plata burselor și sarcinile administrative sunt suportate de Universitatea Babeș-Bolyai. Universitatea Babeș-Bolyai încheie contract cu fiecare bursier în parte și îndeplinește diferite sarcini administrative în ajutorul bursierului. Bursa acoperă cheltuielile existențiale, taxe de cămin, cheltuielile aferente uni drum de dus-întors și al asigurării de călătorie.

Pentru mai multe informații vă stă la dispoziție doamna lect. univ. dr. Magda Illyés: magda.illyes@ubbcluj.ro, makovecz@ubbcluj.ro.

Condiții de participare

Va fi exclus candidatul, care comunică date false sau incorecte în fișa personale de date, dă declarație falsă la depunerea cererii, precum și dacă ascunde date sau fapte reale care influențează evaluarea.

Evaluarea cererilor se efectuează după sistemul de punctaj comunicat de Consiliul de Evaluare, a cărei componență este numită de Universitatea Babeș-Bolyai.  Notificarea scrisă privind rezultatele cererii se va trimite din partea Universității Babeș-Bolyai, prin scrisoare electronică (e-mail) în termen de 7 zile lucrătoare de la luarea deciziei.

Plata bursei pentru studenții bursieri va fi făcută de Universitatea Babeș-Bolyai.

Studenții candidați se obligă, ca în cazul acordării bursei, vor obține la institutul de învățământ superior primitor minim 20 de credite. La sfârșitul mobilității studenții  vor depune o adeverință la Universitatea Babeș-Bolyai cu creditele obținute în mobilitate (excepție fac cazurile mobilităților pe o perioadă mai scurtă (câteva săptămâni).

Candidații se angajează să ceară dispoziția rectorului în privința justificării absenței lor. Pentru obținerea dispoziției este suficient declarația de primire din partea instituției primitoare sau orice alt document, care adeverește faptul că instituția primitoare se angajează să primească candidatul pe perioara respectivă. Studenții care participă în program, indiferent de lungimea acestuia, sunt obligați să aibă contract de studiu valabil (semnat) pentru semestrul respectiv.

Tabelul nominal al studenților participanți este publică. Prin înscrierea la concurs studentul își dă consimțământul, ca în cazul primirii bursei numele său va apărea public pe siteul makovecz.granturi.ubbcluj.ro.

Pot candida pentru bursă toți studenții Universității Babeș-Bolyai, cu frecvență din ciclul de licență, master sau doctorat. Studenți candidați trebuie să aibă cel puțin 1 semestru finalizat la începerea mobilității, iar media ponderată al ultimul semestru încheiat (în cazul masteranzilor din anul 1 nota finală a examenului de admitere) nu poate fi mai mică de 7,50.

Nu pot beneficia de sprijinul Programului persoanele, care

 • în anul academic respectiv au beneficiat de altă bursă oferită de programele Ministerlui Resurselor Umane (Ungaria) și Institutul „Balassi”, și/sau
 • au beneficiat de alte burse bilaterale internaționale, oferite de Statul Ungar, sau de fundații publice.

Modul și termenul de depunere a candidaturii

 1. Înscriere online pe siteul: granturi.ubbcluj.ro
 2. Termenul de depunere a candidaturii: 19 noiembrie 2017.

Înainte de a pleca în mobilitate, bursierul are următoarele obligații:

 

 1. își deschide un cont în Euro la Banca Transilvania și solicită cu acesta și un card debit;
 2. solicită Dispoziția Rectorului – pentru acest lucru trebuie să depună următoarele documente la doamna Magda Illyés:
 • formularul – trebuie completat partea de sus, iar în locurile indicate trebuie să fie semnat de directorul de departament și decanul facultății;
 • declarație de evitare a dublei finanțări;
 • dovada statutului de student;
 1. Comletează contractul financiar – pentru acest lucru se depune la doamna Magda Illyés următoarele acte:
 • adeverință IBAN
 • copia cardului de identitate
 • cerere
 1. Se încheie contractul de studii – depune la doamna Magda Illyés următoarele acte:
 • contractul de studii în mobilitate (Learning Agreement) completat și semnat de prodecanul responsabil relațiilor internaționale.

 

Criterii de evaluare

Sistemul de evaluare și de punctaj al Programului de Bursă Studențească Makovecz este întocmit de Ministerul Resurselor Umane (Ungaria). Datorită caracteristicilor diferite ale domeniilor de știință, cererile depuse vor fi evaluate proporționat în funcția domeniului specializării urmate de student în țara de proveniență. Mai multe informații legate (Informații suplimentare pe siteul oficial al Ministerului Educației Naționale al României.)

 

Sistem de Evaluare – punctaj

Principii de bază:

 Candidații candidați la diferite categorii de concurs, vor fi evaluați în parte, după categorie.

 1. Puncajul dat nu poate depăși punctajul maxim stabilit al categoriei;
 2. În caz de punctaj egal după evaluare, rândul priorității este următor:
  1. cel/cea care nu a participat încă la mobilitate;
  2. punctaj primit pentru activitate științifică.

Rezultate de studii (media ponderată al ultimul semestru încheiat): 40 puncte max.

În cazul doctoranzilor rezultatele de studii nu vor fi pontate.

Adeverința de statut de student și adeverința de medie (rezultat de studii) se va cere de la Comisia de Evaluare a facultății.

Activitate științifică (ETDK – Conferința Științifică Studențească din Transilvania, conferința, competiție profesională, publicații, proiecte științifice): 100 puncte max.

Nu se vor puncta activitățile din timpul studiilor din școala generală și liceală.

Atenție! Participările la conferințe sau competiții profesionale se pot puncta numai dacă candidatul (individual sau în grup) a prezentat o lucrare științifică, și depune și o dovadă despre aceste!

În cazul Conferințelor Științifice Studențești:

 • pentru coautorii unei lucrări punctajul se divide cu 2.
 • o singură lucrare individuală poate fi punctată într-un semestru.

Punctajul în cazul altor conferințe, competiții profesionale:

 • pentru coautorii unei lucrări punctajul se divide cu 2.
 • o singură lucrare/prezentare/expoziție poate fi punctată într-un semestru.

 Punctajul în cazul publicațiilor

Extrase de conferințe apărute în reviste de specialitate nu se pot puncta! Lucrările prezentate la conferință și apoi publicate vor fi recunoscute în categorii cele mai avantajoase posibile pentru candidat. Materialele publicate vor primi puncte numai întrucât au apărut în reviste sau cărți științifice, referate după domenii de știință (ISI).

 

 • Punctaje în cazul traducerilor textelor profesionale

 

În cazul traducerii comune a mai multor traducători puncajul trebuie împărțit cu 2.

În cazul oricărei text profesional deja publicat se pot lua în considerare numai acele traduceri profesioanele, în oricare dintre limbi, care

 • a fost publicat ca și carte științifică (monografie), sau este în curs de publicare
 • a fost publicat sau este în curs de publicare în reviste științifice, volume de conferință sau de studii, sau în materiale didactice universitare.

 

Materialele publicate vor primi puncte numai întrucât au apărut în reviste sau cărți științifice, referate după domenii de știință (ISI).

 

 • Punctajul în cazul participîrii în proiecte științifice:

În proiecte de cercetare 4 puncte, max. se pot da 12 puncte.

Nu se punctează ca și participare în proiect științific practica profesională obligatorie. Participarea în proiecte de cercetare științifice trebuie să fie dovedite cu adeverință, prin care se adeverește și faptul că participarea în proiect nu a fost una obligatorie, și că adeverința a fost emisă pentru ai servi la candidare în programul de mobilitate parțială!

 

În cazul studenților cu specializare în comunicații 2 puncte după fiecare material publicat în mass-media.

 

Materialele publicate se pot puncta numai dacă candidatul se adeverește că acestea nu au fost realizate în cadrul uni pratică profesională obligatorie.

 

 1. Egalitate de punctaj

În cazul în care și după aplicarea pricipiilor de bază al sistemului de punctaj se întâmplă să fie o egalitate de punctaj între candidați, Comisia de Evaluare – ținând seama de considerente profesionale – are dreptul să propune pentru acordarea bursei candidatura unui sau mai multor concuranți.

Nu are drept la bursă candidatul, cărui punctaj nu este cel puțin 28 puncte.

 

În contradicție cu cele de sus, în procesul de evaluare Comisia de Evaluare are dreptul, să stabilește un punctaj minim după domenii științifice și categorii de concurs.

 

Comisia de Evaluare verifică credibilitatea datelor predate în candidatură de către studenți. Dacă anumite date nu sunt verificabile nici după confruntare cu candidatul, la respectivele capitole nu se acordă puncte.

 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy