Cercul studențesc „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori”)

 

Fondator: Lect. dr. Széll Anita-Andreea

Activitatea cercului studențesc ca activitate extracurriculară a catedrei a început din semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, organizatorii fiind: Lect. dr. Széll Anita-Andreea și Conf. dr. Tar Gabriella-Nóra, grupul purtând denumirea „Klausenburger Erzählakademie” („Academia de povești din Cluj”). Din 2019 aceasta activitate continuă sub îndrumarea Lect. dr. Széll Anita-Andreea sub numele de „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori”).

Tematica cercului studențesc sub numele „Klausenburger Erzählakademie” („Academia de povești din Cluj”) era variată, se discutau cu preponderență povești și povestiri clasice din literatura germană și universală, scopul principal al activității fiind dezvoltarea vocabularului și aptitudinilor lingvistice în limba germană.

Noua denumire de „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori”) a adus schimbări în tematică, dar a completat și scopurile precedente ale cercului. Poveștile, comicsurile, fabulele, poveștile ilustrate, poeziile, și alte genuri literare pentru copii sunt studiate cu metoda interdisciplinarității, sub formă de comparare a acestor texte cu informații și conținuturi din alte domenii, precum ar fi biologia, geografia, istoria, farmacia etc.Activitatea grupului se prezintă sub forma unor întâlniri din două în două săptămâni și a unor workshopuri interdisciplinare de literatură pentru copii și tineret și de gramatică rezultate din aceste întâlniri. Scopul principal al cercului este transmiterea interdisciplinară de valori etice și morale studenților prin intermediul gramaticii și literaturii pentru copii și tineret. Cu ajutorul textelor de literatură pentru copii și tineret se poate forma și îmbunătăți capacitatea lingvistica a membrilor grupului, deoarece aceste texte au un limbaj accesibil care oferă o mai bună înțelegere a conținutului lor. Un scop secundar al cercului studențesc ar fi crearea unei atmosfere relaxante de învățare, oferindu-le membrilor grupului un mediu în care se pot exprima liber. Totodată, este important ca membri să își dezvolte vocabularul și să dobândească perspective noi despre gramatica germană cu ajutorul temelor abordate în interiorul grupului, fapt care le va facilita atât exprimarea cât și cercetarea științifică în limba germană. Extinderea cunoștințelor din domeniul literaturii pentru copii și tineret și dezvoltarea unor strategii pentru regulile gramaticale servesc în cadrul acestui workshop la recunoașterea valorilor etice ale umanității.

Grupul se întâlnește din două în două săptămâni, iar aceste întâlniri servesc nu numai învățatului și discuției, ci și participării active în societate.

Metodele de predare folosite sunt variate și oferă participanților o pregătire pentru viitoarea lor meserie de profesor. Cele mai importante metode sunt, după cum urmează:

  1. Combinare textelor literare cu gramatica;
  2. Folosirea imaginilor ca punct de plecare în interpretarea textului ales;
  3. Interactivitatea între participanți, dialogul și exprimarea opiniei proprii;
  4. Reflexia și feedbackul oferit celorlalți membri ai grupului.

Perspectivele de viitor sunt optimiste fiindcă până în prezent această activitate a arătat că competența literară, lingvistică și culturală se poate dezvolta cu ajutorul poveștilor și textelor literaturii pentru copii și tineret. Datorită unei evoluții susținute a cunoștințelor și aptitudinilor membrilor grupului s-a remarcat de-a lungul timpului o participare activă a membrilor cercului studențesc, cu teme care au rezultat din acest cerc, la Colocviul anual de lingvistică germană (2013 până în prezent) al Departamentului de Limbă și Literatură Germană, colocviu la care organizatorii sunt Conf. dr. Vladu Daniela și Lect. dr. Széll Anita-Andreea.

Publicații rezultate din activitatea grupului:

Széll, Anita-Andreea – Tar Gabriella-Nóra: Kinder- und Jugendliteratur im rumänischen Germanistikstudium am Beispiel der Klausenburger Erzählakademie (Literatură pentru copii și tineret în studiul germanisticii din România prin exemplul Academiei de povești din Cluj). In: Herz-Gazeau, R. und Link, K. (Hg.) Kinder- und Jugendliteratur im universitären DaF-Unterricht, Berlin: Peter Lang 2019, Pag. 193-208. ISBN: 978-3-631-80074-4.
Széll, Anita-Andreea: Extracurriculare Tätigkeitsformen als Bestreben um eine interdisziplinäre Arbeit an der Klausenburger Germanistik. (Forme extracurriculare de activități ca aspirații către o muncă interdisciplinară la Germanistica din Cluj). In: Jakabházi, Réka /, Wittstock, Ursula / Katzlberger, Kerstin (Ed.): Klausenburger Beiträge zur Germanistik.. Vol. 9. Germanistik im Spiegel: Wege und Umwege einer Wissenschaft. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință 2020. Pag. 185-195. ISBN: 978-606-17-1688-3.
Donțu, Romina-Elena: Die pragmatische Rolle der Äquivalenz in rumänischen Übersetzungen des Grimm’schen Märchens „Die drei Männlein im Walde“ (Rolul pragmatic al echivalenței în traducerile române ale poveștii „Cei trei pitici din pădure”). In: Klausenburger Beiträge zur Germanistik. Ed. Jakabházi Réka, Wittstock Ursula, Katzlberger Kerstin. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2020. Pag. 155-169. ISBN: 978-606-17-1688-3.

Workshopuri organizate de către cerc:

https://germanistik-cluj.jimdofree.com/veranstaltungen/arbeitsgruppe-interdisziplin%C3%A4re-wertevermittlung/projekte-iwv/
1 aprilie 2019 – Workshop pe temă de Kinder-und Jugendliteratur (Literatura pentru copii și tineret), cu titlul Bildergeschichten und Comics im Unterricht (Povești cu imagini ilustrate și benzi desenate în predarea limbii germane), în cadrul „Klausenburger Erzählakademie” („Academia de povești din Cluj”).
13 noiembrie 2019 – Workshop pe temă de Kinder-und Jugendliteratur (Literatură pentru copii și tineret), cu titlul Rumänische Vogelarten und die literarische Gattung des Märchens (Specii de păsări din România și genul literar de basm), în cadrul „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori”).
6 aprilie 2020 – Workshop online pe temă de Kinder- und Jugendliteratur (Literatură pentru copii și tineret), cu titlul Kindergedichte über Tiere und Blumen (Poezii pentru copii despre animale și flori), în cadrul „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori”)
Links: https://www.facebook.com/Germanistik-Babe%C5%9F-Bolyai-Universit%C3%A4t-Klausenburg-375040639196995/?epa=SEARCH_BOX
https://germanistik-cluj.jimdofree.com/veranstaltungen/workshops/ (Zugriff am: 6.04.2020)
1 mai 2020 – Workshop online pe temă de Kinder- und Jugendliteratur (Literatură pentru copii și tineret), cu titlul Die polarisierte Rolle des Waldes in den Märchen der Weltliteratur (Rolul polarizat al pădurii în basmele/poveștile literaturii universale), în cadrul „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori“).
Links: https://www.facebook.com/Germanistik-Babe%C5%9F-Bolyai-Universit%C3%A4t-Klausenburg-375040639196995/?epa=SEARCH_BOX
https://germanistik-cluj.jimdofree.com/veranstaltungen/workshops/ (Zugriff am: 1.05.2020)
9 decembrie 2020 – Workshop online de advent, pe temă de Kinder- und Jugendliteratur (Literatură pentru copii și tineret), cu titlul „Interdisziplinäre Wertevermittlung durch Leseabend und Kamishibai-Theater“ („Transmitere interdisciplinară de valori prin seară de lectură și teatru Kamishibai“), în cadrul „Interdisziplinäre Wertevermittlung“ („Transmitere interdisciplinară de valori“). Online, pe platforma Skype, grupul Adventsworkshop 2020, link: https://join.skype.com/czmQEaZPZVuv.

Practică pentru membri:
9.04.2019 – 12.04.2019 – Széll, Anita-Andreea – Tar Gabriella-Nóra: Organizarea în parteneriat cu FACULTATEA DE LITERE, Organizația studențească „Klausenburger Erzählakademie” (Academia de povești din Cluj) a unui workshop de formare profesională pe temă de Kinder- und Jugendliteratur (Literatura pentru copii și tineret) la Sibiu, în cooperare cu Biblioteca ASTRA si cu Muzeul Satului din Sibiu, cu scopul de descoperire a decorului etnografic al poveștilor populare germane și române de odinioară. Buget aprobat și obținut prin concurs la MEN.

Apariții mass-media:
Pozele despre workshopul online de Advent cu titlul „Interdisziplinäre Wertevermittlung durch Leseabend und Kamishibai-Theater“ („Transmitere interdisciplinară de valori prin seară de lectură și teatru Kamishibai“), din 9 decembrie 2020, au apărut in emisiunea de televiziune Transilvania Policromă a TVR Cluj cu tema Home-office în timpul pandemiei, în data de 18 ianuarie 2021, link: https://youtu.be/HNhS1aY6VwQ .
Mai multe informații despre Workshopul de Advent se pot găsi aici:
https://germanistik-cluj.jimdofree.com/veranstaltungen/workshops/, https://www.facebook.com/Germanistik-Babe%C5%9F-Bolyai-Universit%C3%A4t-Klausenburg-375040639196995/photos/pcb.3949417138425976/3949416718426018/, https://www.facebook.com/photo?fbid=841447469967541&set=pcb.841448603300761.

 

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy