Domenii de activitate

  • Strategii de asigurare şi finanţare a calităţii;
  • Politici editoriale – consultanţă şi expertiză;
  • Coordonarea şi centralizarea planurilor operaţionale şi autoevaluarea acestora;
  • Regulamentul intern al facultăţii, regulamente ale departamentelor / centrelor.

Prodecan responsabil – Lect. dr. Alex Goldiș
Membri:
Conf. dr. Călin Teutișan
Conf. dr. Adriana Neagu
Conf. dr. Selyem Zsuzsa
Lect dr. Florina Ilis
Lect. dr. Petronia Petrar
Lect. dr. Andrei Lazăr
Lect. dr. Eugen Wohl
Drd. Ana-Maria Deliu
Stud. Iulia Maria Vîrban

  • Share :