Domenii de activitate

  • Politici educaţionale, strategii Bologna, planuri de învăţământ, syllabusuri etc.;
  • Autoevaluări, evaluări studenţi/ departamente/ facultate, coeficienţi, consultanţă şi expertiză în vederea acreditărilor naţionale şi internaţionale etc.;
  • Concursuri, angajări, state de funcţii etc.

Prodecan responsabil – prof. dr. Mihaela Ursa Pop
Membri linia română:
prof. dr. Rodica Frențiu
conf. dr. Carmen Borbely
lect. dr. Elena Păcurar
lect. dr. Andrada Fătu-Tutoveanu
lect. dr. Adriana Stan
lect. dr. Imola Farkas
lect. dr. Andreea Bugiac
lect. dr. Manuela Mihăescu
lect. dr. Amelia Precup
lect. dr. Camelia Teglaș
lect. dr. Oana Bîrlea
Membri linia maghiară:
conf. dr. Balázs Imre József
lect. dr. Boglárka Németh
lect. dr. Mária Szikszai
Membri doctoranzi:
drd. Krisztina Bianka Kocsis
drd. Ioana Pavel