Domenii de activitate

  • Politici educaţionale, strategii Bologna, planuri de învăţământ, syllabusuri etc.;
  • Autoevaluări, evaluări studenţi/ departamente/ facultate, coeficienţi, consultanţă şi expertiză în vederea acreditărilor naţionale şi internaţionale etc.;
  • Concursuri, angajări, state de funcţii etc.

Prodecan responsabil – PROF. UNIV. DR. IOANA BICAN
Membri: Rareş Moldovan, Elena Platon, Rodica Frenţiu, Fazakas Emese, Andreea Bugiag, Sanda Misirianţu,  Camelia Teglaş, Manuela Mihăescu, std. Godri Csilla