Domenii de activitate

  • Politici educaţionale, strategii Bologna, planuri de învăţământ, syllabusuri etc.;
  • Autoevaluări, evaluări studenţi/ departamente/ facultate, coeficienţi, consultanţă şi expertiză în vederea acreditărilor naţionale şi internaţionale etc.;
  • Concursuri, angajări, state de funcţii etc.

Prodecan responsabil – Conf. univ. dr. Mihaela Ursa
Membri:
Prof. dr. Rodica Frențiu
Conf. dr. Elena Platon
Conf. dr. Balázs Imre József
Lect. dr. Elena Voj
Lect. dr. Andreea Hopârtean
Lect. dr. Manuela Mihăescu
Lect. dr. Amelia Precup
Lect. dr. Camelia Teglaș
Drd. Daiana Gârdan
Drd. Adina Florina Dragoș