Domenii de activitate

  • Burse pentru studenţi, Cazări;
  • Ofertă educaţională, examene de admitere;
  • Strategii de promovare a facultăţii, website, campanii, publicitate etc.

Prodecan responsabil – Lect. dr. Czégényi Dóra
Membri:
Prof. dr. Sanda Tomescu-Baciu
Conf. dr. Dorin Chira
Conf. dr. Berszán István
Conf. dr. Ioan Herbil
Lect. dr. Bogdan Neagotă
Lect. dr. Iulia Bobăilă
Asist. dr. Cătălin Dehelean
Stud. Raisa Crâșmar