Confirmarea locului la taxă se face în zilele de 22, 23 și 24 iulie 2020 (ora 14:00) trimițând contractul de școlarizare completat și semnat, bifând regimul taxă, conform modelului atașat + dovada plății ratei I de școlarizare (675 RON) – chitanța scanată sau extras de cont scanat; la detalii plată se va trece obligatoriu Facultatea de Litere, anul 1, secția … /…, rata I de școlarizare

Cont Facultatea de Litere – UBB Cluj: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal – 4305849

Contract de școlarizare – nivel master ; Contract de școlarizare – MODEL

Actele în original se depun la dosar în luna octombrie.

Confirmarea se face la adresa de email: aurica.chita@lett.ubbcluj pentru toate specializările de master.

Mesajul email-ului va avea la subiect: numele și prenumele, secția și nr. de legitimație, regim.

Cererile pentru cămin se vor depune doar în luna septembrie.
Pentru modul pedagogic confirmarea a fost efectuată cu succes; depunerea documentelor se va face în luna octombrie la sediul instituției DPPD.

  • Share :
Scroll Up