Confirmarea locului la taxă se face în zilele de 22, 23 și 24 iulie 2020 (ora 14:00) trimițând contractul de școlarizare completat și semnat, bifând regimul taxă, conform modelului atașat + dovada plății ratei I de școlarizare (675 RON) – chitanța scanată sau extras de cont scanat; la detalii plată se va trece obligatoriu Facultatea de Litere, anul 1, secția … /…, rata I de școlarizare

Cont Facultatea de Litere – UBB Cluj: RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal – 4305849

Contract de școlarizare – nivel licențăContract de școlarizare – MODEL

Actele în original se depun la dosar în luna octombrie.

Confirmarea se face la adresele de email pentru specializările:

Mesajul email-ului va avea la subiect: numele și prenumele, secția și nr. de legitimație, regim.

 1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – NEMATERNĂ: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 3. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – RURAL: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 4. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – ETNICI: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 5. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – RROMI: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 6. LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 7. LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ – ETNICI: veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 8. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ (Monospecializare): katalin.vigh@lett.ubbcluj.ro
 9. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ: katalin.vigh@lett.ubbcluj.ro
 10. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ – RROMI: katalin.vigh@lett.ubbcluj.ro
 11. LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ: adriana.molnar@lett.ubbcluj.ro
 12. LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ – RURAL: adriana.molnar@lett.ubbcluj.ro
 13. LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ: ramona.iordache@lett.ubbcluj.ro
 14. LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ: ramona.iordache@lett.ubbcluj.ro
 15. LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ: c.villanueva@lett.ubbcluj.ro
 16. LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ: c.villanueva@lett.ubbcluj.ro
 17. LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ: c.villanueva@lett.ubbcluj.ro
 18. LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ: c.villanueva@lett.ubbcluj.ro
 19. LIMBA ȘI LITERATURA NORVEGIANĂ: mihaela.elekes@lett.ubbcluj.ro
 20. LIMBA ȘI LITERATURA JAPONEZĂ: mihaela.elekes@lett.ubbcluj.ro
 21. LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ: mihaela.elekes@lett.ubbcluj.ro
 22. LIMBA ȘI LITERATURA COREEANĂ: mihaela.elekes@lett.ubbcluj.ro
 23. LIMBA ȘI LITERATURA FINLANDEZĂ: mihaela.elekes@lett.ubbcluj.ro
 24. FILOLOGIE CLASICĂ (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche): veronica.capusan@lett.ubbcluj.ro
 25. LMA: emilia.felecan@lett.ubbcluj.ro
 26. ETNOLOGIE MAGHIARĂ: katalin.vigh@lett.ubbcluj.ro
 27. STUDII CULTURALE: katalin.vigh@lett.ubbcluj.ro

Transferul către un loc bugetat rămas liber se face trimițând o cerere la adresa de email: ioan.herbil@lett.ubbcluj.ro, după ce a fost confirmat locul cu taxă la specializarea la care s-a făcut înscrierea.

Mesajul va avea la subiect: numele și prenumele, secția și nr. de legitimație. Atașată este cererea de transfer.

Cerere de transfer ; Cerere de transfer – MODEL

Cererea de transfer se face doar dacă se dorește o alta specializare A la care în acest moment există locuri libere.

Locuri rămase libere – buget

Locuri rămase libere – taxă

Cererile pentru cămin se vor depune doar în luna septembrie.
Pentru modul pedagogic confirmarea a fost efectuată cu succes; depunerea documentelor se va face în luna octombrie la sediul instituției DPPD.

 • Share :
Scroll Up