Începuturile predării etnologiei în limba maghiară la universitatea din Cluj se datează din anul 1898, odată cu numirea lui Herrmann Antal (1851-1926) în funcţie de profesor al etnologiei. Cursurile anunţate conţineau prelegeri referitoare la folclorul şi modul de viaţă al maghiarilor, românilor, romilor, armenilor şi saşilor din Transilvania. Herrmann Antal a fost iniţiatorul revistei Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn, unul dintre fondatorii Asociaţiei Maghiare de Etnologie. În anul 1919 această catedră s-a mutat la Szeged. Între anii 1940-1948 la universitatea clujeană a funcţionat din nou specializarea de etnologie, cu profesori renumiţi ca Viski Károly, Gunda Béla, K. Kovács László. Între anii 1943-1947 catedra a publicat colecţia de studii Erdélyi Néprajzi Tanulmányok. După desfiinţarea specializării de etnologie (1947), în cadrul diferitelor catedre Kós Károly şi Nagy Jenő au condus cursuri de etnografie, iar Faragó József şi Antal Árpád cursuri de folclor. În anii 1970-1980 în cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Maghiară a Facultăţii de Filologie, Mitruly Miklós a predat cursuri de folclor maghiar, iar Péntek János cursuri de etnologie generală. În cadrul Facultăţii de Litere, specializarea de etnologie în limba maghiară a fost reînfiinţată în anul 1990, din iniţiativa profesorului Péntek János. Începând din anul universitar 2002-2003, colectivul de profesori a iniţiat Catedra de Etnografie şi Antropologie Maghiară. Între 2002-2012 şeful de catedră a fost dr. Keszeg Vilmos, iar între 2012-2016 dr. Szikszai Mária.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Cadre didactice

prof. univ. dr. Ferenc Pozsony 

Domenii de interes:

 • Folclorul ceangăilor din Moldova
 • Cultura şi structura socială a saşilor din Transilvania
 • Structura familiei din Ardeal
 • Interferenţe culturale din Ardeal
 • Viaţa socială în satele ceangăieşti din Moldova
 • Obiceiurile populare din Ardeal
 • Modernizarea comunităţilor rurale

Prezentare

Am absolvit Facultatea de Litere a UBB în 1981, specializarea limba și literatura maghiară – limba și literatura rusă. Între 1981 și 1990 am predat la Târgu Secuiesc, apoi din toamna anului 1990 am luat parte la pornirea educației universitare etnografice în cadrul UBB. În anul 1997 a avut loc susținerea publică cu succes a tezei de doctorat intitulată Influența săsească în obiceiurile populare maghiare din Transilvania. Din 2002 lucrez ca profesor universitar la Departamentul de Etnografie și Antropologie Maghiară, iar din 2005 sunt și conducător de doctorat. Sunt autorul a 14 volume, coautorul a 7 volume, am publicat 109 studii în volume de conferințe, 67 de lucrări în periodice de specialitate, 88 articole mai mici în alte reviste, totodată sunt redactorul a 23 de volume. Între 1990 și 2012 am fost președintele Asociației Etnografice KrizaJános, din 2012 fiind președinte de onoare. În 2013 am contribuit activ la fondarea Muzeului Etnografic Ceangăiesc de la Zăbala. Din 2011 sunt vicepreședintele Societății Internaționale de Hungarologie. Pentru activitatea de cercetare și de educare am primit următoarele distincții: Premiul JankóJános (Societatea Etnografică Maghiară, 1989), Premiul BányaiJános(Asociația Culturală Maghiară din Transilvania, 1998), Premiul Györffy István (Societatea Etnografică Maghiară, 2002), Premiul pentru cultura ceangăilor (Ministerul Patrimoniului Național Cultural, 2004), Premiul Președinției Maghiare (2011). Din 2010 sunt membru extern al Academiei de Științe Maghiare. Rezultatele științifice le-am dobândit în primul rând datorită profesorilor excelenți ai UBB, care între 1977 și 1981 mi-au acordat o educație, o formare profesională sistematică și diversificată, totodată m-au pregătit pentru cariera științifică și universitară. Din 1990 tot această universitate este cea care îmi asigură în mod continuu baza și mediul profesional necesar pentru activitatea mea profesorală și științifică. Iar dialogul cu colegii mei mai tineri și studenții îmi oferă elanul necesar pentru a trece peste viața de zi cu zi.

Cele mai importante publicaţii

 1. Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Gyűjtötte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Pozsony Ferenc. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1984. p. 304. ISBN 894 511 – 18
 2. Szól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jeles napi szokásokban. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda 1998. p. 327. ISBN 973-9311-26-1
 3. Festbrauche der siebenbürger Sachsen. Pro-Print Verlag. Miercurea Ciuc, 1999. p. 255. ISBN 973-9311-50-4
 4. The Hungarian Csángó of Moldova. Corvinus Publishing. Buffalo – Toronto, 2006. ISBN 1-882785-18-18-5
 5. Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2015. p. 344. ISBN 978-973-8439-82-5

Programa de studii

 • Introducere în etnografie: Istorie, metode, terminologie
 • Zone etno-culturale, diversitate etnoculturală
 • Folclor III. – Calendare și rituri
 • Modernizarea societăţilor tradiţionale. Secuii între mit şi modernitate
 • Interferenţe culturale. Culturi etnice şi regionale în Transilvania

Lect. univ. dr. Árpád Töhötöm Szabó 

director departament

Domenii de interes:

 • Etnografia economiei populare şi antropologia economică
 • Studii despre ţărănime
 • Viaţa economică a satelor
 • Relaţia dintre economie şi etnicitate
 • Producţia localităţii
 • Schimbarea ruralităţii

Prezentare

Cercetările mele se încadrează în domeniul antropologiei economice, sociale şi politice. În aceste domenii am efectuat cercetări de teren mai ales în comunităţi rurale din Transilvania (dar şi în comunităţi urbane), iar temele abordate incluse au fost mutualitatea şi reciprocitatea în viaţa economică şi socială, relaţiile interetnice şi bazele etnice ale activităţilor economice, schimbările şi restructurarea în agricultură, narativele socialismului şi ale postsocialismului. În prima mea carte publicată în 2002 am investigat rolurile sociale ale unei asociaţii locale care a reglementat un segment specific (utilizarea păşunilor obşteşti şi creşterea de oi) al vieţii economice locale. Într-un următor proiect de amploare (rezultate publicate în 2009) m-am focusat la diferitele aspecte ale cooperării între gospodării din comunităţi locale. În următoarea mea carte care a fost publicată în 2013 am continuat investigarea vieţii rurale, de data aceasta focusându-mă la relaţiile interetnice într-o comunitate multietnică şi la modurile de conectare la lumea din afara comunităţii. Una dintre principalele argumente a fost că relaţiile externe contează din ce în ce mai mult în ceea ce unii ar numi succese locale. În anii următori (2014-2016) într-un proiect multidisciplinar mai mare (Culture and Nature in Transylvania: Past and Future, cultureandnature.ro) am îndrumat un grup de cercetători tineri care a investigat patrimoniul cultural al unei regiuni şi intersectările între cultură şi natură în aceeaşi zonă.

Cele mai importante publicaţii

 1. Kihalt vidék: a vidékiség értelmezései az állami és piaci rezsimek kontextusában. [Waste Land: Interpretations of Rurality in the Context of State and Market Regimes]. Erdélyi Társadalom. Társadalomtudományi szakfolyóirat 2016. XIV/1. 91–111.
 2. Lokális közösségek? Helyi kapcsolatok, kimozdulási gyakorlatok és idegenségtapasztalat a falusi társadalomban. [Local communities? Local connections and the experiences of the non-local in rural society] Ethnographia 2016. 127 (1). 79–93.
 3. A Dairy Cooperative in the Making: History, Ethnicity and Local Culture in an Economic Enterprise. Transylvanian Society. Volume 13, Special Issue 3 • Focus on Transylvania. 2015. 3. 47–65.
 4. Az egyedi és az általános feszültségei: a kulturális antropológia tanulságairól a globális világban [The tensions of the particular and the general: about the lessons of cultural anthropology in a global world]. Regio 23. 2015. 2. 106-121. DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v23i2.52
 5. Economic Regimes, Local Worlds and the Changing Meanings of Work in Rural Transylvania. Südosteuropa 62 (2014), no. 4, pp. 454-474.
 6. What happened to reciprocity? A general inquiry into reciprocal behavior on the example of traditional work parties. International Political Anthropology. Vol. 7 (2014) No. 2. 19–36.
 7. Self-sufficiency, Moral Values and Cooperation: Traditional Reciprocal Works in Transylvania. In: Keszeg, Vilmos (ed).: Who owns the tradition? The acts of the symposium ‘Who owns the tradition? What is its purpose? Tradition between culture, user and contractor’. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2014. 184–194.
 8. Does the Countryside Still Feed the Country? Producing and Reproducing the Rural in Transylvania. In: Luís Silva, Elisabete Figueiredo (eds.) Shaping Rural Areas in Europe: Perceptions and Outcomes on the Present and the Future. GeoJournal Library, vol. 107. 2013. 165–180.
 9. Gazdasági adaptáció és etnicitás: gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben. [Economic Adaptation and Ethnicity: Economy, Rurality and Integration in a Transylvanian Region]. Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2013
 10. Agriculture, Work and Products: The Effects of the Market on the Economics of an Agricultural Settlement. Acta Ethnographica Hungarica 2013. 58 (1), pp. 163–176.
 11. Fading regional borders? The viewpoint of rural economy and way of life – Acta Ethnographica Hungarica 2012. 57 (1), 45–56.
 12. Where Are the Tourists? Shifting Production, Changing Localities in a Szekler Village In: A. Boscoboinik and H.. Horakova (eds.). From production to consumption. Transformation of rural communities. Münster–Zürich: Lit Verlag 2012. 63–78.
 13. Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok a falusi gazdálkodásban. [Cooperating communities. Work and Relations in Rural Economy]. Mentor, Târgu Mureş, 2009
 14. Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. [Community and Institution. Strategies in Lóna’s Traditional Farming.], Kriza János Ethnographic Society, Cluj-Napoca, 2002

Programa de studii

 • Economie şi mod de viaţă
 • Antropologie socială
 • Strategie şi mentalitate în viaţa economică între tradiţie şi modernitate
 • Antropologia socialismului şi a postsocialismului
 • Metodologia cercetării (disciplină comună cu dr. Czégényi Dóra)
 • Seminarii de introducere în etnografie (două semestre) şi în antropologie

lect. univ. dr. Mária Szikszai

Domenii de interes:

 • Antropologia artei
 • Arta sacră
 • Antropologie istorică
 • Istoria mentalităţilor
 • Social media

Prezentare

Este lector universitar in cadrul departamentului de Etnografie si antropologie maghiara. Domenii de cercetare : antropologia artei, arta sacră, antropologie istorica, istoria mentalitatior, mai recent social media. Discipline predate: Arta si civilizatie, Memoria culturala, Antropologia artei, Traditie si modernitate, in pregatire: Social science 2.0. Este coordinatorul departamental Erasmus si directorul programului de master.

Cele mai importante publicaţii

 1. Szövegek, képek, kultúrák. Két tanulmány a szakrális művészet és a vallásos élet területéről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010.
 2. A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet. KJNT – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2009.
 3. Történetek története. Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között. Mentor kiadó, Marosvásárhely, 2005.
 4. A kulturális örökség melankóliája. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2017. pp. 80-90.
 5. Közösségeken innen és túl. Útkeresés és újratervezés a 20. század első felében: tizenegy Szatmár megyei apáca önéletrajza. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2016. pp. 114-126.
 6. Egy szerzetesi közösség tagjainak fényképezési gyakorlata. In: Erdélyi Múzeum 1:(2) 2015. pp. 92-109.
 7. Közösségek, kamaszok, kolostorok. In: Korunk (Kolozsvár) XXV: (7) 2014. pp. 73-80.

Programa de studii

 • Istorie culturală: arta si civilizatie.
 • Memoria culturala
 • Antropologia artei
 • Tradiţie şi societate. Concepte, terminologie

prof. univ. dr. Vilmos Tánczos

Domenii de interes:

 • Rugăciuni laice în cultura populară
 • Texte şi rituri în religiozitatea ceangăilor din Moldova
 • Simboluri în folclor
 • Hramul de la Şumuleu
 • Religiozitate populară

Prezentare

Prof. Dr. Habil. Tánczos Vilmos s-a născut în 1959 în comuna Sâncrăieni, jud. Harghita. În anul 1983 a obţinut diploma de licenţă în specialitatea lb. şi lit. maghiară−lb. şi lit. rusă la Universitatea Babeș‒Bolyai din Cluj‑Napoca. În anul 1999 tot aici susţine teza de doctorat (Rugăciuni populare arhaice la ceangăii din Moldova. Simbolizaţie si context) și în 2014 teza de abilitare (Schimbare de limbă la ceangăii din Moldova. Nivele de competenţă lingvistică printre vorbitorii de dialect ceangăiesc din Moldova în ceea ce priveşte generaţiile şi locaţia geografică).  A efecuat cercetări folcloristice‑etnografice în primul rând în domeniul religiozitătii populare, mai ales la ceangăii din Moldova (rugăciuni populare arhaice, apocrife). Rezultatul acestor culegeri şi cercetări sunt publicate în mai multe volume şi studii.

Cele mai importante publicaţii

 1. Csíksomlyó a népi vallásosságban [Șumuleu Ciuc in Popular Religiosity]. Budapest, Nap Kiadó, 2016 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (with 2 maps and 148 photos)
 2. Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (with map annexed)
 3. Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. [Gibberish. About the Language of the Moldavian Csángós] Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (with map annexed)
 4. Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe [Dropped Words. The Language and World View of a Sekler Man from Csík]. Csíkszereda, Bookart, 2008. 350. p., ISBN 978-973-88358-6-3 (with photos)
 5. Folklórszimbólumok. [Folclore Symbols] University Course. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., with 89 photos, ISBN 973-8439-23-X ‒ Ed. 2.: Szimbolikus formák a folklórban. [Symbolic Forms in the Folclore] Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 440. p. ISBN 978 963 662 039 4 (with 225 photos)
 6. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. [Open the Gate, Angel! Archaic Prayers form the Moldavian Csángós. Archetypal Symbols and Social Context] Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 320. p., ISBN 963 9337 08 0 (with photos)
 7. Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. [Live Host, Beautiful Flower. Images of the Moldavian Csángó Prayers] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN 973-9311-66-0 (Photos by Ádám Gyula)
 8. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 303. p., ISBN 973-9311-51-2
 9. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. [Avenging Angel. Archaic Prayers from Moldavia and their Social Context] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 371. p., ISBN 973-9311-45-8 (with photos)
 10. Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8. 25. p. ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (with map annexed)
 11. Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. [The Door of the East has been Opened. Ethnographic Essays] Kolozsvár, KOM‑Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996, 264. p., ISBN 973-97661-3-7 − Ed. 2.: Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN 973-9311-69-5 (The photos by Ádám Gyula)
 12. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. [You have put Roots with Perls. Archaic Prayers from Gyimes and Moldavia] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995. 310. p., ISBN 973-96123-6-9 (The photos by Ádám Gyula) − Ed. 2.: 1996., ISBN 973-97734-7-8

Programa de studii

 • Simbolizaţie arhetipală în folclor
 • Religiozitate populară: texte şi rituri în cultura ceangăilor din Moldova
 • Antropologia imaginarului – teorii şi metode de analiză
 • Religiozitate populară în Transilvania – surse etnologice, metode de analiză

prof. univ. dr. Vilmos Tánczos

Domenii de interes:

 • Rugăciuni laice în cultura populară
 • Texte şi rituri în religiozitatea ceangăilor din Moldova
 • Simboluri în folclor
 • Hramul de la Şumuleu
 • Religiozitate populară

Prezentare

Prof. Dr. Habil. Tánczos Vilmos s-a născut în 1959 în comuna Sâncrăieni, jud. Harghita. În anul 1983 a obţinut diploma de licenţă în specialitatea lb. şi lit. maghiară−lb. şi lit. rusă la Universitatea Babeș‒Bolyai din Cluj‑Napoca. În anul 1999 tot aici susţine teza de doctorat (Rugăciuni populare arhaice la ceangăii din Moldova. Simbolizaţie si context) și în 2014 teza de abilitare (Schimbare de limbă la ceangăii din Moldova. Nivele de competenţă lingvistică printre vorbitorii de dialect ceangăiesc din Moldova în ceea ce priveşte generaţiile şi locaţia geografică).  A efecuat cercetări folcloristice‑etnografice în primul rând în domeniul religiozitătii populare, mai ales la ceangăii din Moldova (rugăciuni populare arhaice, apocrife). Rezultatul acestor culegeri şi cercetări sunt publicate în mai multe volume şi studii.

Cele mai importante publicaţii

 1. Csíksomlyó a népi vallásosságban [Șumuleu Ciuc in Popular Religiosity]. Budapest, Nap Kiadó, 2016 270. p. ISBN 978-963-332-0754 (with 2 maps and 148 photos)
 2. Language Shift at the Moldavian Csángós. The Romanian Institute for Research on National Minorities. Cluj-Napoca, 2012. 338. p. ISBN 978-606-8377-10-0 (with map annexed)
 3. Madárnyelven. A moldvai csángók nyelvéről. [Gibberish. About the Language of the Moldavian Csángós] Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 332. p., ISBN 978-606-8178-41-7 (with map annexed)
 4. Elejtett szavak. Egy csíki székely ember nyelve és világképe [Dropped Words. The Language and World View of a Sekler Man from Csík]. Csíkszereda, Bookart, 2008. 350. p., ISBN 978-973-88358-6-3 (with photos)
 5. Folklórszimbólumok. [Folclore Symbols] University Course. Kolozsvár, KJNT–BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006. 344. p., with 89 photos, ISBN 973-8439-23-X ‒ Ed. 2.: Szimbolikus formák a folklórban. [Symbolic Forms in the Folclore] Budapest, Kairosz Kiadó, 2006. 440. p. ISBN 978 963 662 039 4 (with 225 photos)
 6. Nyiss kaput, angyal! Moldvai csángó népi imádságok. Archetipikus szimbolizáció és élettér. [Open the Gate, Angel! Archaic Prayers form the Moldavian Csángós. Archetypal Symbols and Social Context] Budapest, Püski Kiadó Kft., 2001. 320. p., ISBN 963 9337 08 0 (with photos)
 7. Eleven ostya, szép virág. A moldvai csángó népi imák képei. [Live Host, Beautiful Flower. Images of the Moldavian Csángó Prayers] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 431. p., ISBN 973-9311-66-0 (Photos by Ádám Gyula)
 8. Aufgetan ist das Tor des Ostens. Volkskundliche Essays und Aufsätze. Aus dem Ungarischen von Éva Zádor. Umschlagsgestaltung: Gyula Ádám. Csíkszereda, Pro‑Print, 1999. 303. p., ISBN 973-9311-51-2
 9. Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. [Avenging Angel. Archaic Prayers from Moldavia and their Social Context] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1999. 371. p., ISBN 973-9311-45-8 (with photos)
 10. Hungarians in Moldavia. Budapest, Teleki László Foundation. Institute for Central European Studies. April 1998. No. 8. 25. p. ISBN 963 03 4942 6, ISSN 1418-6802 (with map annexed)
 11. Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. [The Door of the East has been Opened. Ethnographic Essays] Kolozsvár, KOM‑Press, Korunk Baráti Társaság, Ariadné Könyvek, 1996, 264. p., ISBN 973-97661-3-7 − Ed. 2.: Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 2000. 263. p., ISBN 973-9311-69-5 (The photos by Ádám Gyula)
 12. Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. [You have put Roots with Perls. Archaic Prayers from Gyimes and Moldavia] Csíkszereda, Pro‑Print Könyvkiadó, Krónika Könyvek, 1995. 310. p., ISBN 973-96123-6-9 (The photos by Ádám Gyula) − Ed. 2.: 1996., ISBN 973-97734-7-8

Programa de studii

 • Simbolizaţie arhetipală în folclor
 • Religiozitate populară: texte şi rituri în cultura ceangăilor din Moldova
 • Antropologia imaginarului – teorii şi metode de analiză
 • Religiozitate populară în Transilvania – surse etnologice, metode de analiză
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy