Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească (DLCCR) din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai a fost înființat în 1974. Mii de studenți din întreaga lume au studiat limba română aici în toată această perioadă, unii pentru a se înscrie la o universitate românească de stat sau particulară, iar alții ca parte dintr-un program de mobilități universitare sau acorduri interuniversitare.
Departamentul nostru oferă mai multe tipuri de cursuri de română ca limbă străină…more

ANUNȚ CONFERINȚĂ

Departamentul de limbă cultură și civilizație românească, împreună cu Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană organizează, în 6-7 octombrie, cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale

Discurs polifonic în Româna ca limbă străină (RLS).

La conferință vor participa peste cincizeci de participanți, dintre care invitați de la universități din Elveția, Franța, Germania, Italia, Macedonia de Nord, Polonia, Spania și Republica Moldova.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Conf. univ. dr. Elena Platon

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Etnologia
 • Antropologia
 • Didactica limbii române ca limbă străină/ca limbă nematernă

Biography

Ariile mele de interes sunt organizate pe două dimensiuni: pe de o parte, etnologia și antropologia, pe de altă parte, didactica limbii române ca limbă străină (RLS)/ca limbă nematernă (RLNM). În ceea ce privește prima dimensiune, activitatea mea de cercetare se concentrează în special pe riturile de solidaritate socială în comunitățile arhaice și tradiționale românești, ca și pe fenomenele de desolidarizare socială provocate de neînțelegerile confesionale din Transilvania postcomunistă. Cea de-a doua dimensiune vizează consolidarea fundamentării științifice a domeniului RLS/RLNM, prin elaborarea de studii teoretice legate de achiziția limbii române de către vorbitorii nonnativi, ca și prin asigurarea procesului de formare inițială și continuă a tuturor celor interesați de predarea/evaluarea RLS/RLNM.

Publications

Publicații relevante: Frăţia de cruce. O formă arhaică de solidaritate umană (2000); Biserica mişcătoare. Eseu de socio-antropologie religioasă (2006, 2012); Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 – ciclul primar (2011, coord. și coautor); Manual de limba română ca limbă străină. A1-A2 (2012, coautor); Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2 (2014, coautor); Memo şi prietenii lui. Limba română ca limbă nematernă. Clasa a V-a, vol. I, II (2014, coord.); Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul secundar (EVRO-P2), 2015 (coord. și coautor).

Teaching

Susțin cursuri și conferințe destinate străinilor pe teme de cultură și civilizație românească, cursuri de didactica RLS la nivel masterat, în cadrul unui modul opțional de trei semestre, precum și cursuri practice de limba română pentru toate nivelurile aferente Cadrului european comun de referință pentru limbi. Am coordonat, în calitate de director, cursurile de formare acreditate și furnizate în cadrul a două proiecte europene pentru aproximativ 4000 de profesori de RLNM din învățământul preuniversitar, cele douăsprezece volume de studii destinate procesului de predare/evaluare a RLNM realizate în aceste proiecte, precum și manuale și materiale audio-video de învățare a RLNM destinate copiilor. De asemenea, sunt coautor la o serie de materiale și instrumente didactice de referință (manuale, teste, exerciții audio, filme didactice, fișe de lucru etc.), utilizate în prezent pe scară largă în universitățile din țară și străinătate unde se predă limba română vorbitorilor nonnativi.

Lect. univ. dr. Dina Vîlcu

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Lingvistica integrală
 • Predarea și evaluare românei ca limbă străină

Biography

Interesul meu special este pentru procesul de evaluare a românei ca limbă străină. Pe lângă coordonarea segmentului de evaluare din proiectul RLNM (româna ca limbă ne-maternă), am fost responsabilă pentru procesul de auditare a examenelor de română ca limbă străină, nivelurile A1, A2, B1, B2 de către Asociația Testatorilor de Limbi din Europa (ALTE). Rezultatul pozitiv al acestui audit a adus Universității Babeș-Bolyai, prin Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească (DLCCR), alături de Institutul Cultural Român, statutul de membru cu drepturi depline al acestei prestigioase asociații profesionale. Sunt, de asemenea, preocupată de cercetarea în domeniul evaluării lingvistice, ca și de provocările implicite în predarea, învățarea și testarea limbajelor de specialitate. O altă dimensiune a activității mele de cercetare se leagă de subiectul tezei mele de doctorat (studiul determinării în generativism și integralism) și aprofundează posibilitățile deschise pentru cercetarea limbajului prin fundamentele lingvisticii integrale, inițiate de către Eugeniu Coșeriu. Aceste două dimensiuni ale activității mele profesionale sunt strâns legate și se reflectă una în alta, îmbinând într-un mod extrem de productiv aspectele teoretice și cele practice.

Publications

Vîlcu, Dina, Arieșan, Antonela, Vasiu, Lavinia, The Use of Test Taker Productions in Redesigning Writing Assessment Grids. A Corpus Based Study, in Learning and Assessment: Making the Connections, ALTE 6th International Conference, 3-5 May 2017, Conference Proceedings, p. 112-117.
Deygers, Bart, Zeidler, Beate, Vîlcu, Dina, Carlsen, Cecilie, The CEFR and its impact on university entrance policies: a state of affairs in Europe (co-autor), în Language Assessment Quarterly, Routledge, 2017, p. 1-13.
Romanian as a foreign language in the context of language assessment in Europe, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Philologia, nr 2/2015, p. 65-76.
Le statut épistémologique de la linguistique, în Cristophe Gérard, Régis Missire (éds.), Eugenio Coseriu aujourd’hui. Linguistique et philosophie du langage, Limoges, Ed. Lambert-Lucas, 2015, p. 51-60.
Relaționarea examenelor de limba română ca limbă străină la CECR, în Elena Platon, Antonela Arieșan (ed.), 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2014, p. 20-29.
Pleading for ”Integral Linguistics”, în Eugenia Bojoga, Oana Boc, Cornel Vîlcu (ed.) Coseriu: Perspectives Contemporaines, vol. II, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 165-173.
Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română ca limbă străină. A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2012, 374 p. (acreditată CNCSIS).
Evaluarea elevilor din clasa a VIII-a. Între examenul public și cel „social”, în volumul Româna ca limbă nematernă (RLNM). Actele Conferinței de lansare a proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română minorităților naționale”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, p. 284-300. (editură acreditată CNCS, categoria B).
Predarea limbii române. Problema stilurilor funcţionale, în vol. Romània Orientale, XXI, 21, Roma, Bagatto Libri, 2008, p. 294-305.
Linguistic Competence. Between Chomsky and Coseriu, în Gerda Haßler (Hrsg.)
Nationale und transnationale Perspektiven der Geschichte der Sprachwissenschaft.
Beiträge zur XI. Internationalen Konferenz zur Geschichte der Sprachwissenschaften (ICHoLS), Potsdam, 28. 8. – 2. 9. 2008, Juli 2011, xx, 350 S., p. 307-316, • ISBN • 978-3-89323-298-7
Integralism vs. generativism. O confruntare de ansamblu a celor două abordări lingvistice, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Philologia, nr 4/2001, p. 35-45.

Teaching

Activitatea mea profesională principală este legată de predarea și evaluarea românei ca limbă străină pentru studenții din anul pregătitor și cei din programe interuniversitare (Erasmus, DAAD, acorduri interguvernamentale, diploma dublă). În plus, țin cursuri de limbaj specializat (limbaj socio-uman și artistic), cursuri de cultură și civilizație românească, ca și cursuri pentru interpreți și traducători.

Asist. univ. drd. Antonela Arieșan

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Româna ca limbă străină
 • Didactica

Biography

Antonela Arieșan este asistent drd. la Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească de la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Munca sa de cercetare se axează asupra aceluiași domeniu, româna ca limbă străină (RLS). Astfel, a publicat studii și materiale didactice în domeniul predării și evaluării RLS, în special, studii asupra vocabularului RLS. Antonela Arieșan a fost membru în mai multe proiecte, precum: proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909 Perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar care predau limba romana minoritatilor nationale (RLNM), proiectul POSDRU/157/1.3/S/133900 Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor (EVRO) și proiectul POSDRU/156/1.2/G/133681 e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA).
În prezent, este doctorand la UBB, cu tema „Inventarul lexical al limbii române ca limbă străină (RLS). O propunere de clasificare pe niveluri de competență lingvistică”.

Publications

Publicații relevante:

1. Suciu Antonela-Carmen, 2011, Strategii de predare a competenței lingvistice (lexic, fonologie, morfologie și sintaxă) – Gramatică și vocabular, în Procesul de predare-învățare a RLNM la ciclul primar (P1), Coordonatori: Elena Platon, Diana-Viorela Burlacu, Ioana Sonea, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, p. 81-98.

2. Arieşan Antonela, 2014, Inventarul lexical al românei ca limbă străină – Propunere de cercetare, în 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB, Elena Platon, Antonela Arieşan (eds.), Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, p. 241-251.

3. Platon Elena (coord.), Arieșan Antonela, Fodor Luminița, 2015, Limba română – Evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar (EVRO – P5), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, ISBN 978-606-17-0695-2.

4. Arieșan Antonela, 2015, Observații asupra utilității inventarelor lexicale în Ionuț Pomian (coord.), Nicolae Mocanu (ed.), Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice – Omagiu profesorului G. G. Neamțu la 70 de ani, Cluj-Napoca, Editura Scriptor și Editura Argonaut, p. 54-61.

5. Arieşan Antonela, Vasiu Lavinia-Iunia, 2016, Despre necesitatea unui Corpus al vorbitorilor nonnativi pentru Româna ca limbă străină – On the Necessity of a Learner Corpus – Romanian as a Foreign Language (RFL), în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, ed. Iulian Boldea, Arhipelag XXI, Târgu Mureş, ISBN 978-606-8624-03-7.

6. Arieşan Antonela, Vasiu Lavinia-Iunia, 2016, Corectarea greșelilor. Studiu de caz: activitățile de vorbire în Româna ca limbă străină (RLS) – Error Correction. Case Study: Romanian as a Foreign Language (RFL) Speaking Activities, în WLC 2016 – World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 LUMEN 15th Anniversary Edition, Volume XV, p. 77- 85, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330 (coord. Antonio SANDU, Tomita CIULEI & Ana FRUNZA).

7. Arieșan Antonela, 2017, Procesul de stabilire a timpilor necesari pentru examenele A1-B2 de RLS – The process of setting the time for A1-B2 RFL exams în Studia UBB Philologia, LXII, 2, 2017, p. 139-152.

8. Vîlcu Dina, Arieșan Antonela, Vasiu Lavinia-Iunia, 2017, Utilitatea producțiilor studenților în refacerea grilelor de evaluare a producțiilor scrise. Studiu de caz – The use of test taker productions în redesigning writing assessment grids. A corpus based study, în ALTE (2017). Learning and Assessment: Making the Connections – Proceedings of the ALTE 6th International Conference, 3-5 May 2017, p. 112-117.

Teaching

Antonela Arieșan predă și evaluează limba română ca limbă străină (limbaj general, nivelurile A1-B2, și limbaj specializat – limbaj medical) în cadrul programului de An pregătitor. În același timp, face parte, împreună cu colegele de la departamentul său, dintr-un colectiv de elaborare a materialelor de predare a românei ca limbă străină.

Lect. univ. dr. Ioana Sonea

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Româna ca limbă străină
 • Didactică
 • Dinamica limbii române actuale

Biography

Lucrez în domeniul românei ca limbă străină și al englezei ca limbă străină de mai bine de 16 ani. În prezent, sunt lector în cadrul Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească, la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și director de studii al Centrului de Limbi Moderne Alpha UBB. Am absolvit un masterat în dinamica limbii române actuale și am un doctorat în lingvistică (pe o temă de analiza discursului politic românesc). Sunt în mod special interesată de achiziția limbii a doua, de predarea și evaluarea limbilor străine, pentru scopuri generale sau academice. Sunt autoarea, alături de un colectiv de profesori de la Universitatea Babeș-Bolyai, a mai multor materiale didactice destinate predării românei ca limbă străină, dar și a unor cărți de metodica predării și evaluării limbii române. Recent, am devenit interesată de asigurarea calității în predarea limbilor străine la nivel universitar și am fost implicată în crearea și implementarea unui sistem de asigurarea calității în două dintre departamentele Facultății de Litere. În calitate de cercetător, pe lângă predarea și evaluarea limbilor străine, sunt intersată de lingvistica cognitivă și am publicat câteva studii în acest domeniu, mai ales pe teme legate de rolul metaforei în limbajul persuasiv.

Publications

Cărți în colaborare, publicate în edituri CNCSIS:
1. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Ștefania Tărău, Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul secundar, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015, 200 p. ISBN 978-606-17-0694-5;
2. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Anamaria Radu, Ștefania Tărău, Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015, 200 p. ISBN 978-606-17-0693-8;
3. Elena Platon, Ioana Sonea, Lavinia Vasiu, Dina Vîlcu, Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0553-5.
4. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coord.), Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 – ciclul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011, 231 p., ISBN 978-606-17-0072-1.
5. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coordonatori), Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P2 – ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011, 236 p., ISBN 978-606-17-0073-8.
6. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea (coordonatori), Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P3, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011, 242 p., ISBN 978-606-17-0074-5.

Articole
1. Counterfactuals in the Romanian Public Discourse, în „Lingua”, XIV/2016.
2. Metaphor and Romanian Politics. A cognitivist approach, în „Studia Universitas. Philologia”, 2008.
3. Integrarea ca o nuntă şi cafteala politică. O analiză a metaforei în presa scrisă, în „Convieţuirea”, Year 10, nr. 1-4, 2006, pp. 171-176.
4. Bibliografia românei ca limbă străină, în „Lingua”, anul III-IV / 2004-2005, pp. 125-159.
5. “Metaphor and Emotion. The Day the Polenta Finally Exploded. An Analysis of the Heat Metaphor in the Romanian Written Press”, în Iulian Boldea (Editor), Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, Arhipelag XXI Press, 2016, ISBN: 978- 606-8624-03-7.
6. „Metalimbajul în evaluarea românei ca limbă străină, în Limbaj primar vs. metalimbaj, coord. Emma Tămâianu-Morita și Miorița Ulrich, Presa Universitară Clujeană, 2008.

Teaching

Predau un curs de cultură și civilizație românească, dar și cursuri de română ca limbă străină pentru nivelurile A1, A2, B1, B2. Am experiență ca formator în cursurile de perfecționare destinate profesorilor din mediul universitar și preuniversitar, atât ca formator, cât și în calitate de coordonator de programe.

Asist. univ. dr. Anamaria Radu

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Fonetică
 • Gramatică normativă

Biography

Anamaria Radu este asistent universitar la Departamentul de Limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca, unde predă limba română ca limbă străină studenților din anul pregătitor sau altor grupuri de studenți în diverse scopuri academic.
În perioada octombrie 2016 – ianuarie 2017 a predat română la limbă străină la Univesritatea Otto-von-Guericke din Magdeburg, Facultatea de Studii Europene, cu o bursă DAAD.
Este doctor în filologie din anul 2013, titlul tezei sale este Școala clujeană de gramatică în perioada interbelică.
Pe lângă experiența de predare a limbii române ca limbă străină, a seminarului de fonetică română sau a cursurilor practice de gramatică normative, la Facultatea de Litere, a fost expert și membru în proiectele RLNM, EVRO și ClipFalir.

Publications

1. Anamaria Radu, The Adequacy Of The Test Of Romanian As A Foreign Language To The Test Takers, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, 2017.
2. Cotoc, Alexandra, Anamaria Radu (2016), “The Use of Cognitive Filters in the Learning Process of Foreign Languages. Analysis of a Bilingual Corpus”, în Varga Cristina (coord.), Multimodal Approaches in Language Learning. Perspective multimodale în predarea limbilor străine Volum ClipFlair 2015, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 73-85.
3. Anamaria Radu (2016), Scenariu didactic ClipFlair (Relații și secrete), Limba română ca limbă străină, nivel B2, în Varga Cristina (coord.), Multimodal Approaches in Language Learning. Perspective multimodale în predarea limbilor străine Volum ClipFlair 2015, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp.237-242.
4. Cotoc Alexandra and Anamaria Radu (2016), «Urbochrematonyms – A Sociocultural Analysis » in CONVERGENT DISCOURSES. Exploring the Contexts of Communication, CCI4, Section Language and Discourse, ISI Web of Knowledge, pp.628-644.
5. Platon, Elena (coord.), Anghel, Manuela, Arieșan, Antonela, Bocoș, Cristina, Boștenaru, Elena, Bratu, Anda, Fodor, Luminița, Radu, Anamaria, Roman, Diana, Sonea, Ioana, Tărău, Ștefania, Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Materiale audio pentru dezvoltarea competențelor orale în RLNM. A1, A2 și B1, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0554-2.

Teaching

Predarea limbii române ca limbă străină, a seminarului de fonetică română sau a cursurilor practice de gramatică normative, la Facultatea de Litere.

Asist. univ. dr. Diana Burlacu

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • RLS și didactica RLS
 • Semantică
 • Pragmatică

Biography

Dr. DIANA V. BURLACU (n. Ionescu, Brad, jud. Hunedoara) – asistent universitar. Absolventă a Facultății de Litere, UBB, secția Engleză-Română (promoția 2001). Masterat în Studii Culturale Britanice (2002), doctorat în Studii Lingvistice (2005-2010).
Bursieră Erasmus la Southern University Odense, Danemarca (1999-2000), bursieră UBB la Şcoala de vară a Eberhard Karls Universität Tübingen, Germania (2009).
Predă cursuri de limba română ca limbă străină (RLS), nivelurile A1-B2 (cf. CECR), studenților UBB din anul pregătitor, bursierilor UBB, dar și participanților la Cursurile Internaționale de Vară de Limbă și Civilizație Românească.
În prezent, este lector de limba română la Universitatea din Regensburg, Germania (2017-2019).

Publications

A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama (2011) [volum]; Antonime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii române cu traducere în limba engleză (2011, 2013) – coautori: Gabriela Biriş şi Elisabeta Şoşa [volum]; Words in (Every)one’s Mind. Tips and Tricks on Romanian Lexis Acquisition (2017), în Studia UBB Philologia [capitol]; Face-ing Idioms. A Contrastive Analysis between English and Romanian, în Boldea et al. (Ed.). Convergent Discourses (2016) [capitol]; Sânziana Batişte, Zodia Lupilor. The Star Sign of the Wolves (2013, 2014) [traducere]

Teaching

Cursuri de limba română ca limbă străină (RLS), nivelurile A1-B2 (cf. CECR)

Asist. univ. dr. Lavinia Vasiu

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • Pedagogie
 • Româna ca limbă străină
 • Lingvistica bazată pe corpus

Biography

Lucrez în domeniu din anul 2009, când am descoperit segmentul ofertant și atrăgător al limbii române ca limbă străină/ca limba a doua.De atunci, perspectivele din care abordez subiecte din această zonă de interes sunt diferite: aceea de profesor, de evaluator, de cercetător, aceea de formator, de prezentator sau de autor… Sunt interesată de și am publicații în domeniile: achiziția limbii a doua (AL2), pedagogie, evaluare, româna ca limbă străină, formarea specialiștilor în RLS, managementul calității în procesele de predare și evaluare, lingvistica bazată pe corpus.Am participat ca expert în granturi și proiecte naționale cu impact major în domeniul RLS și am lucrat la o teză de doctorat pe tema interlimbii în procesul de achiziție a limbii române ca limbă străină, la nivelul A1.

Publications

 Platon, Elena, Sonea, Ioana, Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Descrierea minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Știinţă, 2014, ISBN 978-606-17-0553-5.
 Vasiu Lavinia-Iunia, RLS – Testarea abilităţilor de receptare a mesajului oral, nivelul B2. Validitateta constructului, în Actele Conferinţei aniversare 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editori: Elena Platon, Antonela Arieșan, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2014, pp. 129-148. (editură acreditată CNCS)
 Vasiu Lavinia-Iunia, 2017, Considerations on the conversational competence. The case of Romanian as a foreign language (RFL), level A1, în Studia UBB Philologia, LXII, 2, p. 153-166.
 Vasiu Lavinia-Iunia, Arieşan Antonela, 2016, RFL – Cohesion. Linking words and phrases (Level B2), în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue, ed. Iulian Boldea, Arhipelag XXI, Târgu Mureş, ISBN 978-606-8624-03-7.
 Vasiu Lavinia-Iunia, Arieşan Antonela, 2016, The Role of Monitoring Raters in Ensuring Accurate and Meaningful Test Scores. Case Study: RFL Examinations, în WLC 2016 – World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 LUMEN 15th Anniversary Edition, Volume XV, p. 1068-1076, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 2357-1330 (coord. Antonio SANDU, Tomita CIULEI & Ana FRUNZA).
 Vasiu Lavinia-Iunia, Arieşan Antonela, 2016, Româna ca limbă străină – complexitatea și acuratețea gramaticală în vorbire, nivelul A1 (studiu de caz), în Acta Tehnica Napocensis, (vol. Conferinței Diversitate cuturală și plurilingvism), Series Language for Specific Purposes, vol. 16, nr. 4, U.T. Press, Cluj-Napoca, pp. 226-238.
 Vasiu Lavinia-Iunia, Evaluarea capacităţii de producere a mesajului oral (vorbirea), în Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial (P5), Coordonatori: Elena Platon, Dina Vîlcu, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2011, 402 p., pp. 93-124. (editură acreditată CNCS)
 Vasiu Lavinia-Iunia, Evaluarea capacităţii de producere a mesajului scris (scrierea), în Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial (P5), Coordonatori: Elena Platon, Dina Vîlcu, Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2011, 402 p., pp. 125-160. (editură acreditată CNCS)
 Elena Platon (coord.), Lavinia Vasiu, Elena Păcurar, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul primar (EVRO- P1), Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015, 185 p., ISBN: 978-606-17-0691-4.

Teaching

Asist. univ. dr. Viorica Vesa

Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească

Domenii de interes:

 • RLS

Biography

Este asistentă titulară în cadrul Departamentului de Limbă Cultură și Civlizație Românească din 1991, când a ocupat acest post prin concurs. A predat limba română ca limbă străină la multe grupe de studenți, la nivelurile începători, intermediari și avansați.
A participat, în calitate de evaluator, la sesiunile de evaluare a competenţelor lingvistice în RLS.
A absolvit programul Comunicare în limba oficială și programul de Formator din cadrul proiectului POSDRU 63909 RLNM.
A publicat articole pe teme culturale în publicaţii literare şi în presa locală. A susţinut comunicări în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale pe teme legate de însuşirea RLS, testarea şi evaluarea orală, precum şi în domeniul poeticii şi stilisticii.
A obținut titlul de doctor universitar în domeniul FILOLOGIE în 2009 cu lucrarea: Metafora lacrimii în poezia românească.

Publications

1. Carte cu un singur autor, CNCS, Metafora lacrimii în poezia românească, 2014, Presa Universitară Cujeană;
2. Carte cu un singur autor, CNCS, Româna ca limbă străină. Verbul, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017;
3. Carte la care este co-autor: Cărți științifice/ capitole publicate la edituri recunoscute CNCS, Limba română ca limbă străină, -A1, A2, B1, B2, Vîlcu Dina Gabriela, autor principal, Platon Elena, co-autor, Sonea Ioana-Silvia, co-autor, Vesa-Florea Viorica, co-autor;
4. Articol: Un nou volum de verbe românești, Editura Casa Cărții de Știință, 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editori: Elena Platon, Antonela Arieșan, p. 348; 2014;
5. Articol: Îmbunătățirea predării verbului în cadrul L.R.S. prin folosirea unui ghid de verbe, revista “Studia”, 2017.

Teaching

A predat limba română ca limbă străină la multe grupe de studenți, la nivelurile începători, intermediari și avansați.

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy