Departamentul de Limba Româna și Lingvistică generală al Facultății de Litere este, alături de Departamentul de Literatură Română, printre cele mai vechi ale acestei facultăți, vechea catedră fiind constituită încă din 1919, anul în care s-a organizat Universitatea românească din Cluj, imediat după Marea Unire din 1918. De-a lungul anilor, din catedră au făcut parte sau au ținut cursuri în cadrul acesteia mari personalități ale lingvisticii românești – Sextil Pușcariu, Nicolae Drăganu, Dimitrie Macrea, Stefan Pașca, Romulus Todoran, Mircea Zdrenghea, D.D. Drașoveanu ș.a., ilustrând domenii importante ale cercetărilor lingvistice (istoria limbii, dialectologie, limba română contemporană, stilistică) …more

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Conf. univ. dr. Daiana Cuibus

Departamentul de Limbă Română și Lingvistică Generală

Domenii de interes:

 • Limba română contemporană
  • Sintaxă
  • Morfologie
  • Fonetică

Biography

Daiana Cuibus (born in 1971) – PhD in Philology, Associate professor, Department of Romanian Language and General Linguistic, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj, Romania (daianacuibus@yahoo.com)
As a grammar specialist, I was a member of various committees for the granting of the doctoral degree, admission to the doctorate, support of the papers and exams in the doctoral stage, as well as in the competition commissions for teaching positions and in the Drafting / Evaluation Committee for the Bachelor Exam and Admission Exams.

Publications

Lucian Blaga, A Metaphysics of the Logos, Ed. Echinox, 2005, ISBN 9738298504
The complex predicate – from innovation to tradition, in the Near and From Cluj. Linguistic Contributions – Homage to Professor G.G. Neamţu at 70, Scriptor Publishing House. Argonaut Publishing House, 2015, p.194-204.
The Romanian Subjunctive within the Complex Predicate, Volume 1, 1st International Conference New Dimensions of Philology – Languages, Literature, Linguistics, Culture, Poland, 2015
Notes on the determination of toponyms in the Romanian language, in the volume of the International Name Day Conference „Name and Appointment”, 3rd edition, Baia Mare, 2015
La langue roumaine entre l’imperfection de la grammaire et la perfection de l’identité nationale, in Le Séminaire International Penser l’Europe, București, 2016, FNSA, Romanian Academy.

Teaching

Areas of interests and research fields: contemporary Romanian syntax, morphology and phonetics, approached from the point of view of neo-traditional relational grammar. Almost all of my work as a professional grammarian deals with this conceptual area – the courses that I teach (Phonetics, Morphology, Syntax, Controversial Morphosyntax Issues of Contemporary Romanian Language) and the published works.

Prof. univ. dr. habil. Adrian Chircu

Departamentul de Limbă Română și Lingvistică Generală

Domenii de interes:

 • Istoria limbii române, limba română contemporană
 • Lingvistică romanică, dialectologie, neologie, formarea cuvintelor, contacte lingvistice și culturale
 • Româna ca limbă străină, lingvistică franceză

Biography

Adrian Chircu, Prof. univ. dr. habil. (doctorat obţinut în 2004, la Université de Provence, Franţa) şi conducător de doctorat în domeniul Filologie/ Limba română şi lingvistică romanică (teză de abilitare susţinută în 2013, la Universitatea din Bucureşti), face parte din noua generaţie de lingvişti clujeni. Acesta continuă tradiţia cercetării lingvistice la universitatea clujeană, abordând şi interpretând faptele de limbă într-o dublă perspectivă, diacronică şi sincronică.

De-a lungul anilor, profesorul clujean a participat la o serie de proiecte internaţionale şi naţionale, dintre care amintim: Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Baleares, Govern de les Illes Baleares, Consorci per al Fomet de la Llengua Catalana, Spania (2002-2004); Research Group The Interfaces of Adjective an Adverb in Romance, Departement of Romance Philology, Karl Franzens Universität Graz; Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învăţământul preuniversitar în evaluarea competenţelor de comunicare ale elevilor (POSDRU/87/1.3/S/63909); Identificarea și corelarea conceptelor din manuscrise și cărți vechi românești, cu ajutorul unei aplicații informatice, în vederea dinamizării sociale prin valorificarea producției culturale – MCVRO.

Adrian Chircu este membru al unor centre de cercetare şi al unor asociaţii profesionale recunoscute, din străinătate şi din ţară: Société de Linguistique Romane, Strasbourg, Franţa; Dictionnaire historique de l’adjectif-adverbe, Universität Karl-Franzens, Graz, Austria; Centrul de lingvistică romanică şi analiza discursului (CLARD), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere; Societatea Română de Lingvistică Romanică, Filiala Cluj-Napoca; Societatea Română de Dialectologie

Publications

Adrian Chircu a publicat, la Casa Cărţii de Ştiinţă, din Cluj-Napoca, o serie de lucrări de lingvistică românească şi romanică, de unic autor, care au fost bine primite de către specialiştii din domeniu : L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (2008), Exerciţii de limba română contemporană (2010), Précis de morphologie romane (2011), Dinamica adverbului românesc. Ieri şi azi (2011) şi Noi exerciţii de limba română contemporană (fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, ortografie şi punctuaţie). Caiet de seminar (2012).

Pe lângă aceste studii de unic autor, Adrian Chircu a editat, împreună cu alţi colegi, volumele: G. G. Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu (coord), Limba română : abordări tradiţionale şi moderne, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009. Elena Platon (coord.), Adrian Chircu, Mihaela Popa, Procesul de evaluare a competenţei lingvistice în învaţământul secundar, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015; Valeriu Rusu, Estelle Variot, Adrian Chircu (eds), Actes du Colloque International «GINTA LATINA et l’Europe d’aujourd’hui», Aix-en-Provence, Université de Provence, 2003.

La aceste volume, se adaugă numeroase articole de lingvistică românească şi romanică şi recenzii (peste 150) pe care le-a scris şi care au apărut în paginile revistelor de specialitate, din ţară şi din străinătate: Revue roumaine de linguistique, Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, Dacoromania, Analele Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Philologos, Philologica Jassyensia, Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Philologia, Analele Universităţii din Craiova, Analele Universităţii Ovidius din Constanţa, DICE, Vox Romanica (Elveţia), Cahiers d’études romanes (Franţa) şi Estudis Romànics (Spania) etc.

Unele dintre studii sunt citate în lucrări prestigioase din străinătate şi din ţară (peste 150 de citări) dintre care amintim: Adam Ledgeway, Martin Maiden (eds), The Oxford Guide to the Romance Languages, Oxford, Oxford University Press, 2016; Martin Hummel, Salvador Valera (eds), Adjectiv Adverb Interfaces in Romance, col. „Linguistik Aktuell – Linguistics Today”, nr. 242, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2017; Gabriela Pană-Dindelegan (ed.), The Grammar of Romanian, Oxford, Oxford University Press, 2014; Martin Hummel, Polifuncionalidad, polysemia y estrategia retórica. Los signos discursivos con base atributiva entre oralidad y escritura, Walter De Gruyter, Berlin-Boston, 2012; Gabriela Pană Dindelegan (eds), Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016; Marina Rădulescu-Sala (coord.), Formarea cuvintelor în limba română, volumul al IV-lea (Sufixele. Derivarea nominală şi adverbială, partea 1), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015; Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula (eds), Studii de istoria limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015; Gabriela Pană Dindelegan (eds), Dinamica limbii române actuale

– Aspecte gramaticale şi discursive, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009; Carmen Vasile, Adverbul românesc între continuitate latină, specific balcanic şi evoluţie internă,

Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013; Carmen Mîrzea-Vasile, Eterogenitatea adverbului românesc. Tipologie şi descriere, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012; Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011.

De asemenea, trebuie amintită participarea constantă la manifestări ştiinţifice de specialitate, organizate de universităţi sau de institute de cercetare de profil (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu-Mureş, Baia Mare, Alba Iulia, Suceava, Aix-en-Provence, Valencia, Nancy, Graz, Innsbruck).

Teaching

Discipline predate 2017-2018

LDR 1105 – Paradigme contemporane în cercetarea lingvistică / Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice şi Literare;

LMR1128- Geneza limbilor romanice (de la latina populară la limbile romanice; primele texte romanice – abordare filologică şi culturală) / Master Limba română în context romanic;

LMR 1130 – Evoluţia limbilor romanice. O introducere / Master CMM LMC1101 Limba română contemporană / Master MEIC / Master METT

Lect. univ. dr. Maria Aldea

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Istoria limbii române
 • Limba română contemporană
 • Lexicologie și lexicografie

Biography

Preocupările mele în domeniul filologiei vizează cercetarea diacronică și sincronică a limbii române, axându-se cu precădere pe abordarea problematicii articolului din limba română și a rolului său gramatical: determinarea – categorie gramaticală; o parte din lucrările mele sunt circumscrise acestei teme.
De asemenea, sunt interesată și de lexicologie și lexicografie. În ultimii zece ani, atenția mea a fost captată de o lucrare lexicografică de excepție a Școlii Ardelene, și anume Lexiconul de la Buda (1825). Prin urmare, am studiat această operă din mai multe perspective: lexicografică, culturală și istorică.
Între 2011 și 2013, am condus un proiect de cercetare, intitulat Lexiconul de la Buda (1825). Ediție emendată și prelucrată electronic pentru consultare on-line (PN-II-RU-TE-2011-3-0170). Obiectivul proiectului a fost de a repune în circulație această operă lexicografică sub forma unei ediții emendate și accesibile on-line cu posibilități de interogare încrucișată a textului, un text care să fie adus la normele ortografice actuale. Această ediție adresată unui public larg, atât specialist, cât și nespecialist, este inclusă și găzduită astăzi în colecțiile digitale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, din Cluj-Napoca (https://doi.org/10.26424/lexiconuldelabuda), având meritul de a fi prima tentativă de digitalizare a unei opere lexicografice vechi românești.

Publications

Volume
Categoria gramaticală a determinării în limba română, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, 293p., ISBN (10) 973-109-054-1, (13) 978-973-109-054-2.
Situaţii de întrebuinţare a substantivului articulat cu articol definit (secolele al XVI-lea – al XIXlea), Cluj-Napoca, Argonaut, 2006, 146 p., ISBN (10) 973-109-055-X; (13) 978-973-109-055-2.
Lexiconul de la Buda (1825) = Lesicon Romanescu-Latinescu-Ungurescu-Nemtescu quoare de mai multi autori, in cursul a trideci, si mai multoru ani s’au lucratu. Seu Lexicon Valachico-Latino-Hungarico-Germanicum quod a pluralibus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. Ediţie electronică realizată de Maria Aldea, Daniel-Corneliu Leucuţa, Lilla-Marta Vremir, Vasilica Eugenia Cristea, Adrian Aurel Podaru; coordonator Maria Aldea, Cluj-Napoca, 2013, www.bcucluj.ro/lexiconuldelabuda/; http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/48723; https://doi.org/10.26424/lexiconuldelabuda.
Vasile Frățilă, Dialectologie românească (sud- și nord-dunăreană), ediție îngrijită de Maria Aldea, Cluj-Napoca, Argonaut, 2014, 444p. ISBN: 978-973-109-544-8
Poésie corse et langue roumaine, volume réalisé sous la direction de Maria Aldea, avec une présentation de Paulu-Michele Filippi, Cluj-Napoca, Argonaut, 2009, 90 p. ISBN 978-973-109-180-8.
Ghjacumu Thiers, In e dite, Traducere în limba română de Maria Aldea, Ghjacumu Thiers, Cuvânt înainte de Sanda Cordoș, Cluj-Napoca, Argonaut, 2008, 100p. ISBN 978-973-109-146-4.
Studii
„Reromanizarea limbii române în viziunea lui Sextil Pușcariu”, în Caietele Sextil Pușcariu III. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a III-a, Cluj-Napoca, 14‒15 septembrie 2017, Cluj-Napoca, Scriptor – Argonaut, 2017, p. 15–20. ISSN 2393-526X; ISSN-L 2393-526X.
„Lʼexpression de la perception dans le Lexicon de Buda (1825)”, în Écho des Études Romanes, an XIII, 2017, nr. 1, p. 11-28, http://www.eer.cz/files/2017-1/2017_1-02_Aldea.pdf, p-ISSN 1801-0865, e-ISSN 1804-8358. ERIH PLUS.
„Denumiri de meșteșuguri și nume de agent la sfârșit de secol XVIII”, în Helga Bogdan Oprea, Andreea-Victoria Constantinescu, Rodica Zafiu, Lingvistică românească, lingvistică romanică. Actele celui de-al XVI-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică (București, 25-26 noiembrie 2016), București, Editura Universității din București, 2017, p. 221-228. ISBN 978-606-16-0933-8.
„Un Projet Accompli: le Lexicon de Buda (1825) en Édition Electronique”, în Tinatin Margalitadze, George Meladze (editor), XVII EURALEX International Congress, Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 2016, p. 856-862, ISBN 978-9941-13-542-2, http://euralex2016.tsu.ge/publication.html. Web of Science Core Collection, Accession Number: WOS:000392695200094.
„Cuvinte de origine engleză în DEX 2016. Studiu de caz: anglicismele”, în Dragoș Vlad Topală (editor), Cercetări lingvistice. Omagiu doamnei profesoare Adriana Stoichițoiu Ichim, Craiova, Sitech, 2017, p. 7-12. ISBN 978-606-11-6131-7.
„Denumiri de pești în Lexiconul de la Buda (1825)”, în Adina Chirilă (editor), Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Cuvînt înainte de Adina Chirilă, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017, p. 85-92. ISBN 978-606-714-389-8.

Teaching

Cursuri și seminare predate
LLR5121 Istoria limbii române (Noţiuni fundamentale) (curs și seminar, Ro A&B)
LLY2022 Iniţiere în metodologia de cercetare ştiinţifică (curs)
LMR1129 Lexicografia românească în context european (curs și seminar)
LMR2135 Dinamica istorică a limbii române literare (curs și seminar)
LMR2239 Seminar de cercetare şi elaborare a disertaţiei

Lect. univ. dr. Oana Boc

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Lingvistica generală și semiotica
 • Lingvistica integrală
 • Poetica

Biography

Domeniul meu de cercetare vizează Lingvistica generală și Semiotica, abordând, mai ales, posibilitățile de investigare a limbajului din perspectiva lingvisticii integrale, ȋntemeiate de Eugeniu Coșeriu, orientare care oferă un cadru epistemologic sistematic, adecvat științelor culturii.
De asemenea, am convingerea că această orientare actuală din lingvistică poate oferi o importantă bază conceptuală pentru investigarea textualității literare, iar aceasta reprezintă o altă dimensiune a activității mele de cercetare, ȋn domeniul poeticii. Am argumentat ȋn numeroase studii, precum și ȋn cartea Textualitatea literară și lingvistica integrală. O abordare funcțional tipologică a textelor lirice ale lui Arghezi și Apollinaire (teza mea de doctorat), faptul că lingvistica integrală poate oferi coordonatele conceptuale pe care să se reȋntemeieze cercetarea poetică ȋn ipostaza sa de studiu al textului literar ȋn specificitatea sa ireductibilă. În același timp, am arătat că numeroase obstacole și impasuri teoretice care s-au dovedit insurmontabile din perspectiva principalelor orientări ale poeticii (structuralistă, ilocuționară, generativă), impasuri datorate fundamentului epistemologic pe care acestea erau cladite (orientările similare din lingvistică) ȋși pot găsi o rezolvare adecvată din perspectiva unei poetici ȋntemeiate pe conceptele și pe viziunea teoretică a lingvisticii integrale.
Complementar activității didactice și de cercetare, am participat la numeroase manifestări științifice naționale și internaționale, am organizat colocvii, congrese, conferințe, școli de vară și, de asemenea, am contribuit la editarea de volume științifice.

Publications

Volume:
Textualitatea literară şi lingvistica integrală. O abordare funcţional-tipologică a textelor lirice ale lui Arghezi şi Apollinaire, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007, ISBN 978-973-555-532-0

Studii, capitole ȋn volume:
Aspecte privind inovaţiile lingvistice în limba română – o abordare din perspectiva lingvisticii integrale, în “Revista Romania Orientale”, nr. XXI, 2008, Atti del convegno La Lingua Rumena – Proposte Culturali per la Nuova Europa (Roma, 2007), a cura di L. Valmarin, N. Nesu, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, ISSN 1121-4015, p. 73-80.

“Aspecte privind statutul limbii în textul literar”, în vol. Înspre şi dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamțu la 70 de ani, Editura Scriptor – Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, p. 97-106. ISBN 978-973-109-519-6 (Argonaut) ISBN 978-606-8539-06-5 (Scriptor)
“Thèses cosériennes – ponts et repères dans la définition du « poétique » et la configuration d’un cadre adéquat à la démarche poétique », dans Christophe Gérard et Régis Missire (éds), Eugenio Coseriu aujourd’hui. Linguistique et philosophie du langage, Editions Lambert-Lucas, Limoges, 2015, ISBN 978-2-35935-114-9, p. 253-261.
“Le statut typologique spécial du texte ‘poétique’ – une approche de la perspective théorique d’Eugeniu Coseriu”, în OLTRE S AUSSURE. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu. Atti del IV Convegno Internazionale Università degli Studi di Udine, 1-2 octobre 2013 (a cura di Vincenzo Orioles e Raffaella Bombi), 2015, Udine, Franco CesatiEditore, ISBN 978-88-7667-556-0,p. 133-141.
“Normele limbajului şi poezia”, în Caietele Sextil Puşcariu II. ActeleConferinţei Internaţionale“Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 10-11 septembrie, 2015, Editura Scriptor – Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, p. 78-86. ISSN 2393-526X
„De la funcția semnificativă la finalitatea poetică”, ȋn Dumitru-Cornel Vîlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc, (eds.), Şcoala integralistă clujeană. Contribuţii. Volumul 1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, p. 129-148. ISBN 978-606-37-0098-9
„Considérations sur une approche fonctionnelle du texte littéraire. Une perspective de la théorie cosérienne”, dans Gerda Haßler, Thomas Stehl (Hrsg./eds.), Kompetenz – Funktion – Variation. Competencia – Función – Variación. Linguistica Coseriana V, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2017, p.261-272.
Îngrijiri de ediție:
Dumitru-Cornel Vîlcu Eugenia Bojoga, Oana Boc, (eds.), Şcoala integralistă clujeană. Contribuţii. Volumul 1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016. ISBN 978-606-37-0098-9
Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Coseriu: Perspectives contemporaines. Actes du deuxième Colloque International d’études cosériennes CoseClus2009, 23-25 septembre, Cluj-Napoca, Roumanie, Tome 2, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014. ISBN 978-973-595-510-6
Eugenia Bojoga, Oana Boc, Dumitru-Cornel Vîlcu (eds.), Coseriu: Perspectives contemporaines. Actes du deuxième Colloque International d’études cosériennes CoseClus2009, 23-25 septembre, Cluj-Napoca, Roumanie, Tome 1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013.

Teaching

Cursuri și seminare predate:

LLY1001 Lingvistică generală (curs și seminar)
LLY1222 Inițiere ȋn metodologia de cercetare științifică (curs practic)
LLY6002 Semiotică și știinţele limbajului (curs)
LLR6169 Stilistică (curs)
LMR1232 Semantică modernă și aplicată (curs)
LME1236 Probleme de lingvistică integrală (curs și seminar)
LME2140 Lingvistică și poetică antropologică (curs și seminar)

Asist. univ. dr. Cristina Bocoș

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Istoria limbii române
 • Fonetică și fonologie
 • Morfosintaxă aplicată

Biography

Orientările mele în domeniul filologiei vizează cercetări de gramatică normativă a limbii române contemporane, fonetică și fonologie, morfosintaxă aplicată, istoria limbii române și achiziția limbii române ca limbă străină, vizând preponderent dificultățile vorbitorului nativ și nonnativ de a-și însuși corect limba română. Domeniile de interes anterior menționate sunt reflectate de articolele științifice și de materialele didactice pe care le-am publicat de-a lungul timpului.
Am fost membră în două proiecte cu finanțare europeană (POSDRU/87/1.3/S/63909 și POSDRU/157/1.3/S/133900), derulate sub egida Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească, având ca scop perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor, respectiv perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul preuniversitar, care predau limba română minorităților naționale. De asemenea, în perioada 2009-2012, am beneficiat de o bursă doctorală finanțată prin proiectul POSDRU/88/1.5/S/60185, în cadrul căruia am efectuat un stagiu de pregătire la Universita’ Degli Studi Di Roma La Sapienza, Italia, sub îndrumare prof. univ. dr. Luisa Valmarin și am elaborat teza de doctorat Sistemul verbal-temporal. Constante în gramaticile românești din perioada 1757-2010, coordonată de prof. univ. dr. G.G. Neamțu.

Publications

LISTĂ DE PUBLICAȚII

a.) Articole în publicații indexate în bazele de date internaţionale, în reviste internaționale, în publicații clasificate de CNCS ca A sau B, în volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale:

1. Cristina Bocoș, The Complexity and Accuracy of Noun Phrases with Modifiers in Written Productions of Learners of Romanian as a Foreign Language, în Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Philologia, LXII, nr. 2, 2017, p. 79-92.
2. Cristina Bocoș, Daiana Cuibus, Observații referitoare la grafia neologismelor terminate în k, y, q și w, în Romània Orientale – La lingua rumena. Prospettive e punti di vista, a cura di Nicoleta Neșu, Roma, Bagatto Libri, nr. 29, 2016, p. 69-78.
3. Cristina Bocoș, Diana-Maria Roman, Despre „va + conjunctiv” în limba română contemporană, în Annales Universitatis Apulensis Series Philologica, nr. 17, tom 1 / 2016, 451-461.
4. Diana-Maria Roman, Cristina Bocoș, Numărul numeralelor cardinale şi ordinale româneşti, o categorie lexico-semantică, în Annales Universitatis Apulensis Series Philologica, nr. 17, tom 1 / 2016, p. 278-287.
5. Cristina Bocoș, Diana-Maria Roman, On The Tense Of `Present` Infinitives In Romanian, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue. Language and Discourse Section, coord. Iulian Boldea, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, ISBN: 978-606-8624-03-7, p. 996-1006.
6. Diana-Maria Roman, Cristina Bocoș, The Romanian Deictic Particle -A To Pronouns And Pronominal Adjectives -Between Allomorph Of Stem And Flective, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue. Language and Discourse Section, coord. Iulian Boldea, Arhipelag XXI Press, Târgu-Mureș, ISBN: 978-606-8624-03-7, p. 516-527.
7. Cristina Bocoș, Diana Roman, Dezvoltarea competenței de receptare a mesajului oral în limba română. Materiale audio-video rezultate din proiectul POSDRU/157/1.3/S/133900 (EVRO), în Didactica: tradiție, actualitate, perspective, editori: Carmen Bal, Ioana Todor, Liana Tăușan, București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2016, p. 19-39.
8. Diana-Maria Roman, Cristina Bocoş, Model de unitate didactică în predarea limbii române ca limbă nematernă la clasa a iii-a -indicativul prezent, în Didactica: tradiție, actualitate, perspective, editori: Carmen Bal, Ioana Todor, Liana Tăușan, București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 2016, p. 240-247.
9. Cristina Bocoș, Specificul sistemului modal temporal propus de „Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii românești (1787)”, în Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, vol. coordonat de Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru, Pitești, Editura Universității din Pitești, 2016, p. 108-120.
10. Cristina Corcheș, Elemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæ, în volumul „Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamțu la 70 de ani”, Cluj-Napoca, Editura Scriptor și Editura Argonaut, 2015, p. 151-167.
11. Cristina Bocoș, Sistemul verbal-temporal propus de Gramatica românească (1828). O abordare pe înțelesul nativilor și nonnativilor, în Actele Conferinței aniversare 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, organizată de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească și de Institutul limbii române ca limbă europeană de la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 3-4 octombrie 2014, editori: Elena Platon, Antonela Arieșan, Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN:978-606-17-0647-1.
12. Cristina Corcheș, Evaluarea competenței de receptare adecvată a sensului unui mesaj oral sau scris non-literar, în Româna ca limbă nematernă (RLNM). Actele Conferinței de lansare a proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română minorităților naționale”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, p. 335-347.
13. Cristina Corcheș, Diana Roman, Difficulties in Teaching Romanian as L2. Direct and Indirect Object Doubling, în Acta Technica Napocensis, Series Languages for Specific Purposes, vol. 11, nr. 4/ 2011, p. 135-151)
14. Corcheș Cristina, The Future: Between Mood/Modality and Tense, în Studia Universitatis „Babeș-Bolyai”. Philologia, LV, 4, 2010, p. 195-205.
15. Cristina Corcheș, Diana Roman, Observations on the Regenerative Tendencies of Grammatical Structures: The Romanian Present Presumptive, în Logos Universality Mentality Education Novelty Section: Philosophy and Humanistic Sciences / Logos Universalitate Mentalitate Educaţie Noutate Secţiunea Filosofie şi Ştiinţe Umaniste (volum bilingv), Iași, Editura Lumen, p. 309-323. (BDI – Index Copernicus, RePEc, EconPapers)
16. Anton Goția, Cristina Corcheș, Sânt/ Sunt și paradigma verbului a fi, în „Dacoromania”, Serie nouă, XV, 2010, nr.2, p. 145-149.
b.) Coautor la volume de specialitate:

1. Cristina Bocoș, Diana Roman, Limba română contemporană: analiză morfosintactică şi gramatică normativă în 25 de teste-grile, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2017, ISBN 978-973-53-2126-0.
2. Platon, Elena (coord.), Anghel, Manuela, Arieșan, Antonela, Bocoș, Cristina, Boștenaru, Elena, Bratu, Anda, Fodor, Luminița, Radu, Anamaria, Roman, Diana, Sonea, Ioana, Tărău, Ștefania, Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Materiale audio pentru dezvoltarea competențelor orale în RLNM. A1, A2 și B1, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0554-2.
3. Platon, Elena (coord.), Anghel, Manuela, Arieșan, Antonela, Bocoș, Cristina, Boștenaru, Elena, Bratu, Anda, Fodor, Luminița, Radu, Anamaria, Roman, Diana, Sonea, Ioana, Tărău, Ștefania, Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Materiale video pentru dezvoltarea competențelor orale în RLNM. A1, A2 și B1, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0555-9.

c.) Autor de capitole în volume de specialitate:
1. Platon Elena, Vîlcu Dina (coord.) Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P6 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011.

d.) Autor de scenarii audio-video și fișe de lucru pentru nivelurile A1, A2, B1, B2 pe platforme e-learning: http://video.elearning.ubbcluj.ro/

e.) Teza de doctorat:
1. Cristina Corcheș, Sistemul verbal-temporal. Constante în gramaticile românești din perioada 1757-2010, Cluj-Napoca, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 2013.

f.) Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate:
1. Cristina Corcheș, LIMBA ROMÂNĂ – ABORDĂRI TRADIȚIONALE ȘI MODERNE. Actele colocviului internațional organizat de Catedra de limbă română și de Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 19 – 20 octombrie 2007, Argument de G.G. Neamțu, Ștefan Gencărău, Adrian Chircu, Editori: G.G. Neamțu, Ștefan Gencărău, Adrian Chircu, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, 517 p., în „Dacoromania”, Serie nouă, XV, 2010, nr.2, p. 176-179.
2. Cristina Corcheș, Bruno Mazzoni & Angela Tarantino (eds.) Geografia e storia de la civiltà letteraria romena nel contesto europeo, Tomo II, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2010, în Caietele Exchinox, vol 20, Literature in the Digital Age, p. 317-319.

Teaching

În perioada 2009-2017, în calitate de doctorand, asistent universitar asociat și asistent universitar titular, am predat, la Facultatea de Litere, Cursuri practice de gramatică normativă a limbii române, seminare de Limbă română contemporană. Fonetică și fonologie, seminare de Istoria limbii române. Noțiuni introductive și Istoria limbi române. Morfosintaxă istorică, precum și Cursuri practice de limba română (nivel A1, A2, B1, B2).

Prof. univ. em. dr. G. G. Neamțu

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Gramatica limbii române contemporane

Biography

• Gavrilă NEAMŢ/G. G. NEAMŢU (n. 1945) – doctor în filologie (1977), profesor universitar titular (1999-2011), conducător de doctorat în domeniul FILOLOGIE – limba română contemporană (din 2007), profesor emerit (2011-), la Departamentul de limba română şi lingvistică generală, Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai, din 2015 cadru didactic asociat la acelaşi departament.
• G. G. Neamţu face parte din vechea şi valoroasa generaţie a Şcolii clujene postbelice de gramatică a limbii române contemporane (M. Zdrenghea, D. D. Draşoveanu, G. Gruiţă, Şt. Hazi, V. Hodiş ş.a.), fiind un nume emblematic al acesteia, căreia de altfel i-a şi dat numele de şcoală de gramatică relaţională neotradiţională/sintagmatică relaţionistă.
• Cam tot ceea ce a scris ca gramaticiam profesionist se circumscrie acestui perimetru conceptual, unul imprimat ca spirit de cercetare gramaticală şi tinerilor/foarte tinerilor gramaticieni clujeni (foşti studenţi şi masteranzi, foşti şi actuali doctoranzi), continuând astfel, în contextul actual, o tradiţie de peste cincizeci de ani.
• Ca cei mai mulţi gramaticieni clujeni din generaţia sa, G. G. Neamţu a realizat cercetare individuală, doar accidental şi nesemnificativ pentru el a făcut parte ca membru din colective mai largi în realizarea unor proiecte naţionale/granturi de cercetare.
• Domeniile de interes/ariile de cercetare, coincidente în mare măsură cu cele practice, profesional-didactice, şi subordonate acestora, privesc aproape exclusiv gramatica limbii române contemporane, cu predilecţie problemele controversate ale acesteia, abordate de pe poziţia gramaticii relaţionale neotradiţionale. (De aici o anumită notă de spirit „contestatar” faţă de opinii larg împărtăşite.)
• Dintre contribuţiile relevante şi relativ cunoscute în domeniu (idei personale, idei ajustate, idei dezvoltate, idei contestate, abordări teoretice şi de analiză etc.), sunt de reţinut cele care se referă la următoarele segmente: predicativitatea, raportul dintre predicat şi subiect, clasificarea categorial-relaţională a atributului, „întrebările” în metalimbajul analizei gramaticale, tehnici de analiză a frazei, articolul şi determinarea, formele verbale nepersonale (supin şi participiu), morfosintaxa pronumelui posesiv semiindependent al (a, ai, ale, ale) şi a adjectivului pronominal posesiv, adjectivele pronominale de întărire, cuvintele relative (interogative) – exclamative, coordonarea disjunctivă, acuzativul timpului, adverbele (locuţiunile adverbiale) „atipice”, construcţiile deviante (prepoziţie + adjectiv), neutrul, relativele cumulante, dubla subordonare, formele cazuale vs formele procazuale, substantivele semiindependente/semisubstantivele, „diatezele”, subiectul zero, structura morfematică a pronumelor, confuzii vs disticţii în analiza gramaticală ş.a.
• Dintre gramaticienii clujeni, G. G. Neamţu este unul dintre numele cele mai des pomenite în lucrările de gramatică, mai cu seamă din ultimii douăzeci de ani, fie ele studii şi articole, fie lucrări mari de autor sau tratate academice recente, la care se adaugă numeroase teze de doctorat, publicate sau nepublicate.
• Profesorul clujean este membru în diferite comitete de redacţie ale unor reviste de specialitate: Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia Cluj-Napoca, Studia Universitatis Petru Maior, Series Philologia Târgu Mureş, Buletin Ştiinţific, fascicula de filologie, Universitatea de Nord, Baia Mare, Dacoromania (Institutul de Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu”, filiala Academiei Române, Cluj-Napoca), Perspective. Revistă de diactica limbii şi literaturii române Cluj-Napoca.
• În 1 aprilie 2002 primeşte Ordinul Naţional „Pentru merit” în grad de Cavaler, conferit de preşedintele României. La împlinirea vârstei de şaptezeci de ani i se dedică un masiv volum omagial (800 p.), Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice (Cluj-Napoca, Editura Scriptor şi Editura Argonaut, 2015), volum în care apar nume prestigioase de lingvişti de la aproape toate universităţile din ţară.
• În ultimii zece ani, în afara activităţilor didactice şi de cercetare, se ocupă în mod special de îndrumarea doctoranzilor şi promovarea tinerilor gramaticieni (referate şi recomandări în vederea publicării de către acestea, la diferite reviste şi edituri, a propiilor cercetări gramaticale – studii, articole, cărţi).
• Ca specialist în gramatică a participat în calitate de referent ştiinţific în numeroase comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat (Cluj-Napoca, Bucureşti, Baia Mare, Arad) şi, până la pensionare, în comisii de ocupare a posturilor didactice în învăţământul universitar: asistenţi, lectori, conferenţiari, profesori (Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Baia Mare, Arad, Oradea, Târgu Mureş).
• A ţinut conferinţe şi lecţii de gramatică în străinătate: Universitatea Aix-en-Provence (Franţa), 2008; Universitatea Sapienza – Roma (Italia), 2008, 2009, 2010; Comunitatea Europeană Luxembourg (Centrul de traducători români), 2011.

Publications

• Lucrări relevante în domeniul gramaticii:
a) cărţi de (unic) autor:
– Predicatul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
– Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.
– Teoria şi practica analizei gramaticale, Cluj-Napoca, Editura Excelsior, 1999 (ed. a II-a, Piteşti, Paralela 45, 2007; ed. a III-a, 2009; ed. a IV-a, 2014).
– Studii şi articole gramaticale, Cluj-Napoca, Editura Napoca Nova, 2014.
b) coordonator (1/3):
– Limba română pentru grupele de performanţă, clasele VII-XII, Cluj-Napoca, Dacia Educaţional, 2003.
c) editor (1/3):
– Limba română – abordări tradiţionale şi moderne, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009.
d) studii şi articole (necuprinse în Studii şi articole…):
– Implicaţiile paradigmaticului în relaţia binară interlexematică, în „Studies and articles” in Honour of Professor Mihai Mircea Zdrenghea on His 70th Anniversary, editors: Dorin Chira, Nicolae Mocanu, Cluj-Napoca, Editurile Scriptor şi Argonaut, 2016, p. 305-320.
– Statutul sintactic al lui al în coordonare, în „Magistri et alumni, amore scribendi. Studia”. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, coordonatori: Oliviu Felecan, Daiana Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 148-160.
– Observaţii privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în coordonare, în „Studii de filologie”. In Honorem Ştefan Găitănaru, volum coordonat de Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru, Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, 2016, p. 320-332.
– D. D. Draşoveanu, Un professore e una scuola di grammatica a Cluj, în „Romania Orientale”, Roma, Bagatto Libri, XXIX, 2016, p. 17-42.
– Acord adjectival sau flexiune cazuală simultană „atipică”?, în „Dacoromania”, XXI, 2016, nr. 1, p. 68-78.
– La position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans coordination, în „Studii de lingvistică”. Hommages a Ligia Stela Florea, 2016, vol. 6, p. 85-108.
– Câteva observaţii didactice şi tehnice privind analiza elementar a frazei, în „Dacoromania”, XXII, 2017, nr. 1, p. 7-36.
– Câteva consideraţii pe marginea căderii în dizgraţie a opoziţiei propoziţie vs frază, în „Omul de cuvînt”. In honorem Gheorghe Chivu. Volum editat şi Cuvînt înainte de Adina Chirilă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 426-437

Teaching

• De-a lungul anilor a predat ca profesor titular cursuri fundamentale nivel licenţă (Fonetică şi fonologie, Morfologie, Sintaxă, ultimul, ca succesor al lui D. D. Draşoveanu, predându-l şi la ora actală) şi cursuri masterale (Individualitatea gramaticală a limbii române între limbile romanice, curs predat şi în prezent, şi Probleme controversate de morfosintaxă a limbii române contemporane, ambele în cadrul masteratului Limba română în context romanic, al cărui fondator şi primul director a fost). În ultimii ani, inclusiv în calitate de cadru didactic asociat/pensionat, predă cursul special opţional Noutăţi morfosintactice în GALR 2005/2008 şi GBLR 2010.

Lect. univ. dr. Nicoleta Neșu

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Filosofia limbajului
 • Semiotică
 • Lingvistică generală

Biography

Absolventă a Facultății de Litere, UBB Cluj-Napoca, specializarea limba și literatura engleză-limba și literatura română (1994), masterat în studii europene (1995) și doctorat în filologie (2004), titular al cursului de Teoria textului și analiza discursului și al cursului de Semiotică, la Facultatea de Litere, UBB Cluj-Napoca, al cursului de Pragmatica si semiotica massmediei , la Facultatea de Studii Politice și Stiințe ale Comunicării, UBB Cluj-Napoca, precum și al cursurilor de Limba română pentru străini, în cadrul Facultății de Litere și Filosofie, Universitatea Sapienza, Roma, Italia și la Accademia di Romania in Roma. Profesor invitat la Institutul Pontifical Oriental al Vaticanului, între 2008 – 2012, în prezent, lector de schimb prin acord cultural la Universitatea Sapienza din Roma, Italia; autor a peste 50 de studii și articole de specialitate publicate în reviste din țară și din străinătate, ideator și coordonator al volumelor Romania culturale oggi (Roma, Bagatto libri Ed. 2008) si Il Romanzo romeno contemporaneo (Roma, Bagatto libri Ed. 2010), publicate prin sprijinul financiar al programului Publishing Romania al ICR București, autor al monografiei Textul politic – limite si deschideri semiotice (Cluj-Napoca, Ed. Casa cărții de știință, 2005) și coautor la Grammatica d’uso della lingua romena (Milano, Hoepli ed., 2014); domenii științifice de interes: filosofia limbajului, semiotică, lingvistică generală, pragmatică și comunicare, traductologie, limba română ca limbă străină, didactică-metodologia predării limbilor străine.

Publications

Monografii:
Textul politic – Limite şi deschideri semiotice, 2005, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca, 245 pag., ISBN 973-686-795-1
Grammatica dˊuso della lingua romena. Teoria ed esercizi, 2014, Ed. HOEPLI, Milano, Italia, 262 pag., ISBN 978-88-203-6003-0, (în colab. cu Valentina Negrițescu, co-autor)

Volume coordonate:
Limba română – perspective și puncte de vedere, 2016, Romania Orientale, nr. XXIX/2016, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, ISSN 1121-4015
La lingua come dimora, 2010, Atti del Convegno, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, ISSN 1121-4015
Lingua Rumena – Proposte Culturali per la Nuova Europa, 2008, Atti del Convegno, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, 390 pag., ISSN 1121 – 4015, coordonator (impreună cu L. Valmarin)

Studii și articole:
Limba română între limbă străină, limbă maternă și limbă etnică – studiu de caz, 2018, în vol. Limba română ca limbă străină. Metodologie și aplicabilitate culturală, P. Nanu, E. Ivancu ed., Turun Yliopisto, Turku, Finlanda, ISBN 978-951-29-7035-3, pp. 113 – 125
Predare și învățare la plural. Un experiment de predare a limbii române ca limbă străină, 2016, în revista Romania Orientale XXIX, Bagatto Libri ed., Roma, ISSN: 1121-4015, pp. 277 – 287
Elemente contrastive în gramatica practică a limbii române, 2016, în volumul Limba și literatura română. Perpective didactice, ed. Fl. Sâmihăian și M. Spătaru-Pralea, Editura Universității din București, ISBN 978-606-16-0795-2, București, pp. 103-109
Traducere și traduceri – două momente ale actului didactic în medierea lingvistico-culturală, 2016, în volumul Romanian Studies Today, nr. 1/2016, Editura Universității din București, pp. 25 – 31
On Translation in the Didactic Act of Teaching Romanian as a Foreign Language, 2015, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, nr. 4/2015, ISSN 1220 – 0484, pp. 113 – 123
Comunicare și traducere – aspecte ale actului didactic de predare a limbii române ca limbă străină, 2015, în Revista Columna-Finnish & Romanian Culture, University of Turku, Finlanda, nr. 21/2015, ISSN 0780-1262, pp. 133 – 141
Principii de filosofia limbajului în abordarea contrastivă a actului didactic de predare a limbilor străine, 2015, în volumul Înspre și dinspre Cluj. Contribuții lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamțu la 70 de ani, coord. Ionuț Pomian, edit. N. Mocanu, Ed. Scriptor, Argonaut, Cluj-Napoca, 2015, ISBN 978 – 606 – 8539 – 06 – 5 (Ed. Scriptor); ISBN 978 – 973 – 109- 519 – 6 (Ed. Argonaut), pp. 465 – 473
Exploatarea expresiilor idiomatice și a uzului metaforic al limbajului în procesul predării limbii române ca limbă străină, 2014, în volumul Abordări și cercetări didactice în domeniul disciplinelor filologice, editori: Florentina Sâmihăian și Mădălina Spătaru-Pralea, Editura Universității din București, , ISSN 2344-5998, ISSN-L 2344-5998, pp. 173-180
Premise de filosofia limbajului în didactica limbilor străine – studiu de caz, 2014, în volumul Variația lingvistică: Probleme actuale (I). Gramatică, Istoria limbii române, Filologie, Dialectologie. Ed. Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu, Ed. Universității, București, 2014, Vol. I – ISBN 978-606-16-0658-0, pp. 79 -85
Limba perfectă în epoca globalizării, 2013, în vol. Diaspora culturală românească – paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice, vol. îngrijit de D. Butnariu, E. Dănilă, A. Drăgulăbescu, O. Ichim, C. Maticiuc, Academia Română, ed. Alfa, 2013, ISBN 978-606-540-037-5, pp. 87 – 95
Limba ca locuire, 2013, în volumul Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diasporă, coord. Ofelia Ichim, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013, ISBN 978-973-703-953-8, pp. 181 – 191
Accente europene în lingvistica românească: Sextil Pușcariu, 2012, în Revista Romania Orientale XXV, Bagatto Libri ed. Roma, ISSN: 1121-4015, pp.134-149
La lingua come dimora o la costruzione del sè attraverso il linguaggio, 2010, în Revista Romania Orientale XXIII, Bagatto Libri ed. Roma, ISSN:1121 – 4015, pp. 9 – 20
Le texte iceberg et la perspective sémiotique de la typologie textuelle, 2010, în revista Studia Universitatis Babeş – Bolyai, seria Philologia, LV, nr.1, ISSN: 1220-0506, pp. 151 – 162
La sfida dell’Occidente, 2008, în volumul Romania Culturale Oggi, Bagatto Libri, Roma, Italia, a cura di Nicoleta Nesu, ISBN 978-887806-174-3, pp. 303 – 317

Teaching

Limba română contemporană (anul I, II, III nivel licență, anul I, II, master, Universitatea Sapienza, Roma, Italia)
Limba română pentru străini (Accademia di Romania, Roma, Italia)
Limba română pentru străini (Istituto Pontificio Orientale del Vaticano, Roma, Italia)
Laboratoare de traduceri – limbaje specializate (an I, II, III, Universitatea Sapienza, Roma)
Elemente de cultură şi civilizaţie românească (Accademia di Romania in Roma, ICR)
Teoria textului (anul III, modul lingvistic Litere, UBB);
Teorii ale limbajului (anul III, Litere UBB);
Semiotică (anul IV, opţional, toate secţiile, Litere, UBB);
Semiotica mass–mediei (anul II, Jurnalistică, UBB);
Semiotica textului (Master, Litere UBB);
Explorări în textologia contemporană (Master, Litere, UBB)

Lect. univ. dr. Cristian Pașcalău

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Lingvistica generală și semiotica
 • Lingvistica integrală
 • Lexicologia și semantica limbii române

Biography

Orientările mele în domeniul filologiei vizează cercetări de lingvistică generală și semiotică, precum și aspecte de normativitate în lexicologia și semantica limbii române, vizând preponderent abordarea din unghi filosofic-integralist a limbajului și rolul sensului în construcția de lumi textuale; multe din studiile mele sunt circumscrise acestei teme.
În perioada ianuarie – iunie 2010, am efectuat, în cadrul programului de doctorat, un stagiu de pregătire la Universitatea din Almeria, Spania, sub coordonarea prof. univ. dr. Jesus Gerardo Martinez del Castillo, realizând traducerea în română a studiului Lingüística del decir: el logos semántico y el logos apofántico, care reprezintă o corelare a concepției integraliste a lui Eugeniu Coșeriu cu filosofia lui Ortega y Gasset. Teza de doctorat, coordonată de prof. univ. dr. Mircea Borcilă, intitulată Forme textuale simple: premise constructive și operații semantice definitorii, în corelare cu studiul „Definiția enigmistică – un tip special de definire alternativă: mecanism semantic și schiță de tipologie”, publicat în volumul omagial dedicat profesorului G.G. Neamțu, pune bazele investigării, din unghi lingvistic-cultural integralist, a definiției figurative.
În perioada 2012-2014, respectiv 2014-2015, am fost membru în două proiecte cu finanțare europeană derulate sub egida Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească, având ca scop perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor, respectiv perfecționarea cadrelor didactice, din învățământul preuniversitar, care predau limba română minorităților naționale.
Totodată, dețin funcția de secretar al departamentului, calitate în care îndeplinesc o serie amplă de sarcini, precum tutorat pentru studenții anului I, mentorat și conducere, în cotutelă, de lucrări de diplomă, secretar în comisiile de înscriere, admitere și confirmare a candidaților la Facultatea de Litere, respectiv în comisia examenului de licență, întocmirea orarului departamentului, redactare și procesare de documente (fișele disciplinelor, vizite ARACIS, evaluarea activității de cercetare, planificarea examenelor, pliantul sesiunii științifice studențești etc.), organizare de conferințe și editare de volume științifice, promovare a ofertei educaționale a facultății / departamentului, responsabil de practica profesională a anului II, Română.

Publications

Traduceri
Jesús Gerardo Martínez del Castillo, Lingvistica rostirii: logosul semantic şi logosul apofantic. Cuvânt înainte, notă asupra ediţiei şi traducere de Cristian Paşcalău, Cluj-Napoca, Editura Argonaut & Scriptor, 2011, 251 pagini, ISBN: 978-973-109-267-6 (Argonaut); 978-606-92173-8-2 (Scriptor).
Îngrijiri de ediție
Liana Pop, Melania Duma, Cristian Paşcalău, Façons de parler.ro., Cluj-Napoca, Editura Echinox, 2011, 258 pagini, ISBN: 978-606-512-034-1.
Bogdan Herțeg, Avangarda filosofiei limbajului. Ediție, prefață și indice de Cristian Pașcalău, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2012, 268 pagini, ISBN: 978-606-526-092-4.
Ioan Bălaș, Pata de cerneală sau ezitantele iubiri (roman). Îngrijire de ediție, lectură, postfață și schiță bibbliografică de Cristian Pașcalău, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2015, 274 pagini, ISBN: 978-606-690-271-7.
Studii
Teofil Răchițeanu – Alizeul de dor sau năzuința de recuperare a sacrului, în Vatra, nr. 1-2, 2008, Târgu-Mureș, pp. 172-175.
Alterity and Discursive Metamorphoses of Newspeak, în Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologia. Cluj-Napoca: UBB, nr. 4, 2009, pp. 145-156, ISSN: 1220-0484.
Pentru o încercare de redimensionare semantică a tautologiei, în Studii de Știinţă şi Cultură. Arad: Universitatea de Vest Vasile Goldiş, anul V, nr. 3 (18), septembrie 2009, pp. 142-149, ISSN: 1841-1401.
Melania Duma, Cristian Pașcalău, Les stratégies de «définir» dans les mots croisés et le forum roumains, în Actas del XVII Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas, coordonatori Emili Casanova, Cesáreo Calvo Rigual, vol. 6, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2013, p. 451-462, ISBN 978-3-11-029984-7.
Universes Colliding: The Nature of Reality in Philip K. Dick’s Writings. Echinox Journal, Issue 26, 2014, p. 262-276, ISSN: 1582-960X (România), ISBN: 978-2-36424-236-4 (Franța).
Memory Transfixed by Images: A Cross-Cultural and Semiotic Approach to Chris Marker’s «Sans Soleil». Echinox Journal, Issue 28, 2015, p. 77-95, ISSN: 1582-960X (România), ISBN: 978-2-36424-234-0 (Franța).
The Death of Individual Freedom and Its Mass Effectsover the Young Generation in Roberto Faenza’s «H2S». Echinox Journal, Issue 29, 2015, p. 111-119, ISSN: 1582-960X (România), ISBN: 978-2-36424-042-1 (Franța).
Double-Crossing Images: Intentionality and Representation in the Work of M.C. Escher. Echinox Journal, Issue 31, 2016, p. 193-205, ISSN: 1582-960X (România), ISBN: 978-2-36424-044-5 (Franța).
Despre anglicisme, again, în volumul Limba română. Abordări tradiţionale şi moderne. Editori: G.G. Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 239-247, ISBN: 978-973-610-814-3.
Reprezentarea fractală a timpurilor discursive, în volumul Regards croisés sur le temps. Coordonatori: Alexandra Cuniţă, Flavia Florea, Oana-Maria Păunescu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 305-326, ISBN: 978-973-737-805-7.
El concepto de Dios y sus expansiones en el discurso filosófico y científico, în Coseriu – perspectives contemporaines: Actes du deuxieme colloque international d’etudes coseriennes COSECLUS 2009, 23-25 septiembre, Cluj-Napoca, Roumanie, Tome II, Presa Universitară Clujeană, 2014, p. 110-129.
Omul pășind într-un altfel de cosmos. Valențe semiotice ale interacțiunii ființei umane cu forme spațiale inteligente în filmografia lui Andrei Tarkovski, în Dialogul slaviștilor la începutul secolului al XXI-lea, Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, anul IV, nr. 1, 2015, p. 384-400, ISSN 2284-9720.
„Denumiri de pești în Lexiconul de la Buda (1825)”, în Adina Chirilă (editor), Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Definiția enigmistică – un tip special de definiție alternativă. Mecanism semantic și schiță de tipologie, în Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu (ed.), Înspre și dinspre Cluj: contribuții lingvistice – omagiu profesorului G.G. Neamțu la 70 de ani, Cluj-Napoca: Argonaut & Scriptor, 2015, p. 516-526.
Paradoxul referențial în microromanul urmuzian Pâlnia și Stamate, în Anamaria Curea, Cristiana Papahagi, Monica Fekete, Sandală Moraru, Veronica Manole (ed.), Discours en présence: hommage à Liana Pop, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2015, p. 453-465.

Teaching

LLR4121 Limba română contemporană – Semantică (seminar)
LLY1001 Lingvistică generală (seminar)
LLY1120 Gramatica normativă a limbii române (curs practic)
LLY3024 Practică profesională (I)
LLY4024 Practică profesională (II)
LLY6002 Semiotică și știinţele limbajului (seminar)
LMR2135 Dinamica istorică a limbii române literare (curs și seminar)
LMR2239 Seminar de cercetare şi elaborare a disertaţiei

Lect. univ. dr. Eugenia Bojoga

Departamentul de limbă română și lingvistică generală

Domenii de interes:

 • Lingvistică generală
 • Sociolingvistică
 • Tipologia limbilor romanice
 • Istoriografia lingvistică

Biography

Domeniile mele de interes cuprind lingvistica generală, sociolingvistica, tipologia limbilor romanice, istoriografia lingvistică, precum și predarea limbii române studenților străini. O altă arie importantă a specializării mele se referă la istoria și statutul actual al limbii române în Republica Moldova. Luând ca fundament teoretic concepția lingvistică a lui Eugeniu Coșeriu, am aplicat principiile sale metodologice în sfera semanticii și a sociolingvisticii. Toate aceste aspecte se regăsesc în studiile și publicațiile mele.

În teza de doctorat, coordonată de Prof. Dr. Mircea Borcilă, intitulată Lingvistică  și ideologie. Receptarea operei lui Eugeniu Coseriu în fosta U. R. S. S., am urmărit impactul pe care l-a avut ideologia marxistă în domeniul științei limbajului din această țară și strategiile de asimilare și preluare a lingvisticii occidentale, Coseriu fiind luat ca exemplu prototipic în acest sens. Pornind de la aceste premise, m-am ocupat totodată de receptarea concepției lui F. de Saussure în țările din Est și de traducerea Cursului de lingvistică generală în limbile respective.

Am beneficiat de mai multe stagii de cercetare în Spania și Germania, activitatea mea focalizându-se asupra contribuției Școlii lingvistice de la Tübingen la dezvoltarea gândirii lingvistice europene.

Am făcut parte din mai multe proiecte internaționale, am fost profesor invitat  la Universitatea din Viena și am predat limba română la Universitatea Carolină din Praga, la Universitatea Orientală din Napoli, iar în prezent sunt lector de română la Institutul Pontifical Oriental (PIO, Vatican).

În calitate de președinte al Asociației cultural-științifice ”Eugeniu Coseriu” am organizat mai multe ediții ale Școlii de vară de lingvistică, precum și cel de-al II Congres Internațional Coseriu, fiind și co-editoare a volumelor cu lucrările respective.

Publications

Volume

 1. Eugenia Bojoga, Libuse Valentova (ed.), Primul Simpozion internaţional de studii româneşti din Cehia. První mezinarodní symposium české rumunistiky, Praga, Libri, 2006.
 2. Eugenia Bojoga, Oana Boc, Cornel Vîlcu (ed.), Eugenio Coseriu: Perspectives contemporaines. Vol. I. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2013.
 3. Eugenia Bojoga, Limba română – ”între paranteze”? Despre statutul actual al limbii române în Republica Moldova, Chişinău, ed. Arc, 2013.
 4. Eugenia Bojoga, Oana Boc, Cornel Vîlcu (ed.), Eugenio Coseriu: Perspectives contemporaines. Vol. II. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2014.
 5. Cornel Vîlcu, Eugenia Bojoga, Oana Boc (ed.), Școala coșeriană clujeană. Contribuții. Volumul I. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2016.

Studii

 1. Le roumain de Moldavie et ses problèmes. Les réflexions « froides » d’Eugenio Coseriu sur un sujet « incendiaire », in Gerda Haßler & Thomas Stehl (ed.), Kompetenz – Funktion – Variation. Linguistica Coseriana V. Beiträge der internationalen Tagung an der Universität Potsdam, 8.–10. Oktober 2015. Frankfurt et al.: Peter Lang Verlag 2017, 344-369.
 2. Nevoia de îndumnezeire a omului ca temă literară, in ”Fundamente creștine ale culturii române și europene. 12-15 mai 2016. Colocviu închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta”, Caietele de la Putna, 10, X – 2017, editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2017, p. 187-194.
 3. Vocabularul reprezentativ al limbii române – punct de reper în stabilirea inventarului lexical al RLS (nivelurile A1 și A2), in Cristina Varga (ed.) Multimodal Approaches in Language Learning / Perspective Multimodale în Predarea Limbilor Străine. Volum Clipflair 2016 / 2017, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, p. 99-124.
 4. Eugeniu Coșeriu despre așa-zisa limbă moldovenească, in Inna Negrescu, Ludmila Șimanschi (ed.), Filologia modernă: realizări și perspective în context european. Academia de științe a Moldovei. Institutul de Filologie, Chișinău, 2017, p. 29-40.
 5. Coseriu și Saussure. Repere exegetice ”clasice” și actuale, in C. Vîlcu, E. Bojoga, O. Boc (ed.), Școala coșeriană clujeană. Contribuții. Volumul I. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2016, p. 149-175.
 6. 50 years since the Western publication of the study Rumänische Sprache und Literatur in Bessarabien und Transnistrien by Klaus Heitmann, in Linguistic and Cultural Contacts in the Romanian Space – Romanian Linguistic and Cultural Contacts in the European Space, proceedings, Iaşi, 16–18 September 2015, edited by Luminiţa Botoşineanu, Ofelia Ichim and Florin-Teodor Olariu, Roma, Aracne Editrice, 2016, p. 21-34.
 7. Legenda mankurtului – prototip al ștergerii memoriei identitare în spațiul ex-sovietic, in Caietele de la Putna, 9, IX – 2016, editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2016, p. 142-152.
 8. «’Lehr-und Wanderjahre’. Il periodo italiano nella biografia intellettuale di Eugenio Coseriu», in V. Orioles, R. Bombi (eds.). Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu. Beyond Saussure. Eugenio’s scientific legacy. Atti del IV Convegno Internazionale degli Studi di Udine, 1-2 ottobre 2013. Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, p. 35-55.
 9. Limbă română sau „moldovenească? O perspectivă sociolingvistică asupra controversei actuale din Republica Moldova, in I. Pomian, N. Mocanu (ed.), Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice. Omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, Cluj, Scriptor şi Argonaut, 2015, p. 107-123.
 10. Jertfa intelectualilor basarabeni pentru păstrarea limbii române, in ”Jertfă şi creaţie. 18-20 septembrie 2014. Colocviu închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta”, în Caietele de la Putna, editura Nicodim Caligraful, Mănăstirea Putna, 2015, p. 162-182.
 11. Sub semnul lui Cioran. Traduceri din opera cioraniană în limba italiană, in Viaţa românească, nr. 9, 2015, p. 74-84.
 12. Componenta italiană a biografiei intelectuale a lui Eugeniu Coșeriu, in S.-M. Ardeleanu, I.-C. Coroi, D. Finaru (eds.), Limbaje si comunicare. XIII. Dinamica limbilor si literaturilor in epoca globalizarii. Colocviul international de Stiinte ale limbajului Eugeniu Coseriu. Editia a XIII-a, Suceava, 16-18 oct. 2015, Casa editoriala Demiurg. Iasi, 2015, p. 13-36.
 13. Manuale de limba română publicate în Basarabia între anii 1812-1918, in E. Platon, A. Arieşan (ed.), Actele conferinţei aniversare 40 de ani de limba română ca limbă  străină la UBB. 1974-2014, organizată de Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească de la Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, 3-4 octombrie 2014, Cluj, Casa Cărţii deştiinţă, 2014, p. 188-208.
 14. Eugenio Coseriu et l École linguistique de Tübingen, in E. Bojoga, O. Boc, C. Vîlcu (eds.), Eugenio Coseriu: Perspectives contemporaines. Vol. II. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2014.
 15. Pătrunderea studiului ’Sincronie, diacronie și istorie’ de E. Coseriu în lingvistica din fosta U.R.S.S., in Quaestiones Romanicae. Colocviul international ’Comunicare si cultura in Romània europeana’. Editia a II. 24-25.09.2013. Jate Press, Szeged, 2013, p. 257-270.
 16. Coseriu war ein attraktiver Lehrer sau Eugeniu Coşeriu în memoria discipolilor săi, in ”Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Bucureşti, Tom, L1, 2011, p. 21-33.
 17. Identitatea refulată a basarabenilor şi limba „moldovenească”, în V. Boari, S. Gherghina, R. Murea (ed.) Regăsirea identităţii naţionale, Iaşi, Polirom, 2010, p. 232-277.
 18. ’Limba de stat’ sau deruta identitară reflectată în denumirea limbii în Republica Moldova / ’Státní jazyk’ aneb identitární zmatek v Moldavské republice projevující se v názvech jazyka », in L. Valentova (ed.) Ipostaze ale identității românești / Podoby rumunské identity, Praga, Ústav románských studií FFUK, 2010, p. 99-113.
 19. Zentrum und Peripherie in der rumänischen Literatur der Republik Moldau, in M. Huberty, M. Mattusch (Hrsg.), Rumänien und
 20. Europa. Transversale, Berlin, Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2009, p. 291 – 322.
 21. Dílo Mircei Eliada v překladech du ruštiny, in Libuše Valentová (ed.), Mircea Eliade v evropském kontextu,  Praha, Univerzita Karlova, 2009, p. 97 – 107.
 22. Conceptualizarea lui Dumnezeu în limbile română, spaniolă şi cehă, in G. G. Neamţu, Şt. Gencărăru, A. Chircu (eds.), Limba română – abordări tradiţionale şi moderne. Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 325-335.
 23. Limba română – – un tabu? sau despre conştiinţa metalingvistică a vorbitorilor din Rep. Moldova, in E. Tămâianu-Morita, M. Ulrich (ed.), Limbaj primar şi metalimbaj, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 175-208.
 24. L’évolution des normes linguistiques du roumain dans la République de Moldavie, in C. Sinner (ed.), Norm und Normkonflikte in der Romania, München, Peniope, 2005, p. 212-243.
 25. Valorizarea lexematicii in doua contexte diferite: fosta U.R.S.S. si Spania, in Gh. Popa (ed.), “Un lingvist pentru secolul XXI”, Chisinau, Editura Stiinta, 2002, p.18-30.
 26. La contribución de D. Copceag a la elaboración de una tipología general de las lenguas románicas, in ”Estudis romànics”. Vol. XXX, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008, p. 225-232.
 27. L’immaginario politico sovietico e la situazione attuale della lingua rumena nella Repubblica di Moldova, in L. Valmarin, N. Nesu (eds.), La lingua rumena: proposte culturali per la nuova Europa, in ”Romania Orientale”, Roma, Bagatto Libri, 2008, p. 184-204.
 28. La aceptación de “Sistema, norma y habla” de E. Coseriu en la lingüística soviética, J. Gerardo Martinez del Castillo (eds.), „Eugenio Coseriu in memoriam”, Granada Lingvistica, Granada, 2005, p. 21-51.
 29. Les discussions sur la norme dans la linguistique soviétique et la théorie d’Eugenio Coseriu, in ”Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia”, XLVI, Nr. 4, 2006, p. 109-126.
 30. La typologie des langues romanes dans la vision de D. Copceag, in ”Revue de Linguistique Romane”, publiée par la Société de linguistique romane. Tome 67, 2003, p. 549-556.
 31. La théorie d’Eugenio Coseriu et la linguistique soviétique,  in ”Plurilinguismo. Contatti di lingue e culture”. Università degli Studi di Udine. Centro Internazionale sul plurilinguismo. Nr. 10, 2003, p. 323-344.

 

Traduceri

 1. Eugeniu  Coșeriu, Introducere în lingvistică, traducere din limba spaniolă de Eugenia Bojoga, Cluj, Echinox, 1999.
 2. Eugeniu  Coșeriu, Lecții de lingvistică generală, traducere din limba spaniolă de Eugenia Bojoga, Chișinău, ed. ARC, 2000.
 3. Boris Gryois, Stalin – opera de artă totală. Cultura scindată din Uniunea Sovietică, traducere din limba rusă, colaționată cu versiunea germană, Cluj, Idea Design & Print, 2007.

Teaching

 • LLY1001 – Lingvistică generală (curs)
 • LLY1001 – Lingvistică generală (seminar)
 • LMR1127- Individualitatea limbii române între limbile romanice (fonetică, morfosintaxă, lexic)
 • LLY6002 – Semiotică și știinţele limbajului (curs)
 • LLY6002 – Semiotică și știinţele limbajului (seminar)
 • LLR4121 – Limba română contemporană – Semantică (curs)
 •     Sociolingvistică
 •     Inițiere în metodologia de cercetare științifică
 •   Analiza discursului, Tendinţe actuale  în lingvistica romanică
 •   Individualitatea limbilor romanice (spaniola și italiana)
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy