Catedra de limba şi literatura engleză îşi leagă existenţa de reînfiinţarea Universităţii „Regele Ferdinand“ în anul 1919 când a funcţionat ca Lectorat de engleză în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie de atunci. Ca şef de catedră a fost numit profesorul Petre Grimm, un eminent om de cultură şi prestigiu naţional şi internaţional. După perioada Dictatului de la Viena, când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu, profesorul Mihail Bogdan, fostul asistent al lui Petre Grimm, a fost numit ca şef al Catedrei de engleză în anul 1945.

In timpul regimului comunist, în anii 1950, catedra a fost desfiinţată, singura care a mai rămas completă fiind cea de la Universitatea din Bucureşti. In Cluj, în cadrul celor doua universităţi de atunci, „Victor Babeş“ şi „Bolyai Janos“, ramase ca rezultat al sciziunii universităţii clujene iniţiale, existau totuşi câte o catedra mica de engleză. După reunificarea celor doua universităţi într-o instituţie unitară numită Universitatea „Babeş-Bolyai“, engleza nu mai forma singură o catedra ci era inclusă în cadrul Catedrei de limbi germanice. In această perioadă s-au remarcat numeroase personalităţi academice ca de exemplu Margareta Quittner, Eva Semlyen, Sinka Zoltan. Primii şefi de catedra au fost profesori de germană, până când Mihai Bogdan a redevenit şef de catedra în 1959. Profesorul Mihail Bogdan a fost unul din cei mai apreciaţi anglişti de după cel de-al doilea război mondial – fiind expert în fonetică şi fonologie, în studii literare, ca de exemplu despre Shakespeare, Wilde şi Shaw, dar şi traducător de valoare din română în engleză al lui Blaga şi Rebreanu cât şi din engleză în română al lui Herbert Smith, Roy MacGregor Hastie si G. B. Shaw. Ca şef de catedra şi-a adus o valoroasă contribuţie la creşterea cantitativă si calitativă a catedrei, aceasta devenind a doua din ţară după cea din Bucureşti.

Anii 1960, 1970 şi 1980 au fost ani când, în ciuda numeroaselor dificultăţi, cele mai multe fiind de ordin ideologic, predarea englezei ca si a altor limbi occidentale au luat totuşi un avânt considerabil, beneficiind atât de cadre didactice străine din Marea Britanie şi din SUA cât şi de posibilităţi de perfecţionare a profesorilor români în străinătate. In cadrul catedrei s-a înfiinţat o bibliotecă independentă cu publicaţii şi cărţi americane. In această perioadă şefi de catedră demni de menţionat au fost profesorii Sever Trif şi Ileana Galea. După 1990 engleza a devenit una din cele mai căutate limbi, ceea ce a dus la înfiinţarea a numeroase catedre de engleză în România.

Membrii departamentului

Conf. univ. dr. Adrian Papahagi

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Old, Middle and Early Modern English language and literature
 • Manuscript Studies

Biography

Publications

Books
Wyrd. Ideea destinului în literatura engleză veche, Cluj: Eikon, 2014.
(ed.), Vocabularul cărții manuscrise, Bucharest: Editura Academiei Române, 2013.
Boethiana Mediaevalia. A Collection of Studies on the Early Medieval Fortune of the Consolation of Philosophy, Bucharest: Zeta Books, 2010.

Articles
‘An Eleventh-Century Fragment of the Opus imperfectum in Matthaeum in Beneventan Script (Cluj, Biblioteca Academiei Române, Cod. lat. 8, Fol. 72)’, Mediaeval Studies 78 (2016), 277-83.
‘Gothic Script and Humanistic Fashion in Fifteenth-Century Oradea: the Palaeography of John Vitéz’s Book of Letters (Vienna, ÖNB, Cod. 431)’, Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in Humanities 21 (2016), 5-14.
‘”Qui scripsit scripta, manus eius sit benedicta”: Scribes and Colophons from Medieval Transylvania’, Transilvania 4-5 (2016), 2-15.
‘More Ado about ‘Nothing’ in King Lear’, Shakespeare in Elysium: Romanian Afterlives, The Annals of Ovidius University Constanța: Philology Series 27 (2016), 155-170.
‘Alexander and Beowulf’, in Alexander the Great: History, Image, Interpretations, ed. Alexandru Cizek, Mianda Cioba, Dan-Tudor Ionescu, Bucharest: Ed. Universității din București, 2016, 151-76.
‘Wið His Wyrd in the Old English Monasteriales Indicia’, Notes & Queries 62.4 (2015), 511-13.

Teaching

The History of English Literature, from Caedmon to Shakespeare (LLE 1161/1261)
Shakespeare (LLE 2161)
Latin Palaeography, Codicology (LLE 5122/5222)
The History of the English Language (LLE 6221)
Medieval Irish Culture (LME 1118)
Codicology (Diplôme Européen d’Études Médiévales-FIDEM)

Lect. univ. dr. Adriana Todea

Departamentul de Limbă și Literatură Engleză

Domenii de interes:

 • Gramatică generativă
 • Istoria limbii engleze
 • Sociolingvistică

Biography

Dynamic and resourceful teaching professional, who teaches Linguistics and general English, excellent organiser who effectively collaborates with students and fellow teachers. Key strengths include a comprehensive teaching approach to difficult areas of Linguistics, active researcher in Generative Syntax, experience and expertise in language testing & evaluation, European and institutional language policies, and CEFR European standards for teaching and assessment.
Defended PhD thesis with summa cum laude in 2009, at Babeş-Bolyai University, in the field of Theoretical linguistics on Non-finite and Small Clauses in English and Romanian.
Director of the EAQUALS-accredited ALPHA Language Centre of the Faculty of Letters, which provides, to both students and the general public, non-curricular language courses and CEFR- calibrated language examinations and certificates.
Other academic interests:
Gender studies: two papers published in 1999 and 2000
Mythology, History of religions: no published work
Jane Austen’s life and works: no published work

Publications

Selection of published work:
• PRO Control and Its Syntactic Architecture in English and Romanian, CASA CARTII DE STIINTA, CLUJ-NAPOCA, 2015
• “Developing an Analysis Grid for B1/B2 Reading Tasks and Items” in Studia Philologia nr. 2/ 2017, pp.167-182

Teaching

Currently employed as lecturer at the English Department of the Faculty of Letters with a teaching load of undergraduate intro courses in Generative grammar, Semantics, History of English language, Sociolinguistics (Language and culture) and MA courses in Generative syntax (Theoretical models in minimalist syntax) and Sociolinguistics (Language and gender: conversational rituals.)

Lect. univ. dr. Octavian More

Departamentul de Limbă și Literatură Engleză

Domenii de interes:

 • Poezia modernă
 • Literatura canadiană
 • Proza victoriană

Biography

Octavian More (Ph.D., Babeș-Bolyai University, 2010) is lecturer in the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca.
His main research interests include modernist poetry (in particular, the connection between philosophy, scientific theories and poetic imagination in the first decades of the 20th century), Canadian literature as a space of intersections and cross-cultural influences, Victorian prose and its social, economic, intellectual underpinnings and the study of meaning in popular culture (with special emphasis on contemporary pop/rock musical scene). He is the author of a series of articles on these subjects, published both in Romania and abroad, and has also participated in a number scientific conferences, seminars and workshops.
His current efforts (as of February 2016) include revising the manuscript of his Ph.D. thesis on Wallace Stevens’s epistemological poetry (to be published later this year) and preparing two articles, on the fluid character of Alice Munro’s story-telling fiction, respectively, the Utilitarian ethos and the bourgeois virtues in Charles Dickens’s Hard Times.
Octavian More is member of the Central European Association for Canadian Studies and the Romanian Society for English and American Studies.

Publications

SELECTED PUBLICATIONS
More, Octavian, “Notes toward a Supreme Desire: Wallace Stevens, Poetry, and the World as Malheur”, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia, LX.1. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2015. 179 – 195.
More, Octavian, “‘No One Has Ever Said That It Is to Be Easy’ – Metaphors of Place as Metaphors of Life in Alistair MacLeod’s Short Fiction”. Constructions of Identity VII. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2014. 245-256.
More, Octavian, “Of ‘dotted lines’ and ‘fluid borders’: Representations of ‘space’ in Anglo-American modernist poetry”, TOPOS. Bilingual Journal of Space and Humanities, 2. Veszprém: Egyetemi Kiadó, Pannon Egyetem, 2013. 73-87.
More, Octavian, “Surorile Brontë: între tradiţie şi inovaţie” (The Brontë Sisters: Between Tradition and Innovation), De la victorianism la postmodernism. In memoriam Ileana Galea, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2013. 115-131.
More, Octavian-Paul, “Dialektika Lokalnogo Ta Translokalnogo v Poezii Vollesa Stevensa” (The Dialectic of Local and Trans-Local in Wallace Stevens’s Poetry), transl. Anya Stembkovska, Amerikanski Literaturni Studii v Ukraini 5/6, Kiev: Fakt, 2010. 94-113.

Teaching

Octavian More has taught courses, seminars and practical courses in a number of subjects, including English Phonetics and Phonology, Translations, Essay Writing/Composition, Text Interpretation, Victorian Literature and Canadian Literature. In 2005 he was visiting professor at the University of Nevada, Reno, USA, where he taught undergraduate-level courses (Composition; Introduction to Language and Literature) and delivered lectures on American Modernist poetry and the Brontë sisters. In 2013 he taught at the University of Pannonia, Veszprém, Hungary, within the Erasmus programme.

Asist. univ. dr. Alex Ciorogar

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Teorie literară contemporană
 • Gândirea ecologică
 • Romantismul englez
 • Studii auctoriale
 • Retorică
 • Hermeneutică

Biography

Having received a Ph.D. in Comparative Literature, Alex Ciorogar is the current director of Echinox and the owner of OMG Publishing. “From Somaesthetics to the Stylistics of Existence: Styles of Reading, Ways of Living” in Anna Budziak, Katarzyna Lisowska, Jarosław Woźniak (eds.), Literature, Performance, and Somaesthetics: Studies in Agency and Embodiment, Cambridge Scholars Publishing (Newcastle upon Tyne, 2017). “Beyond Print and Invisibility. ‘Translatorship’ in the Age of Digital Globalization” in Maria Sass Hrsg, Vlad Pojoga, Ștefan Baghiu (eds.), The Culture of Translation in Romania/ Übersetzungskultur und Literaturübersetzen in Rumänien, Peter Lang Publishing Group (Bern, 2018), and “The Ecology of Authorial Ascension” in French Studies Bulletin (Oxford University Press), Volume 41, Issue 154, Summer 2020 are just some of his most recent publications. He is a member and the regional liaison for SHARP Romania. He won a Gladys Krieble Delmas Foundation Grant and a COST Scholarship Grant.

Publications

Books published as co-author/editor:

1. Ciorogar, Alex (coord.), Postumanismul, Editura Tracus Arte, București, 2019.
2. Ciorogar, Alex, Alex. Cistelecan (eds.), Ce mai rămâne din mai 68?, Editura Fractalia, București, 2018.
3. Ciorogar, Alex & Ovidiu Pecican (eds.), Cantemiriade. Descifrări din Istoria ieroglifică, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014.
4. Ciorogar, Alex & Ovidiu Pecican (eds.), Cantemir și ieroglifele. Descifrări cantemiriene, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014.

Chapters in Romanian Books (selection):

1. Ciorogar, Alex, „Noua poezie nouă. Dincolo de douămiism” în Cosmin Borza & Ștefan Baghiu (coord.) Antologiile Revistei Cultura. Vol. 2. Dosare tematice, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2018.
2. Ciorogar, Alex, „Marfă” în Studii de literatură română recentă. Istoria postmodernismului prin antologii. vol. 3, coord. Gheorghe Perian, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2018.
3. Ciorogar, Alex, „Către o cultură a memoriei: de la individual la colectiv” în Memorialistica romînească: între documentul istoric și obiectul estetic, coord. de Bogdan Crețu, Ofelia Ichim, Marius-Radu Clim, Editura Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2018.
4. Ciorogar, Alex, The New Theory of Litvistics, http://cncsis.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/Bplus_partial_2011(1).pdf,
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_engleza.htm, Annals of The University of Craiova, Series: Philology, English, No. 1, 2013, B+, CNCSIS, 2013, P.35-48.
5. Ciorogar, Alex, „Dimitrie Cantemir. Istoria si istoriografia ieroglifica” în Hieroglife si animale. Descifrari cantemiriene, GRINTA, CLUJ-NAPOCA, Editor: Ovidiu Pecican, 2012, P. 9-29.
6. Ciorogar, Alex, „Folclorul și muzica astăzi – Studiu de caz: Formația Negură Bunget” în Antropologie si studii culturale. Perspective actuale, EDITURA MEGA, CLUJ-NAPOCA, Editor: Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu, 2012, P. 281-302
7. Ciorogar, Alex, „Timp și narațiune în «Istoria Ieroglifică»” în Cantemir și ieroglifele. Descifrări cantemiriene, vol. II, volum coordonat de Ovidiu Pecian și Alex Ciorogar, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, pp. 11 – 46.
8. Ciorogar, Alex, „Descifrarea ieroglifei cantemiriene” în Cantemiriade. Descifrări din Istoria ieroglicică, vol. III, volum coordonat de Ovidiu Pecian și Alex Ciorogar, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014, pp. 7 – 18.
9. Ciorogar, Alex, „Formula BAS” în Ștefan Baghiu, Cosmin Borza (coord.), Antologiile Revistei Cultura. Volumul 3: Criticii literari 2005-2017. Estetici, ideologii, tendințe, vol. 3, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2019.
10. Ciorogar, Alex, „Protestele subiectivității” în Ce mai rămâne din Mai 68?, Alex. Cistelecan & Alex Ciorogar (coord.), Editura Fractalia, București, 2018.
11. Ciorogar, Alex, „Momente din viața noastră” în Ovidiu Pecican (coord.), Club Rebreanu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018.
12. Ciorogar, Alex „Postumanismul poetic românesc” în Postumanismul, (coord. Alex Ciorogar), Editura Tracus Arte, București, 2019.
13. Ciorogar, Alex, „Love & Marriage” în Antologiile Revistei Cultura. Volumul 3: Criticii literari 2005-2017. Estetici, ideologii, tendințe, vol. 3, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2019.
14. Ciorogar, Alex, „Tehnici de eschivare” în Antologiile Revistei Cultura. Volumul 3: Criticii literari 2005-2017. Estetici, ideologii, tendințe, vol. 3, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2019.
15. Ciorogar, Alex, „În loc de prefață. Întoarcerea «lecturii teoretice»: între postcritică și postumanism” în Alex Ciorogar (coord.), Postumanismul, Editura Tracus Arte, București, 2019.

Articles indexed in international databases (selection):

A. Book Reviews:

1. Ciorogar, Alex, Fătu-Tutoveanu, Andrada and Álvarez Jarazo Rubén (Eds.), Press Propaganda And Politics. Cultural Periodicals in Fracoist Spain and Communist Romania, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013 în Caietele Echinox, vol. 26, 2014, P.399 – 400.
2. Ciorogar, Alex, Giovanni Magliocco, Il circolo letterario di Sibiu. Manierismo e poetica del mito nell`opera di Radu Stanca, ARACNE Publishing House (1st edition), Rome, November, 2012 în Caietele Echinox, vol. 25, 2013, P.324 – 325.
3. Ciorogar, Alex, Mihaela Mudure (ed.), Mary Wollstonecraft: Reflections and Interpretations, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2014, CAIETELE ECHINOX, CNCSIS B, vol. 30, p. 386-389.
4. Ciorogar, Alex, Text în „Authorhsip Contested” în Authorship Journal, Vol. 5, No. 2 (2016).
5. Ciorogar, Alex, Metacritic Journal Sam KNOWLES, Travel Writing and The Transnational Author, Palgrave Macmillan, New York, ISBN 978-1-349-46174-5, IX, 244 pages, 2014, in Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, Non-themed issue, 2.2 (December 2016).
6. Ciorogar, Alex, Steven Tötösy de Zepetnek (ed.), Digital Humanities and the Study of Intermediality in Comparative Cultural Studies, Purdue Scholarly Publishing Services, ISBN: 978-1- 62671-002-3 (ePDF ISBN: 978-1-61249-315-2), 383 pages, 2013, în Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, 1.1 (October 2015).
7. Ciorogar, Alex, Text în Authorhsip Journal „Literary Careers in the Modern Era”, Vol 6 No 1 (2017).
8. Ciorogar, Alex, Mihaela Gligor (ed.), Mircea Eliade Between The History of Religions and The Fall Into History, Cluj-Napoca UniversityPress, 2012, CAIETELE ECHINOX, Categ CNCSIS B, Vol. 27, 2014, P.331 – 333.
9. Ciorogar, Alex, Robin van den Akker, Alison Gibbons, Timotheus Vermeulen (eds.), Metamodernism. Historicity, Affect, and Depth After Postmodernism, Rowman & Littlefield, London – New-York, 2017 în The Comparatist, 2019, vol. 43.

B. Articles:

1. Ciorogar, Alex, „De la singularitate la multiplicitate” în Dacoromania Litteraria, nr. 3, 2016.
2. Ciorogar, Alex, TIME AND NARRATIVE: READING IAN MCEWAN’S ATONEMENT, în Philobiblon, vol. xxi, no-2, 2016.
3. Ciorogar, Alex, A HERMENEUTICAL READING OF A POSTMODERN BRITISH NOVEL. TIME AND NARRATIVE IN DAVID LODGE’S “THINKS…” în STUDIA UBB PHILOLOGIA, LXII, 2, 2017, p. 213 – 223 (RECOMMENDED CITATION)
DOI:10.24193/subbphilo.2017.2.15
4. Ciorogar, Alex, „Înălțarea autorului și noțiunea expandată a subiectului creator: noi definiții ale auctorialității mondiale în epoca globalizării digitale” în Annales Universitatis Apulensis Philologica, 2017.
5. Ciorogar, Alex, „From Rhetorics to Sociology: Authorship Figures in Contemporary Narratology” în Revista Transilvania, Sibiu, nr. 4, 2018.
6. Ciorogar, Alex, „The Power of Authorship: From Text-Function to Context-Position” în Revista Transilvania, Sibiu, nr. 11-12, 2018.
7. Ciorogar, Alex, „Petre Grimm și începuturile anglisticii în România” în Caiete Critice, nr. 9 (383), Septembrie 2019, ISSN: 1220-6350, ISSN (on-line): 2285-5041
Revistă indexată CNCS, Scipio, Erihplus, pp. 68-74.
8. Ciorogar, Alex, „Authorship Studies and Romanticism” în Studia Philologia UBB, nr. 4, 2019.
9. Ciorogar, Alex, „The Ecology of Authorial Ascension” în French Studies Bulletin, Volume 41, Issue 154, Summer 2020, pp. 19-25, https://doi.org/10.1093/frebul/ktaa001; published 28 February 2020.
10. Ciorogar, Alex, „Teorii și ipostaze ale auctorialității în epoca globalizării digitale. Partea I (1980-2020)” / Theories and Practices of Authorship in The Age of Digital Globalization. Part I (1980-2020)” în Revista Transilvania, nr. 5, 2020, ISSN: 0255 0539, pp. 42-48.
11. Ciorogar, Alex, „Statutul controversat al subiectivității contestatare/The Controversial Status of Contesting Subjectivity” în Caiete Critice, nr. 1 (387), Ianuarie 2020, pp. 26-37. ISSN: 1220-6350 / ISSN (on-line): 2285-5041 Revistă indexată CNCS (B), Scipio, Erihplus.

Teaching

• LLE 3161; LLE 3261- English Literature – Eighteenth Century Poetry and Romanticism
• LLE 3221 – English Literature – Essay Writing and Academic Writing
• LLE 2121; LLE 2221; LLE 4121; LLE 4221 – Practical Course in Text Interpretation

Lect. univ. dr. Erika Mihálycsa

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Modern and contemporary British and Irish fiction
 • Modernism studies
 • James Joyce and Samuel Beckett studies
 • Literary theory

Biography

Erika Mihálycsa is Lecturer in the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University Cluj. A member of the editorial board of European Joyce Studies (Rodopi/Brill), she has published mainly in the field of Joyce and Beckett studies (linguistic poetics, bilingualism, Joyce/Beckett and/in translation), and read at a number of Joyce symposia and summer schools (Trieste, Dublin). She edits the literary and art journal HYPERION – For the Future of Aesthetics, issued by Contra Mundum Press, and has translated into Hungarian works by Samuel Beckett, Flann O’Brien, Patrick McCabe, George Orwell, Anne Carson, Jeanette Winterson among others.

Publications

Selected publications:

“A Dialogic Imagination: Samuel Beckett reading Georges Duthuit/Bram van Velde in Three Dialogues”, Word and Image (2017) (forthcoming).

“A few points on the writing of finitude in Ulysses.” European Joyce Studies 27 (Amsterdam: Brill, 2017) (forthcoming).

“The Trials of Foreignization: Transposing Joyce’s ‘Farraginous Chronicle,’” in Parallaxing Joyce, eds. Penelope Paparunas, Frances Ilmberger, Martin Heusser (Tübingen: Günter Narr Verlag, 2017).

“’Writing to the self-accompaniment of a language that is not mine’: The Figure of Translation in Beckett’s Work”. Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS) 19.2 (2013)

“‘Where’s that bleeding awfur?’ The Oxen Coda in translation, Authorized (Mis)readers,” in Joyce Studies Annual 2012 (New York: Fordham University Press, 2012).

Trans-lating Modernism: Languages of Passage in the Fiction of Joyce, Flann O’Brien, Beckett, Cluj: Presa Universitară Clujeană, 2016.

Translations:

Samuel Beckett, Ekhó csontjai (Echo’s Bones), Budapest, Európa, 2017.
Flann O’Brien, Úszikkétmadáron (At Swim-Two-Birds – trans., notes by E.M. and Gábor Csizmadia), Cluj, Koinónia, 2009.
Patrick McCabe, Reggeli a Plútón (Breakfast on Pluto), Bratislava, Kalligram, 2013.
Patrick McCabe, A mészároslegény (The Butcher Boy), Bratislava, Kalligram, 2011.
John McCourt, A virágzás évei: James Joyce Triesztben, 1904-1920 (The Years of Bloom: James Joyce in Trieste, 1904-1920), Szombathely, Savaria University Press, 2010.

Teaching

Conf. univ. dr. Adrian Radu

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Victorian literature
 • The contemporary Biritish novel
 • Contemporary Irish poetry

Biography

Dr. Adrian Radu is currently Associate Professor at the Faculty of Letters, „Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca (Romania). His main interests are Victorian literature, the contemporary British novel and contemporary Irish poetry.
Currently, Dr Radu is the ESSE Messenger editor.
Fields of research: Victorian Literature; D. H. Lawrence; Contemporary British Literature – The Contemporary British Novel; The literature of the American South; Irish Poetry; Irish language

Publications

He is the author of three volumes of literary studies. One of them is The Sign of the Phoenix, dedicated to the short prose of D.H. Lawrence in the 1920s, in an archetypal anthropological perception, followed by The Literatures of Identity, which provides a cultural perspective on the literature in Britain of the 1980s. The third volume is called Perceptions of Victorian Literature that reconsiders the most important names and literary output of Victorian England and offers the readers a modern and critical perspective of the age in literature. Victorian literature also reappears in The Palace of Art, a selected, critical and annotated anthology of texts. Dr Radu’s most recent contribution to English studies is Good Usage, a book of English grammar for advanced students targeted on the most difficulties and debatable problems of norm and usage. He has authored several studies and articles on Victorian literature, cultural studies, Shakespearean bardolatry, the contemporary British novel, the literature of inter-religious conflicts in Northern Ireland and contemporary Irish poetry and has edited five volumes of conference proceedings.

Teaching

Victorian Literature (BA level); The Victorian novel in film (BA level); British Culture and Civilisation; An Introduction to Irish Literature (BA level); Representations of Britain – The British Novel at the End of the 20th Century (MA level); Irish Poetry (MA level); Irish Culture and Spirituality (MA level)

Asist. univ. dr. Alina Oltean-Cîmpean

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Sociolinguistics
 • Multilingualism
 • Lexicology

Biography

Education:
PhD, 2013, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Cluj
MA, 2010, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Cluj
BA, 2008, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Cluj

Alina Oltean-Cîmpean is an Assistant Professor in the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj. She is the person responsible for the professional practice of 2nd and 3rd year students from English Major, and she is also affiliated to the Alpha Language Centre from Babeș-Bolyai University, Cluj.

She is currently working in the field of multilingualism and dealing with multilingual practices of both native and non-native Romanian speakers.

Research interests: sociolinguistics, multilingualism, bilingualism, language contact phenomena, lexicology, language ideologies

Publications

Oltean-Cîmpean, A. (2014) ‘Multilingual Practices with Members of the New Italian Community in Romania’, în Colocviul Internaţional Europa: centru şi margine cooperare cultural transfrontalieră, ed. a III-a. Arad: Gutenberg Univers Arad

Cîmpean, A. (2013) ‘Instances of Code-switching in Conversations between Indigenous and Minority Speakers in Romania. Case Study’, în S. Munteanu, B. Bretan (eds) (2013) Diversitate Culturală și Limbaje de Specialitate. Mize și perspective. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință

Teaching

Conf. univ. dr. Alina Preda

Departamentul de Limbă și Literatură Engleză

Domenii de interes:

 • English Syntax
 • Formal Semantics
 • Discourse Analysis

Biography

Alina Preda (Ph.D. Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca 2006) is Associate Professor in the Department of English Language and Literature at Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, where she has been teaching since 1997. In 1997 she obtained a Teacher Training Certificate for Teaching English as a Foreign Language to Adults from International House London. In 1998 she was the recipient of an Open Society Institute and Foreign Commonwealth Office grant that allowed her to study at St Hilda’s College, Oxford. Thus, in 1999, she received from Oxford University, England a Certificate of Studies for doing Research in Linguistics and the Philosophy of Language. Alina Preda’s research interests include English Syntax, Formal Semantics, Discourse Analysis, Psycholinguistics, Stylistics and Translation Studies, Cultural and Gender Studies, as well as Contemporary English Literature. Dr. Preda is an active member of The Centre for Research of the Contemporary British Novel and, since 2010, she has been a referee for Philobiblon – Transylvanian Journal for Multidisciplinary Research in Humanities.
Dr. Preda is the author of several books, of which the most recent, A Synoptic Outline of Phrasal Syntax and Clausal Syntax and Interferences: On Gender and Genre, were published in 2013, both with Argonaut Publishing House. Her articles have been published in many academic journals including Philobiblon – Transylvanian Journal for Multidisciplinary Research in Humanities, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, and Transylvanian Review.

Publications

“Classical Knowledge, Modern Reality and Quantic Science. Towards an Interdisciplinary Approach in Scientific Research”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedagogia, (Vol. LI 1, 2006), pp. 3 – 16.

“Literary Criticism, Entropy and the „Disorderly Text””, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedagogia, (Vol. LI 2, 2006), pp. 45 – 68.

“Legal Writing and the Ambiguous Nature of Ambiguity”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedagogia, (Vol. LIV 2, 2009), pp. 107 – 116.
Jeanette Winterson and the Metamorphoses of Literary Writing (Cluj-Napoca: Argonaut, 2010), 284 pp.
“Theoretical Accounts of Sentence Processing”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Psychologia-Paedagogia, (Vol. LVI 2, 2011), pp. 67 – 74.
“Radclyffe Hall’s Literary Works at the Interface between the Discourses of Medicine and Law”, in Philobiblon, (Vol. XVII 2 July-December 2012), pp. 448–463.
“Finite Subordinate Clauses Revisited”, in Studia Universitatis Babeş-Bolyai.Philologia, (Vol. LVII 3, 2012), pp. 207 – 216.
A Synoptic Outline of Phrasal Syntax and Clausal Syntax (Cluj-Napoca: Argonaut, 2013), 310 pp.
Interferences: On Gender and Genre, (Cluj-Napoca: Argonaut, 2013), 308 pp.
“The Power of Discourse – From Love of Justice to Articulations of Hate”, in Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives (Târgu-Mureş: Arhipelag XXI. Editor: Iulian Boldea, 2014), pp. 649-656.

Teaching

Lect. univ. dr. Amelia Precup

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Contemporary American literature
 • Seventeenth-century and eighteenth-century English literature

Biography

Amelia Precup is lecturer in the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. In 2012, she was a visiting researcher at the University of Kent, Canterbury, UK and at the John F. Kennedy Institute for North American Studies. In the same year, she was awarded the Eccles Center Postgraduate Award, for her doctoral research project on Woody Allen’s short fiction. In 2013 she was a visiting researcher at the Center for American Studies in Brussels and at the Eccles Center for American Studies in London.

Her academic interests lie in contemporary American literature and seventeenth-century and eighteenth-century English literature. She has read or published papers on contemporary American literature, representations of gender and ethnicity, early modern English fiction, Restoration and eighteenth-century English poetry.

Publications

“Jewish Humor and Woody Allen’s Short Fiction”, Studies in American Humor, series 4, vol. 3, no. 2, 2017, 204-222.

“Reversing Absence. The Exploration of Memory in The Yellow Birds by Kevin Powers,” Studia UBB, Philologia, LXII, 1, 2017, 173-190.

“Fate and the Economic Value of Women in Aphra Behn’s Fiction”, Trading Women, Traded Women. A Historical Scrutiny of Gendered Trading, eds. Gönül Bakay and Mihaela Mudure, Peter Lang, 2017, 281-300.

“London in the Poetic Imagination of the Long Eighteenth Century,” Philobiblon, vol. XXI, No. 1, 2016, 55-67.

“On the ‘Seriousness’ of Early Modern English Fiction,” Studia UBB Philologia, LXI, 1, 2016, 77-94.

“The Posthuman Body in Jennifer Egan’s ‘Black Box’” American, British and Canadian Studies, vol. 25, 2015, 171-186.

“If only God would give me some clear sign!” – God, Religion, and Morality in Woody Allen’s Short Fiction, Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 14, issue 40, 2015, 131-149.

“The Recipe for ‘sheer dessert’ – Woody Allen’s Short Stories for The New Yorker.” Philobiblon. vol. XIX no 2, 2014, 501-517.

Teaching

Amelia Precup teaches undergraduate courses and seminars on seventeenth-century and eighteenth-century English literature and electives on text interpretation and essay writing.

Conf. univ. dr. Carmen Borbely

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • 18th-century English literature
 • Contemporary British fiction
 • Irish Gothic fiction

Biography

Dr. Carmen-Veronica Borbely runs courses at BA and MA level in 18th-century English Literature, Gothic and Postmodernist Fiction in the English Department, the Faculty of Letters, Babes-Bolyai University in Cluj, Romania. She received a Summa cum laude distinction for her PhD on Genealogies of Monstrosity: Constructions of Monstrous Corporeal Otherness in Contemporary British Fiction (2008), for which she conducted research as a Chevening Scholar at the University of Oxford (2003-2004). In 2015 she was awarded the Prize of the Romanian Association of General and Comparative Literature for her book entitled Enlightened Forgetting. Tropes of Memory and Oblivion in 18th-Century British Fiction, Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2014. She is affiliated with the Centre for the Research of the Contemporary British Novel (CCRBC), the Centre for European Modernism Studies (CEMS) and the Phantasma Centre for Imagination Research (Babeș-Bolyai University, Cluj). She is the editor of the English section of the academic journal Caietele Echinox and a member of the Global Outreach Board of Breac magazine (University of Notre Dame).

Publications

“Reimagining Modernity: Derealized Hinterlands in Patrick McCabe’s New Gothic Fiction,Transylvanian Review, vol. XXV, Supplement no. 1, 2016, pp. 209-218

“Body Drift: On the Precariousness of Posthuman Life in Never Let Me Go,” Caietele Echinox, vol. 29, 2015: “Utopia, Dystopia, Film”, pp. 242-251

Genealogies of Monstrosity: Constructions of Monstrous Corporeal Otherness in Contemporary British Fiction, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015 (ebook)

“Chorographies of the Mediterranean in Lady Mary Wortley Montagu’s The Turkish Embassy Letters,” in Babel Littératures Plurielles. Université de Toulon, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, “Horizons des mondes méditerranéen et atlantique: imaginaires comparés” N° 29, premier semestre 2014, pp. 233-250

Our Heteromorphic Future: Encoding the Posthuman in Contemporary British Fiction, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014 (co-authored with Petronia Popa Petrar)

“Troping the Monstrous Body Politic: H. G. Wells’s The Time Machine (1895) and Alasdair Gray’s Lanark. A Life in Four Books (1981),” in Inversions of Power and Paradox: Studying Monstrosity, Edited by Jonathan A. Allan and Elizabeth E. Nelson, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2012

Translations:

Virgil Nemoianu, Triumful imperfectiunii. Vârsta de argint a temperantei socioculturale in Europa, in Trilogia Romantismului, Bucuresti, Editura Spandugino, 2014, pp. 561-951.

Teaching

Dr. Carmen-Veronica Borbely runs courses at BA and MA level in 18th-century English Literature, Gothic and Postmodernist Fiction in the English Department, the Faculty of Letters, Babes-Bolyai University in Cluj, Romania.

Lect. univ. dr. Imola Farkas

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Theoretical linguistics
 • Generative syntax
 • Formal semantics

Biography

Imola-Ágnes Farkas is lecturer in the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. Between 2007 and 2010, she was first an MA student and later a visiting researcher at the University of Geneva, Switzerland. In 2011, she defended her PhD dissertation on English and Romanian resultative constructions. Currently, she is involved in a DOMUS research project at the Research Institute for Linguistics/Hungarian Academy of Sciences, Budapest. She is member of the Hungarian Academy of Sciences, the European Society for the Study of English (ESSE), Societas Linguistica Europaea (SLE) and the Association of Researchers in Theoretical and Applied Linguistics (ARTA). Her academic interests lie in theoretical linguistics, generative syntax and formal semantics. She has read and published papers in English, Romanian and Hungarian on resultative constructions, the syntax of adjectives, cartography, the syntax of aspect and the semantics of the verb.

Publications

Farkas Imola-Ágnes (2017). The Syntax and Semantics of the Verb. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință. 253 p.

Farkas Imola-Ágnes (2017). Miért nem tud Mari két óra alatt sétálni egyet? Az ige + egyet szerkezet és az alatt határpontos időmódosító összeférhetetlenségéről. Nyelv– és Irodalomtudományi Közlemények, LXI/2.

Farkas, Imola-Ágnes (2016). A Practical Generative Grammar with Exercises. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință. 163 p.

Farkas, Imola-Ágnes (2016). Aspectual Mismatches in the Interpretation of Idioms: The View from AspP. Bucharest Working Papers in Linguistics XVIII/2: 21-36.

Farkas, Imola-Ágnes (2016). Superlativul absolut exprimat prin substantiv adverbializat. Studii şi cercetări lingvistice LXVII/1: 121-137.

Farkas, Imola-Ágnes (2016). Not all to-PPs Induce Telicity. In Petronia Popa-Petrar & Amelia Precup (coord.), Constructions of Identity (VIII). Proceedings of the International Conference organized by the Department of English Language and Literature, Babeş-Bolyai University. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 151-167.

Farkas, Imola-Ágnes (2015). Denominal and Deadjectival Verbs are Compatible with Resultative Phrases. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 12/4: 28-54.

Farkas, Imola-Ágnes (2015). Postmodifiers as Intensifiers in Romanian Adjectival Phrases. Annals of the University of Craiova, Series Philology, Linguistics XXXVII/1-2, 288-303.

Farkas, Imola-Ágnes (2015). Fseq and Cartography: The Tip of the Iceberg. Bucharest Working Papers in Linguistics XVII/1: 91-117.

Farkas, Imola-Ágnes (2013). Resultative Constructions in English and Romanian: A Comparative Analysis. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 317 p.

Farkas, Imola-Ágnes (2013). On the Scalar Structure of the Adjective: The Case of Romanian Resultative Constructions. Bucharest Working Papers in Linguistics XV/2: 27-44.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). Resultative Expressions in Romanian. Ianua. Revista Philologica Romanica 11: 67-88.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). Predicative Bare Nouns in Romanian Resultatives. Revue Roumaine de Linguistique LVI/3: 277-292.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). The Path Argument of Resultative Constructions. Bucharest Working Papers in Linguistics XIII/1: 85-101.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). Reconsidering Romanian Resultatives. Annals of the University of Craiova, Series Philology, Linguistics XXXIII/1-2, 337-349.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). Verbs in Resultative Constructions. BAS British and American Studies XVII, Timişoara: Editura Universităţii de Vest, p. 223-233.

Farkas, Imola-Ágnes (2011). Resultative and Depictive Constructions: Where Do They Differ? In Rareş Moldovan & Petronia Petrar (coord.), Constructions of Identity (VI). Proceedings of the International Conference organized by the Department of English Language and Literature, Babeş-Bolyai University. Cluj-Napoca: Editura Napoca Star, p. 25-31.

Farkas, Imola-Ágnes (2010). False Resultatives are not Resultatives. BAS British and American Studies XVI, Timişoara: Editura Universităţii de Vest, p. 215-224.

Farkas, Imola-Ágnes (2010). On the Definition of Resultative Constructions. In Irén Hegedűs & Sándor Martsa (coord.), CrosSections. Selected Papers in Linguistics from the 9th HUSSE Conference. Pécs: Molnár Nyomda és Kiadó, p. 59-68. Vol. I.

Farkas, Imola-Ágnes (2009). Some Differences between English and Romanian Resultative Constructions. Bucharest Working Papers in Linguistics XI/2: 59-71.

Farkas, Imola-Ágnes (2009). Are There Resultative Constructions in Romanian? Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Philologia 4: 219-232.

Reviews in Revue Roumaine de Linguistique, Bucharest Working Papers in Linguistics, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Nyelvtudományi Közlemények, Annals of the University of Bucharest and Philobiblon.

Teaching

Imola-Ágnes Farkas teaches undergraduate courses and seminars on generative grammar, formal semantics, morphology, the syntax and semantics of the verb as well as electives on grammar & vocabulary and essay writing.

Conf. univ. dr. Liliana Pop

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • The work of T.S.Eliot and W.B. Yeats
 • The poetry of the cosmopolite British poets

Biography

She started working with the English Department over 25 years ago, pursuing her interest in literature, specializing in the teaching of poetry. Most of her research followed in the same direction, her doctoral dissertation and her publlications in Romania and abroad (France, Spain, Portugal and Germany) focussing on poetry. Outstanding interests bear on the work of T.S.Eliot and W.B. Yeats. Her latest research focusses on the poetry of the cosmopolite British poets.

Publications

Teaching

Prof. univ. dr. Michaela Mudure

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • The intersection between gender and ethnicity in literary studies
 • The British Enlightenment

Biography

Dr Michaela Mudure is interested in the intersection between gender and ethnicity in literary studies as well as in the British Enlightenment. She has been teaching in the English Department of the Faculty of Letters, Babes-Bolyai University since 1990, full professor since 2009. She was accredited Ph.D. advisor in 2010. Dr Mudure was awarded several research grants: University of Edinburgh (1992), Fulbright Grant at University of Arizona, Tucson (1993-1994); Free University Berlin (1995 and 2015), Central European University, Budapesta (1997, 1998-1999), Institutum Superiorum Humanitatis, Ljubljana, Slovenia (2005), University of Toronto, Canada (2012), University of California at Berkeley (2015-2016). Guest professor at Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey and at Technical University Liberec, Czech Republic, prof. Mudure also gave invited lectures at the International Conference on Multicultural Discourses in Hangzhou, China (pleanry speaker), University of California at Santa Cruz, Universitatea Bahcehesir in Istanbul, ESSE Conference in Kosice, Slovakia (subplenary speaker) Hebrew University, Jerusalem, Israel, University of Kent, Canterbury, University of California at Riverside, University of California at Berkeley, ESSE Conference in Galway, Ireland (subplenary speaker) etc. She has contributed to numerous reference works published in Romania, USA, and UK. Dr Mudure’s article “Zeugmatic Spaces: Eastern/Central European Feminisms”  has been translated into Estonian and published in the ERIH Journal Ariadna.

Publications

Feminine. Cluj: NapocaStar, 2000, 218 pages.

Katherine Mansfield. Plucking the Nettle of Impressions. Cluj: NapocaStar, 2000, 311 pages.

Coveting Multiculturalism. Cluj: NapocaStar, 2000, 180 pages.

Encyclopedia of Postcolonial Studies (co-author), ed. John Hawley. Westport, Connecticut and London: Greenwood Press, 2001.

These Women Who Want to Be Authors… Female Authorship during the Enlightenment. Ed. and with an Introduction by Mihaela Mudure. Cluj: Motiv, 2001, 180 pages.

Ispitiri, trecute vremi. Eseuri de istorie literară [Temptations, By-gone Times. Essays of Literary History].  Piteşti, Bucureşti: Braşov, Cluj-Napoca: Editura Paralela 45, 2002, 192 pages.

Proverbe româneşti/Romanian Proverbs (co-translator). Cluj-Napoca: Pro Vita, 2003, 108 pages.

“Blackening Gypsy Slavery. The Case of Romania” Balckening Europe. The African-American Presence, ed. Heike Raphael-Hernandez. Foreword: Paul Gilroy. London and  New York: Routledge, 2004, pp. 263-284.

Encyclopedia of Erotic Literature (co-author), eds. Gaëtan Brulotte and John Philips. New York and London: Routledge, 2006.

International Encyclopedia of Men and Masculinities (co-author), eds. Michael Flood, Judith Kegan, Bob Pease, Keith Pringle. London and New York: Routledge, 2007.

“Jane Austen: Persuading Romanian Readerships” The Reception of Jane Austen in Europe, eds. Anthony Mandal and Brian Southam. London: Continuum, 2007, pp. 304-319.

“Zeugmatic Spaces: Eastern/Central European Feminisms” Human Rights Review, vol. 8, no.  3, April 2007, pp. 137-156.

“From the Infantile to the Subversive: Swift’s Romanian Adventures” The Reception of Jonathan Swift in Europe, ed. Hermann J. Real, London: Continuum, 2005, pp. 248-272.

The Greenwood Encyclopedia of Love, Courtship, and Sexuality through History (co-author), vol. 4. Ed. Merril D. Smith. Westport, Connecticut and London: Greenwood Press, 2008.

 Lecturi canadiene. Canadian Readings. Cluj-Napoca: NapocaStar, 2009, 137 p.

Dicţionarul cronologic al romanului românesc (1990-2000)[Chronological Ethnic America. Second edition revised and enlarged. Cluj-Napoca: NapocaStar, 2013, 283 p.

Mary Wollstonecraft: Reflections and Interpretations. Ed. and with an Introduction by Mihaela Mudure. Cluj-Napoca: NapocaStar, 2014, 265 p.

Dicţionarul General al Literaturii Române [General Dictionary of Romanian Literature] (colaborator). Ediţia a II-a revizuită. Ed. General Eugen Simion. Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, Vol. A-B.

Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România (1990-2000)

[Chronological Dictionary of the Novel Translated in Romania (1990-2000) (co-author). Cluj-Napoca: Academia Română, Filiala Cluj, 2017, 572 p. http://inst-puscariu.ro/dcrt4.pdf

Trading Women. Traded Women. A Historical Scrutiny of Gendered Training. Ed. and with an Introduction by Gonul Bakai and Mihaela Mudure. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017, 391 p.

Teaching

Professor Michaela Mudure teaches the British Enlightenment, a gender studies initiation course, and ethnic literatures in the USA.

Lect. univ. dr. Petronia Popa Petrar

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Twentieth-century British fiction
 • Modernism and postmodernism
 • Posthumanism and the ethics of fiction

Biography

Petronia Popa Petrar is a lecturer with the Department of English Language and Literature at the Faculty of Letters, Babeş-Bolyai University in Cluj. She is affiliated with the Centre for the Research of the Contemporary British Novel (CCRBC) and the Centre for European Modernism Studies (CEMS).

Her research interests include twentieth-century British fiction, modernism and postmodernism, posthumanism and the ethics of fiction. She is currently working on a book on the ethics of the contemporary novel.

Publications

Carmen Borbély, Petronia Petrar, Our Heteromorphic Future: Encoding the Posthuman in Contemporary British Fiction, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2014.

Spatial Representations in Contemporary British Fiction, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2012.

“Ford Madox Ford’s The Good Soldier and the Ethics of Perspective,” Transylvanian Review, vol. XXV, Supplement No. 1, 2016, pp. 165-175.

“Towards an Ethics of Critical Discourse: Ioana Em. Petrescu and ‘Responsible Reading,’” Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia, vol. 61, 2/2016, pp. 40-47.

“The Resurrected Future of Cloud Atlas: Writing and Filming Dystopian Time”, ERIH+, EBSCO, CEEOL, Caietele Echinox, 2015, pp. 263-271.

Teaching

Prof. univ. dr. Ștefan Oltean

Departamentul de limbă și literatură engleză

Domenii de interes:

 • Generative linguistics
 • Truth-conditional and possible world semantics
 • Pragmatics

Biography

Ştefan Oltean (Ph.D., Babeș-Bolyai University, 1984) is full profesor in the Departament of English, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University. He has taught classes in historical and comparative linguistics, truth-conditional and possible world semantics, generative linguistics, pragmatics, and narrative discourse.
He has promoted contemporary approaches to the study of language (generative linguistics, truth-conditional and possible world semantics, pragmatics, linguistic poetics), as well as comparative and historical linguistics, whose frameworks he has applied to the analysis of linguistic / discursive phenomena at the synchronic level (free indirect discourse, truth in fiction, fictional worlds, proper names, fictional names, verbs of propositional attitude, the semantics of questions and exclamations, the generative syntax of English, comparative syntax, multilingualism), or at the diachronic level (English historical syntax, comparative grammar of Germanic languages).
Dean of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University (2000-2004). Vice rector, Babeş-Bolyai University (2004 -2006). Chairperson, Department of English, Babeș-Bolyai University (2012-2015).
Visiting Professor, Cornell University, Ithaca, New York, Department of Modern Languages and Linguistics (1990-1992 (Fulbright Award); Visiting Professor, Kent State University, Kent, Ohio (1984-1986) (Fulbright Award).
Doctoral adviser in philological sciences (theoretical linguistics, the structure of English, Anglo-American linguistics).
Director, MA program Current Trends in Linguistics, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University.
Director, Institute of Pragmatics for Communication, Babeș-Bolyai University.
Member of the board of the doctoral school “Linguistics and Literary Studies”, Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University; member of the board of the doctoral school “Languages and Cultural Identities”, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Bucharest; member of the Council for Doctoral Studies, Babeș-Bolyai University; former member of the Board of the European Language Council (ELC/CEL), Brussels (2006-2014); president of the Commission for Humanities and Theology, the Romanian Quality Insurance Agency for Higher Education (ARACIS); member of the Philological Commission of the Council for Conferring University Degrees, Certificates, and Titles (CNATCDU), Ministry of Education and Research, Romania; vice-president, Philological Commission, Council for Conferring University Degrees, Certificates, and Titles (CNATCDU), Ministry of Education and Research, Romania (2011-2012).
Editor: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia (2000-2004); editorial board member: Bucharest Working Papers in Linguistics, University of Bucharest; British and American Studies, University of Timișoara; referee: Journal of European Language Policy, Liverpool; Sustainable Multilingualism, Vytautas Magnus University, Lithuania; Bucharest Working Papers in Linguistics, University of Bucharest; Bucharest University Press; Transylvania University Press, Brașov; Studii de Știință și Cultură, Vasile Goldiș University, Arad; Diacronia, Al. I. Cuza University, Iași.
Research projects: DYLAN Project – Language Dynamics and Management of Diversity,
European Framework 6 project (2006-2011); MULTICOM – Multilingual Communication,
Erasmus project (2007-2010); Thematic Network Project in the Area of Languages 3 (2003-
2006); Sectorial Qualifications Framework for Humanities & Arts Project, University of
Groningen (2010-2011); TUNING LITHUANIA Project, University of Groningen (2010-
2011).
Prizes, awards: Award for Contributions to the Development of Babeș-Bolyai
University (2005); Institutional Innovation Award, Babeș-Bolyai University (2002,
2004); Didactic Excellence Award, Babeș-Bolyai University (2003); Representativity
Award, Babeș-Bolyai University (2008; 2009, 2010).
Books and scholarly articles in discourse analysis, stylistics, poetics and semantics in
Poetics Today, Journal of Literary Semantics, Revue Roumaine de Linguistique,
Cercetări de lingvistică, Dacoromania, Studii şi cercetări lingvistice, Studia Universitatis
Babeș-Bolyai, Bucharest Working Papers in Linguistics.

Publications

Books: Topics in the Semantics of Names and Discourse, Cluj-Napoca, Casa Cărții de
Știință, 2015; Introducere în semantica referenţială [“An Introduction to Referential
Semantics”], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006; Lumile posibile în structurile
limbajului [“Possible Worlds for Linguistics”], Cluj-Napoca, Echinox, 2003; Ficţiunea,
lumile posibile şi discursul indirect liber [“Fiction, Possible Worlds and Free Indirect
Discourse”], Cluj-Napoca, Studium, 1996.
Scholarly articles: “A Survey of the Pragmatic and Referential Functions of Free Indirect
Discourse”, Poetics Today, Vol. 14: 4, Duke University Press, 1993, 691-714; “Free Indirect
Discourse: Some Referential Aspects”, Journal of Literary Semantics. An international
review XXIV/1, Julius Groos Verlag, 1995, 21-41; “Possible Worlds and Truth in Fiction”,
Journal of Literary Semantics. An international review, XXVI/3, Julius Groos Verlag, 1997,
173-190; “Fictionality as a Pragmatic and Referential Category”, Journal of Literary
Semantics. An international review, XXVIII/2, Julius Groos Verlag, 1999, 92-104; “On the
bivocal nature of free indirect discourse”, Journal of Literary Semantics. An international
review, 32, Mouton de Gruyter, 2003, 167-176; “On the semantics of free indirect questions
and exclamations”, in Gabriela Alboiu, Andrei A. Avram, Larisa Avram, Daniela Isac
(eds.), Pitar Moş: a Building with a View. Papers in Honour of Alexandra Cornilescu,
Bucharest University Press, 2007, 503-513; “Policies and practices of multilingualism at
Babes-Bolyai University (Cluj, Romania)”, in Anne-Claude Berthoud, François Grin and
Georges Lüdi (eds.), Exploring the Dynamics of Multilingualism. The DYLAN Project,
Amsterdam: John Benjamins, 2013, 323-342; “On the semantics of fictional names”,
Revue Roumaine de Linguistique, LVIII, 4, 371–382, Romanian Academy Press, 2013;
“Unconventional Uses of Proper Names: Semantic and Syntactic Issues”, in Oliviu Felecan,
Daiana Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive
Function, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, 26-39.

Teaching

He has taught classes in historical and comparative linguistics, truth-conditional and possible world semantics, generative linguistics, pragmatics, and narrative discourse.

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy