Catedra de limbă si literatură germană a luat fiinţă în anul 1872, sub conducerea sasului transilvănean Hugo von Meltzl. Primul rector al Universităţii române, Sextil Puşcariu (1877-1948), a susţinut rolul germanisticii de mijlocitor pe plan cultural între românii si saşii transilvăneni, misiune asumată şi îndeplinită cu prisosinţă de lingvistul si teologul bistriţean Gustav Kisch (1869-1948), în postura de şef de catedră, pe care a condus-o timp de 17 ani. Succesorul lui Gustav Kisch a fost Karl Kurt Klein (1897-1971), o personalitate recunoscută dincolo de graniţele ţării în domeniul germanisticii. Prin activitatea sa de profesor, cercetător, editor şi propovăduitor al culturii, a reprezentat un moment de frunte în germanistica din România, mai ales în domeniul literaturii…more

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Conf. univ. dr. Daniela Vladu

Director departament

Departamentul de Limbă și Literatură Germană

Domenii de interes:

 • Didactica limbii germane
 • Lingvistică generală
 • Traductologie și interculutralitate

Biography

Daniela-Elena Vladu a îmbrăţişat cariera didactică încă de la vârsta de 15 ani, când a ales să urmeze cursurile Liceului Pedagogic din Sibiu, secţia germană. După absolvirea studiilor universitare, din 1995 până în 2002, a predat limba germană în învăţământul preuniversitar, obţinând gradul didactic 1 în învăţământ. În 2001 obţine titlul de doctor în ştiinţe filologice la Universitatea de Stat din Viena și începe activitatea didactică și de cerecetare la Departamentul de limba și literatura germană al Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai, când ocupă prin concurs postul de lector universitar în domeniul lingvistic.
În 2013 ocupă, tot prin concurs, postul de conferenţiar universitar la același departament. Din octombrie 2015 ocupă funcţia de director de departament interimar, iar din 2016 este aleasă director de departament.

Publications

1. Vladu, Daniela Sprechausdrucksmerkmale im DaF-Unterricht anhand eines Gedichts von James Krüss, în: Studia Philologia, Cluj-Napoca: Studia 2007, p. 119-124.
2. Vladu Daniela-Elena: Illustrierter praktischer Kurs für kleine Deutschanfänger (Curs practic ilustrat pentru micii începători în limba germană, cu CD), Cluj-Napoca: Echinox 2008, p. 112, ISBN 978-606-512-002-0.
3. Vladu, Daniela: Deutsche Modalpartikeln und ihre Entsprechungen im Rumänischen. Eine Analyse anhand von DOCH, DENN, JA, WOHL, NUR, SCHON, Hamburg: Dr. Kovac 2009, p.246. ISBN 978-3-8300-4555-7.
4. Vladu, Daniela: Şirag de lieduri în germană şi română (cu CD), Cluj-Napoca: Echinox 2009, p. 93, ISBN 978-606-512-022-8.
5. Vladu, Daniela Die Frau in Vierus rumänischen Gedichten : kulturspezifische Aspekte der deutschen Übertragung, în: Pălimariu A-M. / Berger, E. : Die fiktive Frau. Konstruktionen der Weiblichkeit in der deutsch-sprachigen Literatur. Konstanz / Iaşi : Hartung-Gorre / Ed.Univ. Al.I.Cuza 2009. p. 426-441.
6. Vladu, Daniela/ Ghilea, Ligia: Gheorghe Dima. Lieduri în germană şi română.
Cluj-Napoca: Editura Mega 2010, p.120. ISBN 978-606-543-095-2.
7. Vladu, Daniela/ Schlömer, Anne (Ed.): Werbung. Die alltägliche Macht der Sprache. Kontrastive linguistische Betrachtungsmöglichkeiten. Cluj-Napoca: Editura Mega 2010, p. 212, ISBN 978-606-543-080-8.
8. Vladu, Daniela / Ghilea, Ligia: Hugo Wolf. Lieduri în germană şi română. Cluj-Napoca: Editura Mega 2013, p.125. ISBN 978-606-543-420-2.
9. Vladu, Daniela Sprechende Namen in deutschen und rumänischen Märchen, în: Felecan, Oliviu (Ed.): Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca: Editura Mega/Editura Argonaut 2013, p. 957-965.
10. Vladu, Daniela Verfasserreferenz in der rumänischen Wissenschaftssprache, în: Knipf-Komlosi, Elisabeth / Öhl, Peter et. al.: Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen [Budapester Beiträge zur Germanistik, Band 70], Budapest: ELTE Germanistisches Institut 2013, p. 211-216.
11. Vladu, Daniela: Das Heimatgefühl des rumänischsprachigen Dichters Grigore Vieru, în: Szöllosi, Ingeborg: Heimat. Abbruch-Aufbruch-Ankunft. Halle: Mitteldeutscher Verlag 2014, p. 105-115.
12. Vladu, Daniela [Trad. din română în germană] Bortoş, Octavian: Clujul în 12 dimensiuni / Klausenburg in 12 Dimensionen, Ed. a 2-a reviziuită și adăugită, Cluj-Napoca: Ed. Proart 21, 2015, p. 232, ISBN 978-606-92334-6-7.
13. Vladu, Daniela Deutsch-rumänische Zusammenflüsse am Beispiel der Lieder von Gheorghe Dima, în: Arlt, Herbert (Ed.): TRANS 19 Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, Wien 2016.
14. Vladu, Daniela: Das Bild der Frau als Sexobjekt in deutscher und rumänischer geschriebener Werbung, în: Studia Philologia 4, Volume 61 (LXI) Cluj-Napoca: Studia 2016, p. 151-166.

Teaching

Ariile de predare şi cercetare vizează tărâmul lingvisticii generale şi contrastive germane, aspecte de interculturalitate şi traductologie, didactica limbii germane, domenii în care a publicat numeroase cărţi şi articole, fiind implicată în mai multe proiecte de cercetare, axate mai ales pe interculturalitate și traductologie.

Conf. univ. dr. habil. Bianca Bican

Departamentul de Limbă și Literatură Germană

Domenii de interes:

 • Câmpul cultural de limbă germană din Transilvania și România în sec. XIX-XX
 • Relații interculturale româno-germane
 • Literatură germană modernă și contemporană

Biography

Dr. habil. Bianca Bican este lector universitar la Departamentul de limba și literatura germană și, din 2017, directoarea Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și Literare a Facultății de Litere din cadrul Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
În cadrul Departamentului de limba și literatura germană, predă cursuri și seminare la nivel masteral și coordonează disertații și lucrări de licență.

Publications

Publicații (selecție):
Bican, Bianca: Die Rezeption Paul Celans in Rumänien. Köln/ Weimar/ Wien: Böhlau 2005. (Studia Transylvanica 33).

Bican, Bianca: Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens. Einblicke in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und in die Zwischenkriegszeit. Wien, Berlin: LIT 2013 (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, 10).

Bican, Bianca (ed.): Scriitori germani din România. In: Vatra (Tg. Mureș), Nr. 1/2012, 20-57. (cordonatoarea numărului tematic).

Schullerus, Adolf: Scur ttratat de etnografie a sașilor din Transilvania. Traducere din limba germană de Bianca Bican. Cuvȃnt înainte de Anca Goția. București: Meronia 2003. [Schullerus, Adolf: Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde im Umriß. Leipzig: Quelle & Meyer 1926]. (traducere în limba română)

Bican, Bianca: Literaturvermittlung und Interkulturalität aus rumänischer Perspektive. In: Goltschnigg, Dietmar (ed.): Wege des Deutschen. Deutsche Sprache und Germanistik-Studium aus internationaler Sicht. Tübingen: Stauffenburg 2017, 225-234.

Bican, Bianca: Szenarien des Untergangs in der deutschsprachigen Tagespresse Transsilvaniens. In: Szendi, Zoltan (ed.): Medialisierung des Zerfalls der Doppelmonarchie in deutschsprachigen Regionalperiodika zwischen 1880 und 1914. Wien, Berlin: LIT 2014, 83-96. (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, 9).

Bican, Bianca: Wandernde Blicke. Reiseberichte zwischen Erinnern und Vergessen. In: Österreichisch-Siebenbürgische Kulturbeiträge. Schriftenreihe der Österreich–Bibliothek Cluj-Napoca-Klausenburg-Koloszvár. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 5/2013, 89-105.

Bican, Bianca: [VII. Rezeption. 1. Internationale Rezeption]. 1.6. Rumänien. In: May, Markus/ Goßens, Peter/ Lehmann, Jürgen (ed.): Celan-Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2012, 391-392. (versiunea actualizată a articolului din prima ediție a lexiconului de autor Celan, din 2008).

Bican, Bianca: Intermediale Übersetzung von Metaphern am Beispiel Paul Celan. In: Krysztofiak, Maria (ed.): Probleme der Übersetzungskultur. Frankfurt am Main […]: Lang 2010, 235-242. (Danziger Beiträge zur Germanistik 33).

Bican, Bianca: Hermannstadt von nah und fern. Literarische und rezeptionsästhetische Annäherungen. In: Miladinovic Zalaznik, Mira/ Sass, Maria/ Sienerth, Stefan (eds.): Literarische Zentrenbildung in Ostmittel- und Südosteuropa. Hermannstadt/Sibiu, Laibach/Ljubljana und weitere Fallbeispiele. München: IKGS 2010, 103-112.

Teaching

Discipline predate:
LMG 2108 Literatură și interculturalitate (în limba germană; curs și seminar)
LMG 2210 Opera lui Paul Celan (în limba germană; curs și seminar)
LMG 2213 Seminar de cercetare și elaborare a disertației (în limba germană)

Prof. univ. dr. Balogh András

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Literatura germană

Biography

Temele mele de cercetare vizează sistemele poetice, principiile estetice și performanțele literare din perioada premodernă și cele din secolele XIX-XX în zona lingvistică germană și din Europa de Sud-Est.
Recent am finalizat – împreună cu o echipă – un dicționar despre literatura germană veche din România și din Ungaria: Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters (apărut la editura de Gruyter, Berlin, 2015), acest dicționar fiind primul de acest gen, despre această regiune în epoca medievală.
Articolele mele de cercetare abordează câte o problemă științifică din domeniul esteticii romanului german din Europa de Sud-Est, plurilingvismul și lirica modernă. În momentul de față lucrez la un dicționar despre identitatea germană în regiunea noastră.

Publications

Publicații (selecție)

Zur kulturellen Funktion von kleiner Differenz: Verwandtschaften, Freundschaften und Feindschaften in Zentraleuropa. [Funcțiile micilor diferențe, a relațiilor, a prieteniilor și a inamicilor din Europa Centrală] Herausgegeben von András F. Balogh und Christoph Leitgeb. Wien: Praesenz 2017.
Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Ungarn und Rumänien [Dicționar de istorie literară regională a epocii medievale, România și Ungaria]. Hrsg. von Cora Dietl und Anna-Lena Liebermann unter Mitwirkung von Mary-Jane Würker und András F. Balogh. Berlin: de Gruyter 2015 (Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters, Bd. 1) – câștigător al premiului de excelență al Rectorului Universității Babeș-Bolyai 2016
Herta Müller útja a Nobel-díjig. Kismonográfia. [Calea Hertei Müller de la începutul carierei până la premiul Nobel] Budapest: Littera Nova 2011
Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében. [Coabitare literară germano-maghiară în spațiul danubiano-carpatic] Budapest: Argumentum 2009.
Studien zur deutschen Literatur Südosteuropas. [Studii despre literatura germană în Europa de Sud-Est] Cluj-Napoca/Klausenburg: Universitätsverlag, Heidelberg: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde 2008.
Az erdélyi szász irodalom magyarságképe. [Imaginea maghiarilor în literatura germană din Transilvania] Budapest: Littera Nova 1996.

Teaching

În prezent predau literatură germană din Europa de Sud-Est, metodologia științei literare, a poeticii și a liricii:
LDR 1102, Paradigme noi în cercetarea literară, modul germanistică
LMG 1103 Literatură germană din Europa de Sud-Est
LMG 1204 Literatura germană din Transilvania și Banat
Ca profesor invitat la Universitatea din Regensburg, RFG predau literatura de migrație

Conf. univ. dr. Emilia Codarcea

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Lingvistica germană
 • Sociolingvistica
 • Studii de gen

Biography

Studiile și cercetarea mea se concentrează pe domeniul lingvisticii germane, al gramaticii (morfo-sintaxa), sociolingvisticii, studiilor de gen, limbajelor de specialitate, multilingvismului și tendințelor de evoluție în limba germană contemporană (de ex. limbajul femeilor și al bărbaților, limbajul tineretului, bariere de comunicare, presa scrisă germană, interferențe româno-germane, anglicisme și americanisme, filosofia limbajului, lingvistica de contact). Mi-am aprofundat cercetarea în gramatica dependențială, teoria și lexicografia valenței și m-am implicat în proiecte de studiu contrastiv al gramaticii germane și române, precum și în proiecte privind predarea limbii germane la universitățile din România sau corelarea cunoștințelor de limba germană cu cererea pieței de muncă.
În cartea Grundlagen eines deutsch-rumänischen Wörterbuchs zur Valenz des Adjektivs (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2012) am tratat direcțiile de cercetare contrastivă din gramatica dependențială și teoria valenței și am formulat în urma unei analize empirice în baza de date a Institutului German din Mannheim (IDS) bazele descrierii contrastive a valenței adjectivului în gramatica germană și română și în dicționarele de valență. Germanistische Valenztheorie (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2014) oferă o prezentare exhaustivă a evoluției gramaticii dependențiale, a teoriei și lexicografiei de valență, pornind de la precursorii lui Lucien Tesnière și continuând cu reprezentanți de seamă ai lingvisticii germane, U. Engel, G. Helbig, H.W. Eroms, A. Storrer, problematizând descrierile cele mai recente multistratale și includerea lor în dicționare și în procesul de învățare a limbii germane. Germanistische Soziolinguistik (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj 2015) prezintă succint varietățile sociolingvistice și impactul lor asupra comunicării în grupuri și societate, precum și cauzele barierelor lingvistice, sociale și profesionale și influențele interculturale și ale tehnologiei digitale asupra limbii germane (de ex. comunicarea online, cuvinte la modă, slang, anglicisme).
Din 2013 organizăm la Departamentul de Germană workshopuri lingvistice pentru studenți pe teme precum frazeologie, sociolingvistică, studii de gen, interculturalitate, comunicare științifică și traductologie.

Publications

Cărți
1. Germanistische Soziolinguistik. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă 2015, 248p., ISBN 978-606-17-0815-4.
2. Germanistische Valenztheorie. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă 2014, 317p., ISBN 978-606-17-0598-6.
3. Grundlagen eines deutsch-rumänischen Wörterbuchs zur Valenz des Adjektivs. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă 2012, 461 p., ISBN 978-606-17-0111-7.
4. Rahmencurriculum für den studienbegleitenden Deutschunterricht an rumänischen Universitäten. Entwurf. Timişoara: Ed. Mirton 2004, ISBN 973-661-336-4.

Teaching

Lect. univ. dr. Laura Laza

Departamentul de limbă și literatură germana

Domenii de interes:

 • Limba și literatura germană

Biography

Dr. Laura Laza, născută în 1979 în Satu-Mare a studiat Limba şi Literatura Germană şi Română la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş Bolyai“ şi a făcut doctoratul la Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Germania. Este din anul 2017 lector în cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Germană unde predă cursuri, cursuri practice şi facultative cu tematica: practica limbii, limba germană ca limbă străină, literatura germană a perioadei Fin de Siècle, literatura germană după 1945. Domeniile de cercetare sunt: autori români şi de limbă germană în arhivele CNSAS (Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii), literatura de limbă germană din România.

Publications

1. Du darfst nicht laut die Worte sprechen… Wolfs von Aichelburgs IM-Akte. In: Germanistik im europäischen Kontext. Zeitschrift des Departments für deutsche Sprache und Literatur Klausenburg, Cluj-Napoca 2011, P. 41-54.
2. Relatiile cu Securitatea a doi dintre acuzatii din procesul scriitorilor germani de la Brasov. Dosarele de retea ale lui Wolf von Aichelburg si Georg Scherg. In: Caietele CNSAS Nr. 1-2/2011, 2013, P.221-239.
3. Die mittlere Schaffensphase Rainer Maria Rilkes und die literarische Moderne. In: Germanistik im europäischen Kontext. Zeitschrift des Departments für deutsche Sprache und Literatur Klausenburg, 2014, P.14-20
4. Herta Muellers Atemschauckel. Ueberlegungen zur Poetik des Romans. In: Spiegelungen. Zeitschrift fuer Deutsche Kultur und Geschichte Suedosteuropas. Muenchen 2016, P.61-73.
5. Unter dem Deckmantel der zweiten durchgesehenen Auflage. Literarische Zensur im Rumänien der 1960er Jahre: Betrachtungen zu Georg Schergs Roman Da keiner Herr und keiner Knecht. In: Literatur und Gedaechtnis in den geschlossenen Gesellschaften des Real-Sozialismus zwischen 1945-1989, V&R Unipress in Göttingen, Editor: Gansel Carsten. Göttingen 2009, P. 287-303.
6. Die politischen Prozesse rumänischer und deutschsprachiger Schriftsteller aus Rumänien nach dem Ungarnaufstand von 1956 / von Laura Gabriela Laza, Jena Dissertationen, Jena, 2014, 283 pag.
7. Schellenberg Mareike, Lule Susanna, Krauch Stephanie, Ionescu Daniela, Cucu Cristiana, Laza Laura Gabriela, Cucu Cristiana, Ionescu Daniela, Krauch Stephanie, Lule Susanna, Schellenberg Mareike: Branza ist kein Kaese. Arbeitsmaterialien fuer den Landeskundeunterricht in Rumänien, POLITEHNICA PRESS , BUCURESTI 2008, 555 pag.
8. Corneliu Pintilescu: Procesul Biserica Neagra 1958. In: Zeitschrift fuer siebenbuergische Landeskunde, 2009, P.112-113.
9. Zwischen Stilisierung und Anschaulichkeit. Zeitgenössische homoerotische Prosa aus Rumänien. In: Studia Universitas Babes-Bolyai. Philologia. Cluj-Napoca 2016, P.117-125.
10. Hugo Meltzls programmatische Schrifte. In: CAIETELE ECHINOX, 6, Cluj- Napoca 2004, P. 9 – 12.

Teaching

Practica limbii, limba germană ca limbă străină, literatura germană a perioadei Fin de Siècle, literatura germană după 1945.

Lect. univ. dr. Jakabházi Réka

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Literatura germană modernistă și postmodernistă
 • Literatura de expresie germană din România
 • Studii interculturale româno-germano-maghiare

Biography

Réka Sánta-Jakabházi este lector universitar în cadrul Departamentului de Limba și Literatura Germană al Facultății de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, unde susține cursuri și seminarii de literatură germană modernistă, poetica romanului modern, critică și teorie literară. Este absolventă a Facultății de Litere, secția maghiară-germană, la Universitatea „Babeș-Bolyai”, promoția 1996. În anul 2003 a absolvit masteratul de Studii Interculturale Româno-Germane la Universitatea „Babeș-Bolyai”. În anul 2011 a obținut titlul de Doctor în Filologie (summa cum laude) la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta.
Este beneficiară a numeroase burse de studii și de cercetare în Germania, între care bursa de studii a Serviciului German de Schimburi Academice (DAAD) în 1995, bursa de doctorat a Fundației Márton Áron în 2004-2008 (Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta), bursa IKGS în 2006, respectiv 2013 (Institutul pentru Cultura şi Istoria Germană din Europa de Sud Est din München).
A publicat numeroase articole și studii pe teme de literatură germană, de literatură de expresie germană din România, respectiv studii interculturale româno-germano-maghiare în reviste de specialitate româneşti şi internaţionale și are numeroase contribuţii în volume colective. Este autoarea volumului „Konstruierte Identitäten im Werk von Franz Hodjak“ (Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011).

Publications

Publicații selectate:
1. Konstruierte Identitäten im Werk von Franz Hodjak. Frankfurt am Main: Peter Lang
2013. ISBN 978-3-631-63956-6
2. Was kann man heute so dichten? Wandlungen der Themen und Motive in der
deutschsprachigen Landschaftslyrik mit Rumänienbezug seit den achtziger Jahren. In:
Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Heft
2/2015: Literaturen in Wendezeiten, Jg. 10 (64). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet,
p. 47-60. ISSN 1862-4995
3. Facetten der poetischen Identitätskonstruktion in den Werken von Franz Hodjak. In:
Lehmann, Jürgen – Volkmer, Gerald (Ed.): Rumäniendeutsche Erinnerungskulturen.
Formen und Funktionen des Vergangenheitsbezuges in der rumäniendeutschen
Historiografie und Literatur. Series: Veröffentlichungen des Instituts für deutsche
Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München. Regensburg: Verlag
Friedrich Pustet 2016, Vol. 133, p. 79-88. ISBN 978-3-7917-7120-5
4. Das postmoderne Monodrama im multikulturellen Raum Siebenbürgens. In: Hess-
Lüttich, Ernest W. B. – Czeglédy, Anita – Langanke, Ulrich H. (Ed.): Deutsch im
interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa. Series: Cross-Cultural
Communication. Vol. 19. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag 2010, p. 241-252.
ISBN 978-3-631-60051-1
5. Előszó a kortárs romániai német irodalom kisprózáinak gyűjteményéhez. In: Székelyföld
kulturális folyóirat. (XX) 2016/12. Dec. p. 5-15. ISSN 1453-3871
6. Cenzura literară şi consecinţele ei pentru lirica lui Franz Hodjak. In: Vatra Nr.
490/2012, Anul XLII, p. 21-25. ISSN 1220-6334
7. Musen in Mülltonnen, Schutzengel auf dem Flohmarkt. Franz Hodjaks neue Gedichte
zwischen Desillusionierung und Melancholie. In: Germanistische Beiträge, Vol. 26.
Sibiu 2010, p. 102-116. ISSN 1454-5144
8. Tabus und literarische Freiräume. Dichterische Tricks zum Umgehen der
kommunistischen Zensur. In: Österreichisch-Siebenbürgische Kulturbeiträge vol. 5:
Vergessen und verdrängt. Cluj: Presa Universitara Clujeana 2013, p. 191-204. ISBN
978-973-595-772-8
9. Jenseits der Zensur. Die frühen Gedichte von Franz Hodjak. In: Gansel, Carsten (Ed.):
Rhetorik der Erinnerung: Literatur und Gedächtnis in den „geschlossenen
Gesellschaften” des Real-Sozialismus. Göttingen, Niedersachs: Vandenhoeck &
Ruprecht Unipress 2009, p. 303-313. ISBN 978-3-89971-543-9
10. Otto Fritz Jickelis Drama Sachs von Harteneck und die ungarischen
Harteneckbearbeitungen. In: Czibula Katalin – Emődi András – János-Szatmári
Szabolcs (Ed.): Dráma – múlt, színház – jelen. Tanulmányok a dráma- és
színháztörténet köréből. Cluj – Oradea: Editura Asociaţiei Muzeale Transilvane –
Editura Partium 2009, p. 365-372. ISBN 978-973-88639-6-5
11. Identitätssuche in einer fremd gewordenen Welt – Die Dichterin Ursula Bedners. In:
Rudolf Gräf – Ute Michailowitsch (Ed.): Österreichisch-Siebenbürgische
Kulturbeiträge. Ein Sammelband der Österreich-Bibliothek Cluj-Napoca, Klausenburg,
Kolozsvár. Vol. 2. Cluj: Presa Universitară Clujeană 2008, p. 139-154. ISBN 978-973-
610-675-0
12. Paul Celan im Unterricht – eine intertextuelle und interdisziplinäre Annäherung. In:
Lucia Gorgoi – Ute Michailowitsch – Gabriella-Nora Tar (Ed.): Überlegungen zum
Literaturunterricht im Bachelor-Studium des Bologna-Prozesses. Cluj: Editura Mega
2008, p. 189-199. ISBN 978-973-1868-23-3

Teaching

Literatură germană modernistă, poetica romanului modern, critică și teorie literară.

Lect. DAAD drd. Franziska Schwantuschke

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Sociolingvistica
 • Lingvistica de contact
 • Lingvistica textuală și conversația

Biography

În 2014 Franziska Schwantuschke a absolvit masteratul binațional “Germana că limba straină în context brazilian” la Universitatea Leipzig și la Universitatea Federală de Paraná. Ulterior, a lucrat 10 luni că asistentă de limbă la Universitatea de São Paulo. Din 2016 este angajată ca lector DAAD (Serviciul German de Schimb Academic) la Universitatea Babeș-Bolyai în Cluj-Napoca, Departamentul de Limba și Literatura Germană. Aici predă în special cursuri de lingvistică și cultură germană, coordonează lucrări de licenţă, organizează eventimente culturale și informează studenţii asupra posibilităţilor de studii și burse în Germania. Domeniile ei de cercetare sunt sociolingvistica, lingvistica de contact, lingvistica textuală și conversația.

Publications

MOTIVATIONSSCHREIBEN IM DEUTSCHEN. EINE TEXTLINGUISTISCHE BETRACHTUNG
în: Pandaemonium Germanicum, Vol. 18, Nr. 24 (2014)
GENUSZUWEISUNGEN VON AD-HOC-ENTLEHNUNGEN. EINE LINGUISTISCHE
UNTERSUCHUNG KUBANISCHER MIGRANTEN IN BERLIN
în: Simbiótica, Vol. 1, Nr. 2 (2012)

Teaching

Franziska Schwantuschke predă în special cursuri de lingvistică și cultură germană, coordonează lucrări de licenţă, organizează eventimente culturale și informează studenţii asupra posibilităţilor de studii și burse în Germania.

Lect. univ. dr. Széll Anita

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Gramatica limbii germane
 • Traductologia
 • Contacte lingvistice și literare germano-maghiare, respectiv germano-române

Biography

Széll Anita-Andreea, absolventă a studiilor de bachelor și de master la Departamentul de limba și literatura germană, mi-am început activitatea didactică și de cercetare în anul 2003 la același departament al Facultății de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar în anul 2006 m-am înscris la studiile doctorale al universității. În 2011 am promovat cu disertația Deutsch/ungarische Sprachbeziehungen: Kaspar Helth, Autor und Verleger (Contacte lingvistice gremano-maghiare: Kaspar Helth, autor și editor); disertația a fost publicată în anul 2016 la editura Frank & Timme din Berlin.
În momentul prezent lucrez la o nouă carte, care are scopul de a-l prezenta pe autorul german Hans Bergel dintr-o perspectivă complexă, luând în considerare nu numai problematica obișnuită de cercetare, care îl descrie pe Bergel ca reprezentant al literaturii germane din Transilvania, ci și aspecte legate de limba și stilul autorului, care trăiește în Germania de mai mult de patru decenii.

Publications

1. Gottsched-Bessenyei. Dramaturgiai komparáció (Gottsched-Bessenyei. Comparaţie dramaturgică). In: Néző, játék, olvasó (Spectator, piesă, cititor), Ed. Egyed Emese, Cluj-Napoca: Kriterion, 2004. Pag.126-135. ISBN: 973-26-0758-0. (Nationalbibliothek Ungarn, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

2. Übersetzung als „Tanz in Ketten”. Aspekte der Übertragung des Romans von Hans Bergel ins Rumänische (Traducerea ca „Dans în lanţuri“. Aspectele traducerii romanului lui Hans Bergel în limba română). In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens. Ed. Guţu, George, Bucureşti: GGR & Paideia, 2005. Pag. 264-282. ISSN: 1454-4008. (Verbundkatalog HeBIS, Hessen, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

3. Formen des Erzählens im Roman „Katzenmusik” und in der Erzählung „Endre” des banatdeutschen Schriftstellers René Fülöp-Miller (Formele naraţiunii în romanul „Katzenmusik“ şi nuvela „Endre“ a autorului bănăţean german René Fülöp-Miller). In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia. Ed. Muthu, Mircea, Cluj-Napoca, 2007. Pag.85-104. ISSN: 1220-0484. (Erih+, bdi: CEEOL, www.ceeol.com)

4. Hans Bergel: Der Tanz in Ketten. Interkulturalität und Übersetzung (Hans Bergel: Dans în lanţuri. Interculturalitate şi traduceri). In: Wissenschaften im Dialog. Ed. János-Szatmári Szabolcs, Cluj-Napoca-Oradea: Societatea Muzeului Ardelean – Editura Partium, 2008. Pag.361-373. ISSN 2065-5789. (Österreichische Nationalbibliothek, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

5. Übersetzung, Bearbeitung oder selbständiges Werk? Das „Gebetbuch“ und „Die Geschichte des Kaisers Pontianus“ von Kaspar Helth (Traducere, prelucrare sau operă individuală? „Cartea de Rugăciuni” şi “Povestea Împăratului Pontianus” de autorul Heltai Gáspár). In: Zeitschrift der Germanisten Rumäniens. Ed. Guţu, George, Bucureşti: GGR & Paideia, 1-2 (35-36)/2009. Pag. 285-301. ISSN: 1454-4008. (Verbundkatalog HeBIS, Hessen, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

6. Interkulturelle Rezeption vom Leben und Werk Hans Bergels im 21. Jahrhundert (Recepţia interculturală a operei lui Hans Bergel în secolul al 21-lea). Zeitschrift der Germanisten Rumäniens. 21. Jg. Heft 2 (42). Ed. George Guţu, Bucureşti: GGR & Paideia 2012. Pag. 79-92. ISSN: 1454-4008. (Verbundkatalog HeBIS, Hessen, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

7. Schriftkultur in Siebenbürgen im 16. Jahrhundert (Cultura literelor în Transilvania
Secolului al 16-lea). In: Zeitschrift für Balkanologie. Hg. Gabriella Schubert u.a..Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag. Heft 49 (2013) 2. Pag. 252-266. ISSN: 0044-2356. (Erih+)

8. Kontinuität und Diskontinuität im Klausenburger Druckwesen des 16. Jahrhunderts
(Continuitate și discontinuitate în tipografia clujeană în secolul al 16-lea). In: Zeitschrift für
Südost-Forschungen. Band 72 (2013) Ed. Ulf Brunnbauer – Konrad Clewing. München: De
Gruyter Oldenbourg 2013. Pag. 1-10. ISSN: 0081-9077. (http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

9. Die Problematik der Bibelübersetzung von Heltai Gáspár (Problematica traducerii Bibliei de către Heltai Gáspár). In: Österreichisch-Siebenbürgische Kulturbeiträge. Hg. Rudolf Gräf. B.5 Vergessen und Verdrängt. Hg. Verena Stross. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană 2013. Pag. 13-26. ISBN: 978-973-595-518-2. (Österreichische Nationalbibliothek, http://kvk.ubka.uni-karlsruhe.de)

10. Hundert Fabeln. Deutsches oder ungarisches Verbalpräfix-System bei Gáspár
Heltai/Caspar Helth? (O sută de fabule. Sistem de prefixe german sau maghiar la Gáspár
Heltai/Caspar Helth?) In: Klausenburger Beiträge zur Germanistik. Wechselwirkungen in
Südosteuropa. Vol. 5. Ed. Balogh, F. András. Cluj-Napoca: Mega 2015. Pag. 227-236. ISBN:
978-3-00-053-2245. (http://kvk.ubka.uni karlsruhe.de)

11. Gáspár Heltai in ungarisch-deutschem Bezug. Die Phraseme in Heltais Werk „Ponciánus
Császár históriája” in ungarisch-deutschem Vergleich. In: Zeitschrift für Balkanologie. Hg.
Gabriella Schubert u.a. .Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Heft 51 (2015) 1. Pag. 111-126.
ISSN: 0044-2356. (Erih+)

12. „Agis, König zu Sparta”. Johann Christoph Gottscheds Drama bei dem ungarischen Autor
György Bessenyei. („Agis, regele spartan”. Drama lui Johann Christoph Gottsched la autorul
maghiar György Bessenyei). In: Zeitschrift für Balkanologie. Hg. Gabriella Schubert u.a.
.Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. Heft 53 (2017) 1. Pag. 97-105. ISSN: 0044-2356. (Erih+)

13. Heltai Gáspár magyarországi és erdélyi részleges “szemléje” 1879-től 2011-ig. („Cronica“ detailată, maghiară și transilvăneană a autorului Heltai Gáspár pe perioada 1879-2011). In: Hortus amicorum. Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére. Szerk. Bartha Katalin Ágnes et.al. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület 2017. Pag. 122-130. ISBN: 9-786067-390773.

Teaching

Din anul 2015 sunt lector universitar, iar domeniile mele de cercetare sunt gramatica limbii germane, traductologia, contacte lingvistice și literare germano-maghiare, respectiv germano-române. În anul 2015 am început să predau cursuri și să cercetez domeniul literaturii și culturii pentru copii și tineret, observând în ultimii doi ani că acest curs opțional se bucură în mod deosebit de atenția studenților.
Tot în interesul studenților organizez anual, începând cu anul 2013, împreună cu colegii de la Departamentul de limba și literatura germană și invitați germani, workshop-uri lingvistice cu accent pe diferite teme importante în însușirea și exersarea limbii germane.

Conf. univ. dr. Tar Nóra

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Istoria teatrului german
 • Cultura pentru copii și tineret
 • Relațiile culturale germano-maghiare

Biography

Absolvent al Facultății de Litere al Universității Babeș-Bolyai (specializarea germanistică și hungarologie), mi-am susținut teza de doctorat în anul 2005 la aceași facultate cu titlul Teatrul de copii în Ungaria în secolul al XVIII-lea (Coordonator: Prof. dr. Kozma Dezső); traducerea tezei în germană cu completări relevante a apărut în anul 2012 la Editura LIT din Berlin.
Domeniile mele de cercetare sunt istoria teatrului german din sec. al XVIII-lea și al XIX-lea, cultura pentru copii și tineret, relații culturale germano-maghiare, predarea literaturii (vezi lista selectivă de publicații din CV).
În urmarea carierei de cercetător am fost îndrumată de profesori de excelență din Cluj ca doamna prof. dr. Elena Viorel și Prof. dr. Egyed Emese, dar m-au influențat prin prestația lor de dascăl și savanți din spațiul german ca Dr. Horst Fassel (Tübingen), Dr. Hella Ehlers (Rostock) sau Prof. dr. Peter Göhler (Berlin).
Între 2005-2009 am fost bursier român și lector Tandem al Fundației Robert Bosch din Stuttgart, perfecționându-mă prin training-urile internaționale oferite (Zvolen/SK, Krzyzowa/PL, Rousse/BG, Weimar și Stuttgart 2009) mai ales în domeniile de manegement de proiecte și manegement cultural. Lectoratul Tandem deținut are influențe până în prezent asupra stilului meu de lucru cu studenții și în echipe profesionale. Dintre proiectele îndrumate de mine în acest spirit aș menționa mai ales Proiectul studențesc româno-german tip tandem cu Centrul Europaeum al Universității Regensburg (Manager proiect: 2010-2014), documentat prin două publicații bilingve (Versiune online: http://www.uni-regensburg.de/europaeum/eigene-publikationen/index.html).
Între 2015 – 2017 am activat ca îndrumător științific/mentor în cadrul Școlii Internaționale de Doctoranzi „Vladimir Admoni”, reprezentând astfel Departamentul de Limba și Literatură Germană al UBB într-o colaborare DAAD cu Universitatea Viadrina din Frankfurt an der Oder, Univ. Humboldt Berlin, Univ. Jagello Cracovia, Univ. ELTE Budapesta și Univ. Bratislava.
Lucrez actual pe tema recepției europene a teatrului ambulant pentru copii, analizând librete descoperite recent în arhive și biblioteci din spațiul german.

Publications

Gyermek a 18. és 19. századi Magyarország és Erdély színpadjain. Cluj: Editura Societăţii Muzeului Ardelean. 2004. 119 pag. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 244.) ISBN 973-8231-34-5
Deutsches professionelles Kindertheater in Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Fassel, Horst/ Ulrich, Paul (ed.): Alltag und Festtag im deutschen Theater im Ausland vom 17.-20. Jahrhundert. Repertoirepolitik zwischen Wunschvorstellungen der Kritik und des Publikums. Berlin: Editura LIT. 2007. pag. 43-66. (Thalia Germanica, 9.) ISBN 978-3-8258-0730-6
No comment. Karikaturen des Klausenburger Graphikers Elemér Könczey oder „Balkanbilder“ im Unterricht. In: Bopp, Valeska – Lampe, Katharina – Schneiker, Andrea (ed.): Balkanbilder in Ost und West. Mythen und Stereotypen auf der Spur. Anregungen zur Didaktik interkultureller Studienseminare. București, Münster, Berlin: Editura Mitost. 2007. pag. 61-66. ISBN 3-9810792-6-4
Zur Rezeption des Kindertheaters im 18. Jahrhundert. In: Magallanes, Fernando (ed.): Estudios Filológicos Alemanes 2008 (16) Sevilla: 2008. pag. 41-63. ISSN 1578-9438
Ismeretlen árnyképek a 18. századi pest-budai német társulat színészeiről. In: Czibula, Katalin – Emődi, András – János-Szatmári, Szabolcs (ed.): Dráma – múlt, színház – jelen. Későbarokk és klasszicizmus a magyar színpadon. Cluj, Oradea: Editura Societății Muzeului Ardelean – Editura Partium. 2009. pag. 81-91. ISBN 978-973-88639-6-5; ISBN 978-973-8231-83-2
„Nachricht von der Bernerischen Jungen Schauspieler Gesellschaft” – Theatertaschenbücher als Medien der Erinnerung in Europa und Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Balogh F., András – Mitterbauer, Helga (ed.): Gedächtnis und Erinnerung in Zentraleuropa. Viena: Editura Praesens. 2011. pag. 109-123.
Deutschsprachiges Kindertheater in Ungarn im 18. Jahrhundert. Berlin: Editura LIT. 2012. 283 pag. (Thalia Germanica, 13.). ISBN 978-3-643-11863-9
Élőképek Kolozsváron és Pest-Budán a 19. század első felében. In: Egyed, Emese (ed.): Képes beszéd. Cluj: Editura Societății Muzeului Ardelean. 2014. pag. 41-59.
Schiller als Seifenoper? In: Kic-Drgas, Johanna (ed.): Literatur und Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht. Hamburg: Editura Dr. Kovac. 2015. pag. 43-53.
„1 mal vergessenes Bühnen(Leben)” oder Temeswars Belagerung in der Literatur. Ein Fallbeispiel um 1813. In: Gräf, Rudolf – Hirsch, Sandra (ed.): Herrschaftswechsel. Die Befreiung Temeswars im Jahre 1716. Cluj: Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. 2016. pag. 197-210.

Teaching

În prezent predau următoarele cursuri de literatură și cultură germană: nivel licență – Introducere în sțiința literaturii, Iluminism și Sturm und Drang, Clasicismul și romantismul; nivel masterat – Literatură pentru copii și tineret.

Lect. univ. dr. Ursula Wittstock

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Istoria teatrului de limbă germană din România
 • Relația teatru-piesă
 • Genuri dramatice și autori

Biography

Dr. Ursula Wittstock, născută în 1971 în Braşov a studiat Limba şi Literatura Germană şi Engleză la Facultatea de Litere şi Studii Germane la Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş Bolyai“. În 2016 a încheiat studiile doctorale cu o teză în domeniul istoriei teatrului german din Transilvania. Este asistent în cadrul Departamentului de Limba şi Literatura Germană unde predă seminarii de literatură (sec. XVIII-XIX), cursuri practice şi facultative cu tematica: practica limbii germane, limba germană ca limbă străină. Domeniile de cercetare sunt: istoria teatrului de limba germană din România, relația teatru-presă (cronica de teatru), genuri dramatice şi autori (sec. XIX), didactica limbii germane (media).

Publications

Teaching

Seminarii de literatura germană și cursuri practice de limba germană; tehnici de traducere și cursuri facultative de limba germană.

Lect. OeAD Kerstin Katzlberger

Departamentul de limbă și literatură germană

Domenii de interes:

 • Literatură contemporană austriacă
 • Civilizația și cultura austriacă

Biography

După ce am studiat literatura comparată și germana ca limbă străină la Viena și după experiența didactică ca profesor de germană, am devenit lector austriac la UBB, trimisă de Serviciul de Schimb Academic al Austriei (OeAD) pentru perioada 2014-2019. Sunt interesată în special de interacțiunile dintre literatură și societate, obiectul cercetării fiind literatura de duzină. Prin urmare, ultima mea publicație a fost Neue Männlichkeiten, alte Rassismen: Zigeunerbild und schwule hegemoniale Männlichkeit (Masculinități noi, rasisme vechi: Stereotipia ‹ țiganilor › și masculinitatea hegemonică homosexuală).
Cursurile mele se dedică literaturii, în primul rând literaturii austriece contemporane, precum și civilizației și culturii austriece. Pe lângă activitatea mea de predare, colaborez cu Biblioteca Austria, unde organizez evenimente culturale – prin invitarea artiștilor și autorilor austrieci – și prin organizarea de conferințe internaționale. Sunt responsabilă cu publicarea transcrierilor conferințelor în antologia Österreichisch-Siebenbürgische Kulturbeiträge, ultima fiind intitulată Imagination und Wirkungsmacht. Frauen – Männer – Westen – Osten (Imaginația și puterea impactuuil. Femei – Bărbați – West – Est).

Publications

Zwing, Veronika: Neue Männlichkeiten, alte Rassismen: Zigeunerbild und schwule hegemoniale Männlichkeit. In: Philologia 61/2016, Vol. 4. S. 125 – 138.

Zwing, Veronika: Erzähl du mir nicht, wie es passiert ist. Über die Rolle der Serie Cuéntame cómo pasó im spanischen Erinnerungsdiskurs. In: Binder, Sarah (Hg.): How I got lost six feet under your mother. Wien: Zaglossus Verlag 2013.

Teaching

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy