Specializarea LMA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în : traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.

chart_icon

20 Teachers

chart_icon

200 Students

chart_icon

60 Courses

Membrii departamentului

Lect. univ. dr. Renata Georgescu

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Traduceri și interpretări de conferință
 • Mediere lingvistică și culturală
 • Literatura exilului românesc

Biography

Sunt membră a Departamentului de Limbi Moderne Aplicate încă din prima zi de funcționare a acestuia. Predau discipline de bază atât la nivel licență, cât și la masterat. Preocupările mele didactice și de cercetare vizează domeniul traducerii și al interpretării de conferință, la care se adaugă literatura exilului românesc. Sunt, din anul 2002, interpret freelance acreditat pe lângă instituțiile europene, având ca limbi de lucru româna și franceza. Disciplinele pe care le predau în cadrul departamentului vizează atragerea studenților din anii 2 și 3 către Masteratul de interpretare de conferință sau cel de traductologie terminologie. Este vorba de traduceri (orale, specializate, retroversiuni, paradigmele traducerii), introducere în interpretarea consecutivă, la nivel licență, iar la nivel masterat interpretare consecutivă și simultană în cadrul masteratului european de interpretare de conferință, respectiv traduceri specializate în cadrul masteratului european de traductologie-terminologie.

Publications

Cărți publicate :
– L’Image de la Roumanie dans l’oeuvre de Vintilă Horia, Petru Dumitriu et Paul Goma, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2014, 385 pp, ISBN 978-606-17-0571-9
– Les aléas de la traduction. Étude contrastive du domaine juridique franco-roumain, în colaborare cu Gh. Lascu, Echinox, Cluj-Napoca, 2002

Articole
– Débuts de l’interprétation en Transylvanie, in Revue Internationale d’Etudes en langues Modernes Appliquées, Cluj-Napoca, numéro spécial 2017
– Trois jours d’interférence entre les disciplines. Journal d’interprète, in Revue Internationale d’Etudes en langues Modernes Appliquées, supliment nr. 8, 2014
– Le conte et l’enseignement de la simultanée, in Synergies roumaines no 7/2012, Ed. Gerflint, Paris, 2012
– L’image duelle de la Roumanie dans l’œuvre de Vintilă Horia, Petru Dumitriu et Paul Goma, in Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe centrale et orientale entre 1947 et 1989, Éd. De l’Institut d’études balkaniques, Ed. Limes, Éd. Rafael de Surtis, France, 2009
– Les voix de l’interprète, in Revue Internationale d’Études en langues Modernes Appliquées, nr. 4, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011
– Traducteurs et interprètes à la recherche du mot…perdu, in Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia, 2008
– La prise de notes en interprétation consécutive, in Techniques d’expression orale et écrite, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000
– Pédagogie de la traduction et de l’autorévision : une question de complémentarité, in Discours en présence : hommage à Liana Pop, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2015
– À la recherche du sens dans la traduction du langage médical. Le cas de la traduction humaine et de la traduction automatique, in New Trends in Language Didactics (coord. Cristina Varga), Ed. Presa Universitară Clujeană, 2014, ISBN 978-973-595-798-8
– La gestion du stress en interprétation in Traductions sans frontières, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 978-973-726-718-4, 2012.
– Trad à vue et trad spé – une histoire de continuité et de complémentarité, in Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 5, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2012
– Les voix de l’interprète, in Revue Internationale d’Études en langues Modernes Appliquées, nr. 4, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2011

Teaching

Cursuri, seminarii, cursuri practice predate:
LLA2117 Paradigmele traducerii
LLA2114Traducere. Mediere lingvistică și culturală
LLA2214 Traducere. Limbaje de specialitate
LLA3102 Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri simultane/consecutive
LMC1105 Interpetare consecutivă fără notițe
LMC1205 Interpetare consecutivă cu notițe
LMC2105 Interpretare simultană (B+C1+C2)

Lect. univ. dr. Liana Muthu

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Lingvistica textului
 • Analiza discursului
 • Teoria și practica traducerii

Biography

LIANA MUTHU este lector universitar în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplcate al Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai. Are un doctorat în lingvistică. Preocupările sale academice ating domenii de interes ca lingvistica textului, analiza discursului, teoria și practica traducerii, domenii în care a publicat două cărți dar și numeroase articole în reviste de specialitate și volume colective, în România și în străinătate (ex. Cambridge Scholars Publishing). S-a implicat în două proiecte de cercetare CNCSIS, centrate pe analiza discursului, precum și într-un proiect internațional, ClipFlair, coordonat de Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, având ca domeniu de cercetare predarea limbilor străine prin metoda subtitrării.
În cadrul proiectului ClipFlair (Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips) au participat 10 universități din 8 țări și au fost create 300 de activități. Una din activitățile pe care le-a creat a pornit de la o imagine selectată din documentarul Fractals: The Colors of Infinity (durata: 53 secunde) în regia lui Arthur C. Clarke. Videoclipul selectat a fost cel mai apreciat de coordonatorii proiectului. Activitatea e diponibilă pe platforma web gallery.clipflair.net/activity.

Publications

1. Liana Muthu, Chapter Nine: (Re)creating Uncommon Sites: Heterotopia and Dystopia in Julian Barnes’ ‘England, England’, în „Performing Identities and Utopias of Belonging”, volum coordonat de Teresa Botelho și Iolanda Ramos, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, pp. 128-140, ISBN (10) 1-4438-5148-5 ; ISBN (13) 978-1-4438-5148-0
2. Liana Muthu, The Linguistic Sign – Object Relation in Lewis Carroll’s Stories, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2006, 207 p., ISBN 973-555-496-8
3. Liana Muthu, Petre Grimm. Scrieri de istorie literară. Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel cronologic şi notă asupra ediţiei, Editura Eikon & Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, 237 p., ISBN 978-973-757-579-1; ISBN 978-606-92174-5-0
4. Liana Muthu, The Arabian Nights’ Mirage in Salman Rushdie’s Novels: ”Haroun and the Sea of Stories” and ”Midnight’s Children”, în „Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue”, volum coordonat de Iulian Boldea, Editura ”ARHIPELAG XXI” Press, Tîrgu-Mureș, 2015, pp. 877-886, ISBN 987-606-93692-5-8 (lucrare cotată ISI și indexată în baza de date Thomson Reuters Web of Knowledge)
5. Liana Muthu, Practical Aspects of Using Audiovisual Materials in the Foreign Language Learning, în „New Trends in Language Didactics”/ „Noi direcții în didactica limbilor”, volum coordonat de Cristina Varga, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, pp. 157-163, ISBN 978-973-595-798-8 (sunt membru în comitetul științific și editorial al volumului)
6. Liana Muthu, Translation Practice in Foreign Language Acquisition, în „Multimodal Approaches in Language Learning”/ „Perspective multimodale în predarea limbilor străine”, volum coordonat de Cristina Varga, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2016, pp. 29-37, ISBN 978-606-37-0143-6 (sunt membru în comitetul științific și editorial al volumului)
7. Iulia Bobăilă, Adina Cornea, Timea Ferencz, Cornelia Moldovean, Liana Muthu, Adriana Neagu, Romanian Academy. 150 years in the Service of the Romanian Nation 1866 – 2016, volum coordonat de Ionel-Valentin Vlad, Editura Academiei Române, București, 2016, 134 p., ISBN 978-973-27-2624-2 (carte tradusă din română în engleză)

Teaching

Semestrul I
LLA1111/ Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală (EN) (sunt titulara ambelor cursuri practice)
LLA2100 / Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (EN) (sunt titulara cursului de Limbă Engleză Contemporană)
LLA3104 / Introducere în terminologie (sunt titulara cursului și a seminarului)
LMT2107/ Redactarea textelor funcționale (sunt titulara acestui curs practic împreună cu d-na Conf. dr. Silvia Irimiea)
Semestrul II
LLA1213 / Limba română. Analiză şi producere de text (sunt titulara cursului și seminarului de Analiză și producere de text)
LLA1211 / Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală (EN) (sunt titulara ambelor cursuri practice)
LLA2200 / Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (EN) (sunt titulara cursului de Limbă Engleză Contemporană)

Lect. univ. dr. Gabriel Marian

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Epistemologia științelor umane
 • Traduceri literare

Biography

Cercetarea mea doctorală, desfăşurată la Universitatea Paris IV – Sorbonne, s-a focalizat pe epistemologia ştiinţelor umane şi pe circumscrierea statutului lor de gen literar, cu aplicare la perioada structuralismului francez din anii 1960-1980. Sunt de asemenea autorul unei serii de articole dedicate rolului epistemologic al metaforei în ştiinţele exacte şi umane, apărute în publicaţii naţionale şi internaţionale în perioada 2002-2007 (Francofonia, Bologna, Variations, Zurich, etc.). In paralel am desfăşurat o activitate de traducător literar, cu publicaţii apărute atât la edituri din Franţa (Actes Sud, etc.) cât şi în România. In prezent, postul meu în cadrul UBB acoperă domeniul traduceri în şi din franceză, cu precădere traduceri literare, iar în ce priveşte activitatea didactică, aceasta se concentrează pe studii culturale, elemente de bază ale funcţionării mass-media şi tehnici de exprimare. O serie de publicaţii (articole şi participare la volum colectiv: Cahier de traductions spécialisées) au fost dedicate problemelor de traducere specializată în domeniul tehnico-ştiinţific.

Publications

Traducere: Geanina Cărbunariu, Stop The Tempo et Kebab, Actes Sud, Paris, 2007
Traducere: de Stefan Peca, U.F. in Anthologie de théâtre roumain contemporain, Editions Climats, Maison Antoine Vitez, Montpellier, 2004
Coautor volum colectiv : Cahier de traductions spécialisées (sous la direction de Izabella Badiu), Risoprint, Cluj Napoca, 2010
Articol: Mystique du corps: cinq poèmes d’Henri Bauchau, in Francofonia, 42/2002, Olschki Editore, Bologna, p. 27-36;
Articol: Métaphores et fictions dans le discours de la Nouvelle Critique, in Variations, 10/2003, Peter Lang Verlag, Zurich, p. 29-46

Teaching

Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală (B) Franceză (2 grupe) – anul 1
Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală (C) Franceză (2 grupe) – anul 1
Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Franceză – anul 1
Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Franceză – anul 1
Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Franceză – anul 2
Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (B) Franceză – anul 2
Media (B,C) Franceză, Engleză – anul 3
Limbă şi studii culturale B [1]** (Franceză) – Master 1
Limbă şi studii culturale B (2) (Franceză) – Master 1

Prof. univ. dr. habil. Anca Greere

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Teoria și practica traducerii
 • Traduceri specializate

Biography

Prof. univ. dr. habil. Anca Greere este Directorul Masteratului European de Traductologie-Terminologie (program membru al Rețelei European Master’s in Translation, DGT) al Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Dna Greere predă cursuri de Teoria și Practica Traducerii, Traduceri Specializate, Traducere profesie europeană și coordonează activități de dezvoltare metodologică și curiculară, inclusiv prin colaborări cu experți din mediul profesional. Dna Greere a fost traducător/revizor în echipa de traducere a acquis-ului comunitar înspre limba română și a fost membru în Comitetul Tehnic al Asociației Române de Standardizare pentru SR EN 15038. Dna Greere a reprezentat domeniul Limbi Moderne Aplicate în Comisia de Științe Umaniste și Teologie a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), colaborează în prezent cu Quality Assurance Agency (QAA), Marea Britanie în rolul de Quality Assurance Manager, și este evaluator/consultant pentru diferite organizații internaționale pentru asigurarea calității în învățământul superior (Lituania, Jamaica, Arabia Saudită). Dna Greere a facut parte din consiliul director și/sau a coordonat diferite activități în cadrul proiectelor europene LanQua, SpeaQ, Optimale, TNE-QA. Dna Greere colaborează cu Direcția Generală Traduceri în calitate de reprezentant pentru România în rețeaua European Master’s in Translation și în calitate de expert formator pentru traducătorii DGT.

Publications

Greere, A. (2014) ‘Training Methodologies in Professionally-Oriented Translator Education’ in Erakovic B. and M. Todorova Topics in Translator and Interpreter Training Selected Papers from Proceedings of 3rd IATIS Regional Workshop, University of Novi Sad, available at https://www.academia.edu/10138407/Topics_in_Translator_and_Interpreter_Training
Greere, A. and C. Riley (2014) ‘Engagement, empowerment, ownership – How to nurture the quality culture in higher education’ in Derricott, D. et al. (2014) Working Together to Take Quality Forward, EUA publication, p.38-43, available at http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA_EQAF_Publication_web
Greere, A. and Martin, Michaela (coord. ed.) (2014) Quality Assurance for Cross-Border Higher Education -Training Kit (for supporting the continuous professional development of staff and students), Gloucester: QAA publications, 98 p, available at http://www.tne-qa.com/images/publication_modules_external_quality_assurance/WP1_TrainingKit_EN.PDF, 98 p.
Greere, A. (2012) ‘The Standard EN 15038: Is there a Washback Effect on Translation Education’ in Severine Hrubscher-Davidson and Michal Borodo (eds.) Global Trends in Translator and Interpreter Training: Mediation and Culture, Continuum Advances in Translation, London/NewYork: Continuum, p. 45-68 http://www.bloomsbury.com/us/global-trends-in-translator-and-interpreter-training-9781441193407/
Zdrenghea, M. and A. Greere (2012) A Practical English Grammar with Exercises (with CD), ediţia a 3-a, revizuită, Cluj-Napoca: Argonaut&Scriptor, 520 p.
Garces, Carmen Valero (2012) Forme de mediere interculturală. Traducerea şi interpretarea pentru serviciile publice, Greere A. şi R. Baconsky (coord. trad), Cluj-Napoca: Argonaut&Scriptor, 287 p.
Greere, A. (2010) ‘Translation in Romania: Steps towards recognition and professionalization’ META, Translator’s journal, vol. 55 (4), Nicolas Froelingger et Jean Rene Ladmiral (issue editors), Montreal, 789-816
Greere, A. and A. Räsänen, (2008) ‘Redefining Content and Language Integrated Learning – Towards Multilingual Competence’ LANQUA report, available at http://www.lanqua.eu/sites/default/files/Year1Report_CLIL_ForUpload_WithoutAppendices_0/index.pdf
Greere, A. (2008) ‘The Public-Service Translator: Setting Objectives for a Master’s Programme’ în Carmen Valero Garces (ed.) ‘Proceeding of the FITISPos Conference, Research and Practice in Public Service Interpreting and Translation: Challenges and Alliances’, Universitatea Alcala de Henares: Servicio de Publicaciones, Spania, pe CD, p. 136-156, ISBN 978-84-8138-773-5
Greere, A. (2008), ‘Extreme’ Translation Briefs in Advanced Translator Training: the misleading pitfalls and apparent advantages’ in XVIII FIT World Congress Proceedings, Actes du XVIIIe Congres mondial de la FIT, International Federation of Translators, Shanghai, China: Foreign Languages Press, 903-916 si pe CD
Greere, A. (2008), ‘Quality Issues in Romanian Translator and Interpreter Training: Investigating the validity of the standards proposed by the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education [ARACIS]’, Studia Universitatis Philologia, LIII (3), 81-94 available at http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/366.pdf
Greere, A. (2007) English for Environmental Professionals: Developing Translation Skills, Cluj-Napoca: Clusium, 315 p.
Greere, A. (2006) ‘Applying Functionalism to Domain-specific Translations: The case of Legal Texts’ în Proceedings of the 1st International Conference on Specialized Translations, Colegio de Traductores Publicos de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 27-29 July 2006, pe CD [cu ISBN]
Greere, A. (2003) Translating for Business Purposes- a functionalist approach, Cluj-Napoca: Dacia, 300 p.

Teaching

În prezent:
• Licenţă, An 3 – Traduceri specializate. Inițiere în traduceri consecutive/simultane (B) Engleză
• Master, An 1 – LMT1105, LMT1205 Teorii Contemporane ale Traducerii
• Master, An 1 – LMT1202 Limbă şi Studii Culturale (B) Engleză
• Master, An 1 – LMT1113, LMT 1213 Practică – Simulare Profesională
• Master, An 2 – LMT 2108 Traducere specializată. Proiect traductologic (Engleză) Traduceri juridico-notariale
• Master, An 2 – LMT 2208 Traducere specializată. Proiect traductologic (Engleză) Traduceri ştiinţifico-tehnice
• Master, An 2 – LMT 2110, LMT 2210 Traducere profesie europeană
• Master, An 2 – LMT 2211 Editare şi Revizie
• Master, An 2 – LMT2113, LMT 2213 Practică – Simulare Profesională

În trecut:
• Licenţă, An 1 – Limba engleză contemporană
• Licenţă, An 2 – Tehnici de traducere
• Licenţă, An 3 – Metodologia documentării

Lect. univ. dr. Alina Pelea

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Interpretarea de conferință
 • Interpretarea pentru serciviile publice
 • Traducerea literară și traducerea specializată
 • Istoria traducerii și interpretării

Biography

În ultima perioadă, activitatea mea de cercetare s-a concentrat asupra istoriei interpretării (preocupare concretizată prin reeditarea volumului lui Epaminonda I. Stamatiade consacrat biografiilor marilor dragomani și coeditarea numărului tematic RIELMA dedicat istoriei interpretării), dar și asupra didacticii în domeniul LMA.

Publications

Volume editate
1. Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, număr special « Interpreting through history », număr coordonat de Ildikó Horváth, Małgorzata Tryuk și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2017. (http://lett.ubbcluj.ro/rielma/RIELMA_2017.pdf)
2. Stamatiade, Epaminonda I., Biografiile marilor dragomani (interpreți) greci din Imperiul Otoman, traducere de Constantin Erbiceanu, cuvânt înainte de Ioan-Aurel Pop, ediție îngrijită de Rodica Baconsky și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Ştiință, 2016. (http://www.casacartii.ro/frame/detalii.php?nrcrt=1878&denumire=Biografiile%20marilor%20dragomani%20(interpre%C5%A3i)%20greci%20din%20Imperiul%20Otoman)
3. Lungu Badea, Georgiana, Alina, Pelea (eds), Enseigner et apprendre à « traduire de façon raisonnée », Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2015.
4. Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, supliment tematic nr. 8 « Productions et identités locales en contexte de mondialisation », număr coordonat de Joël Brémond, Mihaela Toader, Manuela Mihăescu și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2015. (http://lett.ubbcluj.ro/rielma/RIELMA_no8_2015_Supplement2.pdf)
Cărți
1. Pelea, Alina, Méfiez-vous des faux amis !, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014. (http://www.risoprint.ro/detaliicarte.php?id=1846)
Articole
1. Bobăilă, Iulia, Pelea, Alina, « La visibilité de l’interprète, une question de circonstances », in Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, număr special « Interpreting through history », număr coordonat de Ildikó Horváth, Małgorzata Tryuk și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2017, 159-173.
2. Baconsky Rodica, Pelea, Alina, « Quand ‘dire c’est faire’ au royaume de l’interprétation. Une page d’histoire » in Anamaria Curea, Cristiana Papahagi, Monica, Sanda Moraru, Veronica Manole, Discours en présence, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015 pp. 387-402 .
3. Toader, Mihaela, Mihăescu, Manuela « Culture d’entreprise et communication commerciale à l’heure de la mondialisation », in Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, supliment tematic nr. 8 « Productions et identités locales en contexte de mondialisation », Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2015, pp. 187-211.
4. Aldea, Bogdan, Pelea, Alina « Language Preferences in Interpreter Notes: An Empirical Study » in Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 8, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2015, pp. 207-216.
5. Bobăilă, Iulia, Pelea, Alina, « Du bon usage du ‘client impur’ » in Georgiana Lungu Badea et Alina Pelea, Enseigner et apprendre à « traduire de façon raisonnée », Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2015, pp. 177-194.

Traduceri :
1. Christophe Boltanski, Tainița, traducere de Rodica Baconsky și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2017.
2. Marc Bressant, Ultima conferință, traducere de Rodica Baconsky și Alina Pelea, Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2014.

Teaching

Limbă modernă pentru obiective specifice (Franceză) (LLA1100, LLA1200, LLA2100, LLA2200), Traduceri orale (LLA2114), Interpretare de conferință (LMC1105, LMC1205, LMC2105, LMC2205).

Lect. univ. dr. Adina Cornea

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Limba engleză contemporană
 • Traduceri și retroversiuni
 • Traduceri specializate

Biography

Sunt lector universitar doctor la Departamnetul de Limbi Moderne Aplicate al Facultății de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde predau limbile engleză și franceză. Sunt titulara cursurilor, seminariilor și cursurilor practice de Limba engleză contemporană, Traduceri, Retroversiuni, Comunicare, Traduceri consecutive și Traduceri specializate. Cercetarea mea este orientată spre traductologie, formarea interpreților de conferință, comunicare și relații internaționale. Sunt doctor al Universității din Trieste, Italia și, în același timp, traducător și interpret autorizat în România, pentru limbile engleză și franceză.
Am publicat 2 cărți și aproximativ 20 de articoleși studii pe teme legate de domeniile mele de interes și am tradus cărți și articole din și în limbile engleză și franceză.
Sunt implicată în mod activ în relația cu studenții, fiind în fiecare an coordonator de lucrări de licență, responsabil cu practica profesională și tutore de an.

Publications

1. CORNEA, Adina-Maria, Transylvania and Friuli-Venezia Giulia in the Present European Context. A Comparative Study on History, Administration and Delocalization, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008, p. 272. (CNCSIS)
2. OLTEAN, Adina-Maria, Le Rôle des universités dans l’Europe de la connaissance – traduction commentée et glossaire, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, p. 84. (CNCSIS)
3. CORNEA, Adina-Maria, BRIE, Laura-Mihaela, “Translating across Cultures: Political Speech”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Vol. 18, Alba Iulia, 2017, în curs de tipărire (BDI)
4. CORNEA, Adina, “Aspects didactiques dans la formation des traducteurs dans le cadre du Département LMA de Cluj-Napoca”, în Traduire les (Non)-Dits, Collection LangTrad, Éditions universitaires européennes, Saarbrücken, 2016, pp. 203-210 (BDI)
5. CORNEA, Adina, “Didactique de l’enseignement des langues étrangères appliquées. Introduction à la théorie et la pratique de la traduction”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Vol. 17/2, Alba Iulia, 2016, pp. 413-424 (BDI)
6. CORNEA, Adina, “Moyens audiovisuels et le renforcement des aptitudes à parler en public dans la formation des interprètes de conférence”, în Acta Technica Napocensis, series Language for specific purposes, vol. 16, nr. 4, U.T. Press, Cluj-Napoca, 2016, pp. 17-27 (BDI)
7. CORNEA, Adina-Maria, “Enhancing Public Speaking Skills in Conference Interpreting. Fourteen Years of Experience in the Booth”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, Vol. 16/2, Alba Iulia, 2015, pp. 267-280 (BDI)
8. CORNEA, Adina-Maria, “Difficulties in Translating Technical Texts: the Case of Mobile Phones”, în Lucrările conferinței naționale Diversitate culturală și limbaje de specialitate: mize și perspective, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, pp. 26-33. (BDI)
9. CORNEA, Adina-Maria, “The Loss of Information in the Process of Communication through Translation. Possible Situations and Solutions (Pierderea de informație în procesul comunicării prin traducere. Situații și soluții posibile)”, în Papers of the 3rd International Conference on Cultural Diversity and Multilingualism in Acta Technica Napocensis, vol. 12, nr. 4, U.T. Press, Cluj-Napoca, 2012, pp.12-21. (BDI)
10. CORNEA, Adina-Maria, “Repères pour une didactique de la traduction spécialisée. Le domaine économique”, în Actes du Colloque international TradSpé « Pratiques professionnelles et méthodes didactiques dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage de la traduction spécialisée », in Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées, 5/2012, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2012, pp. 196-205. (BDI)
11. CORNEA, Adina-Maria, “L’interprétation de conférences en Roumanie : le défi de se trouver en cabine”, în Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées, 4/2011, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, pp. 241-247. (BDI)
12. CORNEA, Adina-Maria, “La traduction légalisée des documents scolaires”, în Actes du Colloque international « Le concept de traduction chez Eugenio Coseriu », in Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées, 3/2010, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, pp. 119-128. (BDI)
13. CORNEA, Adina-Maria, “Transdisciplinarity in Translation Teaching”, în Actes du Colloque international « La traduction, l’interprétation de conférence et les défis de la mondialisation », in Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées, 2/2009, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009, pp. 111-119. (BDI)
14. CORNEA, Adina-Maria, “The Italian Companies in Romania. A Multicultural Approach” in Transylvanian Review, vol. XVII, no. 1, Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 2008, pp. 114-138. (ISI)
15. CORNEA, Adina-Maria, “Innovative Ways of Teaching Translations”, în Actes du Colloque international «Traducerea și interpretarea între știință, practică și afacere», in Revue Internationale d’Etudes en Langues Modernes Appliquées, 1/2008, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, pp. 138-146. (BDI)

Teaching

LLA1100 Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale 1 (B)
LLA1111 Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală 1 (B)
LLA1200 Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale 2 (B)
LLA1211 Introducere în tehnica traducerii. Exprimare scrisă şi orală 2 (B)
LLA2114 Traducere. Mediere lingvistică şi culturală (B)
LLA2214 Traducere. Limbaje de specialitate (B)
LLA3102 Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri consecutive / simultane 1 (B)
LLA3118 Comunicare. Tehnici de comunicare (A). Media (B, C)
LLA3202 Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri consecutive / simultane 2 (B)

Conf. univ. dr. Adriana Neagu

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Literaturi ale identității
 • Traducere și interculturalitate

Biography

Adriana Neagu este absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea Engleză-Română, promoţia 1989. Între 1995-1997 a urmat un program de studii master la Universitatea Bergen, Norvegia, unde a obţinut în anul 1997 un MPhil în literatura americană cu disertaţia Texts and Selves in the Writings of Paul Auster. A absolvit și un MA în interpretariat de conferință, diplomă EMCI/ Babeș-Bolyai, în 2012. Este doctor în Filologie, titlu obținut în anul 2000 magna cum laude, cu disertaţia Sublimating the Postmodern Discourse: toward a Post-Postmodern Fiction in the Writing of Paul Auster and Peter Ackroyd (Universitatea Lucian Blaga Sibiu, co-tutelă Universitatea Bergen). Şi-a început cariera universitară la Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, din 2008 fiind conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate. De factură interdisciplinară, ariile sale de specializare îmbină discipline literare şi culturale. Din 1999, Adriana Neagu este Redactor Consultant şi (din 2004), Redactor Şef al publicaţiei American, British and Canadian Studies, revista Societăţii Academice Anglofone din România. Este membră a colegiului redacţional al publicaţiei Identity, Self, and Symbolism, revista Institutului Internaţional de Studiu al Anglisticii, recenzor pentru ABES, Annotated Bibliography of English Studies, Routledge şi revizor lingvistic pentru publicaţia Caietele Echinox. Din 2006, Adriana Neagu este traducător și interpret de conferință freelance și Examinator Cambridge acreditat.

Publications

Este autoarea monografiei Sublimating the Postmodern Discourse: toward a Post-Postmodern Fiction in the Writing of Paul Auster and Peter Ackroyd, a studiului de teorie critică In the Future Perfect: the Rise and Fall of Postmodernism, ambele apărute în 2002 la Editura Universității Lucian Blaga, a colecției de eseuri Continental Perceptions of Englishness, ‘Foreigness’ and the Global Turn și a numeroase articole de critică literară şi teorie critică, precum şi a traduceri de texte filosofice şi de beletristică.

Teaching

Principalele sale direcţii de cercetare converg înspre teoria culturală şi literaturi ale identităţii, cu precădere noi paradigme ale spaţiului identitar britanic şi teoria şi practica traducerii și interpretării, traducere şi interculturalitate.

Asist. univ. dr. Anamaria Milonean

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Lingvistică
 • Semiotică
 • Teoria traducerii

Biography

Asistent universitar doctor. Cursuri/seminare – domenii de studiu: Limba italiană contemporană (morfologie și sintaxă), Limba română, Didactica traducerii, Tipologia discursurilor. Domenii de cercetare: lingvistică, semiotică și teoria traducerii. Principalele articole publicate se axează pe aspecte lingvistice, didactice, de teoria și practica traducerii. Printre acestea: „Il ruolo della linguistica teorica nella didattica della traduzione”, „Dal discorso romanzesco al discorso filmico, Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, „Difficoltà nell’interpretazione e nella traduzione del congiuntivo: italiano e romeno a confronto”„Il ridimensionamento della struttura e dei valori della narrazione nella traduzione intersemiotica”, publicate în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées; „Valori e funzioni del passato prossimo e del passato remoto (italiano e romeno a confronto)”, „Prospettive sull’enunciazione nel testo narrativo, dall’approccio strutturalista alla visione ScaPoLine”, publicate în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. Doctorat în Filologie, cu lucrarea: ”De la discursul romanesc la discursul filmic – Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa – (abordare lingvistico-semiotică)”.

Publications

– „Hermeneutica imaginii: inferențe și sens textual”, în Perspective multimodale în predarea limbilor străine, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 171-180.
– „Text audio-vizual și text verbal în didactica limbilor străine. Fundamente semiotice”, în New Trends in Language Didactics, Presa Universitară Clujeană, 2014, pp. 165-173.
– „Il ridimensionamento della struttura e dei valori della narrazione nella traduzione intersemiotica”, în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 7/2014, pp. 80-87.
– „Text verbal şi text filmic: aspecte ale actului referenţial”, în Traduction sans frontières. Volum aniversar Rodica Baconsky, Cluj, Limes, 2012, pp. 218-228.
– „Difficoltà nell’interpretazione e nella traduzione del congiuntivo: italiano e romeno a confronto”, în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 4/2011, pp. 343-350.
– „Dal discorso romanzesco al discorso filmico, Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 3/2010, pp. 275-285.
– „Prospettive sull’enunciazione nel testo narrativo, dall’approccio strutturalista alla visione ScaPoLine”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia, 1/2010, pp. 181-193.
– „Il ruolo della linguistica teorica nella didattica della traduzione”, în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées, nr. 2/2009, pp. 121-127.
– „Valori e funzioni del passato prossimo e del passato remoto (italiano e romeno a confronto)”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia, 3/2008, pp. 245-252.
– „Semiotica mesajelor nonverbale în romanul Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, în Philologica Banatica, vol. II, Timişoara, 2008, pp. 91-102.

Teaching

Cursuri/seminare – domenii de studiu: Limba italiană contemporană (morfologie și sintaxă), Limba română, Didactica traducerii, Tipologia discursurilor.

Lect. univ. dr. Bogdan Aldea

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Interpretare de conferință

Biography

Activitatea mea principală vizează formarea interpreților de conferință și se desfășoară în cadrul masteratului de specialitate oferit de Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al Facultății de Litere, unde predau disciplinele de specialitate în domeniu. Am publicat si o serie de studii și articole axate pe formarea interpreților de conferință, concentrându-mă pe aspecte privind elaborarea curiculei, practica individuală, feedback-ul, tehnica luării de notițe, tehnica ascultării active și a analizei de discurs, etc. Așa cum cere în mod explicit regulamentul EMCI, consorțiul internațional din care face parte masteratul nostru, în activitatea mea didactică mă bazez și pe experiența concretă acumulată în calitate de interpret freelance acreditat pe lângă instituțiile europene. De asemenea, am privilegiul de a preda și cursul de studii culturale britanice la anul I, în cadrul modulului “Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale”.

Publications

– Aldea B., (2006), Worlds in the Making. Science Fiction between Fabulation and Mannerism, Napoca Star, Cluj-Napoca, 232 p.
– Aldea B., Romanţan A. (2000), Postmodernité et médias, Echinox, Cluj-Napoca, 156 p.
– Greere A., Aldea B. (2001), Practica traducerii juridico-economice, Echinox, Cluj-Napoca, 149 p.
– Aldea, B. (2016), “Legacy of Empire. The Post-Colonial Cultural Experience”, RIELMA 9/2016, Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 20-30.
– Aldea B., Alina Pelea, (2015), “Language Preferences in Interpreter Notes: An Empirical Study”, RIELMA 8/2015, Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 207-216.
– Aldea B. (2013), “Feedback in Conference Interpreter Training,” RIELMA no.6/2013 (supplement).
– Aldea, B (2012), “The Challenges of Urban Development: The Western Experience”, in vol. Traductions sans frontieres, p. 242-255, Ed. Limes, Cluj Napoca.
– Aldea B. (2011), “Elements of Curriculum Design for Interpreter Training Programmes”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia, 1/2011.
– Aldea B. (2010), “Fidelity in Court Interpreting”, RIELMA, 3/2010, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 145–154.

Teaching

LMC1105 Interpretare consecutivă fără notiţe
LMC1205 Interpretare consecutivă cu notiţe
LMC2105 Interpretare simultană (B + C1 + C2)
LMC2205 Interpretare simultană cu text (B + C1 + C2)
LLA1100 Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale – EN
LLA1200 Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale – EN

Lect. univ. dr. Cristina Varga

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Analiza discursului
 • Lingvistica de corpus
 • Traducerea audiovizuală

Biography

Cristina Varga este lect. univ. dr. al Departamentului de Limbi Moderne, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș‐Bolyai” Cluj‐Napoca, unde predă Informatică pentru traducători, Traducere audiovizuală, TIC şi Terminologie. Începând cu 2007, este şi colaborator la Departamentului de Traducere și științele limbajului al Universității Pompeu Fabra, Barcelona, unde predă cursul de Subtitrare, în cadrul programului de Master în traduceri audiovizuale al acestei universități.
Doctor în filologie al Universităţii Pompeu Fabra, Barcelona şi al Universităţii „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, cu o teză de analiza discursului despre transmiterea cunoașterii în Internet, ulterior publicată în Germania.
Are o vastă experienţă didactică în țară şi în străinătate (Franţa, Belgia, Spania). Domeniile sale de cercetare includ domenii precum analiza discursului, lingvistica de corpus, traducerea automată, terminologia, traducerea audiovizuală şi localizarea de jocuri video.
Cristina Varga lucrează, de asemenea, ca traducător independent. Aria sa de expertiză include traduceri specializate din domeniul tehnic şi traduceri audiovizuale.
A susținut comunicări și conferințe pe probleme de terminologie, instrumente de traducere asistată (CAT) şi traducere audiovizuală. A participat ca membru al comitetelor de organizare şi moderator la diverse conferinţe internaţionale pe aceste teme, în România, Franța şi Spania.
De asemenea a fost membru în diverse echipe de cercetare, naţionale şi internaţionale și a coordonat echipa de cercetare a UBB în cadrul proiectului Comenius Clipflair, finanțat de Uniunea Europeană.
Cristina Varga a publicat o carte despre analiza discursului specializat şi a participat la elaborarea mai multor glosare terminologice.

Publications

• 2015 – Elena Platon (coord.), Veronica Manole, Cristina Varga, Andrei Lazăr, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învăţământul secundar, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015, 375 p.
• 2015 Cristina Varga (ed.) Multimodal Approaches in Language Learning / Perspective multimodale în predarea limbilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
• 2014 Cristina Varga (ed.) New Trends in Language Didactics / Noi orientări în didactica limbilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
• 2012 – Vocabulaire panlatin du vélo, édité par l’Office Québécois de la Langue Française (OQLF), Tina Célestin (coord.), © Gouvernement du Québec, 2012 Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 ISBN 978-2-550-65673-9.
• 2011 – Knowledge Transmission in Cyberspace. 2011. Saarbrücken: LAP Publishing, 388p, ISBN: 978-3845437460.

articles:
• J. Palacios, G. Adamo, I. Alves, T. Cabré, X. Clemente, J. Jumbley, C. Manzanares y C. Varga, „¿Es posible una acción coordinada sobre la neología en las lenguas románicas?” in J. Palacios et al. (eds.) La neología en las lenguas románicas, Band 110, Frankfurt am Mein, Peter Lang Edition, pp. 357-382, 2016.
• “Identidad cultural entre ideología e utopía” in La convivencia de los pueblos, Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.), Universität zu Köln, Arbeitkreis Spanien-Portugal-Lateinamerika, 2008, ISSN 1438-6887, pp 72-82.
• “12:08 al Este de Bucureşti. Retos de la traducción del cine rumano al español” in Jenny Brumme (ed.), La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales, 2010, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana / Vervuert.
• “Anglicismos en informática. Incorporación, extensión y generalización de los neologismos en rumano” in Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques, M. T. Cabré, O. Domènech, R. Estopà, J. Freixa, M. Lorente (eds.), Barcelona: IULA, 2010. pp 709-721, ISBN: 978-84-92707-08-9.
• “Traduire pour rire” in Adriana Serban, Jean-Marc Lavaur (eds.) Traduction et médias audiovisuels, Editions Pu du Septentrion, Montpellier, 2010, ISBN : 978-2-7574-0341-9.
• ”Enseñar las lenguas románicas a través de la traducción y el doblaje”, in Quaestiones Romanicae nr. II/2, Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Románia europeană (ediţia a III-a/2014), JatePress, Szeged 2014.
• „La virtualisation de la recherche terminologique”, in Synergies. Roumanie, 2012, no. 7, pp 206-216 [printed version and URL http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Roumanie7 /varga.pdf].
• Carme Colominas, Cristina Varga “Un módulo de aprendizaje para la localización de videojuegos” in eColoMedia, Formation à la localisation multimédia. Actes de la journée d’étude du 14 de diciembre 2009, Pascaline Merten (ed.), Les Éditions du Hazard, Bruxelles, 2010. ISBN 2-930154-28-4.
• “Childish Translation vs Translation for Children. The Subtitling of Fictional Dialogues in Cartoon Movies” in Fischer B. Martin / Wirf, Maria (eds). 2012. Translating Fictional Dialogue for Children and Young People, Berlin: Frank&Timme, ISBN 978-3-86596-467-0
• “Aly bei el Abassí – el viaje de un cristiano a la Meca” in Europa y sus fronteras, Christian Wentzlaff-Eggebert (ed.), Universität zu Köln, Arbeitkreis Spanien-Portugal-Lateinamerika, 2010, ISSN 1438-6887, pp 45-59.

Teaching

LMT1104 Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) (1)
LMT1106 Terminologie (1)
LMT1204 Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) (2)
LMT1206 Terminologie (2)
LMT2112 Traducere audiovizuală. Subtitrare (I)
LMT2212 Traducere audiovizuală. Subtitrare (II)
LLA1131 Informatică aplicată. Editare de text (I)
LLA1231 Informatică aplicată. Editare de text (II)
LLA3131 Informatică aplicată. Instrumente de traducere asistată

Lect. univ. dr. Diana Moțoc

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Teoria și practica traducerii

Biography

Domeniul meu de cercetare este teoria şi practica traducerii. Cercetarea mea doctorală, desfăşurată la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filologie, Istorie şi Teologie, sub îndrumarea ştiinţifică a doamnei prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea, are ca temă traducerea ca mediere culturală, perspectiva istorică asupra traducerilor şi traducerea culturemelor. În urma susţinerii tezei, care are ca titlu Traducerea, loc de întâlnire a culturilor şi limbilor catalană şi română. Studiu de caz: culturemul, am obţinut titlul de Doctor în Filologie, specializarea Traductologie (2015). Întâlnirea culturală prin şi în traducere este punctul de plecare a două volume: cel dintâi, O întâlnire româno-catalană. Traducerea literară (Ed. Limes, 2017), tratează cunoaşterea culturală prin traducere/traduceri, cu alte cuvinte inventariază şi analizează traducerile de texte literare din catalană în română şi din română în catalană din 1887 şi până în prezent (2017), dintr-o perspectivă istorică (avându-şi originea în Partea I a tezei, „Paradigme traductive”), iar un volum viitor va aborda cunoaşterea în traducere, în ceea ce are ea mai specific cultural, şi anume redarea culturemelor (valorificând Partea a II-a a tezei, „Ospitalitatea limbii române”). De asemenea, tot în domeniul traductiv-traductologic, am publicat mai multe studii ştiinţifice, între care menţionez: „Traducerea culturemelor în romanul Piaţa Diamantului” (Viaţa printre vieţi/La vida entre vides. Festschrift für Jana Balacciu Matei, Ed. Omonia, 2017); „Acerca de la metodología en la historia de la traducción. Caso de estudio: las traducciones entre el catalán y el rumano” (Translationes: Les âges de l’histoire de la traduction, 7/2015, Ed. Eurostampa, 2016); „La création qu’on appelle traduction. De la (ré)création du texte littéraire traduit à la créativité du processus traductif” (Traductions sans frontières, Ed. Limes, 2012).

Publications

1. 3. O întâlnire româno-catalană. Traducerea literară. Floreşti – Cluj, Editura Limes, „Paradigme”, 2017. ISBN 978-606-799-095-9.

2. Geschriebene und Gesprochene Ausdruckstechniken/Written and Oral Communication/Técnicas de expresión escrita y oral/Techniques de l’expression écrite et orale. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002, p. 194-208, 225-256. ISBN 973-8095-10-7. Coordonator: Mihaela Toader, coautori: Mihaela Bârzan, Cristian Fabini, Adriana Filipschi, Renata Georgescu, Silvia Irimiea, Roxana Marcu, Diana Moţoc, Anca Neamţu, Olivia Petrescu, Adrian Radu, Anca Romanţan, Mihaela Toader.

3. „Traducerea culturemelor în romanul Piaţa Diamantului”. În Xavier Montoliu Xavier şi Ilinca Matei (ed.), Viaţa printre vieţi/La vida entre vides. Festschrift für Jana Balacciu Matei. Bucureşti: Editura Omonia, 2017, p. 212-252. ISBN 978-973-8319-99-8.

4. „Acerca de la metodología en la historia de la traducción. Caso de estudio: las traducciones entre el catalán y el rumano”. În Translationes: Les âges de l’histoire de la traduction, nr. 7/2015, Timişoara: Editura Eurostampa, 2016, p. 85-97. ISSN 2067-2705.

5. „Les traductions entre le catalan et le roumain: l’histoire d’une rencontre culturelle récente”. În Larisa Schippel, Magda Jeanrenaud, Julia Richter (ed.), „Traducerile au de cuget să îmblânzească obiceiurile…”. Rumanische Ubersetzungsgeschichte – Prozesse, Produtkte, Akteure. Berlin: Frank & Timme, Verlag für wissenchaftliche Literatur, colecţia „Transkulturalität – Translation – Transfer”; Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, p. 293-307, 2014. ISBN 978-3-7329-0087-9, ISSN 2196-2405, ISBN 978-606-714-046-0.

6. „Sur la (les) méthode(s) dans l’étude historique – comparative des traductions. Le cas des traductions du catalan en Roumanie”. În Actes du Colloque international de Traductologie et Traduction – De la méthode en traduction et en traductologie. Conferinţă ISI. Timişoara: Eurostampa, 2013, p. 133-144. ISBN 978-606-569-614-3.

7. „Quatre apunts sobre les relacions entre la literatura romanesa i catalana”. În Visat, La revista digital de literatura i traducció del Pen Català, 15, abril 2013. URL: http://www.visat.cat/articles/cat/70/quatre-apuntsnbspsobre-les-relacionsnbspentre-la-literatura-romanesa-i-la-catalana. html. ISSN 2014-5624. (În colaborare cu Xavier Montoliu)

8. „La création qu’on appelle traduction. De la (ré)création du texte littéraire traduit à la créativité du processus traductif”. În Mioriţa Ulrich şi Diana Moţoc (coord.), Traductions sans frontières. Mélanges offerts à Rodica Baconsky/Traduceri fără frontiere. Volum aniversar Rodica Baconsky. Cluj-Napoca – Floreşti: Limes, 2012, p. 9-29. ISBN 978-973-726-718-4.

9. „La traducción y la recepción de M. Eliade, E. M. Cioran y E. Ionescu en España”. În Quaderns: Revista de traducció, 10, 2003, p. 93-110. ISSN 1138-5790.

Traduceri:

1. „Fiule, m’am vrut să-ţi fiu candelă de ceas târziu…!”/ ¡“Hijo, yo te quise ser candela al anochecer…!”, de Arhim. Dumitru Cobzaru. Traducere din română în spaniolă de Diana Moţoc. Ediţie bilingvă. Cluj-Napoca: Editura Renaşterea, 2017. ISBN: 978-606-607-229-8.

2. Stihuri la moartea tatălui său/Coplas a la muerte de su padre, ediţie bilingvă. Traducere, cuvânt-înainte şi note de Olivia Petrescu şi Diana Moţoc. Bistriţa, Casa de Editura Max Blecher, Colecţia Orfeu, 2014. ISBN: 978-606-8577-07-4.

3. „Creaţie şi revelaţie”, Antonio Gamoneda, discurs la primirea titlului de Doctor Honoris Causa. În Steaua, USR, Cluj-Napoca, nr. 12, 2015, p. 6-8. ISSN 0039-0852. (În colaborare cu Olivia Petrescu).

4. „Prólogo al elogio de Mario Vargas Llosa”, de Ioan Aurel Pop. În Transylvanian Review, vol. XXII, no. 3, autumn 2013, p. 55-57. ISSN 1221-1249. (În colaborare cu Olivia Petrescu).

5. „Discursul lui Mario Vargas Llosa la primirea titlului de Doctor Honoris Causa acordat de Universitatea Babeş-Bolyai”. În Steaua, anul LXIV, nr. 7-8, 2013, p. 19-21. ISSN 0039-0852. (În colaborare cu Olivia Petrescu).

6. Voci paralele/Veus paral·leles. Poezii de Chrystell Enguix, Miquel Desclot. În Discobolul, anul XIV, nr. 163-164-165, 2011, p. 21-35, 91-99. ISSN 1453-8881.

7. Mâine în bătălie să te gândeşti la mine (Mañana en la batalla piensa en mí), de Javier Marías. Traducere din spaniolă de Diana Moţoc. Bucureşti: Editura Univers, 2009. ISBN: 978-1-60257-186-0.

8. La gestión – ayer, hoy, mañana (Management – ieri, azi, mâine), de Erno Domokos. Traducere din română în spaniolă de Diana Moţoc. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2005. ISBN: 973-610-315-3.

9. Guadalajara (Guadalajara), de Quim Monzo. Traducere din catalană şi prefaţa de Diana Moţoc. Bucureşti: Meronia, Colecţia „Biblioteca de Cultură Catalană”, 2004. ISBN: 973-8200-66-0.

10. Unghia Fiarei (L’Ungla de la gran bèstia), de Miquel Rayó Ferrer. Traducere din catalană de Diana Moţoc. Bucureşti: Meronia, Colecţia „Biblioteca de Cultură Catalană”, 2002. ISBN: 973-8200-30-X.

Teaching

LMC1105 Interpretare consecutivă fără notiţe (Spaniolă)
LMC1203S Limbă şi studii culturale (2) (Spaniolă)
LMC1205 Interpretare consecutivă cu notiţe (Spaniolă)
LLA2219RE Abordări teoretice şi practice ale dimensiunilor pragmatice şi semantice ale textului (Română)
LLA1112, 1212 Introducere în tehnica traducerii. Exprimare. scrisă şi orală (Spaniolă)
LA2115, 2215 Traducerea. Mediere lingvistică şi culturală/limbaje de specialitate (Spaniolă)
LA2116 Tipologia discursurilor (Spaniolă)
LA3103, 3203 Traduceri specializate. Iniţiere în traduceri simultane/consecutive (Spaniolă)
LA3118 Media (Spaniolă)

Lect. univ. dr. Manuela Mihăescu

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Tehnologia informației
 • Terminologie
 • Comunicare și procesarea informației

Biography

Manuela Mihăescu este lector în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate. Are un doctorat în filologie, cu tema Comunicare și cunoaștere în era informatică. Are o experiență mare în domeniul granturilor și proiectelor de cercetare naționale și internaționale, colaborând în foarte multe proiecte din aria interdisciplinară de informatică, terminologie, prelucrarea limbajului natural. Recent, a participat în calitate de coordonator, din partea Universității Babeș-Bolyai, la un proiect Erasmus în colaborare cu șapte universități din Franţa, Spania, Grecia, Cehia, Malta, Marea Britanie. Proiectul s-a concentrat pe sesiunile Tradutech, schimbul de bune practici, dezvoltarea resurselor educaționale și implementarea unei metode de învățare prin proiecte.

Publications

Mihăescu, M., Vîlcu, D., Cherata, S., Vîlcu, D., „An Interactive System for the Grammatical Analysis of Written Texts in Romanian”, în Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages, 2011, pp. 110-115.
Mihăescu, M., « Modélisation des équivalences fonctionnelles », în Synergies Roumanie, 2012, pp. 217-227.
Mihăescu, M., „Forme ale cunoaşterii în societatea modernă”, în Ulrich, M., Motoc, D. (eds.), Traductions sans frontieres, Limes, Cluj-Napoca, 2012, pp. 231-241.
Oltean, Ş., Pop, L., Cotrău D., Marga, F., Mihăescu, M., „Policies and practices of multilingualism at Babes-Bolyai University (Cluj, Romania)”, în A.-C., Berthoud, Grin, F., Ludi, G., Exploring the Dynamics of Multilingualism. The DYLAN Project, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2013, pp. 323-342.
Mihăescu, M., « Pour une pédagogie du traitement du texte. Étude de cas », în M. Pitar (ed.), Le français à l’Université de l’Ouest de Timişoara: un demi-siècle d’enseignement et de recherche (1966-2016), Editura Universităţii de Vest, 2016, pp. 163-176.

Teaching

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC), anul II, master METT şi MEIC LMT2104/LMT2204
Terminologie. Proiect terminologic (Baze de date terminologice şi instrumente de asistare a traducerii), anul II, master METT, LMT2106/2206
Informatică aplicată. Aplicaţii multimedia, anul III, LLA3205
Information and Communications Technology (TIC), 2nd year, Master’s in Terminology and Translation Studies, and Master’s in Conference Interpreting LMT2104/LMT2204
Terminology. Terminological Project, 2nd year, Master’s in Terminology and Translation Studies LMT2106/2206
Applied Computer Science (Multimedia), 3rd year, Applied Modern Languages LLA3205

Conf. univ. dr. Olivia Petrescu

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Studii culturale comparate
 • Traduceri
 • Limbaje de specialitate

Biography

Olivia N. Petrescu deţine titlul de doctor magna cum laude în literatură comparată, având o triplă specializare în filologie spaniolă-engleză-română şi ştiinţe juridice, cu o amplă experienţă de formare şi cercetare la Facultăţile de Litere de la Universităţile Babeş-Bolyai din Cluj (UBB), din Barcelona (UB), Buenos Aires (UBA) şi Complutense din Madrid. Conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate, interesele sale profesionale şi domeniile de cercetare se circumscriu studiilor culturale comparate, cu precădere hispanice, traducerii şi limbajelor de specialitate (juridic, comercial, administrativ). În acest sens, disciplinele predate, printre care enumerăm Studiile culturale – nivel licenţă îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele evenimente care au marcat istoria și cultura spațiului spaniol (din preistorie până în prezent) şi latino-american (în contextul formării statelor moderne, cu aplecare asupra proceselor sociale, politice şi culturale din secolele al 19-lea şi al 20-lea) şi limbii spaniole din America. Mai mult, cursul de Studii Culturale în spaniolă – nivel master (MEIC+METT) se doreşte a fi o provocare educaţională constantă, deoarece presupune aprofundarea unor teme de actualitate precum naţionalismele istorice, emigraţia, sectoarele economiei, cinematografia, educaţia, familia în secolul XXI în Spania, dintr-o perspectivă pluridisciplinară şi multiculturală. Unele dintre cărţile publicate, alături de traducerile literare, reflectă, de fapt, acest proiect de cercetare culturală al autoarei, de-a lungul ultimilor ani, aşa cum reiese din câteva publicaţii precum Labirinturi posibile. Cultură şi semnificaţii hispanice (2008), Semnificaţia mitică a spaţiului în literatura ibero-americană şi engleză a secolului XX (2014) şi traducerile literare: Guillermo Arriaga (2008), Un dulce miros de moarte, sau, cele semnate împreună cu Diana Moţoc: Jorge Manrique (2014), Stihuri la moartea tatălui, ediţie critică filologică, Ioan-Aurel Pop (2013), Prólogo al elogio de Mario Vargas Llosa) în Rev. Transilvanian Review, Vol. XXII, printre altele.

Publications

1. Estudios de traducción y lenguajes de especialidad, Ed. Risoprint, Cluj, 2014, 210 pp.
2. Labirinturi posibile. Cultură şi semnificaţii hispanice, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 311 pp.
3. La Traducción de los culturemas, Portal del Hispanismo, LatinIndex, în Revista Valenciana. Estudios de Filosofía y Letras, Editor: Asunción Rangel López, Guanajuato, Mexic, 2011, pp. 243-261.
4. La identidad europea: espacios culturales y contextos filosóficos, în vol. Cádiz y la Constitución de 1812: esbozos para la construcción de una identidad cultural europea, Ediciones del lado de acá, La Plata, Argentina, Editor: Christian Wentzlaff-Eggebert, 2011, pp. 95-115.
5. Espacio americano, paradigmas literarios y mitificación en la literatura hispanoamericana del siglo XIX, în vol. Paradojas de la modernidad. Secularización y producción de mitos en España, Latinoamérica y el Caribe, Ed. Fines del Mundo, Estudios culturales del Cono Sur, editor: Claudia Hammerschmidt, Inolas Publisher Ltd., UK-Deutschland, Potsdam, 2015, pp. 203-223.
6. Aspectos de neología en el lenguaje jurídico. Marco europeo y especificidades rumanas, españolas y catalanas, en Congresul de Neologie al Limbilor Romanice, Univ. Pompeu Fabra, Barcelona, 2008, Institut Universitari de Linguística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Editor: M. Teresa Cabré, Ona Domenech, Rosa Estopa, Judit Freiza, Merce Lorente, 978-84-92707-08-9, Congres Internacional de Neologia, Barcelona, Catalunya, 2010, pp. 709-723.
7. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Jurisprudencia en Internet y su aplicación a la traducción de los textos jurídicos, en Traducción e Interpretación en los servicios públicos en un mundo IntercoNEcTado, Universidad Alcalá de Henares, Editor: Carmen Valero Garcés, 978-84-8138-913-5, FITISPOS, 2011, pp. 220-232.
8. Técnicas de comunicación profesional multilingüe y su papel en la inserción laboral, în 2nd International Conference on Cultural Diversity and Multilingualism, UT Press, 1454-685x, CEEOL, 2011, pp. 106-122.
9. Borges în oglinda traducerii: o perspectivă românească / Borges im Spiegel der Übersetzung: eine rumänische Perspektive, în Magda Jeanrenaud, Julia Richter, Larisa Schippel (eds.): „Traducerile au de cuget să îmblînzească obiceiurile …“. Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse. Produkte. Akteure, Frank & Timme, Berlin, 2014, 390 pp.
10. Semnificaţia mitică a spaţiului în literatura ibero-americană şi engleză a secolului XX, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2014, 365 pp.
11. Reflexiones en torno al espacio en la novela «Dios ha nacido en el exilio» de Vintilă Horia, în vol.Guerra, Exilio, Diáspora, Aproximaciones literarias e históricas, Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego Sp. z.o.o, 2014, pp. 79-89.
12. Gastronomie şi traducere literară cu miros de Mexic în vol. aniversar Traductions sans frontières, Floreşti-Cluj, Ed. Limes, Editor: Mircea Petean, Coord. Mioriţa Ulrich şi Diana Moţoc, 2012, ISBN: 978-973-726-718-4, pp. 30-49.
13. Arta contemporană şi limbajele de specialitate, în vol. Diversitate culturală şi limbaje de specialitate – mize şi perspective–, Cluj, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013, ISBN: 978-606-17-0360-9, pp. 370-377.
14. Hermeneutica imigraţiei clandestine şi a morţii într-o exegeză filmică en ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, Series Philologica, 2015, pp. 163-177.
15. El exilio como disidencia. Hacia una interpretación metafísica del espacio rumano-argentino, en Actas de la conferencia internacional A 40 años del Golpe de Estado en Chile. América Latina y Europa central y oriental durante la Guerra Fría, Iberoamericana Quinqueecclesiensis, n. 12, editores: Ferenc Fischer, Domingo Lilón, Máté Deák, Pécs, Centro Iberomericano, Ungaria, 2014, pp. 115-127.

Teaching

LLA1101S Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Spaniolă
LLA1201S Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Spaniolă
LMT1102S Limbă şi studii culturale B (1) (Spaniolă) METT1+MEIC1
LLA2101S Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Spaniolă
LLA2201S Limbă modernă pentru obiective specifice şi studii culturale (C) Spaniolă
LLA3120S- Corespondenţă profesională (administrativă şi comercială) (C) Spaniolă
LLA3220S- Corespondenţă profesională (administrativă şi comercială) (Spaniolă)
LMT2109S- Traducere specializată. Proiect traductologic (A+C) (1) (Spaniolă) METT2

Conf. univ. dr. Silvia Irimiea

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Lingvistica aplicată
 • Studiul discursului
 • Traduceri

Biography

Preocupările mele academice recente sunt axate pe studiul discursului şi a unor tipuri de discurs (discurs profesional, de afaceri şi turism) în relaţia acestora cu societatea şi teoriile sociologice. Studiile concordă cu intenţia de a-mi extinde aria preocupărilor investigative şi, în acelaşi timp, de a oferi studenţilor materiale suplimentare de studiu. Aceste publicaţii sunt înrădăcinate în ipotezele mele mai vechi şi exprimă o abordare interdisciplinară a lingvisticii aplicate, a studiului discursului şi a traducerilor. Dând curs acestui scop, volumul ‘Rethinking Applied Linguistics. From Applied Linguistics to Discourse Studies’(Presa Universitară Clujeană, 2017) reprezintă o încercare de a retrospecta apariţia lingvisticii aplicate, de a pune în lumină disciplinele care au contribuit la „maturizarea” acesteia, precum şi de a demonstra caracterul interdisciplinar şi transdisciplinar al acesteia.

Publications

1. Irimiea, S. (2017) Rethinking Applied Linguistics. From Applied Linguistics to Discourse Studies, Presa Universitară Clujeană (214 p.)
2. Irimiea, S. (2016) On Writing, Presa Universitară Clujeană (163 p.)
3. Irimiea, S. (2013) The Translation of Literary, Non-literary and Religious Texts, Presa Universitară Clujeană (280 p.)
4. Irimiea, S. (2008) Text Linguistics, Presa Universitară Clujeană (218 p.)
5. Irimiea, S. (2006) A Guidebook to Professional Writing, Risoprint (160 p.)
6. Irimiea, S. (2006) English for International Tourism. English for Tourism Managers, Presa Universitară Clujeană (194 p.)
7. Irimiea, S. (2006) English for International Tourism. English for Tourism Agents, Presa Universitară Clujeană (198 p.)
8. Otto, R. (2015) Despre numinos (Trad Silvia Irimiea, Ioan Milea), Humanitas
9. Irimiea, S. (2002) American Political Institutions, Presa Universitară Clujeană (121 p.)
10. Irimiea, S. (2002) Intercomunicarea – metodă eficientă de însușire a limbii engleze, Risoprint (214 p.)
11. Irimiea, S. (2017) Interdisciplinarity and Transdisciplinarity. From Applied Linguistics to Professional Discourse and Translation Studies, teză de abilitare (înregistrată la data de 5.04.2017)

Teaching

1. Studii de cultură și civilizație (și Instituții politice americane)
2. Tipologia discursului (Lingvistica textului, studii de discurs și gen)
3. Corespondență profesională (administartivă și comercială)
4. Relații publice (MEIC)

Cursuri practice:
1. Exprimare scrisă și orală
2. Civilizație și mass media
3. Redactarea textelor funcționale (METT)

Asist. univ. drd. Timea Ferencz

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Domenii de interes:

 • Interpretariat de conferință
 • Studii culturale

Biography

În prezent sunt pe cale de a-mi finaliza lucrarea de doctorat centrată pe activitatea editurii bucureștene Kriterion, o editură multiculturală și multietnică care publica cărți în limbile minorităților din România, și pe modalitățile în care aceasta a reușit să devină cea mai mare editură de limbă germană și maghiară din afara spațiului germanofon, precum și din afara Ungariei, în condițiile în care măsurile privind activitatea editorială deveneau din ce în ce mai restrictive în ultimul deceniu al dictaturii ceaușiste.
Articolul intitulat A Life of Languages: The Contributions of Kató Lomb to Second Language Acquisition (O viață dedicată limbilor: contribuțiile lui Kató Lomb la învățarea unei limbi străine, RIELMA, 2017) combină celelalte interese științifice ale mele: cercetarea în domeniul interpretariatului de conferință, respectiv învățarea limbii germane, cu accent pe învățarea limbii germane de către vorbitorii de limbă română.
Doresc să monitorizez în continuare impactul noilor tehnologii asupra educației, respectiv impactul integrării acestor tehnologii în procesul educațional, articolul meu despre Massive online open courses (MOOCs) (RIELMA, 2015) cercetează măsura în care educația virtuală poate să pericliteze educația convențională.
Predatul este una dintre pasiunile mele, împreună cu natura, chitara bas și documentarele științifice.

Publications

1. Der Kriterion Verlag – einzigartiges Beispiel von Multikulturalität in einem totalitären System [Editura Kriterion ¬– exemplu unic de multiculturalitate într-un sistem totalitar] (2015), Revue Internationale d’Études en Langues Modernes Appliquées/International Review of Studies in Applied Modern Languages (RIELMA), numărul 8 (p. 162-169)
2. Mapping the Cognitive Processes of Simultaneous Interpreting – an Analysis [Cartografierea proceselor cognitive în interpretarea simultană – o analiză] (2015) în Tetean, Diana (ed.): O viață în slujba literelor: in memoriam Onufrie Vințeler – 85 de ani, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca (p. 171-180)
3. Massive online open courses (MOOCs) – the end of conventional education? [MOOCs – sfârșitul educației convenționale?] (2015), RIELMA, numărul 8 (p. 32-42)
4. A Life of Languages: The Contributions of Kató Lomb to Second Language Acquisition [O viață dedicată limbilor: contribuția lui Kató Lomb la metodele de însușire a limbilor străine] (2017), RIELMA, număr special (p. 144-158)
Traduceri publicate:
română-engleză
1. Vlad, Ionel-Valentin (ed.): Academia Română – 150 de ani în serviciul națiunii române (2016), editura Academiei Române, Bucharest
germană-română
1. Frauendorfer, Helmuth: Lupta pentru integritate morală într-un sistem totalitar în Școala Memoriei 2012 – prelegeri și discuții de la a XV-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (2014), p. 323-356
2. Schorpp-Grabiak, Rita: Educația politică în Germania pe baza învățămintelor celor două dictaturi: național-socialismul și comunismul în Școala Memoriei 2012 – prelegeri și discuții de la a XV-a ediție a Școlii de Vară de la Sighet (2014), p. 308-323

Teaching

LLA 2115 Traducere. Mediere lingvistică și culturală (C):
• Retroversiuni
• Traduceri
• Traduceri orale/limbaje de specialitate
LLA 2116 Tipologia discursurilor (B,C)
LLA 3103 Traduceri specializate. Traduceri consecutive/simultane (C)
LLA 3120 Corespondenţă comercială și simulare globală (C)

 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy